INFOB 3/2000
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačných športov

Adresa redakcie: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk


DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
Dušan Furucz tel. 07-4024 2478 (D)
Jozef Gajdošík e-mail: gajdosik@fria.fri.utc.sk
Milan Petrinec tel. 07-4341 0750 (R), tel. 07-5541 4682 (D), e-mail: tatraprojekt@nextra.sk
Karol Hierweg tel. 07-4552 0723 (R), fax 07-4552 4504 (R), mobil: 0905 335 658, e-mail: Karol.Hierweg@work4.sk

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
8. 2. 2000 na svet zavítal Tomáš Turo (syn Svetlany rod. Lukáškovej z RBA).
Rodičom i mladému prajeme veľa zdravia, šťastia, nech sa dieľatko v bludisku sveta i červenobielych lampiónov nestratí.

V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti -
11. 3. Tomáš Mateička PBA, 17. 3. Marta Prékopová MZV,
19. 3. Zuzana Turiničová FBA
štvrťstoročnica života - 7. 3. Dušan Bukovác FBA, 30. 3. Ľubica Toporová SPE
30. výročie - 4. 3. Miroslava Korimová ZMT, 20. 3. Daniela Bieliková TPA, 29. 3. Peter Pecha BBA
40. výročie - 17. 3. Oľga Kopová BBA, 24. 3. Jozef Pollák TKE
50. výročie - 23. 3. Viktor Vávra RBA
Všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

V pondelok 28. 2. 2000 zomrel po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 72 rokov (* 2. 1. 1928) Ján Dolnák z Topoľčianok.
Ján Dolnák bol jeden zo zaslúžilcov z radov učiteľov, ktorý dokázal k nášmu športu pritiahnuť i deti z vidieka, z ktorých mnohí našli v orientačnom behu zaľúbenie na celý život. Vďaka pánu učiteľovi Dolnákovi sa aj Topoľčianky dostali na mapu orientačného pokrytia Slovenska.

V piatok 25. 2. 2000 tragicky pri lyžovaní zahynul Jan Vodrážka (Wawok) z Plzne - otec známych LOB-ákov bratov Jakuba a Ondreja, nadšenec vytrvolastných športov a veľký priateľ Slovenska.

Česť ich pamiatke!

GPS 2000
Navštívte veľmi peknú internetovú stránku ku 24. ročníku Veľkej ceny Slovenska v orientačnom behu (TKE) na adrese:
http://www.tuke.sk/gps2000/
a sami posúďte.

PONUKA PRE USPORIADATEĽOV (z Česka)
Vážení přátelé orientačních sportů,
rádi bychom Vám oznámili, že inzertní noviny OrientXpress jsou v provozu právě 1 měsíc. Za tuto dobu jsme přivítali na našich stránkách již více než 800 směnychtivých či jen tak normálně zvědavých návštěvníků. Děkujeme Vám za to, že využíváte našich služeb.
Vzhledem k tomu, že se blíží první jarní závody, přicházíme nyní s nabídkou prezentace Vámi pořádaných akcí na stránkách OrientXpressu (http://www.workspot.net/~orientxpress/).
Není nic jednoduššího, než nám zaslat logo závodu, oddílu či jen odkaz na stránku, kde se všichni zájemci mohou dozvědět více informací o závodě.
JBT? Group

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
4. - 7. 3. - Portugal „O“ meeting 2000, IOF ranking (KT, 2x klasika, skrátená) - Mira, Portugalsko
18. - 19. 3. - 3. Brutus Extreme Orienteering (horský OB) - Vizovice, ČR
12. - 18. 4. - Medzinárodné preteky dorasteneckých školských družstiev v OB (klasika + KT + štafety) - Ashdod, Izrael
15. - 16. 4. - 1. a 2. kolo Slovenského pohára v OC (KT + klasika) - Pezinok, SPE
15. - 16. 4. - M ČR v NOB + verejné preteky - Bobrúvka, CZE
15. - 16. 4. - IOF ranking (klasika + štafety) - Halden, Nórsko
21. - 23. 4. - Veteran Cup Tur 2000 - Turnov, ČR
22. - 24. 4. - TIPO cup (3 dni OB/2x klas., KT) - Kecskemét, HUN
29. 4. - Medzinárodné M SR v OB na DT - Pezinok, SPE
29. 4. - 1. 5. - Budapest Grand prix (3 dni OB) - Királyrét, HUN
20. - 21. 5. - Kobánya/Visegrad kupa (KT, klas.) - Budapešť, HUN
27. 5. - Medzinárodné M SR v OB na KT - Tatranská Lomnica, BBA
28. 5. - Medzinárodné M SR v OB štafiet - Tatranská Lomnica, BBA
10. - 12. 6. - Belgian 3 Days 2000 v OB - Liege, Belgicko
22. - 26. 6. - Majstrovstvá Európy dorastu v OB (parkový, klasika, štafety) - Svetlogorsk, Rusko
28. 6. - 4. 7. - (III.) Majstrovstvá Európy v OB (štafety, klasika, KT) - Truskavec, Ukrajina
30. 6. - 2. 7. - Wawel Cup 2000 (3 dni OB) - Czestochowa, POL
8. - 14. 7. - Vysočina cup (5-dňové OB preteky, doprovodná akcia JMS v OB 2000) - Svratouch, ČR
9. - 15. 7. - Juniorské majstrovstvá sveta v OB 2000 - Milovy, ČR
11. - 15. 7. - 5 Jours de France 2000 - Metz, FRA
17. - 22. 7. - Fin 5 (5 dní OB) - Lahti, Fínsko
21. - 23. 7. - 24. ročník Veľkej ceny Slovenska v OB - GPS 2000 - Gombasek, TU Košice
23. - 28. 7. - O-Ringen 2000 (5 dní OB) - Hallsberg, SWE
7. - 12. 8. - Majstrovstvá Európy lesníkov v OB EFOL 2000 - Šternberk, ČR
12. - 15. 8. - 4 dni OB - Mol, Belgicko
18. - 20. 8. - Oltenia Trophy (3 dni OB) - Vâlcea, ROM
6. - 11. 10. 2002 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Bendigo, Austrália

