TELOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PEZINOK KLUB ORIENTAČNÉHO BEHU KALINČIAKOVA 3, 90201 PEZINOK, SLOVAKIA SZOŠ Junácka 6, 832 80 Bratislava Rozpis Medzinárodné majstrovstvá SR 2000 v orientačnom behu na dlhých tratiach 1. kolo Ceny Prvej stavebnej sporiteľne 2000
Termín: 29. apríl 2000 /sobota/ Usporiadateľ: TJ Sokol Pezinok, klub orientačného behu Klasifikácia pretekov: Denné, otvorené, medzinárodné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS na dlhú trať. Kategórie: Majstrovské M,W-18,-20,21-,35- M, W 45- (pozn. kat. M, w 45- budú majstrovské v tom prípade, ak vyššie orgány SZOŠ schvália túto navrhovanú úpravu Súť. poriadku OB) Nemajstrovské K 5 Predpokladané časy víťazov: V zmysle Pravidiel SZOŠ čl. 12.7 Mapa: 1:15000, E 5m, stav - jún 1999, rozmer 420x297mm, nie je vodovzdorne upravená Autori mapy: Marián Spišiak, Štefan Noga Prihlášky: do 15. apríla 2000 na adresu: Pavol Poláček, Kupeckého 47 902 01 Pezinok tel./ fax 0704/6402100 e-mail - fedorj@yahoo.com Štartovné: kategórie M,W 19- - 90,-Sk M,W -18 - 50,-Sk K5 - 30,-Sk /oneskorené prihlášky za dvojnásobné štartovné/ Ubytovanie: ubytovňa od 120 Sk osoba/noc telocvičňa 30 Sk osoba/noc Platba: poštovou poukážkou na adresu prihlášok, alebo na účet číslo: TJ Sokol Pezinok 1317878/5200 IRB Pezinok Prezentácia: 29.apríla 2000 7.30-8.30 v centre pretekov Žrebovanie: neverejné Centrum pretekov: Zochova chata Vzdialenosti: ubytovanie - centrum 0 km centrum - cieľ 0 km parkovanie - centrum do 500m Štart pretekov: Majstrovské preteky 29.4.2000 o 10,00hod, ostatné kategórie 30 min. po odštartovaní posledných pretekárov majstrovských kategórií. Vyhlásenie výsledkov: 29. apríla 2000 o 16.00 hod na zhromaždisku Funkcionári pretekov: riaditeľ Pavol Poláček hl. rozh. Peter Sláma st. R I stavba tratí Štefan Noga R I Terén: typický malokarpatský, kopcovitý s množstvom terénnych tvarov. Týmto rozpisom sa zakazuje akákoľvek tréningová činnosť v priestore máp Malá, Rybníček, Široké, Strap, Zlaté hrozno. Schvaľovacia doložka: Tento rozpis bol schválený ŠTK OB SZOŠ dňa 27. 1. 2000. Pavol Poláček Peter Sláma st. riaditeľ pretekov hlavný rozhodca