Propozície XXII. ročníka súťaže BEH MESTA PEZINOK
Usporiadateľ: Mesto Pezinok Centrum voľného času Pezinok TJ Sokol Pezinok – Klub orientačného behu Dátum konania: 31.marca 2000 (piatok) Druh pretekov: Verejné preteky jednotlivcov v cezpoľnom behu Dáta preteku: Kategória: Rok narodenia Dĺžka trate Najmladší žiaci (žiačky) 1989 a ml. 800 m Mladší žiaci (žiačky) 1987-88 1000 m Staršie žiačky 1985-86 1000 m Starší žiaci 1985-86 2000 m Dorastenky 1983-84 2000 m Dorastenci 1983-84 3000 m Juniorky 1981-82 3000 m Juniori 1981-82 5000 m Ženy 1960-80 3000 m Muži 1960-80 5000 m Veteránky 1959 a st. 3000 m Veteráni 1959 a st 3000 m Štartovné: žiaci zdarma, ostatní 15,- Sk Prezentácia: 31. marca 2000 od 15:00 – 16:00 hod. na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku v Pezinku Štart: 16:15 Prihlášky: na adresu: Centrum voľného času Mladoboleslavská 3 902 01 Pezinok Termín: do 25.3.2000, prípadne priamo pri prezentácii Upozornenie: Pretekári sa zúčastňujú na vlastné nebezpečie. Tretry sú zakázané, šatne nie sú strážené, za odložené veci usporiadateľ neručí. MUDr. Pavol Poláček v.r. Centrum voľného času Mgr. Ľudmila Benčuriková KOB Sokol Pezinok Mladoboleslavská 3 riaditeľka CVČ 902 01 Pezinok