INFOB 5/2000
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačných športov

Adresa redakcie: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk


ADRESÁR SZOŠ
Počas konferencie SZOŠ dostali delegáti v materiáloch i aktuálny adresár SZOŠ. Prosím zástupcov klubov, aby doň nahliadli a skontrolovali kontaktné údaje na seba a členov svojich klubov. V prípade, že v adresári je neplatný, neznámy resp. neaktuálny údaj, oznámte prosím platné fakty.
sekretariát SZOŠ

DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
AŠK DUKLA Trenčín Daniel Gráč, Štefánikova 16, 911 01 Trenčín

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
8. 3. 2000 na svet zavítal Peter Porubský 3,2 kg/50 cm (syn Júliusa a Andrey CNR).
Rodičom i mladému prajeme veľa zdravia, šťastia, nech sa dieľatko v bludisku sveta i červenobielych lampiónov nestratí.

V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti - 20. 4. Zora Vachová SPE
štvrťstoročnica života - 9. 4. Ladislav Svoboda OBA
40. výročie - 8. 4. Juraj Korim TKE
50. výročie - 22. 4. Medard Féder PEZ
Všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

NAJÚSPESNEJŠÍ ORIENTAČNÝ ŠPORTOVEC SZOŠ 1999 - oprava
V minulom čísle bolo zverejnené poradie najúspešnejších športovcov SZOŠ, v ktorom mala Alena Ďurčová uvedené nesprávnu bodovú hodnotu (preklep). Opravenú prvú desiatku zverejňujeme ešte raz.
 1. Katarína Libantová	Sokol Pezinok						290 b.	
 2. Marian Dávidík	Kobra Bratislava					260 
 3. Mikuláš Šabo	Rapid Bratislava/OrientKlub Bratislava			240
 4. Mária Paráková	Ekonóm B. Bystrica/ŠK Cart print Nitra			210
 5. Jozef Pollák	TU Košice						190
 6. František Libant	Kobra Bratislava					180
 7. Alena Ďurčová	ŽU Žilina/ŠK Cart print Nitra				180
 8. Štefan Šurgan	Ekonóm B. Bystrica/ŠK Cart print Nitra/Kobra Bratislava	155
 9. Lucia Kotryová	Ekonóm Banská Bystrica					130
10. Štefan Rácz		Klub OB a lyžovania Kysak				120
A ešte ostatní ocenení (okrem víťazov rebríčkov a Ceny Prvej stavebnej sporiteľne):

NAJÚSPESNEJŠÍ TRÉNER SZOŠ 1999
 1. Paulína Májová	Kobra Bratislava		
 2. Juraj Nagy		Prírodovedec Bratislava	
 3. Jozef Pollák	Tu Košice
ČIN FAIR-PLAY 1999
   Vladimír Szegény	ŠK Cart print Nitra

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
1. 4. - Prvý jarný kufor - Rapid Bratislava
2. 4. - Jarná cena Rapidu - Rapid Bratislava
2. 4. - Krajský rebríček v OB - Kremnička, EBB
12. - 18. 4. - Medzinárodné preteky dorasteneckých školských družstiev v OB (klasika + KT + štafety) - Ashdod, Izrael
15. - 16. 4. - 1. a 2. kolo Slovenského pohára v OC (KT + klasika) - Pezinok, SPE
15. - 16. 4. - M ČR v NOB + verejné preteky - Bobrúvka, CZE
15. - 16. 4. - IOF ranking (klasika + štafety) - Halden, Nórsko
21. - 23. 4. - Veteran Cup Tur 2000 - Turnov, ČR
22. - 24. 4. - TIPO cup (3 dni OB/2x klas., KT) - Kecskemét, HUN
29. 4. - Medzinárodné M SR v OB na DT - Pezinok, SPE
29. 4. - 1. 5. - Budapest Grand prix (3 dni OB) - Királyrét, HUN
29. 4. - 1. 5. - Rajac 2000 v OB (klas., KT, štafety) - Rajac, Juhoslávia
20. - 21. 5. - Kobánya/Visegrad kupa (KT, klas.) - Budapešť, HUN
22. - 23. 4. - Cena jarního brněnska (2 dni OB) - Brno - Bystrc, MZLU Brno
25. - 28. 5. - Romanian Cup v OB (klas., KT, štafety) - Iassy, Rumunsko
27. 5. - Medzinárodné M SR v OB na KT - Tatranská Lomnica, BBA
28. 5. - Medzinárodné M SR v OB štafiet - Tatranská Lomnica, BBA
2. - 4. 6. - Pohár Slovenského raja (3 dni OB), 1. a 2. kolo SPE, SRJ v OB - Spišská Nová Ves, SSN
10. - 12. 6. - Belgian 3 Days 2000 v OB - Liege, Belgicko
22. - 26. 6. - Majstrovstvá Európy dorastu v OB (parkový, klasika, štafety) - Svetlogorsk, Rusko
28. 6. - 4. 7. - (III.) Majstrovstvá Európy v OB (štafety, klasika, KT) - Truskavec, Ukrajina
30. 6. - 2. 7. - Wawel Cup 2000 (3 dni OB) - Czestochowa, POL
8. - 14. 7. - Vysočina cup (5-dňové OB preteky, doprovodná akcia JMS v OB 2000) - Svratouch, ČR
9. - 15. 7. - Juniorské majstrovstvá sveta v OB 2000 - Milovy, ČR
9. - 15. 7. - Sorlandsgaloppen (6 dní OB) - Kristiansand, NOR
11. - 15. 7. - 5 Jours de France 2000 - Metz, FRA
17. - 22. 7. - Fin 5 (5 dní OB) - Lahti, Fínsko
21. - 23. 7. - 24. ročník Veľkej ceny Slovenska v OB - GPS 2000 - Gombasek, TU Košice
23. - 28. 7. - O-Ringen 2000 (5 dní OB) - Hallsberg, SWE
1. - 5. 8. - Týždeň šampiónov v OB - Maribor SLO/Leibnitz AUT
7. - 12. 8. - Majstrovstvá Európy lesníkov v OB EFOL 2000 - Šternberk, ČR
12. - 15. 8. - 4 dni OB - Mol, Belgicko
18. - 20. 8. - Oltenia Trophy (3 dni OB) - Vâlcea, ROM
6. - 11. 10. 2002 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Bendigo, Austrália

