INFOB 4/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

Park World Tour 1999
Program oproti plánu bol trochu zmenený. Toto je definitívna podoba pre tento rok:
1. kolo 26. 3. Farum Dánsko
2. kolo 23. 4. Štokholm Švédsko
3. kolo 11. 6. Turku Fínsko
4. kolo 15. 6. Glasgow Škótsko
5. kolo 14. 8. Oslo Nórsko
6. kolo 11. 10. Tokio Japonsko
7. kolo 15. 10. Hangzhou Čína
8. kolo 17. 10. Šanghai Čína
V každom kole štartuje 26 pretekárov.
V kategórii žien majú istú účasť: Staffová, Svärdová, Borgová, Asklofová, 3 Fínky, 2 Švédky, 2 Nórky, 2 Švajčiarky, po jednej Češke, Británke, Estónke, Rakúšanke, Austrálčanke, Ruske, Litvianke, Poľke, Novozélanďanke, Dánke, Číňanke, jedno miesto je pre zástupkyňu usporiadateľskej krajiny a jedna štartuje na divokú kartu udelenú PWT.
V kategórii mužov majú istú účasť: Ropek, Omelčenko, Terkelsen, Ivarsson, Valstad, 3 Švédi, 2 Fíni, 2 Nóri, 2 Dáni, po jednom Švajčiarovi, Británcovi, Čechovi, Rusovi, Litvancovi, Estóncovi, Ukrajincovi, Austrálčanovi, Poliakovi, Číňanovi, jedno miesto je pre zástupcu usporiadateľskej krajiny a jeden štartuje na divokú kartu udelenú PWT.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti - 13. 3. Pavol Fazekaš KYS, 16. 3. Michal Máj BBA, 21. 3. Daniel Horský MZV
štvrťstoročnica života - 5. 3. Karolína Mateidesová BBA
40. výročie - 14. 3. Ľubomír Rech DUT
55. výročie - 6. 3. Jela Navrátilová OBA
Všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOB)
27. 3. - 5. kolo oblast. rebríčka v OB - Pekná cesta, Bratislava, RBA
27. 3. - Kobánya kupa - Maďarský pohár v OB - Biatorbágy - Etyek, Maďarsko
28. 3. - 6. kolo oblast. rebríčka v OB - Pekná cesta, Bratislava, RBA
21. - 23. 5. - Vilnius ‘99 - 3-dňový OB, 22. 5. preteky IOF na klas. tratiach - Vilňus, Lotyšsko
22. - 24. 5. - World orienteering Marathon Trophy - horský OB - La Chapelle en Vercors, Francúzsko
19. - 20. 6. - Salomon trophy 99, horský OB - Ogrodzienec, Poľsko
30. 6. - 4. 7. - TAKAS 99 - 5 dní OB - Trakai, Litva
30. 6. - 3. 7. - Midnattsolgaloppen, 4 dni OB - Bardufoss, Nórsko
2. - 4. 7. - WAWEL CUP 99, 18. roč. 3-dňových OB pretekov - Ogrodzienec, Poľsko
18. - 23. 7. - Majstrovstvá sveta veteránov v OB - Aarhus, Dánsko
24. - 31. 7. - 6 dní OB - Langenthal, Švajčiarsko
26. - 30. 7. - O-ringen 99 - Dalarna, Švédsko
31. 7. - 8. 8. - Higland 99 - 6 dní OB pre verejnosť počas MS v OB 1999 - Inverness, Škótsko
9. - 15. 8. - 6. Majstrovstvá Európy lesníkov v OB - Rožńava, SVK
18. - 22. 8. - BOHEMIA 99 - 5 dní OB - Stráž pod Ralskem, CZE

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

DOVOLENKA - BULGARIA CUP, MS JUNIOROV v OB, MORE, SLNKO...
Ak plánujete dovolenku spojenú so slnkom, vodou a orientačným behom, črtá sa možnosť v Bulharsku 28. júna - 12. júla 1999 vo Varne. Môžete sa zúčastniť tréningov pred JMS, 3-dňových pretekov BC (2. - 4. 7. 1999), dvoch verejných pretekov pri JMS (7. a 9. 7.), vidieť najlepších juniorov - povzbudiť našich na JMS (7. - 10. 7.) a ešte stráviť plnohodnotnú dovolenku na pláži. To všetko za prijateľných finančných podmienok cca 10 000 Sk.
termín 28. 6. - 12. 7. 1999
areál Konštantin a Elena 6 000 Sk 11x ubytovanie s polpenziou (R, V)
plážové a komunálne poplatky
vstup do bazénov, sprievodca
doprava autobusom 2 300 Sk
štartovné na 5 dní 75 DEM
alebo
termín 30. 6. - 11. 7. 1999
areál Kamčia (cieľ BC a JMS) 3 800 Sk 9x ubytovanie + poplatky
2 100 Sk polpenzia
doprava autobusom 2 300 Sk
štartovné na 5 dní 75 DEM
Na ubytovanie a dopravu sú aj ďalšie možnosti a termíny, ako aj možnosť leteckej dopravy. Tiež sa dá zakúpiť autobus a letenka samostatne. Pobyty si môžete objednať priamo v cestovných kanceláriaách Balkanturist alebo Neptún, s výnimkou prihlášky na preteky. Juniorský tím SR v OB využijú prvý variant - ak máte záujem pripojiť sa, zavolajte najneskôr do 28. 2. 1999 Paulíne Májovej na mobil č. 0905 353379, zarezervuje vám miesto. (Treba počítať s platbou do konca marca - zľava 5 % na ubytovanie a pp.)
Paulína Májová

POZVÁNKA DO KANADY
V dňoch 19. - 20. 8. 2000 sa vo východnej časti Kanady v New Brunswicku uskutoční kanadský šampionát v OB. Informácie sú k dispozícii na sekretariáte SZOŠ.

Plán činnosti reprezentačných družstiev SR v OB na rok 1999
Začiatok ročného tréningového cyklu 26. 10. 1998, koniec 24. 10. 1999.

1. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA REPREZENTAČNÝCH DRUŽSTIEV.
Činnosť reprezentácie zabezpečuje realizačný tím /RT/ na čele s vedúcim trénerom realizačného tímu, ktorý riadi činnosť reprezentačných družstiev.
vedúci RT: Paulína Májová
Z Predsedníctva SZOŠ potrebné delegovať gestora za reprezentáciu.
Hľadať manažéra pra realizačný tím. Dovtedy úlohy organizačného charakteru zapracovať do náplne práce úväzkových trénerov družstiev.
tréner mužov: Jozef Pollák - úväzok.
Popri povinnostiach trénera je zodpovedný aj za administratívu a org. zabezpečenie seniorského tímu v súčinnosti s o statnými členmi RT. Zodpovednosť za prípravu pretekárov z Košického regiónu mimo sústredení.
tréner žien: ?
trénerka juniori/ky/: Paulína Májová - úväzok.
Popri povinnostiiach trénerky je zodpovedná za administratívu a org. za bezpečenie juniorského tímu. Je zodpovedná za riadenie realizačného tí mu. Zodpovednosť za prípravu reprezentantov Bratislavského regiónu mimo sústredení.
asistenti: dobrovoľní - najlepšie osobný tréner niektorého reprezentanta s tréner skou kvalifikáciou - spolupráca s trénermi RT.
lekár: Alena Urvayová

Vnútornú štruktúru družstva si zvolí tréner tak, aby čo najeefektívnejšie zabezpečoval úlohy.

Realizačný tím: kalendár, termíny súťaží, termíny testov, koordinácia sústredení, požiadavky na P - SZOŠ, nominačné kritéria - zosúladenie podľa podujatí a kategórii, požiadavky na ŠTK pri zostavovaní kalendára. Požiadavky na finančné zabezpečenie a dotácie na reprezentáciu, sponzoring pre reprezentáciu ako celok. Hodnotenie činnosti a návrhy jej skvalitňovanie.

