PROPOZÍCIE OB

 

Organizátor: TJ Slávia Farmaceut Bratislava, oddiel orientačného behu

Termín: 12. 02. 2005

Miesto zhromaždiska: areál ZŠ na Karloveskej ulici pri novom kostole

Klasifikácia pretekov: otvorené denné preteky jednotlivcov na krátkych tratiach

Termín prihlášok: do 07.02.2005 (neskôr o 50 % vyššie štartovné,

okrem kategórie Open na mieste o 100%)

na e-meil adresu: bukovaci@zoznam.sk

telefonicky 0905 194 946

písomne na adresu: Alena Bukovácová, Nezvalova 27, 821 06 Bratislava

Prezentácia: 9,30 - 10,30 hod

Štart 00: 11,00 hod.

Kategórie: MW-12, MW-14, MW-18, MW-19, MW-45, MW-50,

Open K3, N (náborová - pre začiatočníkov)

Štartovné: MW-12,14, Open K3, N 20,- Sk

Ostatní 50,- Sk

Vyhlásenie výsledkov: Čo najskôr (po dobehnutí pretekárov)

Upozornenie: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok bude pripravený stan na odloženie vecí.

 

 

 

Na stretnutie s Vami sa tešia

Organizátori z FBA