INFOB 6/2000
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačných športov

Adresa redakcie: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk


INFOB 2000
Prosím všetkých odberateľov Infobu, ktorým niektoré z čísel Infobu chýbajú (nie vlastným zavinením), aby sa ozvali, pokúsim sa v archíve jednotlivé čísla vyhrabať. Len pre osvieženie - v r. 1999 vyšlo 21 čísel, v r. 2000 je toto v poradí šieste.

DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
Miroslav Karcol tel. 0845-5896 291 (D), tel.+fax 0845-5868189 (R), tel.+fax 0845-5868193 (R), mobil: 0901 808266, 0903 804299, e-mail: cmv@bb.telecom.sk
Alena Ďurčová tel. 089-5252 538 (D), tel. 089-5624 676 (R)

ZÁJAZD NA OB PRETEKY DO RAKÚSKA
TJ Sokol Pezinok, KOB, usporiada v dňoch 30. 4. - 1. 5. 2000 zájazd na rebričkové preteky (jednodňové) do Rakúska (Pinkafeld), za 550,- Sk (platba vopred). V sume je zahrnuté štartovné, tréning vrátane mapy, ubytovanie v telocvični, doprava.
Prihlášky prosíme zaslať do 10. 4. 2000 na adresu: Pavol Poláček, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, tel.: 0704/6402100, alebo na E-mail: fedorj@yahoo.com.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
15. - 16. 4. - 1. a 2. kolo Slovenského pohára v OC (KT + klasika) - Pezinok, SPE
15. - 16. 4. - M ČR v NOB + verejné preteky - Bobrúvka, CZE
15. - 16. 4. - IOF ranking (klasika + štafety) - Halden, Nórsko
21. - 23. 4. - Veteran Cup Tur 2000 - Turnov, ČR
22. - 24. 4. - TIPO cup (3 dni OB/2x klas., KT) - Kecskemét, HUN
29. 4. - Medzinárodné M SR v OB na DT - Pezinok, SPE
29. 4. - 1. 5. - Budapest Grand prix (3 dni OB) - Királyrét, HUN
29. 4. - 1. 5. - Rajac 2000 v OB (klas., KT, štafety) - Rajac, Juhoslávia
20. - 21. 5. - Kobánya/Visegrad kupa (KT, klas.) - Budapešť, HUN
22. - 23. 4. - Cena jarního brněnska (2 dni OB) - Brno - Bystrc, MZLU Brno
25. - 28. 5. - Romanian Cup v OB (klas., KT, štafety) - Iassy, Rumunsko
27. 5. - Medzinárodné M SR v OB na KT - Tatranská Lomnica, BBA
28. 5. - Medzinárodné M SR v OB štafiet - Tatranská Lomnica, BBA
2. - 4. 6. - Pohár Slovenského raja (3 dni OB), 1. a 2. kolo SPE, SRJ v OB - Spišská Nová Ves, SSN
10. - 12. 6. - Belgian 3 Days 2000 v OB - Liege, Belgicko
22. - 26. 6. - Majstrovstvá Európy dorastu v OB (parkový, klasika, štafety) - Svetlogorsk, Rusko
23. - 25. 6. - Norsk O-festival (KT, klas., štaf.) - Bergen, Nórsko
27. - 29. 6. - NordVestgaloppen 2000 (3 OB) - Sogndal, Nórsko
28. 6. - 4. 7. - (III.) Majstrovstvá Európy v OB (štafety, klasika, KT) - Truskavec, Ukrajina
30. 6. - 2. 7. - Wawel Cup 2000 (3 dni OB) - Czestochowa, POL
8. - 14. 7. - Vysočina cup (5-dňové OB preteky, doprovodná akcia JMS v OB 2000) - Svratouch, ČR
9. - 15. 7. - Juniorské majstrovstvá sveta v OB 2000 - Milovy, ČR
9. - 15. 7. - Sorlandsgaloppen (6 dní OB) - Kristiansand, NOR
11. - 15. 7. - 5 Jours de France 2000 - Metz, FRA
17. - 22. 7. - Fin 5 (5 dní OB) - Lahti, Fínsko
21. - 23. 7. - 24. ročník Veľkej ceny Slovenska v OB - GPS 2000 - Gombasek, TU Košice
23. - 28. 7. - O-Ringen 2000 (5 dní OB) - Hallsberg, SWE
1. - 5. 8. - Týždeň šampiónov v OB - Maribor SLO/Leibnitz AUT
7. - 12. 8. - Majstrovstvá Európy lesníkov v OB EFOL 2000 - Šternberk, ČR
12. - 15. 8. - 4 dni OB - Mol, Belgicko
18. - 20. 8. - Oltenia Trophy (3 dni OB) - Vâlcea, ROM
6. - 11. 10. 2002 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Bendigo, Austrália