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

Správa z Čiech - Burková v čele Rankingu HSH
Přestože sezóna ještě nezačala, došlo na vedoucím postu ženského rankingu ke změně. Vedoucí závodnice totiž změnila jméno a vstoupila do stavu manželského. Do 19. 2. byla ženskou jedničkou Jana Cieslarová, po 19. 2. Jana Burková.
SOSNOVINY (http://www.cmkos.cz/~x03/osmb1.htm)

Všetkým záujemcom o mapovanie - elektronické pomôcky k dispozícii
V zmysle podpory tvorby máp a zvýšenia ich technickej úrovne zakúpila Mapová komisia SZOŠ elektronický diaľkomer YARDAGE PRO 500 v hodnote 14 390 Sk, ktorý je záujemcom o jeho využitie (na tvorbu máp) k dispozícii v zmysle nižšie uvedených podmienok. Diaľkomer sa bude požičiavať proti podpisu a za úhradu 30 Sk na deň. Presnosť prístroja je 1 m a funguje na princípe odrazu laserového lúča od meraného predmetu.

Podmienky požičiavania diaľkomera SZOŠ YARDAGE PRO 500:
1. Diaľkomer je zverený do starostlivosti Mapovej komisie SZOŠ (MK SZOŠ).
2. MK SZOŠ ho na požiadanie zapožičiava v súlade s týmito podmienkami za účelom tvorby máp pre OB.
3. Ak majú o diaľkomer záujem viac ako dvaja záujemcovia na ten istý čas, požičia sa tomu, kto svoj záujem oň nahlási MK SZOŠ skôr.
4. Diaľkomer sa požičiava za úhradu vo výške 30 Sk/deň požičania.
5. Maximálna doba požičania je jeden mesiac. Ak v tejto lehote nebude diaľkomer vrátený niektorému členovi Mapovej komisie SZOŠ, resp. na sekretariát SZOŠ, bude za každý ďalší deň účtované 100 Sk/deň požičania.
6. Úhradu je potrebné zaplatiť po vrátení, podľa príslušného počtu dní v hotovosti oproti príjmovému dokladu alebo na účet SZOŠ (číslo účtu 40636-062/0200, variabilný symbol 110).
7. Pri strate alebo zničení diaľkomera je ten, kto si ho požičal, povinný nahradiť škodu zakúpením nového diaľkomera alebo uhradením nákladov na jeho obstaranie, t.j. 14 390 Sk.
8. Súčasťou týchto podmienok, ktoré sa prevzatím diaľkomera jeho používateľ zaväzuje dodržiavať, je aj Návod na používanie diaľkomera pri tvorbe máp pre OB.

V prípade záujmu sa obráťte na ktoréhokoľvek člena Mapovej komisie SZOŠ.

Kontakty:
Martin Bednárik, geofmabe@nic.savb.sk (07) 54775280 (9-17)
Ján Furucz, jan.furucz@mail.spp.sk (07) 58692337 (9-17)
Rado Jonáš, jonas@lifeenv.gov.sk, (07) 59562244 (8-16), (07) 64777116 (17-22)

Za MK SZOŠ Rado Jonáš

LICENCIE Z M SR V LOB - krátke trate (12. - 13. 2. 2000 B. Bystrica)
A -
Štefan RÁCZ (KYS), Peter JURČÍK (VZA), Michal KRAJČÍK (EBB), Milan DUDRA (KYS), Hubert INGR (EBB), Peter PARÁK (EBB), Ondrej KVAKA (KYS), Štefan ŠURGAN (EBB), Andrej PATRÁŠ (EBB), Tomáš NAVRÁTIL (OBA), Rostislav NAVRÁTIL (OBA), Igor Porubčan (KYS), Lenka ONDREJKOVÁ (EBB), Miroslava Seidlová (EBB), Valér FRANKO (KYS), Miriam Králová (VZA), Mária Paráková (EBB), Marta Prékopová (EBB), Martin Homola (EBB)
B -
Michal KVAKA (KYS), Martin Mazúr (RBA), Marian Kazík (CBA), Tomáš Sikora (VZA), David Zámečník (OBA), Ján Magna (ZMA), Milan Mitelman (VZA), Ivan Butaš (PEZ), Mikuláš Šabo (RBA), Viktória Nováková (EBB), Regina Veselovská (RBB)
MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR v LYŽIARSKOM OB (krátke trate)
- Ekonóm B. Bystrica (12. a 13. 2. 2000)
- mapa „ŠACHTIČKA“ 1:20 000
W 20-
 1. Seidlová Miroslava	EBB	31:18
 2. Paráková Mária 	EBB	32:04
 3. Králová Miriam	VZA	35:29
 4. Ondrejková Lenka	EBB	36:21
 5. Nováková Vika	EBB	41:30
 6. Veselovská Regina	RBB	43:50
 7. Horvath Magda	HUN	44:18
 8. Hasprová Magda	TPA	49:55
 9. Cútová Mária	EBB	52:02
10. Poštulková Zuzana	TPA	55:02

M 20
 1. Šurgan Štefan	EBB	28:52
 2. Dudra Milan		KYS	29:50
 3. Rácz Štefan		KYS	29:56
 4. Navrátil Rosťo	OBA	30:40
 5. Navrátil Tomáš	OBA	30:49
 6. Franko Valér	KYS	32:39
 7. Laciga Zdenek	SZP	34:03
 8. Porubčan Igor	KYS	34:10
 9. Jurčík Peter	VZA	34:30
10. Sikora Tomáš	VZA	35:27
11. Zámečník David	OBA	37:33
12. Magna Ján		ZMA	38:33
13. Butaš Ivan 		PEZ	39:07
14. Mittelman Milan	VZA	39:25
15. Kazík Marián	CBA	41:40
16. Šabo Mikuláš	RBA	41:45
17. Poštulka Karel	TPA	46:15
18. Kiacz Bence 	HUN	46:35
19. Trojčák Daniel	PVP	49:20
20. Richter Peter	ZMA	52:42	
21. Hrnčiar Dušan	EBB	52:45
22. Vasarhelyi Tass	HUN	61:51
23. Kopanyecz Attila	HUN	55:20