Tímy - vytvorenie okruhu spolupracovníkov. Individuálny program, sledovanie svojej skupiny pretekárov, konzultácia prípravy s pretekármi a trénermi. Návrhy nominácie a zodpovednosť za výsledky nominovaných pretekárov. Hodnotenie uskutočnených akcií.Sledovanie prípravy o vekovú kategóriu nižšie. Rozpočet družstva v spolupráci s oddielmi. Tvorenie vlastných zdrojov príjmov z reklám - individuálny sponzoring.

Náklady spojené s účasťou na VT a kontrolných zrazoch, podľa vopred schváleného plánu, pre trénerov asistentov a lekára v závislosti od rozsahu požadovaných prác. Dôsledne dbať na efektívnosť uskutočňovanej akcie. Podmienkou na úhradu nákladov je účasť stanoveného minimálneho počtu a kvality zúčastnených pretekárov. Úhrada nákladov na pobyt na akciách podľa vopred schváleného plánu do určenej výšky na celý rok. Viď rozpočet.

2. HLAVNÉ SÚŤAŽE V ROKU 1999 V OB A CIELE
súťaž náklady cieľ
MSJ 4. - 11. júla 99, Varna, BUL 16 000 M 1x do 10., 1x do 20.
WM -20 max. po 6 osôb W 1x do 30.
MS 1. - 8. 8. 99, Invernes, GBR 35000,- M 1x do 10., 1x do 20.
max po 7 osôb W 1x do 30.

Na základe výsledkov v roku 1998 požiadavku na štatút reprezentanta splnili:
4x muži - Pollák,, Dávidík, Libant, Bukovác,
1x žena - Rákayová,
4x juniori - Máj, Šabo, Šurgan, Patráš a 1x juniorka - Korlová.

3. ROZPOČET NA ROK 1999
- Súťaže 335 000
- Mzdy 190 000

Ďalšia úhrada z prostriedkov SZOŠ na základe dosiahnutých výsledkov:

JMS - 100 % umiestnenie sa do 16. miesta - jednotlivci
8. miesta - štafety
- 50 % umiestnenie sa do 35. miesta - jednotlivci
12. miesta - štafety
MS - 100 % umiestnenie sa do 30. miesta - jednotlivci
10. miesta - štafety
- 50 % umiestnenie sa do účasť vo finále - jednotlivci
15. miesta - štafety

4. NOMINAČNÉ KRITÉRIA NA VRCHOLNÉ PODUJATIA
Pri posudzovaní oprávnenosti štartu na vrcholných podujatiach sa vychádza zo všeobecných kritérii požadovaných na reprezentáciu SR:
Účasť na vrcholných podujatiach bude podmieňovaná výkonnosťou s predpokladaným umiestnením do polovice štartovného poľa. U mladých talentovaných pretekárov s perspektívou rastu je možné urobiť výnimku. Zväz môže prihlásiť na vrcholné preteky a umožniť štart aj pretekárovi, ktorý je na hranici požadovaných kritérii na náklady oddielu. Za nomináciu a dosiahnutie požadovanej výkonnosti zodpovedá príslušný reprezentačný tréner. Presné kritéria sa vypracujú pre každé podujatie osobitne a v predstihu sa zverejnia. V prípade vysokej výkonnosti a výrazného výkonnostného odstupu, môže byť pretekár nominovaný priamo trénerom. Nomináciu predkladá zodpovedný tréner na prerokovanie v realizačnom tíme. Nomináciu schvaľuje Predsedníctvo SZOŠ.
V prípade dosiahnutia výsledku podľa kritérii pre úhradu, budú náklady odielu refundované podľa bodu 3. a.) do 30. 9. 1999.

MSJ 99
Pravidelný tréning bez výpadkov a zranení. Účasť na jarných testoch. Účasť na pretekoch SRJ, SPJ, MSR na DT, preteky ČR 30. - 31. 5. Brno.
a.) najlepší traja v kat M -20 a jedna v W -20 (W 19-), s najlepším súčetom bodov bez priemerov troch pretekov ( SPJ1 a 2, MSR KT, ČR Brno 1 a 2)
b). Ostatných nominuje trénerka na základe komplexného posúdenia výkonnosti s prihliadnutím na M SR DT a medzinárodných pretekov.
Pretekári postupujúci podľa bodu a.) cestujú na náklady SZOB ak majú štatút reprezentanta (Máj, Šurgan, Patráš). Ostatní pretekári štartujú na náklady klubu, pričom sa refundujú náklady aj ďalšiemu najlepšie umiestnenému pretekárov a pretekárke na MSJ. Ďalšie refundácie iba po splnení podmienky v bode 3a.
c.) Nominovaní uhradia zálohu na pobytové náklady vo výške 12 000 Sk, najneskôr 6. 6. 99 na účet SZOŠ. Záloha sa oddielom po dosiahnutí umiestnenia na MSJ vráti. Bod 3a.)

MS 1999
Nominačné preteky 29. 5 a 30. 5. 99 ČR Brno skrátená a klasická trať, pre mužov i ženy. Počet nominovaných maximálne 6 mužov a maximálne 5 žien. (SZOŠ hradí 4 M +1 W, ostatní zložia zálohu vo výške pobytových nákladov do 30. 6. 99 na SZOŠ). Počet nominovaných závisí od úrovne výkonnosti.

Spôsob nominácie:
muži: a) víťaz klasickej trate mužov
b) dvaja ďalší muži s najlepším súčtom časov
c) 1 - 3 ďalších pretekárov nominuje tréner s uvedením poradia, môže to byť i junior, ak sa umiestní na MSJ do 6. miesta
ženy: a) prvá pretekárka s najlepším súčtom časov z oboch pretekov.
b) druhá až piata v poradí so súčtu časov, ak dosiahne stratu menšiu ako 10% súčtu prvej. Výnimka sa môže posúdiť individuálne, ale iba v jedinom prípade, ak by pri chádzal do úvahy štart štafety žien na MS.
c) nominovaná môže byť i juniorka, ak sa umiestní na MSJ do 6. miesta.

Úhrada nákladov zo SZOŠ je podľa nasledovného kľúča:
muži: 1. nominovaní podľa bodu a) bez ohľadu na štatút reprezentanta
2. nominovaní podľa bodu b) ak majú štatút reprezentanta
3. muži, ktorí sa v absolútnom poradí na MS umiestnia najlepšie, do počtu 4 mužov.
4. junior, ak bol nominovaný na základe výsledku na MSJ do 6. miesta.
5. ďalšie úhrady na základe umiestnenia na MS podľa bodu 3a.
ženy: 1. nominovaná podľa bodu a) bez ohľadu na štatút reprezentantky.
2. prvá pretekárka v poradí podľa bodu b) ak má štatút reprezentantky.
3. juniorka nominovaná podľa bodu c).
4. ďalšie úhrady na základe umiestnenia na MS podľa bodu 3a.

Termíny na prihlasovanie:
zodpovedá predb. prihl. platba počty M-Ž-V
Spring cup. Pollák 15. 12. 98 4+3+1
MSJ BUL Májová 1. 5. 1.6. 4+1
MS Škotsko Májová 30. 4. /20% 30.6. 5+2

5. HLAVNÉ ÚLOHY RT
a.) Príprava pretekárov na svetové podujatia v súlade s kritériami pre účasť.
b.) Organizačné a personálne a obsahové zabezpečenie prípravných podujatí s cieľom kvalitnej prípravy na vrcholné podujatia.
c.) Organizačné a personálne zabezpečenie vrcholných podujatí s dodržaním termínov pre prihlasovanie. Dôstojná reprezentácia na nich.
d.) Hodnotenia účasti a výsledkov po každom podujatí.

Práca realizačného tímu:
Koncepčne podľa plánov.
Individuálne smerom k pretekárom.
Operatívnym spôsobom spoločne pri súťažiach a sústredeniach.