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

PARK WORLD TOUR 2000
		1.	15. 06.	Hamina, FIN
		2.	23. 07.	Kumla, SWE
		3.	01. 08.	Maribor, SLO
		4.	05. 08.	Leibnitz, AUT
		5.	21. 10.	Fredrikstad, GER
		6.	24. 10.	Bangkog, THA
		7.	28. 10.	Šanghaj, CHN
		8.	31. 10.	Kunming, CHN

ŠKOLENIE A SEMINÁR ROZHODCOV
ŠTK SZOŠ zvážila všetky pre a proti v súvislosti s usporiadaním školenia rozhodcov II. a III. triedy a seminára rozhodcov z klubov organizujúcich vrcholné súťaže SZOŠ v roku 2000.

A/ Argumenty PRE:
1/ vyškoliť bez ohľadu na počet prihlásených rozhodcov II. a III. triedy,
2/ vymeniť si skúsenosti z prípravy podujatí medzi zástupcami klubov a oddielov OB zabezpečujúcich súťaže v roku 2000,

B/ Argumenty PROTI:
1/ vysoké náklady v prepočte na jedného prihláseného člena na zabezpečenie školenia v zmysle schválených hospodárskych smerníc SZOŠ (cestovné, ubytovanie, prenájom, honoráre, strava)
2/ rôznorodosť prihlásených členov na predmetné školenie - OB, orientačná cyklistika, LOB
3/ slabý záujem klubov a oddielov o takúto formu vzdelávania

Po zvážení všetkých pre a proti sa nakoniec ŠTK rozhodla NEUSKUTOČNIŤ uvedené školenie a seminár, a zároveň prijala nasledovné ZÁVERY:
1/ ŠTK vydá a rozdistribuuje konečnú podobu vykonávacích pokynov k súťažiam SZOŠ v roku 2000 na každý klub a oddiel OB združený v SZOŠ a zverejní ich aj v INFOB-e.
2/ ŠTK zverejní mená, príslušnosť a triedy všetkých rozhodcov SZOŠ v INFOB-e.
3/ ŠTK pripraví písomný materiál na nasledovné témy:
a/ Príprava a organizačné zabezpečenie pretekov v orientačnom behu na úrovni a v podmienkach SZOŠ,
b/ Stavba tratí pre orientačný beh,
c/ Povinnosti hlavného rozhodcu - teória a prax.
(Uvedené materiály budú po ich spracovaní členmi ŠTK zverejnené v INFOB-e, pravdepodobne ako osobitná príloha.)
4/ ŠTK pripraví v jesennom termíne seminár pre usporiadateľov súťaží SZOŠ pre rok 2001.

ŠTK SZOŠ

PRIHLASOVANIE SA DO SPE a SRJ v OB v r. 2000
ŠTK SZOŠ upresňuje výklad pre prihlasovanie sa do SPE a SRJ v OB 2000.

SPE:
Do súťaže SPE oddiely a kluby SZOŠ prihlasujú svojich pretekárov buď písomne (na adresu SZOŠ) alebo e-mailom (jan.furucz@nextra.sk) v termíne do 30. 4. 2000, spolu so zaplatením poplatku 100 Sk na jedného pretekára.

SRJ:
Do súťaže SRJ sú zaradení všetci pretekári (bez poplatku), ktorí sa zúčastnili min. jedného kola SRJ. Pretekár je vyhodnotený v SRJ iba v jednej kategórii. Je to kategória, v ktorej ako prvej štartoval, alebo je to kategória, do ktorej sa písomne na adresu SZOŠ) alebo e-mailom (jan.furucz@nextra.sk) prihlási v termíne do 30. 4. 2000. Zmena kategórie po tomto termíne je možná iba za poplatok 50 Sk a podlieha schváleniu ŠTK SZOŠ.

Pozn. V pripade prihlasovania sa e-mailom sa prihlaska považuje za doručenú až po jej potvrdení.

ŠTK SZOŠ

VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ SZOŠ ZA ROK 2000 v LYŽIARSKOM OB
8. 1. 2000 - Medzinárodné majstrovstvá SR na klasických tratiach - SKI a OB Kysak
Zhromaždisko v priestoroch kysackej horárne, známy terén, stará mapa v dnes už málo používanej mierke 1:30 000. Kvalitná účasť zahraničných pretekárov. Trate veľmi dobre upravené technikou, nedošlo k žiadnemu zraneniu ani škode na výstroji ako v roku 1997. Dĺžky tratí primerané k veľmi veľkému prevýšeniu. Vyhlásenie výsledkov na patričnej úrovni. Chybou bol časový posun vo výsledkoch u všetkých pretekárov. Do dnešného dňa komisia LOB neobdržala oficiálne výsledky.

9. 1. 2000 - Medzinárodné majstrovstvá SR štafiet - SKI a OB Kysak
Štafety sa konali na tom istom mieste, mapa 1:15 000. Úprava tratí už bola horšia, v niektorých prudkých zjazdoch si domáci drevorubači mohli dať tú námahu a odpratať popadané konáre, aby bol zjazd bezpečnejší. Ostatné platí tak ako u jednotlivcov.

12. - 13. 2. 2000 - Medzinárodné majstrovstvá SR na krátkych tratiach, 3. kolo SPj, SRj - Ekonóm BB
Zhromaždisko lyžiarsky areál Šachtička, známy terén, stará mapa 1:20 000. Trate veľmi dobre upravené v rámci štandartných tratí, mimo to bolo už horšie, ale tie boli málo využívané. Dĺžky tratí primerané, v nedeľu nemajstrovské trate možno až príliš skrátené. Nedostatkom bolo, že niektoré KS neboli umiestnené v teréne presne podľa mapy v strede krúžku, a na jednom KS boli dva rôzne kódy.