W 18
 1. Antošová Marta	EBB	46:28
 2. Prékopová Marta	MZV	48:33
 3. Konopková Klaudia	EBB	116:06

M 16
 1. Babčan Peter	EBB	34:50
 2. Homola Martin	EBB	35:20
 3. Krajčík Michal	EBB	36:24
 4. Ingr Hubert		EBB	36:56
 5. Grniak Milan 	EBB	38:53
 6. Kvaka Ondrej	KYS	40:28
 7. Ciglan Michal	EBB	43:44
 8. Mazúr Martin	RBA	48:36
 9. Szilagyi Martin	EBB	58:47
 
M 18 
 1. Parák Peter		EBB	28:39
 2. Kvaka Michal	KYS	37:16
 3. Živčák Andrej	EBB	60:12

ZIMNÉ PÁRKOVÉ PRETEKY V OB - PEZINOK 19. 02. 2000
Por.	Meno			Klub	Čas		Rozdiel	Priemer/1 km

Kategória: M -10, 1000 m, 8 KS, (6 štartujúcich)					
 1.	Picha Vojtech		SPE	8:14:00		0	8:14:00	
 2.	Strajt Michal		HAN	10:51:00	2:37	10:51:00
 3.	Paulo Tomas		SPE	11:27:00	3:13	11:27:00
 4.	Libant Tomas		SPE	11:29:00	3:15	11:29:00
 5.	Cerny Tomas 		HAN	12:36:00	4:22	12:36:00
 6. 	Pospichal Jakub		ROB	19:33:00	11:19	19:33:00

Kategória: M -14, 1700 m, 11 KS, (8 štartujúcich)					
 1. 	Martin Poklop		HAN	10:58:00	0	6:27:04
 2.	David Kokojan		HAN	11:14:00	0:16	6:36:28
 3.	Tomas Zdrahal		HAN	13:35:00	2:37	7:59:25

Kategória: M -18, 3000 m, 15 KS, (16 štartujúcich)	 				
 1.	Bartak Lukas		SPE	14:33:00	0	4:51:00
 2.	Pijak Ondrej		SPE	16:04:00	1:31	5:21:20
 3.	Pilka Matej		SPE	17:41:00	3:08	5:53:40
 4.	Polacek Pavol		SPE	18:36:00	4:03	6:12:00
 5.	Smahovsky Peter		SPE	18:46:00	4:13	6:15:20

Kategória: M 19-, 4000 m, 18 KS, (26 štartujúcich)					
 1.	Libant František	BBA	17:12:00	0	4:18:00
 2. 	Wallner Jozef		BBA	18:03:00	0:51	4:30:45
 3.	Bukovac Maros		FBA	18:21:00	1:09	4:35:15
 4.	Bukovac Pavol		FBA	18:37:00	1:25	4:39:15
 5.	Marek Otruba		HAN	18:48:00	1:36	4:42:00
 6.	Kazik Marian		CBA	20:29:00	3:17	5:07:15
 7.	Beles Milan		SPE	20:50:00	3:38	5:12:30
 8.	Stasz Michal		PBA	21:14:00	4:02	5:18:30
 9.	Mlynarik Peter		VZA	21:36:00	4:24	5:24:00
10.	Robert Zdrahal		HAN	21:38:00	4:26	5:24:30

Kategória: M 35-, 3000 m, 15 KS, (10 štartujúcich)					
 1.	Miroslav Dosoudil	HAN	16:21:00	0	5:27:00
 2.	Jiri Jirka		HAN	17:55:00	1:34	5:58:20
 3.	Jindrich Smicka		HAN	18:39:00	2:18	6:13:00
 4.	Lubomir Poklop		HAN	19:46:00	3:25	6:35:20
 5.	Pavel Kuba		HAN	20:32:00	4:11	6:50:40
 6.	Dusan Formanko 		RBA	20:34:00	4:13	6:51:20

Kategória: W -10, 1000 m, 8 KS, (6 štartujúcich)						
 1.	Pudilova Radka 		HAN	10:13:00	0	10:13:00
 2.	Libantova Veronika	SPE	11:23:00	1:10	11:23:00
 3.	Libantova Dominika	SPE	11:25:00	1:12	11:25:00
 4.	Hrasnova Katarina	SPE	11:55:00	1:42	11:55:00
 5.	Pospichalova Lucia	SPE	12:59:00	2:46	12:59:00
 6.	Stepanka Strajtova	HAN	22:04:00	11:51	22:04:00

Kategória: W -14, 1700 m, 11 KS, (6 štartujúcich)						
 1.	Vachova Veronika	SPE	12:09:00	0	7:08:49
 2.	Bukovacova Katarina	FBA	13:18:00	1:09	7:49:25
 3.	Poklopova Lenka 	HAN	14:45:00	2:36	8:40:35

Kategória: W -18, 2600 m, 15 KS, (9 štartujúcich)						
 1.	Zatloukalova Lenka 	HAN	17:39:00	0	6:47:18
 2.	Prekopova Marta		MZV	18:03:00	0:24	6:56:32
 3.	Turinicova Zuzana	FBA	18:13:00	0:34	7:00:23
 4.	Bajtosova Hana		VBA	18:26:00	0:47	7:05:23
 5.	Fajtova Stanislava	VBA	21:01:00	3:22	8:05:00

Kategória: W 19-, 4000 m, 18 KS, (11 štartujúcich)					
 1.	Ivona Furuczova		FBA	25:09:00	0	6:17:15
 2.	Ivana Poklopova		HAN	26:39:00	1:30	6:39:45
 3.	Lenka Kotackova		HAN	27:20:00	2:11	6:50:00
 4.	Alena Janotova 		FBA	27:42:00	2:33	6:55:30
 5.	Ivona Otrubova		HAN	27:44:00	2:35	6:56:00
 6.	Veronika Kristkova	HAN	28:23:00	3:14	7:05:45
 7.	Barbora Smelikova 	FBA	29:09:00	4:00	7:17:15
 8.	Zuzana Strajtova	HAN	29:53:00	4:44	7:28:15
 9.	Katarina Kralova 	BBA	29:58:00	4:49	7:29:30
10.	Lubica Toporova 	ROB	30:18:00	5:09	7:34:30
11.	Katarina Vozarova	RBA	37:34:00	12:25	9:23:30