Plán schôdzí: 16. 12. 1998
1. Plány realizačného tímu - skoordinovanie činnosti. Všetci.
2. Finančné krytie reprezentácie 99. Za účasti zástupcu SZOŠ.
3. Organizačné zabezpečenie sústredení a reprez. akcií do 18. 4. 99.
4. Stav prípravy jednotlivcov.

12. 3. 1999
1. Správa o pripravenosti pretekárov.
2. Predbežné počty na vrcholné podujatia.
3. Aktuálny stav a organizačné zabezpečenie reprez. akcií do 20. 6. 99.

Ďalšie schôdze dopracovať do 12. 3. s pripomienkami a doplnkami do programu na 12. 3. 99.


MSJ 99 - plán prípravy
Hlavné podujatie 4. - 11. 7. 1999 MSJ Varna, Bulharsko
Centrum pretekov je na okraji Varny pri pobreží Čierneho mora. Ubytovanie v hoteli v dvoj a trojposteľových izbách. Štartovné poplatky sú na osobu 520 DEM. (Ubytovanie, stravovanie, štartovné, miestna doprava). Predpokladané náklady na osobu vrátane dopravy budú cca 18 tisíc Sk.
Terén: Stredne kopcovitý so strmými údoliami bohatými na detaily. Les prevažne s podrastom s veľmi dobrou priebežnosťou. Podklad je pevný a dobre bežateľný. Predpokladané dĺžky tratí a časy: Klasická M 11,8 km - 70 minút, W 7,7 km - 55 minút. Krátka M 4,7km - 25 minút, W 3,6 km - 25 minút.
Mapy 1:15 000, E = 5 m klasika, 1:10 000 E = 5 m krátka a štafety.
Štartovať môže po 6 pretekárov a pretekárok na každú disciplínu a po dve trojčlenné štafety za krajinu. Klasika sa beží ako finále, krátka trať sa beží kvalifikácia a finále.
Slovensko budú reprezentovať pretekári s reálnou šancou na umiestnenie do polovice štartového poľa.

Plánované sústredenia:
6. 3. - 13. 3. Borský Mikuláš (ubytovanie 90 Sk/os/noc, strava vlastná)
marec - máj krátkodobé mapové zrazy
12. - 15. 4. testy Bratislava
24. - 31. IV. V. Krtíš (ubytovanie 135 Sk/os/noc, strava v miestnych reštauráciach)
14. - 20. VI. Tatry - nominovaní na MSJ
29. VI. - 4. VII. BULHARSKO
Na sústredenie prosím vopred zahlásiť účasť. Pri záujme presahujúcom možnosti ubytovania majú prednosť členovia širšieho výberu, alebo sa uskutoční sústredenie v inom termíne.

Odporúčané preteky - prihlasuje na ne klub, resp. po vzájomnej dohode a zložení zálohy na štartovné prihlási P. Májová ako reprezentantov SR.
26. - 31. III. Spring cup DEN
2. - 5. IV. Pražské velikonoce Praha preteky, mapové tréningy
10. - 11. IV. Postas HUN
17. IV. M SR DT BA
1. - 2. V. Petófi cupa HUN
8. V. M SR krátka BA
9. V. SR štafety BA
15 .- 16. V. SPJ, SRJ KE
30. - 31. V. ČŽ skrátená Brno kategória M E, W E
ČŽ A klasika Brno - " -
5. - 6. VI. ŽB Morava
12. - 13. VI. SPJ a SRJ SNV
24. - 25. VII. M SR klasika a štafety SPE
27. - 29. VIII. GPS EBB
4. - 5. IX. SPJ a SRJ CZE

Kandidáti na reprezentačný dres:
Andrej Máj, Štefan Šurgan, Igor Patráš, Rasťo Seman, Peter Glončák, Vlado Janota, Pavol Bukovác, Peter Labuda, Miklušová Jana, Kátlovská Zora, Kollárová Marcela. O účasť na MSJ môžu bojovať i ďalší.

Zápis č. 2/99 zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 9. 2. 1999 v Bratislave
Prítomní: Štefan Máj, Ján Mižúr, Juraj Nemec, Ján Ďurín, Marian Kazík - členovia P SZOŠ
Radoslav Jonáš - predseda mapovej komisie, Paulína Májová - vedúca RT repr. OB

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh Súťažného poriadku OB
3. Návrh nominácie na JMS v LOB 99 v Bulharsku
4. Návrh financovania tvorby máp na podujatia SZOŠ
5. Vyhodnotenie priebehu a financovania dvoch kôl Svetového pohára v OB 98
6. Plán propagácie SZOŠ na 1. polrok 1999
7. Plán činnosti reprezentačných družs. SR v OB na r. 99 (vrátane návrhu nominačných kritérií)
8. Iné, rôzne:
a) žiadosť Rady Bratislavsko-trnavskej oblasti o poskytnutie občerstvenia
b) žiadosti o zriadenie Centier talentovanej mládeže v orientačných športoch
c) abdikácia člena P SZOŠ J. Mižúra
d) dotazníky IOF
e) schodok z I. Y. M. 98
f) trénerské licencie
g) iné

Rokovanie Predsedníctva SZOŠ otvoril a viedol (až do príchodu predsedu Š. Mája, ktorý sa vopred za oneskorenú účasť ospravedlnil) Ján Mižúr. P SZOŠ súhlasilo so zmenou poradia prerokovávaných bodov programu.

1.
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 9. 2. 1999:
- uznesenie 15/13/98 - Anketa o najlepších orientačných športovcov 98
- splnené, víťazi budú pozvaní na marcovú konferenciu SZOŠ, kde budú odmenení
- Ročenka SZOB 1998 - trvá, podklady do tlače sú pripravené
- uznesenie 1/1/99 - Plán práce Predsedníctva SZOŠ uverejniť tento v INFOBe - splnené
- uznesenie 5/1/99 - Realizovať zaslanie dotáciíí klubom - vratky za účasť repre-zentantov na vrcholových podujatiach v OB za r. 1998 - splnené
- uznesenie 7/1/99 - Spracovať písomný podnet na vybraný počet klubov pre zriadenie CTM a návrh podmienok pre vytvorenie CTM v ostatných kluboch. - splnené
- uznesenie 8/1/99 - Zorganizovať stretnutie so zástupcami SAŠŠ za účelom dohodnutia sa na koordinácii šk. šport. súťaží v OB v r. 99.
- splnené, stretnutie sa uskutočnilo 27. 1. 99 za účasti Š. Mája, P. Májovej, M. Kazíka za SZOŠ a A. Javorku za SAŠŠ

- uznesenie 10/1/99 - Pripraviť návrh žiadosti na MŠ SR o financovanie JMS a SP 2000 v LOB - splnené, Nemec dodal podklady ktoré spracuje Kazík
- uznesenie 13/1/99 - Návrhy pečiatok a hlavičkového papiera s novým názvom zväzu - splnené, členovia P SZOŠ vybrali, ktoré návrhy sa realizujú po schválení nového názvu zväzu MV SR
- uznesenie 14/1/99 - Prihláška o usporiadanie WWOC 2003 v prípade písomnej žiadosti BBA o technické zabezpečenie tejto akcie
- BBA zatiaľ žiadosť nepodalo, prihláška však bola odoslaná na IOF

2.
Predseda ŠTK J. Mižúr oboznámil zúčastnených globálne so zmenami voči predchádzajúcemu Súťažnému poriadku v OB doteraz platného. Drobné chyby pripomienkoval Kazík, ktoré boli ŠTK operatívne odstránené.

Uznesenie 1/2/99: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje Súťažný poriadok SZOŠ v OB v plnom znení bez pripomienok. Ukladá gen. sekretárovi SP uverejniť v INFOBe.