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

Školské športové súťaže 2000
5. 4. Senica Šaštín BBA (už uskutočnené za účasti 46 detí z 8 ZŠ)

26. 4. Banska Bystrica mestský park EBB+KBB
27. 4. Bratislava I. Dolné Hony CBA
27. 4. Spišská Nová Ves Čingov SSN
27. 4. Nitra mestský park CNR
27. 4. Bratislava II. Dolné Hony VBA
19. 5. kraj BA Pezinok ?

PRESTUPY
Prestupy schválené ŠTK SZOŠ v prestupovom termíne 1. - 31. 3. 2000:
		Ján MAGNA		z EBB	do RBB 7801
		Milan KOVÁČ		z OBA	do VBA 7101
		Katarína MARHEVKOVÁ	z OBA	do VBA 7451
		Eva KRÁLOVÁ		z OBA	do VBA 4751
		Blažej KRÁL		z OBA	do VBA 4301
		Juraj OPRŠAL		z RBA	do VBA 8301
		Barbora ŠMELÍKOVÁ	z OBA	do RBA 6952
		Ľuboš ŠABÍK		z TPV 	do TPK 6601
		Norbert ŠVEC		z TPV 	do TPK 7002
		Gabriel ORLÍK		z TPV 	do TPK 7502
		Adriana KURILOVÁ	z TPV 	do TPK 7151	
		Katarína ŠVECOVÁ	z TPV	do CBA 6951
		Roman STRAKA		z TPV	do CBA 7101
		Boris ĎURČO		z TKE	do HKE 6301
		Jana SLÁMOVÁ		z DKE 	do TKE 7252

HOSŤOVANIA OC
Nahlásené hosťovania v orientačnej cyklistike pre sezónu 2000:
		Michal KRAJČÍK		z KBB	do RBB 8743
		Rastislav SZABÓ		z KBB	do RBB 8742
		Ivan KUČERA		z KBB	do RBB 8741

		Juraj NEMEC		z EBB	do RBB 6041
		Táňa ČASNOCHOVÁ		z EBB	do RBB 7099
		Viktória NOVÁKOVÁ	z EBB	do RBB 7892
		Miroslav HRÍBIK		z EBB	do RBB 8541
		Miroslav PILÁT		z EBB	do RBB 8543	
		Hubert INGR		z EBB	do RBB 8544
		Andrej ŽIVČÁK		z EBB	do RBB 8545

		Monika HOLKOVÁ		z EBB	do BBB 8091		
		Mária CÚTOVÁ		z EBB	do BBB 8092		
		Štefan ŠURGAN		z EBB	do BBB 7941
		Andrej PATRÁŠ		z EBB	do BBB 8241
	
		Peter MLYNÁRIK		z OBA	do VBA 6541
		Barbora ŠMELÍKOVÁ	z OBA	do VBA 6991

		Mikuláš ŠABO		z RBA	do VBA 7841
		Juraj ŠMELÍK		z RBA	do VBA 6641
		Ľudovít ŠMELÍK		z RBA	do VBA 4341

		Martin RICHTER		z TPK	do CNR 7941
		Alena ĎURČOVÁ		z VZA	do CNR 7791
		Mária PARÁKOVÁ		z EBB	do CNR 5951
		Miroslava SEIDLOVÁ	z EBB	do CNR 7891