Zimné parkové preteky - 20. 2. 2000 - Draždiak, Petržalka
M -12	1400 m, 7 KS, (5 štartujúcich)	
 1.	Meszároš Marek		FBA	11:01	
 2.	Michal Strajt		HAN	11:54	+0:53
 3.	Muller Adam		RBA	13:15	+2:14
 4.	Cerny Tomas 		HAN	15:38	+4:37
 5.	Jonáš Andrej		BBA	29:40	+18:39
				
M -14	2250 m, 11 KS, (6 štartujúcich)			
 1.	Martin Poklop		HAN	16:57	
 2.	David Kokojan		HAN	17:54	+0:57
 3.	Tomas Zdrahal		HAN	19:02	+2:05
 4.	Ladislav Hladik		HAN	25:08	+8:11
				
M -16	2250 m, 11 KS, (4 štartujúci)			
 1.	Poláček Pavol		SPE	16:35	
 2.	Poláček Lukáš		SPE	17:11	+0:36
 3.	Petrinec Roman		RBA	19:40	+3:05

M -18	4610 m (2 okruhy 2080 + 2530 m), 
	20 KS, (8 štartujúcich)			
 1.	Piják Ondrej		SPE	28:25	
 2.	Ježek Tomáš		HAN	28:39	+0:14
 3.	Strajt Premysl 		HAN	32:17	+3:52
 4.	Matusik Ján		VBA	35:04	+6:39
 5.	Oprsal Juraj		VBA	35:14	+6:49
				
M 19-	6420 m (3 okruhy 2200 + 1880 + 2380 m), 
	27 KS, (20 štartujúcich)		
 1.	Wallner Jozef		BBA	34:36	
 2.	Otruba Marek 		HAN	38:22	+3:46
 3.	Jonáš Rado		BBA	39:23	+4:47
 4.	Šmelík Juraj		RBA	39:43	+5:07
 5.	Matysek Radoslav 	HAN	40:08	+5:32
 6.	Bednárik Martin		PBA	41:22	+6:46
 7.	Otrusina Jiri 		HAN	42:21	+7:45
 8.	Kazík Marian		CBA	42:29	+7:53
 9.	Horniak Juraj		PBA	42:30	+7:54
10.	Skrivanek Marcel 	HAN	43:07	+8:31

M 35-	4610 m (2 okruhy 2080 + 2530 m), 
	20 KS, (13 štartujúcich)		
 1.	Miroslav Dosoudil	HAN	30:08	
 2.	Milan Beleš 		SPE	31:10	+1:02
 3.	Jiri Jirka		HAN	31:16	+1:08
 4.	Milan Petrinec 		RBA	33:38	+3:30
 5.	Jindrich Smicka		HAN	34:16	+4:08
 6.	Milan Mazúr		RBA	37:06	+6:58
				
W -12	1400 m, 7 KS, (4 štartujúci)			
 1.	Radka Pudilova		HAN	10:43	
 2.	Stepanka Strajtova	HAN	12:21	+1:38
 3.	Barbora Smičková 	HAN	19:51	+9:08
				
W -14	1400 m, 7 KS, (3 štartujúci)			
 1.	Jana Markova		HAN	9:59	
 2.	Lenka Poklopova		HAN	10:54	+0:55
 3.	Helena Hladikova	HAN	44:26	+34:27
				
W -16	2250 m, 11 KS, (3 štartujúci)			
 1.	Bajtošová Hana		RBA	20:22	
 2.	Fajtová Stanislava	RBA	22:19	+1:57
 3.	Belkova Miroslava	FBA	29:57	+9:35
				
W -18	2250 m, 11 KS, (6 štartujúcich)			
 1.	Lenka Zatloukalova	HAN	16:59	
 2.	Vladimira Siskova	HAN	19:25	+2:26
 3.	Martina Matusova 	VBA	26:46	+9:47
 4.	Marketa Unzaitigova	HAN	27:26	+10:27
 5.	Barbora Lauková 	VBA	28:44	+11:45
 6.	Lenka Schopferova	HAN	31:53	+14:54
				
W 19-	4610 m (2 okruhy 2080 + 2530 m), 
	20 KS, (10 štartujúcich)			
 1.	Katarína Libantová 	SPE	29:47	
 2.	Veronika Kristkova	HAN	36:24	+6:37
 3.	Zora Kátlovská 		RBA	36:42	+6:55
 4.	Lenka Kotackova		HAN	36:57	+7:10
 5.	Zuzana Strajtova	HAN	39:08	+9:21
 6.	Ivana Poklopova		HAN	39:50	+10:03
 7.	Barbora Šmelíková 	RBA	41:28	+11:41
 8.	Mária Konečná 		RBA	43:27	+13:40
 9.	Ivona Otrubova		HAN	43:47	+14:00
10.	KatarínaVozárová 	RBA	56:09	+26:22

TERÍNOVKA PODUJATÍ ČAR 2000
Termín / Stát / Název závodu / Typ závodu / Prostor / Centrum / Kontakt / Přihlášky / Startovné / Mapa (tým = 2 os.)