Uznesenie 2/2/99: Následne vypracovať Vykonávacie predpisy v OB pre r. 1999 a rozposlať na kluby. T: do 28. 2. 1999 zodp.: Mižúr, Kazík

3.
Nomináciu juniorských reprezentantov na JMS v LOB, ktoré sa uskutočnia 1. - 8. 3. 1999 v Bulharsku predložil J. Nemec:
juniori - Štefan Šurgan, Andrej Patráš, Peter Očenáš, Peter Parák, Martin Kvaka
juniorky - Lenka Ondrejková, Michaela Beňová, Alena Procházková
vedúci - Marian Kazík
Kazík pripomienkoval „mäkké“ kritériá na refundáciu nákladov, ktoré sa týkajú všetkých odvetví nášho zväzu.

Uznesenie 3/2/99: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje predloženú nomináciu pretekárov na JMS v LOB. Na náklady SZOŠ cestujú Šurgan, Patráš a Kazík, ostatní na náklady klubov. Ďalej schvaľuje zaslať 1740 DEM ako zálohu za účasť pretekárov SR na JMS v LOB z účtu SZOŠ. Ostatné výdavky budú uhradené na mieste v hotovosti.

Uznesenie 4/2/99: Predsedníctvo SZOŠ schválilo kritéria na refundáciu nákladov spojených s účasťou na vrcholových podujatiach v r. 1999 takto:
JMS (OB i LOB) - 100 % umiestnenie sa do 16. miesta - jednotlivci
8. miesta - štafety
- 50 % umiestnenie sa do 35. miesta - jednotlivci
12. miesta - štafety
MS (OB) - 100 % umiestnenie sa do 30. miesta - jednotlivci
10. miesta - štafety
- 50 % umiestnenie sa do účasť vo finále - jednotlivci
15. miesta - štafety

4.
R. Jonáš, predseda Mapovej komisie oboznámil členov P SZOŠ s pripomienkami vybraných oslovených odborníkov z radov hnutia. Okrem návrhu na financovanie tvorby máp, predložil Jonáš i niekoľko štatististických príkladov o spôsobe rozdeľovania príspevku na tvorbu máp, vypracovaných za roky 1998, 97, 96. J. Mižúr vysvetlil, že príspevok SZOB na tvorbu školských máp je samostatná položka netýkajúca sa fondu tvorby máp pre vrcholové podujatia v orientačných športoch.
Členovia P SZOŠ mali pripomienky k týmto bodom:
- šírku písma nápisu 5 mm zameniť za výška písma min. 7 mm (bod e)
- doplniť preteky GPS a ostatné vrcholové preteky (bod a)
- koeficienty máp pre LOB a CO sú min. 0,4 (bod 4)
Opravené znenie bolo následne do návrhu zapracované predsedom MK.

Uznesenie 5/2/99: P SZOŠ schvaľuje návrh na rozdeľovanie príspevku SZOŠ na tvorbu máp s pripomienkami, ktoré boli predsedom MK zapracované do predloženého materiálu.

Uznesenie 6/2/99: Zverejniť schválený materiál o rozdeľovaní príspevku na tvorbu máp v Infobe. T: do 28. 2. 1999 zodp.: Kazík, Jonáš

5.
Správu o vyhodnotení Svetového pohára v OB, ktorý sa konal 16. - 20. 9. 1998 vo Vysokých Tatrách predložil predseda OV SP Š. Máj, ktorý objasnil niektoré pripomienky a otázky členov predsedníctva.

Uznesenie 7/2/99: P SZOŠ berie na vedomie predložené vyhodnotenie SP a informáciu o majetku zväzu z materiálu potrebného k zabezpečeniu SP, ktorým je systém Emit a vlajky účastníckych krajín.

6.
Plán propagácie predložil predseda SZOŠ Š. Máj.

Uznesenie 8/2/99: P SZOŠ schválilo Plán propagácie SZOŠ na 1. polrok 1999 bez pripomienok.

Uznesenie 9/2/99: Zverejniť schválený Plán propagácie SZOŠ v Infobe. T: do 28. 2. 1999 zodp.: Kazík, Máj

7.
S plánom činnosti reprezentačných družstiev v OB v r. 1999 oboznámila P. Májová. Predsedníctvo s materiálom v predloženej podobe nesúhlasilo. Z návrhu bolo vylúčené družstvo dorastu, ktoré nie je súčasťou štátnej reprezentácie. Členovia P SZOŠ pripomienkovali výšku nákladov na účasť na vrcholových podujatiach a na prípravu, ktorú nemožno garantovať. Ďalej boli pripomienky k nominačným kritériám, ktoré sú v predkladanej podobe značne nejasné.

Uznesenie 10/2/99: P SZOŠ schvaľuje rozpočet na účasť na vrcholových podujatiach v OB pre reprezentáciu SR v OB vo výške 335 000 Sk.

Uznesenie 11/2/99: P SZOŠ ďalej schvaľuje uzatvoriť pracovné pomery so štátnymi trénermi reprezentácii v orientačných športoch k 1. 3. 1999 na základe návrhov realizačných tímov. Ukladá predložiť spomínané návrhy na najbližšie rokovanie predsedníctva SZOŠ. T: do 20. 2. 1999 zodp.: Nemec, Májová

Uznesenie 12/2/99: P SZOŠ schválilo plán činnosti reprezentačných družstiev v OB na r. 1999 s nominačnými kritériami pre MS a JMS v OB s pripomienkami.

Uznesenie 13/2/99: Zverejniť schválený Plán činnosti reprezentačných družstiev v OB na r. 1999 spolu s nominačnými kritériami pre vrcholové podujatia so zapracovanými zmenami v Infobe. T: do 28. 2. 1999 zodp.: Kazík, Májová

Uznesenie 14/2/99: Vyzvať trénera dorastu R. Mičeka, aby vypracoval samostatný materiál o pláne činnosti spolu s nominačnými kritériami pre I. Y. M. 99 v OB a návrhom na financovanie družstva dorastu v r. 1999. T: do 20. 2. 1999 zodp.: Kazík, Miček

8.
A) Žiadosť Rady Bratislavsko-trnavskej oblasti o poskytnutie občerstvenia (minerálky) na konferenciu oblasti 25. 2. 1999 bola prerokovaná P SZOŠ.

Uznesenie 15/2/99: P SZOŠ neschválilo poskytnutie príspevku na ob čerstvenie pre účastníkov konferencie B-T oblasti pre nedostatok finančných prostriedkov - viď. hos podárenie SZOŠ k 31. 12. 1998.

B) Na sekretariát SZOŠ prišlo 5 žiadostí o zriadenie CTM v OB, LOB a CO v r. 1999, ktoré predsedníctvo SZOŠ prerokovalo. Všetky obsahujú personálne obsadenie funkcio nárske, trénerské i športovcami, niektoré však nespĺňajú všetky náležitosti z usmerne nenia MŠ SR.

Uznesenie 16/2/99: P SZOŠ schvaľuje vytvorenie CTM pri týchto kluboch:
OB - Farmaceut Bratislava, Junior B. Bystrica, Union Košice
OB - Ekonóm B. Bystrica
CO - Cart print Nitra
Ukladá ŠTK rozposlať na uvedené centrá vyrozumenie SZOŠ aj s pripomienkami, ktoré poukazujú na nesúlad s usmerne ním MŠ SR. T: 28. 2. 1999 zodp.: Mižúr, Kazík

C) J. Mižúr sa vzdal činnosti v Predsedníctve SZOŠ. Ako predseda ŠTK však bude pôsobiť i v ďalšom období, rokovaní Predsedníctva sa však zúčastňovať nebude.

Uznesenie 17/2/99: P SZOŠ berie abdikáciu J. Mižúra na vedomie.

D) IOF poslalo na členské federácie dotazníky týkajúce sa najvrcholovejších podujatí IOF (účasť, financie, počet podujatí, médiá, atď.).

Uznesenie 18/2/99: P SZOŠ poverilo vyplnením zainteresovaných členov hnutia - zástupcu realizačného tímu, športovca, novinára a gen. sekre tára. T: 15. 2. 1999 zodp.: Májová, Jonáš, Nemec, Kazík

E) Keďže družstvo dorastu SR nie je oficiálnym reprezentačným družstvom SR, výdav ky spojené s dorastom nemôžu znášať štátne reprezentácie. Účasťou dorastenecké ho družstva SR na I. Y. M. 98 vznikli náklady vo výške 17 420 Sk.

