POHÁR SLOVENSKÉHO RAJA
TERMÍN 2. - 4. júna 2000 POZVANIE Dovoľujeme si Vás pozvať na preteky v orientačnom behu o Pohár Slovenského Raja, ktorého organizátorom je Slovenský zväz orientačných športov v atraktívnom prostredí Národného parku Slovenský raj. Pohár Slovenského raja nadväzuje na Majstrovstvá Slovenska na krátkej trati ( svetový rankingový pretek ) a Majstrovstvá Slovenska štafiet usporiadaných v dňoh 27.5.-28.5.2000. Vzdialensosť do centra pretekov o Pohár Slovenského raja je 40 km. USPORIADATEĽ TJ Čingov Spišská Nová Ves KLASIFIKÁCIA PRETEKOV Otvorené denné etapové preteky jednotlivcov. KATEGÓRIE W-10N,R,W-12,W-14,W-16,W-18,W-19,W21E-,W35-, W40-,W45-,W50-,W55- Open K3 M-10N,R,M-12,M-14,M-16,M-18,M-20,M21-,M21-C,M21-E, M35-,M40-,M45-,M50-,M55-,M60- Open K3 Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčenia výkonostných alebo vekových kategórií v prípade malého počtu prihlásených pretekárov. PRIHLÁŠKY Do 9.5.2000 písomnou formou na priloženom formulári na adresu: Martin BARČ, Topoľová 15/14 052 01 Spišská Nová Ves tel.0965/28897 domov, 092/65128 práca E-mail: mbarc@htc.sk ŠTARTOVNÉ Poplatky za štartovné: W,M 10-14 W,M 16-18 W,M 19-60 do 9.5.2000 90,- Sk 150,- Sk 270,- Sk po 9.5.2000 120,- Sk 200,- Sk 360,- Sk Štartovné je potrebné uhradiť poštovou poukážkou typu C na adresu prihlášok, alebo prevodným príkazom na účet:TJ Čingov Sp.N.Ves Slovenská Sporiteľňa, Spišská Nová Ves , č.ú.: 1741-599/0900 Zahraniční účastníci pri prezentácii DOPRAVA Usporiadateľ zabezpečí dopravu podľa požiadaviek zo Sp. Novej Vsi do centra pretekov a späť za 25,-Sk osoba/deň FUNKCIONÁRI Riaditeľ pretekov: Martin BARČ Hlavný rozhodca: Igor Roháč RU UBYTOVANIE Hotel: 750,- Sk osoba/noc Ubytovňa: 220,- Sk osoba/noc Internát: 130,- Sk osoba/noc Telocvičňa: 30,- Sk osoba/noc MAPY 1: 10 000, E 5m, stav jar 1999-jar 2000. Mapy nie sú vodovzdorne upravené. OPIS TERÉNU 1E. Otvorený terén prímestský les z časti bývalý vojenský priestor dobre priebežný. 2,3 E. Horský, kopcovitý priemerne členitý, ihličnatý les s rôznou priebežnosťou. ŠTART E 1 piatok 2.6.2000 13.00 hod krátka trať E 2 sobota 3.6.2000 10.00 hod skrátená trať E 3 nedeľa 4.6.2000 10.00 hod skrátená trať Ceny: Prví traja v každej kategórii získavajú vecné ceny. Víťazom Pohára Slovenské Raja v jednotlivých kategóriách sa stane pretekár s najlepším súčtom časov vo všetkých troch etapách. PREDP.ČASY VÍŤAZOV Podľa pravidiel pretekov v OB, bod 12.5., 12.6.a 12.9.1 Slávnostné vyhlásenie výsledkov Pohára Slovenského Raja sa uskutoční 4.6.2000 o 14.00 hod. v priestore zhromaždiska poslednej etapy. PREZENTÁCIA štvrtok 1.júna 2000 - Športová Hala,Za Hornádom 13,SNV od 18.00-22.00hod. piatok 2.júna 2000 - Centrum pretekov Miestna časť Ferčekovce, SNV pod lyžiarskym vlekom od 9.00 - 11.00 hod. Športová hala SNV od 19.00-22.00 hod. bez možnosti zmien sobota 3.júna 2000 - Centum pretekov Sedlo Grajnár pri chate Javor -15 km južne od SNV v smere na Rožňavu od 8.00-9.00 hod. bez možnosti zmien SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA Tento rozpis bol shválený ŠTK SZOŠ dňa 28.2.2000