R o z p i s 3. kola oblastného rebríčka Bratislavsko – Trnavskej oblasti
Technické TJ Slávia Farmaceut Bratislava zabezpečenie: oddiel orientačného behu Dátum: 14. 5. 2000 Centrum Lúka pod elektrickým vedením na Kolibe, značené od konečnej pretekov: trolejbusov Kvalifikácia Otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím kontrol pretekov: na klasickej trati Prihlášky: Do 10.5. 2000: - písomne na adresu: Vladislav Janota, Studenohorská 71, 841 03 Bratislava - telefonicky : 07/ 6478 0013 (aj odkazovač) - e-mailom: pjanota@post.sk Na prezentácii za dvojnásobný vklad Štartovné: Fáborky, M,W–12,-14..............15,- Sk Ostatné kategórie................30,- Sk Platba pri prezentácii Kategórie: Fáborková trať pre deti, Open - otvorená kategória pre začiatočníkov - M,W -12,-14,-16,-18,19-, -40 - Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť kategórie pri nedostatočnom počte pretekárov Štart: o 10,30 hod Prezentácia: od 8,30 do 10,00 hod Mapa: Kamzík, 1: 15 000, stav jeseň 1997, E = 5 m mapy budú upravené vodovzdorne pre kategórie M,W -19 Terén: Typický karpatský, kopcovitý Stavba tratí: Vladislav Janota, Maroš Bukovác Vyhlasovanie výsledkov: cca o 12,30 hod Ceny: Prví traja v každej kategórii získavajú sladkú odmenu Informácie: Vladislav Janota, 07 6478 0013, 0905 309 811 Vladislav Janota Dezider Baran riaditeľ pretekov hlavný rozhodca