18. - 20. 2. 2000 - 4. - 6. kolo SPj, SRj - Orientační sporty Nové Město na Moravě
Kvôli nepriazni počasia na poslednú chvíľu zorganizované, so zmeneným centrom u Tří Studní, na novej mape 1:15 000 vyhotovenej týždeň pred pretekami. V piatok M ČR na KT sa konal s časti v lese u hotela Horník so záverom po lúkách. Postupy a umiestnenie KS prevažne na čiarkovaných a bodkovaných stopách čo robilo trať náročnejšou. V sobotu klasická trať (príliš krátka) a v nedeľu skrátená trať vedená po prebehu lúkami až do lesa Ochoza na štandartné trate, kde sa nachádzalo množstvo KS. Účasť slovenských pretekárov bola veľmi nízka, čo veľká škoda veď to boli najkvalitnejšie preteky v rámci slovenských súťaží.

Komisia LOB

LOB - ALPEN CUP 2000 (celkové poradie)
ME		
 1. 	Nicolo Corradini	ITA		100
 2. 	Walter Seber		ITA		69
 3. 	Christian Hohl		SUI		45
 4. 	Thierry Jeanneret	SUI		35
 5. 	Lukas Stoffel		SUI		32
 6. 	Stefan Lauenstein	SUI		26
 7. 	Peter Mosimann		SUI		24
	Olivier Villars		SUI		24
 9.	Stefan Surgan		SVK		23
10.	Jonni Malacarne		ITA		22
31.	Milan Dudra		SVK		1
	Stefan Racz		SVK		1

WE							
 1.	Yvonne Wicki		SUI		85
 2.	Regula Mühlemann	SUI		65
 3.	Oswald Monika		SUI		62
 4.	Lucia Kotryova		SVK		41
 5.	Rita Nones		ITA		30
 6.	Iris Bader		SUI		27
 7.	Barbora Chudikova	CZE		25
 8.	Lenka Hruskova		CZE		24
 9.	Yvonne Gantenbein	SUI		22
10.	Antje Bornhak		GER		20
13.	Miroslava Seidlova	SVK		10
17.	Jana Slamova		SVK		8

M -20							
 1.	Mauro Simoni		ITA		95
 2.	Andrea Peer		ITA		56
 3.	Boris Fischer 		SUI		54
 4.	Andreas Krähenbühl	SUI		47
 5.	Georg Krähenbühl	SUI		43
 6.	Andrej Patras		SVK		35
 9.	Peter Parak		SVK		23

W -20							
 1.	Janine Oswald		SUI		100
 2. 	Lenka Ondrejkova	SVK		52
 3.	Manuela Wyder		SUI		48
 4.	Romina Valt		ITA		45
 5.	Christine Kirchlechner	ITA		34
 6.	Sandra Gredig		SUI		27

súťaž krajín
 1.	Switzerland		SUI		781
 2.	Italy			ITA		526
 3.	Tschec Rep.		TCH		266
 4.	Slovakia		SVK		209
 5.	Germany			GER		81
 6.	Austria			AUT		58
 7.	Great Briten		GBR		5
 8. 	Hungaria		HUN		4

KONKURZ NA USPORIADANIE PRETEKOV v Lyžiarskom OB NA ROK 2001
Komisia LOB SZOŠ vypisuje konkurz na technické zabezpečenie podujatí SZOŠ v LOB na rok 2001. Záujem o usporiadanie niektorých zo spomínaných pretekov je potrebné potvrdiť písomnou prihláškou, alebo osobne u predsedu komisie LOB do 30. 9. 2000.
Prihláška na usporiadanie pretekov musí obsahovať: miesto konania, použitú mapu ak nebude nová, požadovanú kombináciu: KT, klasika, štafety príp. skrátená, prípadne požiadavku na určitý termín.

	Termín				Typ pretekov 
	6. - 7. 1.			1. a 2. kolo SPj, a SRj 
	I.				M SR klasika a štafety
	II. 				M SR KT a 5. kolo SPj, SRj
Komisia LOB sa pokúsi zabezpečiť zahraničnú účasť (UKR, ROM, HUN, POL), prípadne dohodnúť so zahraničím na usporiadaní spoločných Majstrovstiev (napr. s POL). Na úpravu tratí prispieva komisia LOB určitou čiastkou podľa finančných možností a kvality tratí. Ak nebude záujem o usporiadanie budú Majstrovské preteky v jednom termíne.
Komisia LOB

Slovenský pohár jednotlivcov v LOB 2000
Preteky zaradené do SPj:
1. 	 8. 1.	M SR 		Klasické trate	KYS	
2. 	12. 2.	M SR 		Krátke trate	EBB	
3. 	13. 2.	3. kolo SPj	Skrátené trate	EBB	
4. 	18. 2.	M ČR		Krátke trate 	Nové Město na Moravě	
5. 	19. 2.	Český pohár	Klasické trate	Nové Město na Moravě	
6. 	20. 2.	Český pohár	Skrátené trate	Nové Město na Moravě	

	M 21-					SPOLU		 1	 2	 3	 4	 5	 6	Lic.
 1.	Štefan Šurgan		EBB		412,07		102,24	102,29		104,52	103,02		E
 2.	Tomáš Navrátil		OBA		405,01		77,00	95,69	105,24	102,83	101,25		E
 3.	Rostislav Navrátil	OBA		385,11		78,65	96,20	96,25	77,53	96,49	96,17	E
 4.	Tomáš Sikora		VZA		359,84		0,00	80,01	86,37	92,65	86,19	94,63	A
 5.	Milan Dudra		KYS		289,90		92,36	99,02	98,52				B
 6.	Milan Mitelman		VZA		287,00		66,59	79,39	66,20		74,82		B
 7.	Valér Franko		KYS		260,55		77,39	89,49	93,67				B
 8. 	Mikuláš Šabo		RBA		254,34		58,69	63,19	57,23	62,04	70,42		B
 9.	Peter Jurčík		VZA		245,68		88,76	83,23	73,69				B
10.	Igor Porubčan		KYS		227,04		56,76	84,36	85,93				B
11.	David Zámečník		OBA		226,22		66,82	72,90	86,50				B
12.	Štefan Rácz		TKE		204,08		105,40	98,68					
13.	Ján Magna		ZMA		177,60		36,93	69,52	71,16				
14.	Ivan Butaš		PEZ		146,94		67,60	79,34				
15.	Peter Richter		ZMA		139,00		43,50	21,62	73,87				
16.	Marián Kazík		CBA		116,54		57,57	58,97					
17.	Karel Poštulka		TPA		87,19		43,74	43,46	0,00				
18.	Jozef Pollák		TKE		73,72		73,72						
19.	Radovan Marton		KYS		68,44		68,44						
20.	Miloš Kurtáš		TKE		58,84		58,84						
21.	Juraj Hammer		TKE		52,87		52,87						
22.	Zdenko Roháč		TKE		38,25		38,25						
23.	Tomáš Zvarík		DKE		22,33		22,33						
24.	Dušan Hrnčiar		EBB		21,46			21,46	0,00				

