Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, Bratislava

Propozície

 

Medzinárodné majstrovstvá SR v orientačnej cyklistike vo voľnom výbere poradia kontrolných stanovíšť, stredná trať

3. a 4. kolo Slovenského pohára v orientačnej cyklistike 2008

 

Technické zabezpečenie:      ATU KOŠICE

Termín:                                  31.5. – 1.06.2006

Klasifikácia pretekov:          31.5.2008 – Medzinárodné majstrovstvá SR v VVpKS,

                                                                   3. kolo Slovenského pohára v OC- VVpKS

            1.06.2008 – 4. kolo Slovenského pohára v OC- dlhá trať

Kategórie:                             Majstrovské: M,W 14-, M –18, M 19-, M 40-, M 50-,

                       W –18, W 19-, W 40-

Verejné preteky: Open, K- Kondičná trať

Predpokladaný čas víťazov: V zmysle Pravidiel SZOŠ čl. 12.1.4.

VVp KS stredná  trať podľa kategórií 40- 60 min

Dlhá trať  50- 90 min

Prihlášky:                              Do 25.5.2008 e-mailom: bodur@azet.sk , kópia na statys@netkosice.sk . Prihláška musí obsahovať- meno, priezvisko, reg. číslo, neregistrovaní pretekári rok narodenia, klub, kategóriu, číslo SI alebo záujem o jeho zapožičanie.

                                               Prihlášky po tomto termíne a na prezentácii s príplatkom +50%, (neplatí pre verejné preteky)

Centrum pretekov:                obidva dni Sídlisko Ťahanovce, športový areál Olympia

Prezentácia:                           V centre pretekov        31. 5.  10:30- 12:00

                                                                                    1. 6.  08:30- 09:00

Štart 00:                                 sobota 13:00

nedeľa 10:00

Štartovné:                              Verejné preteky,  MW –14                  100,- Sk(3,50)/deň

ostatné kategórie:  150,-SK(€ 5)/So    200,-SK(€ 7)/ Ne

splatné pri prezentácii.

Ubytovanie:                           len na vyžiadanie, inak odporúčame vyhľadať na  www.kosice.sk

Mapa:                                    obidva dni špeciálna pre orientačnú cyklistiku

So: Nová pre OC 1:10 000, E 10 m, stav máj 2008,

Ne: Nová pre OC 1:15000, E 5 m,  stav máj 2008

bez vodovzdornej úpravy,

Možnosť zapožičania mapníkov vo verejných kategóriách za 50,-Sk/deň/1kus

Opis terénu:                           Polootvorený terén v nadmorskej výške 240 – 500 m n. m. Stredná až veľká hustota komunikácií. Chodníky a cesty sú rôznej kvality.

Spôsob razenia:                      Sport Ident, do prihlášky uviesť číslo SI. Cena za zapožičanie je 50Sk/deň)

Vzdialenosti:                          Sobota                                                Nedeľa

centrum – parkovisko 0 m                   0 m

centrum – cieľ 300m               300m

Vyhlásenie výsledkov:          v sobotu po skončení pretekov – cca 17:00

v nedeľu po skončení pretekov – cca 13:00

Počasie:                                 predpoveď počasia na www.meteo.sk – oblasť Košice

Funkcionári:                          Riaditeľ pretekov: Vladimír Tysz

Hlavný rozhodca:  Boris Ďurčo

Stavba tratí: Jozef Pollák, Boris Ďurčo, 

Schval. doložka:                    Propozície pretekov boli schválené Sekciou OC SZOŠ dňa 21.04.2008

Informácie:                            Boris Ďurčo 0905 304 315, bodur@azet.sk

                                               Vlado Tysz 0905 244 101,  statys@netkosice.sk

 

Upozornenie:

Cyklistická prilba je povinná.

Preteky sa riadia pravidlami SZOŠ. Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené počas pretekov. Neregistrovaná mládež, ktorá nedosiahla 18 rokov, musí pri prezentácii predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.