Telocvičná jednota Sokol Pezinok Klub orientačného behu Kalinčiakova 3, 902 01 Pezinok,Slovakia R o z p i s Slávnosti jarného blata - 1.kolo bratislavsko - trnavskej oblasti
Technické zabezpečenie: TJ Sokol Pezinok klub orientačného behu Dátum: 26.3.2000 (Nedeľa) Miesto: Pezinok Klasifikácia pretekov: Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrol. Kategórie: M,W10N,M,W10R,K4 M,W-12,-14,-16,-18,-19,-35,-45,-55. Vklad: M,W10N,M,W10R,K4 – 10,- Sk M,W-12,-14 – 20,- Sk Ostatné kategórie - 40,- Sk Platba pri prezentácii – na základe prihlášky, dohlášky po termíne a pri prezentácii za dvojnásobné štartovné. Prihlášky: Do 20.3.2000 - písomne na adresu: Pavol Poláček, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, - elektronickou poštou na adresu: ucho@ba.telecom.sk - telefonicky alebo faxom na 0704/6402100 Štart: 26.3.2000 o 11.00 hod – 00.00 Prezentácia: od 09.00 do 10.00 v mieste zhromaždiska Centrum pretekov: Pinelova nemocnica Pezinok – futbalový štadión Mapa: Suchý vrch, 1:15000, E:5 m,stav leto 1997, nie je vodovzdorne upravená Stavba tratí: Lukáš Barták, Ondrej Piják,Martin Piják, Matej Pilka, Peter Šmahovský Poznámka: V prípade, že sa do niektorej kategórie sa prihlásia menej ako traja pretekári, usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčenia kategórií
Vlado Hrašna riaditeľ pretekov