	W 19-
 1.	Miroslava Seidlová	EBB		425,42		105,01	107,09	100,00	105,82	107,50		E
 2.	Lenka Ondrejková	EBB		331,33		70,68	89,68		61,77	92,67	78,31	A
 3.	Viktória Nováková	EBB		212,01		66,14	74,05	71,83				B
 4.	Mária Paráková		EBB		205,69			102,68	103,01				
 5.	Magda Hasprová		TPA		191,09		69,91	48,51	72,68				
 6.	Miriam Králová		VZA		182,22			92,31	89,91				
 7.	Zuzana Poštulková	TPA		146,55		62,20	32,98	51,37				
 8.	Regína Veselovská	RBB		143,96			66,97	76,99				
 9.	Mária Cútová		EBB		116,32		45,16	42,08	29,08				
10.	Jana Slámová		TKE		109,45		109,45						
11.	Lucia Kotryová		EBB		97,28		97,28						
12.	Ivana Studená		TPA		77,35		77,35						
13.	Katarína Navrátilová	OBA		68,76		68,76						
14.	Dana Vigašová		EBB		40,78		40,78						
15.	Martina Kollárová	DKE		25,63		25,63						

Slovenský rebríček jednotlivcov v LOB 2000
	M -18	
 1.	Andrej Patráš		EBB		434,00			114,12		107,40	107,70	104,77	A
 2.	Peter Parák		EBB		388,50		102,98	97,48	100,00	69,22	88,03	83,72	A
 3.	Michal Kvaka		KYS		220,18		90,06	60,19	69,92				B

	W -18
 1.	Alena Procházková	EBB		349,21		115,03			86,64	60,08	87,45	A
 2.	Marta Prékopová		MZV		195,52			100,00	95,52				B
 3.	Soňa Sviatková		UKE		93,82		93,82						
 4.	Katarína Labašová	UKE		89,57		89,57						

	M -16							
 1.	Michal Krajčík		EBB		309,70		105,26	106,91	97,53				A
 2.	Hubert Ingr		EBB		297,38		94,54	106,81	96,03				A
 3.	Ondrej Kvaka		KYS		272,56		100,20	86,28	86,08				A
 4.	Martin Mazúr		RBA		134,55			71,37	63,18		
 5.	Martin Homola		EBB		134,04			33,51	100,53		
 6.	Miroslav Pilát		EBB		99,70		74,78	24,93			
 7.	Tomáš Drenčák		UKE		78,72		78,72				
 8.	Andrej Živčák		EBB		63,62			33,09	30,53		
 9.	František Pavlovič	UKE		62,47		62,47				
10.	Tomáš Gajdoš		KYS		49,40		49,40				
11.	Martin Szilagyi		EBB		46,02			11,51	34,52		
12.	Tomáš Urban		UKE		45,93		45,93				
13.	Stanislav Gajdoš	KYS		39,88		39,88				
14.	Miroslav Kollár		KYS		18,58		18,58				
15.	Marek Stančík		MZV		3,33			3,33	0,00		
								
	M 35-
 1.	Stanislav Franko	KYS		75		25	25	25			
 2.	Milan Mitelman		VZA		47		22				25	
 3.	Milan Mazúr		RBA		44			22	22			
 4.	Dušan Formanko		RBA		40			20	20			
 5.	Medard Féder		PEZ		36			18	18			
 6.	Juraj Nemec		EBB		23		17	6				
 7.	Peter Sláma		TKE		20		20					
 8.	Wilfried Sleziak	DKE		16		16					
 9.	Miroslav Karcol		RZZ		15		15					
10.	Štefan Kollár		DKE		14		14					
11.	Zoltán Mézes		ZMA		13		13					
12.	Boris Ďurčo		TKE		12		12		

BRUTUS EXTREME ORIENTEERING - Vizovice 18. - 19. 3. 2000
Na Morave sa 18. a 19. 3. 2000 uskutočnil populárny BRUTUS EXTREME ORIENTEERING, populárne preteky dvojíc v horskom OB. Účastníci okrem dlhých náročných tratí museli zdolať i 20 cm čerstvého prachového snehu. V kategórii mužov sa zúčastnilo aj niekoľko bežcov zo SR a nepočínali si vôbec zle:
muži
	jméno		oddíl		čas E1	pořadí 	čas E2	celkový  pořadí E2

1.	Šabo Mikuláš	ZBM		4:02:54	  1.	3:03:09	7:06:03	   2.
	Zamečník David
2.	Richter Peter	ZMA		4:11:10	  3.	2:58:38	7:09:48	   1.
	Spišiak Marian
3.	Sikora Tomáš	VZA		4:16:48	  5.	3:04:20	7:21:08	   3.
	Vlach Jirka
4.	Magna Ján	ZMA/BBB		4:14:14	  4.	3:15:14	7:29:28	   4.
	Kundrata Ivan

REPREZENTAčNÉ DRUŽSTVÁ SR v OB - zloženie, nominačné kritéria, ...
Zloženie RT SR v OB

	Tréner dospelých	Pollák Jozef
	Tréner juniorov		Májová Paulína
	Tréner dorastu		Nagy Juraj
	Vedúci RT		Hierweg Karol

	Lekárom reprezentačných družstiev je doktorka Urvayová Alena.

