Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

 

PROPOZÍCIE

Krajský rebríček v OB 

 

Technické zabezpečenie: TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica

Termín: 26. 6. 2005 (nedeľa)

Klasifikácia pretekov: preteky jednotlivcov v orientačnom behu na skrátených tratiach s určeným poradím kontrol

Kategórie: W -12, W -14, W -16, W -18, W 21, W 35-,

M -12, M -14, M -16, M -18, M 21, M 35-, M 40-,

M, W -10 N, K3

Predpokladané časy víťazov: v zmysle Pravidiel SZOŠ

Prihlášky: Do 22. 6. 2004 e-mailom na adresu: cermak@envigeo.sk,

kópia juraj.nemec@umb.sk Prihláška je platná až po potvrdení.

Štartovné: dobrovoľné, úhrada pri prezentácii

Centrum pretekov: Sásová, parkovisko Pieninská ul.

Stravovanie: Usporiadateľ nezabezpečuje.

Prezentácia: 26. 6. 2005 (nedeľa) v centre pretekov od 9,00 do 10,00 hod.

Štart 00: 26. 6. 2005 o cca 10:30 hod.

Mapa: Tlačená počítačom, stav jún 2005, 1:10 000, ekvidištancia 5 metrov, rozmery 30 x 20 cm,

Priestor pretekov: Kopcovitý terén, prevažne otvorený.

Vyhlásenie výsledkov: Predpokladané o 13:00 v centre pretekov, drobné ceny.

Funkcionári pretekov: riaditeľ pretekov Juraj Nemec

tajomník pretekov Patrik Čermák

hlavný rozhodca Rastislav Veselovský, R1

stavba tratí Juraj Nemec, R1

 

Juraj Nemec, v. r., riaditeľ pretekov Rastislav Veselovský, v. r., hlavný rozhodca