		Richard DUDA		z TKE	do HKE 6741
		Mikuláš NOVOTA		z TKE	do HKE 6041

mimoriadna registrácia v OC na r. 2000:
		Štefan KURČA		CNR 5701
Komisia OC SZOŠ

HOSŤOVANIA OB
Nahlásené hosťovanie v orientačnom behu pre sezónu 2000:
		Boris ĎURČO		z HKE	do TKE 6341
ŠTK SZOŠ

VYKONÁVACIE POKYNY k súťažiam OB SZOŠ v roku 2000 - prepracovaná verzia s aktualizovanými úpravami
Športovo-technická komisia SZOŠ vydáva, v zmysle kap. 4 Pravidiel pretekov
v orientačnom behu (ďalej len Pravidiel) a čl. 1.1.5. Súťažného poriadku
(ďalej len SP), tieto vykonávacie pokyny k súťažiam SZOŠ pre rok 2000:

A. MAJSTROVSKÉ SÚŤAŽE

	1. Majstrovstvá SR na krátkych tratiach
		termín:		27. 5. 2000
		usporiadateľ:	Kobra Bratislava

	2. Majstrovstvá SR na klasických tratiach
		termín:		23. 9. 2000 - žiaci, dorast, dospelí, veteráni
		usporiadateľ:	TU Košice 

	3. Majstrovstvá SR štafiet
		termín:		28. 5. 2000 
		usporiadateľ:	Kobra Bratislava

	4. Majstrovstvá SR klubových družstiev
		kategórie: 	dorast, dospelí
		 
		- sa skladá z dvoch častí:

		a/ súťaž jednotlivcov: 	termín:		3. 6. 2000 
				usporiadateľ:		TJ Čingov Spišská Nová Ves 

		- klubové družstvo dorastu súťaží v kategóriách jednotlivcov 
			M -16, M -18,	W -16, W -18

		- klubové družstvo dospelých súťaží v kategóriách jednotlivcov
			M -20, M 21E, M 21B, M 35-
			W -19, W 21E, W 35-

		bez vopred určenej súpisky družstva. Do vyhodnotenia tejto časti súťaže
		sa započítavajú zisky bodov dvoch najlepších jednotlivcov v kategóriách
		M 21E, M 21B, W -19 a W 21E, a v ostatných kategóriách len najlepších
		jednotlivcov.
		Najlepším sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov, ktoré tvorí súčet
		dosiahnutých bodov z každej kategórie, pričom víťaz v jednotlivej
		kategórii získa 20 bodov a ďalší v poradí o 1 bod menej (v kategóriách
		s 2 najlepšími hodnotenými sa vychádza zo základu 30 bodov). Platí zásada, 
		že body sa blokujú. Jeden klub môže postaviť v každej kategórii
		ľubovoľný počet jednotlivcov.
		
		b/ súťaž štafiet: 	termín:		28. 5. 2000
				usporiadateľ:		Kobra Bratislava
     
		- klubové družstvo dorastu súťaží v kategóriách štafiet 
			M -18, W -18

		- klubové družstvo dospelých súťaží v kategóriách štafiet
			M -19, W -19, M 35-, W 35-

		Do vyhodnotenia tejto časti súťaže sa započítava zisk bodov najlepšej
		štafety.
		Víťazná štafeta získava 30 bodov a každá ďalšia o 3 body menej.
		Platí zásada, že body sa blokujú. Jeden klub môže postaviť ľubovoľný
		počet štafiet.
        
		Víťazom v kategórii dorastu a v kategórii dospelých sa stáva klubové
		družstvo, ktoré získalo súčtom bodov v oboch častiach súťaže najvyšší
		počet bodov.  
         