Uznesenie 19/2/99: Predsedníctvo SZOŠ schválilo úhradu schodku z I. Y. M. 98 vo výške 17 420 Sk z prostriedkov činnosti zväzu.

F) Metodická komisia mala riešiť situáciu s ukončením platnosti existujúcich licencií tré nerov OB. Keďže MK momentálne nepracuje, predsedníctvo rieši situáciu kompromisom.

Uznesenie 20/2/99: P SZOŠ rozhodlo o predĺžení platnosti trénerských licencií v OB do 31. 12. 1999 na základe predloženia trénerských preu kazov na sekretariát SZOŠ.

G) Uznesenie 21/2/99: P SZOŠ berie na vedomie žiadosť EBB o zabezpečenie kurzu trénerov. Táto žiadosť bude riešená Metodickou komisiou SZOŠ.

Uznesenie 22/2/99: P SZOŠ sa zaoberalo žiadosťou R. Mičeka o preplatenie vý davkov spojených so zabezpečením činnosti dorasteneckého družstva SR v r. 1998. Predsedníctvo zamietlo preplatiť tieto výdavky, nakoľko sa s takýmito výlohami pre r. 1998 nerátalo a neboli vopred schválené.

Uznesenie 23/2/99: P SZOŠ berie na vedomie správu o účasti juniorskej reprezen tácie v LOB na juniorskom stretnutí krajín na Ukrajine.

Uznesenie 24/2/99: P SZOŠ žiada J. Nagya, aby predložil správu zo seminára tré nerov v Žiline a doúčtoval túto akciu. T: 28. 2. 1999 zodp.: Nagy, Kazík

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude 22. 2. 1999 o 12,00 v Bratislave.
Zapísal: Marian Kazík

Plán propagácie SZOŠ na 1. polrok 1999
Stále činnosti:
- aktualizácia stránok v internete Z.: Ján Furucz, Kazík - SZOŠ, Mižúr súťaže OB
- informácie o pripravovaných pretekoch v OB, LOB a CO
v regionálnych a celoslovenských médiách Z.: Kazík - v celoslov. médiách
riaditeľ pretekov - v reg. médiách
- informácie o výsledkoch pretekov v OB, LOB a CO
v regionálnych a celoslovenských médiách Z.: Kazík - v celoslov. médiách
riaditeľ pretekov - v reg. médiách
- informácie o výsledkoch reprezentantov SR na medzinárodných podujatiach
Z.: Májová, Pollák, Nemec, Kazík
vedúci realizačného tímu
(gen. sekretár SZOŠ M. Kazík zabezpečí tiež kon- takt a prenos informácií do agentúr TASR a SITA)

Činnosť Mesiac Zodpovedný

Rozhovor s novinármi február Nemec
- nominácie na MSJ a SP v LOB
- oboznámenie médii s prípravou MSJ u nás
- výsledky iniciatívy o zaradenie LOB na OH

Rozhovor s novinármi marec Máj, Kazík, Mižúr
- vyhlásenie ankety o najlepšieho OB
- výsledky MSJ a MS v LOB, komentáre, rozhovory
- hlavné úlohy zväzu na rok 1999, príprava konferencie
- začiatok súťaží v OB

Tlačová beseda - závery konferencie apríl Máj, Mižúr, Kazík
- informácia o pripravovaných M SR na DT a KT
- stav prípravy reprezentantov a najbližšie úlohy
- príprava školských súťaží, zapojenie médii do propagácie

Rozhovor s novinármi jún Mižúr, Kazík, Májová
- školské športové súťaže v OB vyhodnotenie okr. a kraj kôl
- medializácia vytvorených školských máp a školských súťaží
- príprava MSR ŠŠS
- nominácia na MSJ a IYM, profily pretekárov

Rozhovor s novinármi júl Máj, Pollák, Kazík
- informácie o výsledkoch MSJ, I.Y.M.
- stav prípravy reprezentantov na MS, nominácia na MS
- príprava M SR na klasickú trať, výsledky
- profily pretekárov na MS, ambície
- predstavenie terénov MS

VIETE, ŽE...
- Štefan Šurgan (DBB) bol úspešný na Európskom pohári v zimnom triatlone 13. 2. 1999 na Donovaloch, keď v kat. juniorov obsadil 2. miesto? Za víťazom zaostal 2 sekundy a v celkovom poradí obsadil 11. priečku. 10 km behu, 10 km na horskom bicykli a 8 km na bežkách v hlbokom snehu zvládol za 1:55,30 (víťaz M. Lang z Nemecka 1:43,01).

Spôsob rozdeľovania príspevku SZOŠ alebo ŠFTK na tvorbu máp pre OB
Po dodržaní nasledovných podmienok sa bude prideľovať príspevok na tvorbu nových máp pre nižšie špecifikované podujatia.
a) príspevok bude poskytovaný organizátorom vrcholových podujatí v OB na Slovensku:
- majstrovské preteky
- rebríčkové preteky
- Grand Prix Slovakia a ostatné vrcholové preteky - (podľa každoročného určenia Predsedníctva SZOŠ)
b) prvá časť finančných prostriedkov bude poskytnutá podľa schválených kritérií (uvedených nižšie) po predložení mapových podkladov v elektronickej podobe do centrálneho archívu SZOŠ.
c) tlač mapy zabezpečuje organizátor podujatia
d) druhá časť finančných prostriedkov bude použitá po zhodnotení kvalitatívnej úrovne mapy v nadväznosti na usporiadanie podujatia, predložení určeného počtu výtlačkov máp do centrálneho archívu SZOŠ, zabezpečenia evidencie a uvedenia gestora na mape
e) na mapách financovaných z prostriedkov SZOŠ alebo ŠFTK bude uvedené: "Vydanie tejto mapy bolo podporené Slovenským zväzom orientačných športov" alebo "Vydanie tejto mapy bolo podporené Štátnym fondom telesnej kultúry", pričom výška písmen musí byť minimálne 7 mm.

Postup pri rozdeľovaní finančného príspevku pre tvorbu máp:

1. Rozdeľuje sa disponibilná suma (DS), ktorú stanoví predsedníctvo SZOŠ na základe informácií o plánovaných pripravovaných mapách na príslušný rok. Tieto informácie poskytne MK (ďalej len "MK") (približný počet km2 a ich štruktúra).

2. DS sa rozdelí na preddavok (P) a doplatok (D) v pomere 1:3.
DS = P + D; D = 3 × P

3. Preddavok sa rozdelí rovnakým dielom na všetky prispievané mapy a bude vyplatený po splnení vyššie uvedených podmienok (písm. b)).
Výška preddavku na jednu mapu bude Pj = P/n, kde
n je počet máp, na ktoré sa bude prispievať (zistí mapová komisia)

4. Doplatok sa rozdelí na jednotlivé mapy v závislosti na nasledovných kritériách:

KRITÉRIUM / HODNOTIACI SUBJEKT / KOEFICIENTY
- Veľkosť zmapovanej plochy vo vzťahu k existencii a kvalite predchádzajúcich máp
Mapová komisia ki =0: prevzatie predchádzajúcej verzie mapy bez zmeny alebo minimálne zmeny na nej
ki=0,5: mapár terén premapoval, využijúc ako podklad sta- rú mapu
ki=1: mapa pre OB tam predtým nebola alebo ak bola, nebola pri mapovaní použitá alebo iba minimálne
- Kvalita zmapovania terénu a súhlas mapy s normou vzhľadom na stavbu tratí na pretekoch, na ktorých je mapa použitá
Pretekári zúčastňujúci sa na pretekoch
Kj=0 Kj=0.25 Kj=0.5 Kj=0.75 Kj=1
(podľa ankety uvedenej v Prílohe)
- Kvalita kreslenia a tlače(hodnotenie kresby, dodržania normy IOF, kvality tlače (farby, sútlač))
Mapová komisia Ej=0,5: nevyhovujúca kvalita
Ej=0,75: priemerná kvalita
Ej=1: vynikajúca kvalita
- Druh mapy
Mapová komisia DMj= min 0,4: pre mapu pre LOB
DMj= min 0,4: pre mapu pre CO
DMj=1: pre mapu pre OB