Zloženie reprezentačných družstiev v OB

	juniori -		
		Pavol Bukovác, Peter Labuda
	juniorky -	
		Jana Miklušová
	širšie družstvo juniorov a junioriek -	
		Michal Stasz, Juraj Horniak, Marek Križan, Štefan Rákay, Zora Kátlovská, 
		Katarína Labašová, Marta Prékopová

	muži -	
		Marián Dávidík, František Libant, Jozef Wallner
	ženy -	
		Katarína Libantová
	širšie družstvo mužov a žien -	
		Maroš Bukovác, Jozef Chupek, Mikuláš Šabo, Juraj Hammer, Róbert Miček, 
		Jana Slámová, Martina Rákayová, Jana Miklušová
Informácie týkajúce sa dorasteneckého družstva sú zverejnené osobitne v ucelenom bloku.

Plán prípravy reprezentačných družstiev SR v orientačnom behu pre rok 2000

Mapové sústredenia
Termín		Lokalita	Účasť		Vedenie MS	Poznámky
26.02. - 05.03.	Záhorie		Dosp. + Jun.	Májová	
28.03. - 02.04.	Košice		Dosp. + Jun.	Pollák	
17.04. - 23.04.	Turnov		Dosp. + Jun.	Pollák, Májová	+ preteky
07.05. - 14.05.	Brno		Jun.		Májová	
29.05. - 02.06.	Tatry		Dosp. + Jun.	Pollák, Májová   Medzinárodný trén. tábor

Nominačné preteky
Termín		Lokalita	Účasť		Vedenie NP	Poznámky
13.05.2000	Brno		Dosp. + Jun.	Pollák, Májová	V závere sústredenia
							v Brne; klasika
27.05.2000	Tatry		Jun.		Májová		M-SR KT - rozbehy
27.05.2000	Tatry		Dosp. + Jun.	Pollák, Májová	M-SR KT - finále
03.06.2000	Spiš.N.Ves	Jun.		Májová		1. kolo SP
04.06.2000	Spiš.N.Ves	Jun.		Májová		2. kolo SP

Lekárske vyšetrenie
Termín		Lokalita	Účasť		Vedenie LV		Poznámky
10.04. - 15.04.	BA, KE …	Dosp. + Jun.	Májová, Urvayová	Hl. čast v BA,
									ostatok môže i lokálne
26.10. - 28.10.	BA		Dosp. + Jun.	Májová, Urvayová	
Nominačné kritéria

RT navrhuje nasledovné nominačné kritériá účasti na vrcholné podujatia tohtoročnej sezóny:

ME/SP - UKR
Nominačných pretekov sa môžu zúčastniť pretekári s licenciou E a A, výnimku môže udeliť tréner reprezentačného družstva.

Ženy
1. Prvá pretekárka podľa súčtu časov z dvoch nominačných pretekov.
2. Ďalšie pretekárky v poradí podľa súčtu časov z dvoch nominačných pretekov do počtu nominovaných (max. 4) s tým, že jedna pretekárka môže byť nominovaná trénerom reprezentačného družstva.

Muži
1. Dávidík Marián (priama nominácia pri preukázaní potrebnej výkonnosti).
2. Prvý pretekár podľa súčtu časov z dvoch nominačných pretekov.
3. Ďalší pretekári v poradí podľa súčtu časov z dvoch nominačných pretekov do počtu nominovaných (max. 6) s tým, že jeden pretekár môže byť nominovaný trénerom reprezentačného družstva.

JWOC - CZE
Nominácia bude robená na základe troch najlepších výsledkov z piatich nominačných pretekov. Pričom víťaz nominačného preteku v danej kategórii získava 100 bodov, ostaní pretekári získavajú o toľko bodov menej, koľko je ich percentuálna strata za víťazom kategórie.

Juniorky
1. Prvá pretekárka podľa počtu získaných bodov v kategórii D -18 a prvé dve v kategórii D -20.
2. Ostatné pretekárky do počtu nominovaných (max. 6) nominuje tréner juniorského reprezentačného družstva.

Juniori
1. Prvý pretekár podľa počtu získaných bodov v kategórii M -18 a prví dvaja v kategórii M -20.
2. Ostatných pretekárov do počtu nominovaných (max. 6) nominuje tréner juniorského reprezentačného družstva.

Nominovaný môže byť aj pretekár nezaradený do reprezentačného resp. širšieho reprezentačného družstva juniorov.

SP - FIN
Nominácia bude robená na základe výsledkov ME/SP-UKR. Pretekári s umiestnením do 45. miesta v jednotlivcoch resp. v štafete pri umiestnení do 12. miesta na ME majú zabezpečenú priamu nomináciu. Ostatných pretekárov do počtu nominovaných navrhne tréner reprezentácie.

SP - POR
Nominácia bude robená na základe výsledkov ME/SP-UKR, SP-FIN a JWOC. Pretekári s teore-tickou šancou na umiestnenie do 50. miesta v celkovom hodnotení SP a juniori umiestnení do 10. miesta na JWOC majú zabezpečenú priamu nomináciu. Ostatných pretekárov do počtu nominovaných navrhne tréner reprezentácie.

Úhrada nákladov

ME/SP
Všetci pretekári nominovaní do základného počtu, ktorý bude schválený v P-SZOŠ, budú mať účasť hradenú z prostriedkov zväzu. Pretekári, ktorí budú nominovaní nad základný počet musia vopred uhradiť náklady spojené s účasťou v plnej výške z oddielových resp. vlastných prostriedkov. Náklady im budú podľa dosiahnutých výsledkov refundované takto.

Refundácia nákladov:
100 % pri umiestnení do 45. miesta v jednotlivcoch resp. do 12. miesta v štafetách
80 % pri umiestnení v prvej 1/2 štartového poľa v jednotlivcoch resp. štafetách

JWOC
RT podľa aktuálnej výkonnosti navrhne v rámci nominácie, koľkým pretekárom bude hradená účasť v plnej výške. Všetci ostatní pretekári, ktorí budú nominovaní uhradia vopred náklady spojené s účasťou v plnej výške výške.

