Ť A H A N O V S K Á  S N E Ž I E N K A 2005

4. kolo Zimnej ligy košicko – prešovskej oblasti

PROPOZÍCIE

Organizátor: klub OB ATU Košice

Termín: nedeľa, 6.3.2005

Zhromaždisko: sídlisko Ťahanovce, športový areál Olympia

(2. zastávka MHD č.11, 27, 34 na sídlisku, odtiaľ hore smerom k lesu)

Mapa: Zelený dvor 1:10 000

Prihlášky: do štvrtka 3.3.2005

e-mailom: atu@zoznam.sk

telefonicky /K.Labašová/: 055-6360064, alebo 0907571627

Prezentácia: 6.3.2005, 9.30h – 10.30h v priestoroch Olympie

Štart 00: 11:00 h

Kategórie: M,W -10, M,W -18, M 45-

M,W -12, M,W 19-, M 70-

M,W -14, M,W 35-

N – náborová kategória bez fáboriek

pri malom počte štartujúcich v niektorých kategóriách si organizátor vyhradzuje právo zlúčenia

kategórií

Štartovné: M,W 10-18, 70- 10.- Sk

M,W 19- 25.- Sk

Vyhlásenie výsledkov: 13.00 h

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov: Katarína Labašová

stavba tratí: Katarína Labašová

hlavný rozhodca: Jozef Pollák

Poznámka: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť.

V prípade krajne nepriaznivých poveternostných podmienok bude organizátor informovať

pretekárov o aktuálnych zmenách.

 

 

Klub OB ATU Košice