Kritériá sú ohodnotené v predchádzajúcej tabuľke, doplatok bude vyplatený v závislosti na ploche mapy a po splnení vyššie uvedených podmienok (písm. d) a e)). Jeho výška sa stanoví nasledovne:
Dj = D×[(S(Plochaij×kij)×Kj×Ej×DMj)] / [S((S Plochaij×kij)×Kj×Ej×DMj)]
kde
i môže mať 3 hodnoty (koeficienty k1=1, k2=0.5, k3=0)
Plochaij = časť plochy j-tej mapy, ktorej je pridelený koeficient kij. V závislosti od hodnôt koeficientu kij (0, 0.5, 1) môže byť jedna mapa rozdelená na tri časti (plochy), ktorým sú tieto koeficienty pridelené.
Ostatné premenné sú vysvetlené vyššie. Čitateľ (okrem D) predstavuje váženú plochu j-tej mapy, menovateľ predstavuje súčet vážených plôch máp, na ktoré sa bude prispievať.
Tento vzorec zabezpečí rozdelenie celej sumy DS1 zníženej o preddavky , čiže sumy P na jednotlivé mapy v závislosti od vyššie uvedených faktorov.
Vzhľadom na to, že pri určitej štruktúre vydaných máp (málo vydaných máp za rok a niektoré z nich hodnotené niektorým koeficientom = 0) môže dôjsť k tomu, že na niektorú mapu budú neúmerne vysoké príspevky na 1 km2. Z toho dôvodu sa navrhuje nasledovné:
Predsedníctvo SZOŠ stanoví na návrh MK maximálnu výšku príspevku na 1 km2 zmapovanej plochy. Ak bude vypočítaný príspevok na 1 km2 vyšší ako je maximálna výška príspevku stanovená Predsedníctvom SZOŠ, uhradí sa len suma, ktorá zodpovedá násobku km2 zmapovanej plochy a stanoveného maximálneho príspevku.
Vypracovala Mapová Komisia SZOŠ
Schválilo Predsedníctvo SZOŠ dňa 9. 2. 1999

Príloha: - ANKETA NA HODNOTENIE KVALITY MAPY POMOCOU NÁZOROV PRETEKÁROV

Forma ankety: Anketár (člen MK) sa pýta vybraných pretekárov po absolvovaní pretekov, anketa je anonymná.
Položené otázky:
1. Je mapa smerovo a vzdialenostne dostatočne presná? Áno, nie.
2. Je mapa výškovo dostatočne presná? Áno, nie.
3. Je mapa spracovaná primerane detailne a odchýlky od mapového kľúča IOF sú ojedinelé? Áno, nie.

Otázka č. 1 č. 2 č. 3 č. 1 č. 2 č. 3
Kategória áno áno áno nie nie nie
M -20
M 21-
M 35-
M 40-
M 45-
M 50-
M 55-
M 60-
W 20
W 21-
W 35-
W 40-
W 45-
W 50-
W 55-
W 60-
Spolu

Zapísal: ..................................... Podpis: ...............................................

Vyhodnotenie:
Vypočíta sa pomer počtu kladných odpovedí ku všetkým a priradí sa mu príslušný koeficient Kj podľa nasledujúcej tabuľky:
počet kladných odpovedí a [%] Kj
0<=a<20 0
20<=a<40 0.25
40<=a<60 0.5
60<=a<80 0.75
80<=a<=100 1


SÚŤAŽNÝ PORIADOK SZOŠ v OB
Súťažný poriadok SZOŠ platí pre preteky a dlhodobé súťaže, vypisované SZOŠ každoročne prostredníctvom Vykonávacích pokynov. Tento poriadok stanovuje podmienky účasti pretekárov, spôsob uskutočnenia a vyhodnotenia týchto súťaží.

1. Základné ustanovenia

1.1. Rozdelenie súťaží
a) majstrovské:
Majstrovstvá Slovenska v OB na krátkych tratiach
Majstrovstvá Slovenska v OB na dlhých tratiach
Majstrovstvá Slovenska v OB na klasických tratiach
Majstrovstvá Slovenska v parkovom OB
Majstrovstvá Slovenska v OB štafiet
Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB
Majstrovstvá Slovenska klubových družstiev
b) rebríčkové:
Slovenský pohár elity (ďalej SPE)
Slovenský rebríček jednotlivcov (ďalej SRJ)
Slovenský rebríček štafiet (ďalej SRŠ)

1.2 Usporiadateľmi pretekov zaradených do kalendára SZOŠ sú tie oddiely alebo kluby (ďalej len oddiely), ktoré dostanú od SZOŠ písomné poverenie.

1.3 Rozpis pretekov zaradených do súťaží SZOŠ musí byť rozoslaný oddielom najneskôr 5 týždňov pred konaním pretekov. Rozpis pretekov spolu s návrhom hlavných funkcionárov pretekov musí byť zaslaný na schválenie ŠTK SZOŠ aspoň 7 týždňov pred konaním pretekov.

1.4 Prípadnú zmenu termínu konania pretekov je usporiadateľ povinný ihneď oznámiť P-SZOŠ a členským oddielom SZOŠ. Každá takáto zmena podlieha schváleniu P-SZOŠ.

1.5 Vykonávacie predpisy k súťažiam SZOŠ v OB vydáva na príslušný rok vždy pred začiatkom súťaží Športovo-technická komisia SZOŠ.

2. Všeobecné ustanovenia

2.1 Prihlasovanie na preteky: pretekári spĺňajúci podmienky účasti sa prihlasujú prostredníctvom svojich oddielov (klubov) podľa rozpisu pretekov. Ak to nie je možné, prihlasuje sa pretekár samostatne.

2.2 Pre udelenie majstrovských titulov v majstrovských súťažiach je podmienkou štart najmenej 3 pretekárov (družstiev) v kategórii. Udelenie titulu "Medzinárodný majster SR" je podmienené:- štartom aspoň 1 zahraničného pretekára (nečlena SZOB) v príslušnej kategórii,- vypísaním Medzinárodných majstrovstiev SR v rozpise pretekov.

2.3 Žrebovanie, štartová listina majstrovských súťaží
2.3.1 Štartová listina musí byť vyžrebovaná a uverejnená najneskôr do 22.00 hod. v predvečer pretekov (s výnimkou pretekov v NOB).
2.3.2 Žrebovanie môže byť:
a) neverejné,
b) verejné - právo zúčastniť sa má najmenej jeden zástupca z každého oddielu. Začiatok verejného žrebovania smie byť najskôr jednu hodinu po začatí prezentácie.
Na žrebovanie musí dohliadať hlavný rozhodca.
2.3.3 Žrebovanie môže byť:
a) bez ohľadu na licencie,
b) s ohľadom na licencie - pretekári sú podľa licencií nasadení do výkonnostných skupín, ktoré štartujú v určenom poradí.
2.3.4 Zahraniční pretekári sa žrebujú medzi pretekárov - členov SZOŠ, podľa udanej výkonnostnej licencie. Pretekári ktorí licenciu neuvádzajú sa žrebujú vo výkonnostnej skupine B.
2.3.5 Nasadenie do skupín (semifinálové skupiny pri pretekoch na KT, iné kvalifikačné skupiny v rámci kategórií) musí byť také, aby obsadenie skupín bolo výkonnostne vyrovnané. To znamená, že rozdiel medzi skupinami
- v počte pretekárov s licenciou E je najviac 1,
- v počte pretekárov s licenciou E + A je najviac 1,
- v počte pretekárov v skupinách je najviac 1.
2.3.6 Štartové poradie vo finále pretekov na KT je dané umiestnením pretekárov v semifinále, štartuje sa v obrátenom poradí výsledkov semifinále. V prípade zhodného výsledku pretekárov v rovnakej semifinálovej skupine sa poradie vyžrebuje. Pretekári, ktorí v rôznych semifinálových skupinách obsadili rovnaké miesto, štartujú v poradí semifinálových skupín, ktoré sa vyžrebuje po zverejnení postupujúcich pretekárov zo semifinále.
2.3.7 Ak sú v štartovom poradí za sebou dvaja (viacerí) pretekári z jedného oddielu, pokiaľ je to možné, upraví sa štartové poradie tak, aby medzi nimi štartoval najmenej jeden pretekár iného oddielu. Úprava štartového poradia sa uplatní vtedy, ak nie je v konflikte s čl. 2.3.3.b.