Refundácia nákladov:
100 % pri umiestnení v prvej 1/3 štartového poľa v jednotlivcoch resp. štafetách
80 % pri umiestnení v prvej 1/2 štartového poľa v jednotlivcoch resp. štafetách

Karol Hierweg, vedúci RT SR v OB

Zväzový výber dorastu pre r. 2000
Zloženie
Pre veľký výkonnostný rozptyl v týchto vekových kategóriách boli vyzvaní k spolupráci na základe vlani dosiahnutých výsledkov, konzultácií s predchádzajúcim trénerom dorastu R. Mičekom a správ o tréningovom úsilí z jednotlivých CTM resp. oddielov títo 34 pretekári:
mladší dorastenci -	Tomáš Drenčák UKE, Tomáš Urban UKE, František Pavlovič UKE,
			Pavol Poláček SPE, Lukáš Poláček SPE, Peter Furucz FBA,
			Hubert Ingr KBB, Miroslav Pilát KBB, Vladimír Novotný SSN,
			Roman Petrinec RBA

mladšie dorastenky -	Jana Macinská UKE, Dana Zlámalová UKE, Veronika Vachová SPE,
			Zuzana Hamráková SSN, Katarína Klučárová SSN, 
			Veronika Vávrová BBA, Katarína Bukovácová FBA,
			Alena Procházková EBB

starší dorastenci -	Marek križan UKE, Peter Parák EBB, Andrej Patráš EBB,
			Lukáš Barták SPE, Martin Piják SPE, Ondrej Piják SPE,
			Matej Pilka SPE, Michal Kvaka KYS, Juraj Horniak PBA,
			Michal Stasz PBA, Tomáš Mateička PBA

staršie dorastenky -	Katarína Labašová UKE, Soňa Sviatková UKE,
			Marta Prékopová MZV, Zuzana Turiničová FBA,
			Hana Bajtošová RBA
Plán prípravy
Cieľ je dosiahnuť sústavnú kvalitatívne a kvantitatívne zodpovedajúcu prípravu pre širší výber dorastencov a po nominácii pre nominovaných na MED pokračovať v príprave na toto podujatie. Pre ostatných zaistiť ďalšie akcie a spoločne pre všetkých v ďalšom období uskutočniť tréningový zájazd do SWE a tam začať získavať skúsenosti a návyky so škandinávskymi terénmi.
Kondičná príprava sa počas celého roka bude uskutočňovať predovšetkým v troch CTM a u nečlenov CTM v rámci oddielov. Kontrola kondičnej pripravenosti sa uskutoční v jarnom a jesennom termíne 2000 spolu s LPS.

Mapové sústredenia
	28.3. - 2.4.	Košice		Sláma
	19.4. - 22.4.	Turnov		Nagy
	20.5. - 24.5.	Silica		Nagy
	5.6. - 7.6.	SSN		Nagy	iba pre nominovaných na MED
	12.6. - 16.6.	Pečenice/HUN	iba pre nominovaných na MED
	19.7. - 23.7.	Silica		Nagy
	31.7. - 20.8.	SWE		Nagy	v prípade dostatočného záujmu
	26.10. - 29.10.	Oščadnca	Nagy
Spôsob nominácie na MED
1. Účasť na kondičných testoch a LPS v Bratislave 17. - 19. 3. 2000.
2. Účasť na sledovaných pretekoch:
a) Postás kupa 7. - 9. 4. 2000
b) M SR v OB na DT - Pezinok, SPE - 29. 4. 2000 (pre st. dorast)
c) M SR v OB na KT a štafiet - V. Tatry, BBA - 27. - 28. 5. 2000
3. Účasť na nominačných pretekoch - 2 kolá SRJ v Sp. Novej Vsi (3. a 4. 6. 2000), kde sa bude brať súčet časov z oboch pretekov. Víťaz každej kategórie postupuje priamo. Ostatných nominuje tréner s prihliadnutím na výsledky kondičných testov a sledovaných (i nominačných) pretekov.

Doporučená účasť na pretekoch
	7. - 9. 4. 		Postás kupa 
	21. - 23. 4.		Verejné preteky - Turnov
	20. - 21. 5.		Verejné preteky pri AMS - Silica
	3. - 4. 6.		Nom. preteky v SSN
	21. - 24. 6.		Kalokagatia Trnava (iba žiaci ZŠ)
	8. - 13. 7.		Botas Vysočina Cup - Svratouch - Karštejn
	21. - 23. 7.		GPS - Silica
	11. - 13. 8.		Preteky vo Švédsku
Povinná účasť na pretekoch
Na všetkých M SR a rebríčkových pretekoch SZOŠ v OB.

Účasť na MED
V každej vekovej kategórii max. 3 pretekári + 2 vedúci výpravy.
Úhrada nákladov na MED
Všetci nominovaní na MED odovzdajú pred odchodom 50 % požadovaných nákladov. Druhých 50 % hradí SZOŠ. Pretekármi hradená čiastka bude refundovaná SZOŠ v nasledovných prípadoch:
1. 100 % sumy sa vráti tým, ktorí sa umiestnia v 1/3 štart. poľa jednotlivcov alebo štafiet.
2. 80 % sumy sa vráti tým, ktorý sa umiestnia v 1/2 štart. poľa jednotlivcov alebo štafiet.
Pretekári, ktorí uvedené výsledky nedosiahnu, nedostanú späť nič zo zloženej čiastky.