18.- 19. 3. CZE Brutus Extreme Orienteering horský OB Vizovické vrchy Vizovice J. Kalenda do 29.2. 200 Kč/ tým 1 : 25 000 Terén: valašský, 300 - 700 m n.m.
10.- 11.6. SVK KarpatTrek 2000 I. (#) sport. treking Slovenský ráj Podlesok A. Kmeťová ?? 400 Sk/ tým turistická Terén: krasový terén, kaňony, vodopády, skalní stěny
22.- 25.6. POL Salomon Trophy outdoor orient.* Kotlina Kłodzka Duszniki Zdrój Trzmielewski do 31.5. 150 zł/ tým (4 os.) turistická Terén: rozličný, 400 - 1400 m.n.m.
24.- 25.6. CZE MČR v rogainingu (24, 12 hod.) rogaining Džbán, Křivoklátsko Třtice A. Libecajt do 9.6. 200 - 250 Kč/ tým 1 : 50 000 Terén: mírně kopcovitý, smíšené lesy i otevřená krajina, množství komunikací a obcí
22.7. CZE Polart Rogaining (6 hod.) rogaining Podorlická pahork. Potštejn F. Klapal do 23.6. 100 Kč/ tým 1 : 50 000 Terén: kopcovitý, údolí řeky Orlice, les smíšený
22.- 23.7. CZE Gemma Sport Trekking I. (#) sport. treking Králický Sněžník Staré Město J. Sýkora do 25.6. 400 Kč/ tým 1 : 25 000 Terén: horský les, podhorské louky, 500-1400 m n.m.
23.- 24.9. SVK KarpatTrek 2000 I. (#) sport. treking Malá Fatra Terchová A. Kmeťová ?? 400 Sk/ tým turistická Terén: kopcovitý, zalesněný a hornatý, skalní stěny
7.- 8. 10. CZE Gemma Sport Trekking II. (#) sport. treking Javorníky Velké Karlovice J. Kalenda do 15.9. 400 Kč/ tým 1 : 25 000 Terén: valašský, kopcovitý, 450 - 1050 m n.m.
14.- 15.10. SLO Slovenian Marathon Orient. (##) horský OB JZ Slovinsko Lipica D. Lebar do 15.9. 60 DEM/ tým 1 : 25 000 Teren: krasový, část kopce a část krasová plošina, otevřený až hustě zarostlý prostor (+ OB 1 : 10 000)
21.- 22.10 CZE Držkovskej bejk horský OB Železnobrodsko Držkov V. Zakouřil do 8.10. 200 Kč/ tým 1 : 50 000 Terén: podkrkonošský, kopcovitý, 30 % otevřený - louky, zajímavé terénní detaily (skály, lomy)
4.- 5.11. CZE Mistrovství ČR v horském OB horský OB Děčínská vrchovina Ostrov u Tisé J. Martan do 22.10. 300 - 400 Kč/ tým** 1 : 50 000 Terén: pískovcové skály, skalní města, hluboká údolí, náhorní planina

# ... závod je zařazený do česko-slovenské soutěže "Carpatia Rex"
## ... závod je zařazený do mezinárodní soutěže "World Orienteering Marathon Trophy"
* ... Čtyřčlenná družstva zdolávají 250 km dlouhou trať. Družstva startují hromadně a přes řadu kontrol nepřetržitě směřují do cíle, 24 hodin denně. Odpočinkové časy se započítávají do výsledného času družstva. Trať je rozdělena na 3 hlavní části: 1. část (110 km) a 3. část (60 km) se jde po svých, prostřední (80 km) se jede na horském kole. Na kontrolách bude úkolem např. průchod jeskyní, zdolání skalního traverzu, slanění 60 m skály, lezení IV. cesty, zdoláni lanového mostu, sjezd ze skály, překonání 100 m úseku na voru, 5 km HROB scorelauf.
** ... do 24.9. 300 Kč/ tým , do 15.10. 350 Kč/ tým, do 22.10. 400 Kč/ tým, (kat. Příchozí /PP/ 200, 250, 300 Kč/ tým)

Kontaktní adresy
Jméno a příjmení Adresa Tel. Fax E-mail

Jiří Kalenda nám. T.G. Masaryka 119, 763 12 Vizovice 067 745 32 47 067 745 32 47 kalenda@mbox.vol.cz
Alena Kmeťová ul. 9. Maja 25, 974 00 Banska Bystrica, SVK --- +421 88 4146966 kundrata@kbb.pvt.sk
Roman Trzmielewski 30-079 Kraków, ul. Kijowska 35/23, POL +48 12 613 44 65 +48 12-269-06 17 wawel@wawel-ol.krakow.pl
Aleš Libecajt Wilsonova 562, 274 01 Slaný 0314 523220 --- libe@pc-slany.cz
František Klapal Lípa n. Orlicí 139, 517 21 Týniště n. Orlicí 0444 371427 --- ---
Jiří Sýkora Tolstého 16, 746 01 Opava 0653 213125 0653 213125 sykora.maps@iol.cz
Daniel Lebar Podlubnik 155, 4220, Škofja Loka, SLO +38664620919 --- lebar007@yahoo.com
Václav Zakouřil ml. Dvořákova 332, 511 01 Turnov 02 61194388 02 61194352 (z.) vaclav.zakouril@ecz.ericsson.se
Jiří Martan Rychtářská 613, 460 14 Liberec 048 535 32 37 --- jiri.martan@vslib.cz
ČAR, Tomáš Prokeš Pod Vrchem 69, 312 07 Plzeň 019 745 09 39 019 527 638 tomas.prokes@top.cz

Zápis č. 1/2000 zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 20. 1. 2000 v Bratislave
Prítomní:
Štefan Máj, Jozef Gajdošík, Juraj Nagy - členovia predsedníctva
Marian Kazík - gen. sekretár Dušan Formanko - člen Revíznej komisie SZOŠ
ospravedlnení - Juraj Nemec, Ján Ďurín

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Technicko - organizačné zabezpečenie Konferencie SZOŠ
3. Plán práce Predsedníctva SZOŠ na rok 2000
4. Informácia o prípravách JMS v LOB 2000 na Donovaloch
5. Hospodárske smernice SZOŠ
6. Rozpočet SZOŠ
7. Informácia o hospodárení SZOŠ
8. Nominácia na MSJ a SP v LOB 2000
9. Vykonávacie predpisy OB 2000 a kontrolór pretekov zväzu
10. Rôzne

1.
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 9. 12. 1999:

Zmena formulácie uznesenia
Uznesenie 20/13/99: P SZOŠ schvaľuje účasť J. Nagya, J. Prékopa a J. Mižúra na trénerskej konferencii v Maďarsku v Kiskunhali na náklady TMK SZOŠ.
- uznesenie 4/11/99
- Pripraviť a zabezpečiť školenie rozhodcov 3 tr. a pripraviť ešte v r. 1999 školenie inštruktrov a trénerov 3. tr.
- školenia trénerov, rozhodcov a inštruktorov sa uskutočnia v roku 2000 podľa harmonogramu prerokovaného s Telovýchov. školou
- uznesenie 1/13/99 - Napísať list na MŠ SR ohľadom trénerských kvalifikácií I. triedy.
- splnené, uznesenie 22/12/99 (napísať list dekanovi Preš. univerzity) sa stáva neaktuálnym
- uznesenie 10/13/99 - Zverejniť návrh zmien súťažného poriadku v OB v Infobe - splnené
Uznesenie 1/1/00: P SZOŠ ukladá ŠTK upraviť a aktualizovať predpisy a poriadky v súlade so zrušenými uzneseniami z minulých rokov.
T: 10. 3. 2000 zodp.: ŠTK OB SZOŠ
- uznesenie 12/13/99: - Spracovať pokyny na tvorbu školských máp na r. 2000. - v plnení
Uznesenie 2/1/00: P SZOŠ schvaľuje pridelenie dotácie Športky vo výške 2000 Sk na mapu Kráľova hora FBA.

2.
Podľa návrhu členov P SZOŠ sa konferencia uskutoční 11. a 12. 3. 2000 v SOU pôšt a telekomunikácií na Hlinickej 1, v Bratislave - Krasňanoch. Š. Máj predložil návrh techn.-org. zabezpečenia. Konferencia bude mať tieto hlavné časti programu: voľná diskusia k aktuálnym témam v hnutí, spoločenský večer s vyhláseniami dlhodobých súťaží za r. 1999, samotné rokovanie Konferencie so schváleným programom.
Uznesenie 3/1/00: P SZOŠ schvaľuje s pripomienkami program technicko-organizačného zabezpečenia Konferencie SZOŠ v dňoch 11. - 12. 3. 2000 v SOU pôšt a tel. v Bratislave. Jednotlivé úlohy budú predmetom najbližšieho rokovania predsedníctva SZOŠ.
Uznesenie 4/1/00: P SZOŠ ukladá gen. sekr. program Konferencie zverejniť v Infobe.
T: 10. 2. 2000 zodp.: Kazík

3.
Z predloženého plánu práce Predsedníctva SZOŠ na 1. polrok 2000 boli prerokované a doplnené programy jednotlivých zasadnutí P SZOŠ (febr. - problematika Mapovej komisie, apríl - súťaže celoslovenské i oblastné).
Uznesenie 5/1/00: P SZOŠ schvaľuje s doplnkami plán práce Predsedníctva SZOŠ na 1. polrok 2000.

4.
Informácie o záverečných prípravách JMS a SP v LOB 2000 na Donovaloch podal J. Nemec. Prihlásených je skoro 20 krajín, posledné zasadnutie OV je 21. 1. 2000 na Donovaloch. Otázne sú problémy s vodou.
Uznesenie 5/1/00: P SZOŠ berie informácie o prípravách JMS a SP v LOB na vedomie s tým, aby OV reagoval a urgentne riešil problémy s vodou.

5.
Hospodárske smernice SZOŠ Predsedníctvo prerokovalo a uložilo predsedovi zväzu na dopracovanie a znovu predložiť na najbližšie rokovanie predsedníctva.
Uznesenie 6/1/00: P SZOŠ ukladá dopracovať Hospodárske smernice SZOŠ a znovu ich predložiť na najbližšom zasadnutí P SZOŠ.
T.: 31. 1. 2000 zodp.: Máj

6.
Návrh rozpočtu SZOŠ na r. 2000 bude prerokovaný na budúcom zasadnutí P SZOŠ.

7.
Informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 31. 12. 1999 podal M. Kazík.
Uznesenie 7/1/00: Predsedníctvo SZOŠ berie informáciu o hospodárení zväzu na vedomie.
Ukladá gen. sekretárovi predložiť na najbližšie P SZOŠ členom P SZOŠ hospodárenie aj s vysvetľujúcimi poznámkami.

8.
Realizačný tím reprezentácie SR v LOB predložil návrh nominácií na zloženie juniorského a senierského tímu na JMS a SP v LOB v dňoch 31. 1. - 6. 2. 2000 na Donovaloch. Nakoľko P SZOŠ muselo u niektorých navrhovaných pretekároch konštatovať nesplnenie nominačných kritérií, schválené zloženie je iné ako bol návrh. Prípadné doplnenie alebo zmeny sú možné iba po preukázateľnom splnení nominačných kritérií resp. len ako riešenie nepredvídanej situácie.
Uznesenie 8/1/00: P SZOŠ schvaľuje nominácie na JMS a SP v LOB na Slovensku v takejto podobe:

JMS juniori - Andrej Patráš, Peter Parák, Michal Malák, Pavol Lacko + necestujúci náhradník Michal Kvaka
juniorky - Alena Procházková, Lenka Ondrejková, Monika Holková (len pre štafetu) + necestujúca náhradníčka Soňa Sviatková

SP muži - Štefan Rácz, Štefan Šurgan, Milan Dudra
ženy - Lucia Kotryová, Jana Slámová, Miroslava Seidlová

technický štáb - Rostislav Navrátil (vedúci), Zdeno pažout (tréner), Dana Vigašová (masér), Matúš Ondrejka (servis lyží)

9.
Členovia P SZOŠ sa opätovne zaoberali návrhmi ŠTK na zmeny vo Vykonávacích predpisoch a v Súťažnom poriadku. Otázka kontrolóra zväzu bude doriešená na Konferencii SZOŠ. P SZOŠ navrhuje ŠTK prehodnotiť spôsob bodovania súťaže klubových družstiev a Ceny sponzora. P SZOŠ ukladá ŠTK zapracovať do VP pre súťaže v OB na r. 2000:
- kolá (poradie kôl) Ceny sponzora
- výklad o JURY (v jury môžu pôsobiť iba rozhodcovia R 1)
Uznesenie 9/1/00: P SZOŠ ukladá ŠTK zapracovať do VP pre súťaže v OB na r. 2000 pripomienky P SZOŠ.
T.: 10. 2. 2000 zodp.: Mižúr, Gajdošík
Uznesenie 10/1/00: P SZOŠ schvaľuje úpravu poplatkov (štartovné, odvody za štartujúcich, poplatok za prihlásenie sa do Slov. pohára elity).