2.4 Spoločné trate pre viacero kategórií
2.4.1 Pretekár jednej kategórie nesmie štartovať medzi pretekármi inej kategórie.
2.4.2 Štartové poradie kategórií musí byť určené tak, aby výkonnostne silnejšia kategória (podľa rozhodnutia hlavného rozhodcu) štartovala pred výkonnostne slabšou.
2.4.3 Medzi jednotlivými kategóriami musí byť vynechaný štartový interval, najmenej však 10 minút.

2.5 Verejné preteky
2.5.1 Verejné preteky v priestore majstrovských pretekov smú byť odštartované najskôr 30 minút po skončení štartu majstrovských pretekov.

2.6 Vyhlasovanie víťazov a slávnostné odovzdávanie cien
2.6.1 Usporiadateľ je povinný zabezpečiť dôstojný priebeh ceremoniálu vyhlásenia víťazov.
2.6.2 Ak majú v pretekoch dvaja alebo viacerí pretekári zhodný čas, každý z nich musí dostať príslušnú cenu (diplom, medailu, finančnú alebo vecnú cenu), nasledujúce poradie sa vynechá.
2.6.3 V štafetách musia byť ocenení všetci členovia štafiet. Každý dostane príslušnú cenu.
2.6.4 Majstrovské preteky
a) Na všetkých majstrovstvách Slovenska sa udeľujú nasledovné tituly a ceny:
1. miesto: titul "Majster Slovenska", príp. "Medzinárodný majster Slovenska" v príslušnej disciplíne, zlatá medaila, diplom, prípadne finančná alebo vecná cena,
2. miesto: strieborná medaila, diplom, prípadne finančná alebo vecná cena,
3. miesto: bronzová medaila, diplom, prípadne finančná alebo vecná cena.
b) Počas ceremoniálu vyhlásenia víťazov musí byť vyvesená zástava Slovenskej republiky. Na začiatku ceremoniálu sa hrá hymna SR.
c) Ceremoniál vykonávajú zástupcovia usporiadateľa a poverený zástupca Predsedníctva SZOŠ.
d) Vyhlásenie výsledkov v každej kategórii sa začína od 1. miesta.
2.6.5 Rebríčkové a kvalifikačné preteky
a) Ocenenie najlepších pretekárov je v kompetencii organizátora.
b) Ceremoniál vyhlásenia víťazov vykonávajú zástupcovia usporiadateľa.
2.6.6 Verejné domáce a medzinárodné preteky
Ocenenie najlepších pretekárov je v kompetencii organizátora.

2.7 Výsledkové listiny, protokol o pretekoch
2.7.1 Oficiálne výsledky jednotlivých pretekov musia byť zaslané do 5 dní od konania pretekov predsedovi športovo-technickej komisie, spracovávateľovi rebríčkov, sekretariát SZOŠ, ddielom a klubom, ktorých pretekári štartovali na podujatí a hlavnému rozhodcovi pretekov..
2.7.2 Hlavný rozhodca musí do 5 dní od konania pretekov odoslať na sekretariát SZOŠ správu o pretekoch spolu s traťami elitných kategórií a pokynmi pre pretekárov k príslušným pretekom.
2.7.3 Priebežné a celkové výsledky rebríčkových súťaží musia byť uverejnené do 14 dní od konania posledných pretekov.

3. Majstrovské preteky

3.1 Majstrovstvá Slovenska v OB na klasických tratiach
3.1.1 Vypisujú sa pre kategórie:
M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 55-, M 60-
W -14, W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-.
3.1.2 Víťazi kategórií získavajú titul "Majster Slovenska v OB na klasickej trati", prípadne "Medzinárodný majster Slovenska v OB na klasickej trati" na príslušný rok.
3.1.3 Kategórie W -20 a W 21- pretekajú na tej istej trati.
3.1.4 Podmienky účasti: otvorené preteky.
3.1.5 Štartové poradie sa určí verejným žrebovaním s ohľadom na licencie. Poradie štartu podľa licencií: C, B, A, E.
3.1.6 Štartový interval je najmenej 3 minúty.

3.2 Majstrovstvá Slovenska v OB na dlhých tratiach
3.2.1 Vypisujú sa pre kategórie:
M -18, M -20, M 21-, M 35-, W -18, W -20, W 21-, W 35-.
3.2.2 Víťazi kategórií získavajú titul "Majster Slovenska v OB na dlhej trati", prípadne "Medzinárodný majster Slovenska v OB na dlhej trati" na príslušný rok.
3.2.3 Kategórie W -20 a W 21- pretekajú na tej istej trati.
3.2.4 Podmienky účasti: otvorené preteky.
3.2.5 Štartové poradie sa určí verejným žrebovaním s ohľadom na licencie. Poradie štartu podľa licencií: C, B, A, E.
3.2.6 Štartový interval je najmenej 4 minúty.

3.3 Majstrovstvá Slovenska v OB na krátkych tratiach
3.3.1 Vypisujú sa pre kategórie: M -16, M -18, M 19-, W -16, W -18, W 19-.
3.3.2 Víťazi kategórií v A- finále získavajú titul "Majster Slovenska v OB na krátkej trati", prípadne "Medzinárodný majster Slovenska na krátkej trati" na príslušný rok.
3.3.3 Podmienky účasti: otvorené preteky.
3.3.4 Systém pretekov:
1. kolo - kvalifikácia. V každej kategórii s viac ako 15 účastníkmi musia byť najmenej 2 kvalifikačné skupiny. Počet pretekárov v kvalifikačnej skupine je najviac 20.
2. kolo - finále. Počty pretekárov v A- finále sú najviac:
W -16 = 8 W -18 = 8 W 19- = 20
M -16 = 10 M -18 = 10 M 19- = 30
Počty pretekárov postupujúcich z kvalifikačných skupín musia byť rovnaké.
c) kvalifikačné:
Oblastné majstrovstvá
3.3.5 Rozdelenie do kvalifikačných skupín sa určí verejným žrebovaním podľa článku 2.3.5. Štartové poradie kvalifikácie sa určí verejným, prípadne neverejným žrebovaním bez ohľadu na licencie. Štartové poradie finále sa určí podľa článku 2.3.6. Štartová listina finále musí byť uverejnená najneskôr 1 hodinu pred štartom prvého pretekára vo finále.
3.3.6 Štartový interval je 2 minúty. Interval medzi štartom posledného pretekára v kvalifikácii a štartom prvého pretekára vo finále je najmenej 180 minút.

3.4 Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB
3.4.1 Vypisujú sa pre kategórie: M -16, M -18, M -20, M 21-, M 35- ,W -16, W -18, W -20, W 21-, W 35-.
3.4.2 Víťazi kategórií získavajú titul "Majster Slovenska v nočnom OB", prípadne "Medzinárodný majster Slovenska v nočnom OB" na príslušný rok.
3.4.3 Podmienky účasti: otvorené preteky.
3.4.4 Štartové poradie sa určí verejným žrebovaním s ohľadom na licencie. Poradie štartu podľa licencií: C, B, A, E. Štartová listina musí byť uverejnená najneskôr 90 minút pred štartom prvého pretekára.
3.4.5 Štartový interval je najmenej 3 minúty.