Juraj Nagy, tréner dorastu

Zápis č. 3/2000 zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 11. 3. 2000 v Bratislave
Prítomní: Jozef Gajdošík, Juraj Nagy, Ján Ďurín - členovia predsedníctva
Marian Kazík - gen. sekretár ospravedlnení - Štefan Máj, Juraj Nemec

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Technicko - organiz. zabezpečenie Konferencie SZOŠ - príprava tém diskusie
3. Záležitosti realizačného tímu SR v OB
4. Informácia o hospodárení SZOŠ
5. Rôzne
a) dotácie LOB
b) nový člen SZOŠ (HKE)

1.
Hneď v počiatku rokovania P SZOŠ, prijali prítomní niekoľko dôležitých uznesení týkajúcich sa najmä rokovaní P SZOŠ, po ktorých nasledovala kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 11. 3. 2000:

Uznesenie 1/3/00: P SZOŠ ukladá predsedovi Trénersko-metodickej komisie spracovať zoznam aktuálnych trénerov a aktívnych činovníkov pre distribúciu metodických materiálov aj na základe poznatkov z diskusií na konferencii. T.: 20. 3. 2000 zodp.: Nagy
Uznesenie 2/3/00: P SZOŠ ukladá Trénersko-metodickej komisii pred každým školením funkcionárskeho aktívu SZOŠ včas zverejniť podmienky (v plnom znení) pre získanie príslušnej kvalifikácie.
Uznesenie 3/3/00: P SZOŠ sa uznieslo že:
1. Každé uznesenie P SZOŠ musí byť doslovne formulované na príslušnom rokovaní predsedníctva. Po prečítaní a odsúhlasení prítomnými zúčastnenými členmi P SZOŠ je formulácia konečná.
2. Takto formulované uznesenie musí byť dodržané.
- uzn. 13/2/00 Odoslať materiály týkajúce sa rokovania Konferencie SZOŠ na jednotlivé kluby - splnené
- uzn. 22/2/00 Predložiť podmienky účasti na Akademických majstrovstvách sveta v OB 2000 (FRA) - bod rokovania P SZOŠ

2.
Prítomní P SZOŠ predložili svoje predstavy o okruhoch tém, okolo ktorých sa má viesť panelová diskusia v predprograme konferencie SZOŠ. V krátkej diskusii členovia P SZOŠ, konštatovali, aby v prípade bohatej vecnej diskusie na technicko-organizačné problémy súvisiace s riadiacou ščinnosťou zväzu bol ponechaný priestor aj na úkor ostatných pripravovaných tém.

3.
K. Hierweg predložil niektoré materiály RT SR v OB, ktoré mali byť upravené v súlade s pripomienkami členov P SZOŠ na predchádzajúcom zasadnutí. J. Nagy predložil komplexný materiál týkajúci sa reprezentačného družstva dorastu a návrh komisie OB SAUŠ týkajúci účasti na Akademických majstrovstvách sveta v OB 2000 vo Francúzsku.

Predsedníctvo SZOŠ konštatuje že:
Uznesenie 4/3/00: Znovu predložené materiály RT SR v OB nezodpovedajú požiadavkam formulovaným v uzneseniach č. 17/2/00, 19/2/00 a 20/2/00.
Uznesenie 5/3/00: P SZOŠ (na základe Uznesenia 4/3/00) upresňuje zloženie reprezentačných družstiev v OB:
juniori - Pavol Bukovác, Peter Labuda
juniorky - Jana Miklušová
širšie družstvo juniorov a junioriek -
Michal Stasz, Juraj Horniak, Marek Križan,
Štefan Rákay, Zora Kátlovská,
Katarína Labašová, Marta Prékopová

muži - Marián Dávidík, František Libant, Jozef Wallner
ženy - Katarína Libantová
širšie družstvo mužov a žien -
Maroš Bukovác, Jozef Chupek, Mikuláš Šabo,
Juraj Hammer, Róbert Miček, Jana Slámová,
Martina Rákayová, Jana Miklušová

Uznesenie 6/3/00: P SZOŠ schvaľuje s pripomienkami v plnom rozsahu materiál týkajúci sa RD dorastu:
- Návrh na zloženie výberu pre tvorbu RD dorastu
- Plán prípravy RD dorastu
- Spôsob nominácie na MED
- Predpokladané výkonnostné ciele
- Spôsob úhrady nákladov na MED
- Materiálne zabezpečenie RD

Uznesenie 7/3/00: P SZOŠ schvaľuje materiál ohľadom účasti a organizačno-technického zabezpečenia AMS 2000 v OB (FRA) podľa predloženého návrhu.
P SZOŠ poveruje rokovaním zo SAUŠ vo veci podmienok účasti na AMS 2000 komisiu nášho zväzu v zložení Máj, Mižúr, Nagy.

Uznesenie 8/3/00: P SZOŠ poveruje J. Nemca riešením funkčnosti reprezentačnej činnosti a realizačného tímu SR v LOB, na základe skutočností z JMS a SP v LOB 2000 na Donovaloch. T.: 30. 4. 2000 zodp.: Nemec

4.
Informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 31. 1. 2000 podal M. Kazík.
Uznesenie 9/3/00: P SZOŠ berie informáciu o hospodárení zväzu na vedomie.

5.
A) Komisia LOB predložila na schválenie úhradu 5 000 Sk pre PEZ a 25 000 Sk pre EBB ako dotáciu za pomoc pri úprave tratí na JMS a M SR v LOB 2000.

Uznesenie 10/3/00: P SZOŠ schvaľuje zaslanie dotácií na PEZ a EBB z podúčtu sekcie LOB.

B) O prijatie do SZOŠ požiadal ŠK HSC Košice, štatutárny zástupca Boris Ďurčo.

Uznesenie 11/3/00: P SZOŠ rozhodlo o prijatí ŠK HSC Košice (reg. skratka HKE) so štatútom pridruženého člena SZOŠ. O riadnom členstve rozhodne Konferencia SZOŠ.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude 6. 4. 2000 o 16,00 v Bratislave, v Dome športu, v zasadačke 407.
Zapísal: Marian Kazík

Anketa - neanketa. Ohlas na vyhlásenie najlepšieho orientačného bežca roku 1999.

V minulosti sa vyhlasovala ANKETA o najlepšieho orientačného bežca. Zúčastňovali sa na nej vo všeobecnosti odborná, laická alebo aj „poloodbornolaická“ (možné sú i ďalšie kombinácie slov) verejnosť. Priebeh obvykle býval adekvátny jej príprave a propagácii, ale aj tradičnému (ne)záujmu vyplniť anketový lístok. Výsledky prevažne dopadli podľa všeobecného očakávania - aspoň pri určení najlepšieho. Samozrejme že sa mohli prejaviť osobné, klubové, neprajnícke a iné záujmy. Aj sa prejavovali. V takto ponímanej ankete sa dala odpustiť nejaká neznalosť pomeru síl, prípadne fandenie tomu „svojmu“ s poznámkou o medzerách v súdnosti alebo vo vedomostiach. Pre rok 1999 sa výbor SZOŠ v dobrej viere rozhodol URČIŤ najlepšieho OB. Asi preto, aby malo vyhlásenie punc odbornosti. Podľa môjho názoru sa výboru SZOŠ úmysel nie celkom vydaril. (Núka sa mi aj menej diplomatická veta.) Určil poradie, ktoré prekvapilo väčšinu odbornej aj laickej orientačnej verejnosti.