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude 17. 2. 2000 o 16,00 v Bratislave v zasadačke 307.

Zapísal: Marian Kazík

JUNIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA, SVETOVÝ POHÁR, ALPSKÝ POHÁR V LYŽIARSKOM ORIENTAČNOM BEHU - Donovaly, 1. - 5. 2. 2000
dlhé trate 2. 2. 2000
juniori (70 štartujúcich)
  1. 	FIN 	Kiiskinen 	Petri  	48.38     
  2. 	SUI   Lauenstein 	Marc		50.58  2.20
  3. 	FIN   Sillman   	Jari     	51.04  2.26
  4. 	FIN   Kiiskinen    Pasi  	51.06  2.28
  5. 	SUI   Fischer  	Remo   	51.39  3.01
  6. 	RUS  	Gloukharev 	Vasilii   	52.53  4.15
  7. 	SWE   Andersson 	David   	52.55  4.17
  8. 	NOR   Hagelia   	Olav    	53.03  4.25
  9. 	RUS   Protasevitch 	Anton    	53.15  4.37
  10. 	FIN   Parkkinen	Jarno   	53.18  4.40
  18. 	SVK  	Patras   	Andrej		55.14  6.36
  44. 	SVK  	Parak  	Peter   	64.55  16.17

muži (61 štartujúcich)
  1. 	RUS 	Khrennikov 	Edouard   	60.50     
  2. 	SWE 	Lans     	Bjorn    	62.24  1.34
  3. 	NOR 	Lystad   	Lars    	62.26  1.36
  4. 	FIN 	Varis 		Pekka   	63.09  2.19
  5. 	FIN  	Lilja  	Arto   	63.14  2.24
  6. 	FIN  	Keskinarkaus	Matti   	63.25  2.35
  7. 	SWE 	Nordqist 	Bertil 	63.36  2.46
  8. 	RUS  	Grouzdev	Andrei  	64.10  3.20
  9. 	FIN   Kongas  	Teemu   	65.20  4.30
 10. 	SWE	Lovgren 	Tomas   	65.42  4.52
 35. 	SVK 	Racz   	Stefan   	77.22  16.32
 36. 	SVK  	Surgan  	Stefan  	77.57  17.07
 46. 	SVK  	Dudra  	Milan  	83.50  23.00

juniorky (56 štartujúcich)
  1. 	RUS 	Chizhikova 	Ekaterina 	50.35     
  2. 	FIN 	Vanhalakka  	Kirsi    	53.30  2.55
  3. 	FIN  	Hirvi   	Aino-Maria 	53.58  3.23
  4. 	FIN  	Partanen  	Hanna   	54.16  3.41
  5. 	SWE 	Lund    	Marie   	55.36  5.01
  6. 	RUS 	Shvetsova 	Svetlana 	56.12  5.37
  7. 	RUS  	Oustinova	Anna    	56.24  5.49
  8. 	NOR 	Reenaas		Kjersti 	58.50  8.15
  9. 	SWE  	Kjellman  	Karin  	59.47  9.12
 10. 	SWE 	Bergkvist  	Maria  	60.09  9.34
 28. 	SVK 	Prochazkova 	Alena  	68.58  18.23
   	SVK 	Ondrejkova 	Lenka   	disk       

ženy (31 štartujúcich)
  1. 	SWE 	Johansson 	Erica 		56.30     
  2. 	RUS  	Vlasova  	Tatiana		56.57  0.27
  3. 	SWE  	Zell    	Annika  	56.59  0.29
  4. 	RUS  	Onichtchenko	Irina   	57.33  1.03
  5. 	SWE  	Hasselstrom	Lena  		57.46  1.16
  6. 	FIN  	Rajaniemi 	Katja 		58.00  1.30
 	FIN  	Vaisanen 	Mervi  	58.00  1.30
  8. 	FIN  	Jokinen  	Erja 		58.10  1.40
  9. 	FIN 	Anttila		Mervi		58.11  1.41
 10. 	NOR 	Valborg		Madslien 	58.25  1.55
 25. 	SVK  	Slamova  	Jana   	70.35  14.05
   	SVK  	Seidlova	Miroslava 	disk      

dlhé trate 4. 2. 2000
juniori (68 štartujúcich)
  1. 	RUS  	Gloukharev 	Vasilii  	20.49     
  2. 	SWE   Andersson 	David  	21.17  0.28
  3. 	SWE  	Arnesson 	Peter  	21.26  0.37
  4. 	NOR  	Hagelia  	Olav  		21.30  0.41
  5. 	SUI  	Fischer  	Remo  		21.42  0.53
  6. 	FIN  	Kiiskinen  	Petri  	21.59  1.10
 	RUS  	Kouriushev 	Alexandre	21.59  1.10
  8. 	NOR  	Osterbo  	Oystein 	22.05  1.16
  9. 	SUI  	Lauenstein 	Marc  	22.53  2.04
 10. 	FIN  	Kiiskinen  	Pasi   	22.59  2.10
 11. 	SVK 	Patras    	Andrej  	23.16  2.27
 60. 	SVK  	Parak    	Peter   	35.18  14.29

muži (64 štartujúcich)
  1. 	RUS 	Khrennikov 	Edouard  	21.18     
  2. 	RUS	Grouzdev 	Andrei 	21.50  0.32
  3. 	NOR 	Lystad   	Lars  	21.51  0.33
  4. 	NOR 	Olsen    	Tommy 		22.19  1.01
  5. 	FIN  	Lilja  	Arto  	22.28  1.10
  6. 	FIN 	Lanki   	Jukka 		22.30  1.12
  7. 	FIN 	Varis  	Pekka  	22.35  1.17
  8. 	ITA  	Corradini	Nicolo 	22.36  1.18
  9. 	RUS 	Kortchagin 	Victor  	22.38  1.20
 10. 	FIN  	Keskinarkaus	Matti  	22.46  1.28
	FIN  	Urpalainen 	Jarkko 	22.46  1.28
 32. 	SVK  	Surgan 	Stefan  	25.52  4.34
 44. 	SVK 	Racz   	Stefan 		29.48  8.30
 59. 	SVK  	Dudra  	Milan  	34.03  12.45