3.5 Majstrovstvá Slovenska v OB štafiet
3.5.1 Vypisujú sa pre trojčlenné oddielové štafety v kategóriách: M -14, M -18, M 19-, M 35-, W -14, W -18, W 19-, W 35-.
3.5.2 Víťazné štafety získavajú titul "Majster Slovenska v OB štafiet" prípadne "Medzinárodný majster Slovenska v OB štafiet" na príslušný rok.
3.5.3 Podmienky účasti: otvorené preteky.

3.6 Majstrovstvá Slovenska v parkovom OB
3.6.1 Vypisujú sa pre kategórie:
M -18, M 19- a W -18, W 19 -
3.6.2 Maximálny počet štartujúcich v jednotlivých kategóriách je nasledovný:
M -18 - 15 M 19- - 25
W -18 - 15 W 19- - 20
3.6.3 Postupový kľúč určí ŠTK SZOŠ vo vykonávacích pokynoch pre príslušný rok.

3.7. Majstrovstvá Slovenska klubových družstiev
3.7.1 Vypisujú sa pre kategórie žiakov, dorastu a dospelých
3.7.2 Súpisku družstva tvoria:
- u žiakov bez obmedzenia počtu pretekári v kategóriách M -12, W -12 a M -14, W -14
- u dorastu 3x M -18, 3x W -18, 3x M -16, 3x W -16
- u dospelých 4x M 21-, 2x M -20, 3x W 21-, 2x W -20
3.7.3 Do hodnotenia sa započítavajú najlepšie bodové hodnotenia:
- u žiakov a dorastu po 2 v každej kategórii
- u dospelých 3x M 21-, 2x W 21-, 1x M -20, 1x W -20
3.7.4 Víťazom sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov, ktoré tvorí súčet dosiahnutých bodov v každej kategórii, pričom víťaz v jednotlivých kategóriách získa 30 bodov a ďalší v poradí o 1 bod menej.
Platí zásada, že body sa blokujú.
3.7.5. Podmienky účasti: otvorené preteky pre kluby združené v SZOŠ, minimálny počet pretekárov na súpiske je 3.
3.7.6 Systém pretekov: pretekári bežia na klasickej trati a výsledok družstva sa počíta z dosiahnutých umiestnení v individuálnych kategóriách.
3.7.7. Víťazné družstvo získava titul "Majster Slovenska klubových družstiev v OB" pre príslušný rok. Medajle a diplomy získavajú tí pretekári, ktorých výsledky boli započítané do hodnotenia družstva.
4. Rebríčkové preteky

4.1 Slovenský pohár elity
4.1.1 Slovenský pohár elity (SPE) je viackolovou súťažou jednotlivcov. Vypisuje sa pre kategórie: W 21E a M 21E.
4.1.2 Počet a typ pretekov zaradených do SPE určia Vykonávacie predpisy.
4.1.3 Pretekári sa do SPE prihlasujú prostredníctvom svojich oddielov podľa Vykonávacích pokynov. Prihlasovanie na jednotlivé preteky sa vykonáva podľa článku 2.1.
4.1.4 Hodnotenie rebríčka:
a) Do celkového hodnotenia pretekára sa počíta súčet najvyšších bodových hodnôt, získaných v 2/3 pretekov, zaradených do SPE (presný počet určia Vykonávacie predpisy). V prípade anulovania kola sa započítava o 1 kolo menej. Najmenší počet započítavaných pretekov je 2.
b) V prípade rovnakého súčtu bodov rozhoduje porovnanie najvyšších bodových hodnôt, získaných v ktorýchkoľvek pretekoch SPE.
c) Pretekárom, ktorí sa podieľajú na usporiadaní pretekov SPE sa započíta priemer z "n" najlepšie hodnotených pretekov(n= počet pretekov započítavaných do SRJ mínus 1; "n" je najmenej 2). Každému pretekárovi sa môže započítať najviac jeden priemer z jedného dôvodu, maximálne však 3 priemery. Priemery sa vypočítavajú po každom kole.
4.1.5 Postup výpočtu bodovej hodnoty za výsledok, dosiahnutý v pretekoch:
a) Vypočítať stredný čas z časov troch najlepších pretekárov, ktorí sú prihlásení do SPE. V prípade že je v kategórii hodnotených menej ako 5 pretekárov, stredný čas je totožný s časom najlepšieho pretekára ktorý je prihlásený do SPJE Ts = (T1+T2+T3)/3 (alebo Ts = T1)
b) Počet bodov i- tého pretekára:
Bi = 100 x (2 - (Ti/Ts))
Výpočet sa robí na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením.
c) Pretekári, ktorí presiahli dvojnásobok stredného času, alebo boli diskvalifikovaní či vzdali, získavajú 0 bodov.
4.1.6 Počty štartujúcich v SPE: - je otvorenou súťažou pre pretekárov nositeľov licencie E a A.
- pretekárov do SPE prihlasuje oddiel na predpísanom tlačive
4.1.7 Štartové poradie v pretekoch SPE sa určí neverejným žrebovaním na celú sezónu dopredu. V prípade štartu pretekárov neprihlásených do SPE (zahraniční pretekári, pretekári registrovaní v iných športoch) sa štartová listina príslušného kola SPE vyžrebuje tak, aby bolo zachované štartové poradie pretekárov do SPE prihlásených.
4.1.8 Štartový interval v pretekoch SPE je najmenej:
- 5 minút pre klasické trate,
- 4 minúty pre skrátené trate,
- 3 minúty pre krátke trate.

4.2 Slovenský rebríček jednotlivcov
4.2.1 SRJ je viackolovou súťažou jednotlivcov. Vypisuje sa pre kategórie:
M -12, M -14, M -16, M -18, M -20, M 21-, M 21C, M 35-, M 40-, M 45-, M 50-, M 60-
W -12, W -14, W -16, W -18, W 19-, W 35-, W 40-, W 45-, W 50-.
4.2.2 Počet a typ pretekov zaradených do SRJ určia Vykonávacie pokyny.
4.2.3 Podmienky účasti: SRJ je otvorenou súťažou.
4.2.4 Pretekári sa do SRJ prihlasujú prostredníctvom svojich oddielov podľa Vykonávacích pokynov. Prihlasovanie na jednotlivé preteky sa vykonáva podľa článku 2.1.
4.2.5 Hodnotenie rebríčka:
a) kategórie M -16, M -18, M -20, M 21-, W -16, W -18, W 19- ako v SPE,
b) kategórie veteránov a M 21C: víťaz 25 bodov, ostatní vždy o 1 bod menej,
c) kategórie žiakov 1. miesto - 25 bodov, 2. miesto - 22, 3. miesto-20, 4. miesto - 18, 5. miesto - 17 a každé ďalšie miesto o bod menej. V prípade rovnosti časov získavajú obaja (viacerí) pretekári zhodný počet bodov a ďalšia bodová (bodové) hodnota (hodnoty) sa vynecháva.
4.2.6 Štartové poradie v pretekoch SRJ sa určí neverejným žrebovaním bez ohľadu na licencie a štátnu príslušnosť.

4.3 Slovenský rebríček štafiet
Slovenský rebríček štafiet (SRŠ) je viackolovou súťažou štafiet. Vypisuje sa pre kategórie:
M -14, W -14, M -18, W -18, M 19-, W 19-.
Počet pretekov zaradených do SRŠ určia Vykonávacie pokyny; minimálny počet je 2. Hodnotenie SRŠ sa vykoná podľa čl. 4.1.4 a čl. 4.1.5, pričom Ts = čas víťaznej štafety.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Výklad tohoto poriadku podáva Športovo-technická komisia SZOŠ.
5.2 Zmeny a doplnky tohoto poriadku schvaľuje Predsedníctvo SZOŠ, alebo ním poverená komisia.
5.3 Tento Súťažný poriadok platí od 9. 2. 1999 a ruší platnosť predchádzajúcich Súťažných poriadkov.

Zapísal: Marián Kazík