Po úspechu na Majstrovstvách sveta a po získaní troch titulov Majstra Slovenska z piatich možných bol u mňa jasným favoritom Dávidík, nasledovali by ďalší Pollák, Libant, alebo Libant Pollák. Myslím, že v prípade tradičnej ankety u „laickopolodbornej“ verejnosti by podľa zdravého úsudku boli výsledky podobné viac môjmu názoru a odlišné od výsledkov riadiaceho orgánu. Myslím, že prekvapení boli aj niektorí z výboru, ale bolo by trápne keby sa postupovalo proti vlastnému uzneseniu, no nie ? Proti zdravému úsudku tu bol jasný a neodškriepiteľný argument.. „ SA“ postupovalo presne podľa kritérií schválených najvyšším riadiacim orgánom V – SZOŠ , teda v súlade s uznesením. Zdravý úsudok asi chýbal už pri schvaľovaní (treba uznať, že pri toľkých schvaľovaných uzneseniach by garantom odbornosti mal byť hlavne predkladateľ). Teda tento handicap bol najmä pri TVORENÍ kritérií.

Nespochybňujem výsledky ani sa nechcem dotknúť pretekárov ktorí boli ocenení hlavne z CO, LOB, nepoznám celkom ich kvality. Blahoželám všetkým. Cítim sa byť trošku zorientovaná dennom OB, preto si dovolím mať pripomienky.

1. Vyhlásenie najlepšieho orientačného športovca 1999 by som premenovala na víťaza bodovej súťaže vyhlásenej V – SZOŠ pre všetky druhy orientácie s dôrazom na majstrovské domáce súťaže. Pre budúcnosť by som radšej uprednostnila tradičnú anketu.

2.Podmienky súťaže by som zverejnila pred prvou započítateľnou súťažou, aby zvážili pretekári a ich tréneri ako sa k tomuto obvykle prestižnému oceneniu SZOŠ dá dopracovať. Po ukončení všetkých súťaží je mierne po funuse – vtedy sa dá ušiť ocenenie na mieru nadhodnotením, alebo podhodnotením niektorej súťaže podľa už dosiahnutých výsledkov.

3. .Zásadne by som nemiešala denných O, LOB a CO bežcov do jednej ankety. Radšej vyhlásim troch bez rozdielu pohlavia, v troch druhoch orientácie na prvých troch miestach. Takto profitujú priemerní všestranní. Každé O odvetvie má svoju u nás i vo svete rôznu kvalitu. Taký kompót ako bol vyhlásený asi nikomu nič nehovorí a ani nikto nevie kto kde „zabodoval“.

4. Zásadne by som nestavala na kvantite domácich medailí hoci s prívlastkom z Majstrovstiev Slovenska. Skutočná výkonnosť sa odhalí už po prekročení našich hraníc na ktorúkoľvek svetovú stranu, keď začíname na víťazov strácať. Pričom na niektoré svetové strany sa rozdiely zväčšujú u mužov priamo úmerne a u žien geometrickym radom.

5.V domácej konkurencii by nemali byť pretekári znevýhodňovaní konkurenciu medzi sebou. Pri počte štyroch – šiestich silných v kategórii sa medaila ujde iba trom. V konkurencii jedného dvoch sa medaila ujde vždy. Napríklad na Majstrovstvách sveta boli všetci štyria naši muži lepší lepší ako jediná naša žena. Pritom za domáce súťaže získala Libantová 240 bodov a Libant iba 100 bodov lebo mal smolu, že mal doma zdatnejších súperov. Aby mohol vyrovnať deficit z domácich súťaží musel by na MS k dvom veľmi pekným finálovým umiestneniam pridať minimálne titul majstra sveta, zúčastniť sa a poraziť na nočných M SR aspoň Zuzčáka. Ak si niekto nevie odhadnúť kvalitu výkonu, nech si pomôže pri bodovaní umiestnení napríklad počtom a kvalitou porazených súperov. Existuje i svetový ranking (WRE), kde bol v aktuálnom čase najlepší Libant na 53. mieste a do stovky ďalší traja zo SVK. Libant mal všetkých päť započítaných WRE okolo 1200 bodov, Libantová bola naša najlepšia s jediným zápisom aj to pod 1000 bodov a celkovo ďaleko nad stovkou vo WRE.

6.Umiestnenia na Majstrovstvách sveta si zasluhujú podstatne vyššie hodnotenie v našich pomeroch rozdielne najmenej o desatinnú čiarku. Ja si štvrté miesto na MS (50 bodov) cením , pretekári možno tiež, viac ako víťazstvo v slovenskom pohári elity (tiež 50 bodov). V porovnaní s titulom na M SR (40 bodov) pri účasti 5 tich v kategórii iba desaťbodový rozdiel – no comment. Za titul Akademický majster sveta (40 bodov) ako za titul na M SR??? Podobný nezmysel je aj v prípade celkového víťazstva vo svetovom pohári. Za celkové víťazstvo 100 bodov ??? Vymením všetky svoje tituly a medaile z MSR v OB, LOB, veteránske aj atletické vo svojej kariére za jediné čo i len tretie (osemdesiatbodové) miesto v celkovom hodnotení Svetového pohára v OB“. V prepočte na body to bude slušný balík. !!!.

p.s. Mne sa bodové ohodnotenia odlišovali u DOB – nekončili nulou, ale číslom sedem, príp. štyri. Pre tých ktorí nevedia o aké body ide, INFOB č. 19/1999.

Paulína Májová

Murphyho zákon: Ak vymyslíš zákon, ktorý sa nedá reálne používať, prispôsob realitu zákonu aby si nevyzeral ako blbec.


Tieto informácie boli skompletované 23. 3. 2000