Rozpis 10. kola Oblastnej Ligy v Orientačnom Behu Košicko-Prešovskej oblasti.
Usporiadateľ: ATU Košice, oddiel OB Termín: 22.10.2000 oblastná liga Miesto: Bankov Prihlášky: Do 17.10.2000 na adresu: Zdenko Roháč, Klimkovičova 20, 040 11 Košice, Email: rohac@ccnov.tuke.sk, tel. +421/95/645 16 07 Kategórie: M, W -10 N, -12, -14, -18, 19-, 35-, M 50-, M 70-, K Mapa: IOF 1 : 10 000, E5 Terén: Listnatý les, dobre priebežný, miestami stopy po banskej činnosti Štartovné: M,W -12,-14 po 10,- Sk, ostatní 20,- Sk Platba štartovného pri prezentácii. Doprava: Autobus MHD č. 29 Časový rozpis: 22. 10. 2000 štart 00 o 10:00, klasická trať Vyhlásenie výsledkov: 22. 10. 2000 o 13:00 v cieli Prezentácia: 22. 10. 2000 od 9:00 - 9:30 v cieli Funkcionári: Riaditeľ: Vladimír Kopaničák Stavba tratí: Vladimír Kopaničák Tajomník: Zdenko Roháč