juniorky (58 štartujúcich)
  1. 	FIN 	Hirvi 		Aino-Maria	19.42     
  2. 	RUS 	Chizhikova	Ekaterina	21.04  1.22
  3. 	FIN  	Lehto 		Salla   	21.35  1.53
  4. 	SWE 	Lund  		Marie  	21.44  2.02
  5. 	FIN  	Vanhalakka 	Kirsi  	22.41  2.59
  6. 	SWE	Bergkvist 	Maria  	22.57  3.15
  7. 	RUS 	Shvetsova	Svetlana 	23.09  3.27
  8. 	FIN 	Partanen 	Hanna  	23.18  3.36
  9. 	NOR 	Lye   	Tone 		23.21  3.39
 10. 	RUS 	Oustinova 	Anna   	24.55  5.13
 21. 	SVK  	Ondrejkova 	Lenka  	28.38  8.56
   	SVK  	Prochazkova	Alena  	disk    
   
ženy (33 štartujúcich)
  1. 	SWE  	Hasselstrom	Lena   	23.41     
  2. 	SWE  	Zell   	Annika  	24.24  0.43
  3. 	NOR 	Kirkevik 	Stine  	24.37  0.56
  4. 	FIN  	Kosonen  	Hanna  	24.39  0.58
  5. 	RUS 	Vlasova   	Tatiana  	24.41  1.00
  6. 	RUS  	Khaoustova	Svetlana 	24.42  1.01
  7. 	FIN  	Jokinen  	Erja   	25.15  1.34
  8. 	RUS  	Onichtchenko	Irina 		25.31  1.50
  9. 	NOR 	Valborg  	Madslien 	25.34  1.53
 10. 	FIN  	Rajaniemi 	Katja  	25.39  1.58
 26. 	SVK 	Kotryova  	Lucia  	31.28  7.47
 27. 	SVK  	Seidlova  	Miroslava	32.09  8.28
 29. 	SVK  	Slamova 	Jana 		33.13  9.32
 
štafety 5. 2. 2000
juniori (23 štafiet)
 1. 	Švajčiarsko	101.48	Lauenstein Marc 33.09	33.09	
				Fischer Remo 	32.47	65.56	
				Fischer Boris 	35.52	101.48	
 2. 	Švédsko		102.16	Engvall, Andersson, Arnesson 
 3. 	Rusko		102.44	Kouriushev, Protasevitch, Gloukharev
 4.	Fínsko		103.07
 5.	Nórsko		105.32	
 6.	Ukrajina	108.20	
 7.	ČR		111.08
 8.	Estónsko	117.18	
 9.	Rumunsko	121.52	
10.	Bulharsko	126.57
	Slovensko	disq.	Parak Peter 	42.40	42.40	
				Pilat Miroslav 	disk
				Patras Andrej 	36.03	DISQ 

muži (22 štafiet)
 1.	Fínsko		113.43	Keskinarkaus Matti 	37.50	37.50
				Lilja Arto 		38.38	76.28	
				Lanki Jukka 		37.15	113.43
 2.	Rusko		114.37	
 3.	Švédsko		116.38	
 4.	Nórsko A	117.14	
 5.	ČR		118.08	
 6.	Nórsko B	119.12	
10.	Slovensko	133.45	Surgan Stefan 		45.47	45.47
				Racz Stefan		41.51	87.38
				Dudra Milan		46.07	133.45		
 	
juniorky (18 štafiet)
 1.	Fínsko		100.37	Lehto Salla 		33.36	33.36
				Vanhalakka Kirsi 	34.57	68.33	
				Hirvi Aino-Maria 	32.04	100.37		
 2.	Rusko		102.20	Shvetsova, Chizhikova, Oustinova
 3.	Švédsko		104.49	Kjellman, Bergkvist, Lund 
 4. 	Nórsko		108.20	
 5.	ČR		119.30	
 6.	Estónsko	123.33
 7.	Švajčiarsko	124.32	
 8. 	Bulharsko	125.49	
 9.	Taliansko	140.06	
10.	Rumunsko	157.59	
	Slovensko	disq.	Briedova Linda 		35.30	35.30
				Prochazkova Alena 	disk.		
				Ondrejkova Lenka 	37.33	111.28	DISQ 			
ženy (12 štafiet)
 1.	Rusko A		113.12	Onichtchenko Irina 	38.21	38.21	
				Vlasova Tatiana 	36.03	74.24	
				Khaoustova Svetlana 	38.48	113.12		
 2.	Rusko B		114.10	
 3.	Fínsko B	115.06	
 4.	Švédsko		116.26	
 5.	Fínsko A	117.24	
 6.	Nórsko		124.39	
	Slovensko 	disq.	Slamova Jana		47.58	93.03	
				Seidlova Miroslava 	DISQ 

RANKINGOVÉ PRETEKY OB IOF V R. 2001
Slovensko má možnosť do 31. 3. 2000 nahlásiť na IOF konanie sa jedných rankingových pretekov IOF (ako súčasť nejakého OB podujatia v r. 2001). V roku 1999 to boli preteky v rámci SPE v Košiciach (TKE), v r. 2000 to budú MM SR v OB na KT vo Vysokých Tatrách (BBA). Kluby, ktoré by sa radi prezentovali svojím podujatím aj ako podujatím zaradeným medzi svetové rankingové podujatia v r. 2001, sa môžu prihlásiť do 21. 3. 2000. Prihlášku adresujte na sekretariát SZOŠ a výberom sa bude zaoberať ŠTK OB SZOŠ.
Prihláška musí obsahovať:
Predpokladaný termín, názov podujatia, miesto konania, charakter súťaže (klasika, KT), charakteristiku terénu, meno riaditeľa pretekov, meno kontrolóra IOF s licenciou, meno kontaktnej osoby ovládajúcej angličtinu, adresu kontaktnej osoby aj s tel. č. a faxovým číslom, e-mailovú adresu osoby úzko spätej s organizovaním plánovaného podujatia (v prípade že ju nemá už spomínaná kont. osoba).
ŠTK OB SZOŠ

Tieto informácie boli skompletované 6. 3. 2000