	5. Pohár predsedu SZOŠ
		a/ súťaž jednotlivcov 	termín:		21. 7. 2000
				usporiadeľ:		TU Košice

		- klubové družstvo súťaží v kategóriách jednotlivcov 
			M -12, M -14, W -12, W -14   
    
		bez vopred určenej súpisky družstva. Do vyhodnotenia tejto časti súťaže
		sa započítavajú zisky bodov dvoch najlepších jednotlivcov v každej
		kategórii.
		Najlepším sa stáva družstvo s najvyšším počtom bodov, ktoré tvorí súčet
		dosiahnutých bodov z každej kategórie, pričom víťaz v jednotlivej kategórii
		získa 20 bodov a ďalší v poradí o 1 bod menej. Platí zásada, že body sa
		blokujú. Jeden klub môže postaviť v každej kategórii ľubovoľný počet
		jednotlivcov.

		b/ súťaž štafiet: 	termín:		28. 5. 2000
				usporiadateľ:		Kobra Bratislava 
		
		- klubové družstvo súťaží v kategóriách štafiet 
			M -14, W -14   

		Do vyhodnotenia tejto časti súťaže sa započítava zisk bodov najlepšej
		štafety.
		Víťazná štafeta získava 20 bodov a každá ďalšia o 2 body menej. Platí
		zásada, že body sa blokujú. Jeden klub môže postaviť ľubovoľný počet
		štafiet.

		Víťazom pohára predsedu SZOŠ sa stáva družstvo, ktoré získalo súčtom
		bodov v oboch častiach súťaže najvyšší počet bodov.  

	6. Majstrovstvá SR v parkovom orientačnom behu
		termín:		7. 10. 2000
		usporiadateľ:		Kobra Bratislava
			
		- kategórie:	M, W -18 a M, W 19-
		- maximálny počet štartujúcich v jednotlivých kategóriách je nasledovný:
			M -18 	18	M 19- 	28
			W -18	18	W 19- 	23
		- postupový kľúč je nasledovný:
		  M -18:
		  	- prví 3 z priebežného poradia SRJ v kategórii M -16
			- prví 4 z priebežného poradia SRJ v kategórii M -18
			- 3 študenti z majstrovstiev SR SAŠŠ
			- prví dvaja z oblastných majstrovstiev, ktorí nepostúpili zo SRJ
			 alebo MSR SAŠŠ
		  W -18:
		  	- prvé 3 z priebežného poradia SRJ v kategórii W -18
			- prvé 4 z priebežného poradia SRJ v kategórii W -16
			- 3 študentky z majstrovstiev SR SAŠŠ
			- prvé dve z oblastných majstrovstiev, ktoré nepostúpili zo SRJ
			 alebo MSR SAŠŠ
		  M 19-:
		  	- 12 z priebežného poradia SPE
			- 6 z priebežného poradia SRJ v kategórii M 21-
			- 2 z priebežného poradia SRJ v kategórii M -20
			- prví 2 z oblastných majstrovstiev, ktorí nepostúpili zo SRJ
			 alebo SPE
		  W 19-:
		  	- 9 z priebežného poradia SPE
			- 6 z priebežného poradia SRJ v kategórii W 19-
			- prvé 2 z oblastných majstrovstiev, ktoré nepostúpili zo SRJ
			 alebo SPE

		- výnimku z postupového kľúča vo výnimočných prípadoch povoľuje ŠTK SZOŠ
		 v prípadoch, ak sa jedná o reprezentanta SR a tento o to písomne požiada
		- zoznamy postupujúcich a náhradníkov vydá ŠTK   
		- termín uskutočnenia oblastných súťaží je do 16. 9. 2000
		- postupujúcimi z oblastných majstrovstiev môžu byť iba pretekári klubu
		 v danej oblasti

	7. Majstrovstvá SR v orientačnom behu na dlhých tratiach
		termín:		29. 4. 2000
		usporiadateľ:		Sokol Pezinok

	8. Majstrovstvá SR v nočnom orientačnom behu 
		termín:		10. 6. 2000
		usporiadateľ:		Prírodovedec Bratislava

B. REBRÍČKOVÉ SÚŤAŽE

	1. Slovenský rebríček jednotlivcov 
		- preteky zaradené do hodnotenia:
			 3. 6. 2000 	- 1. kolo - klasická trať 	- Spišská Nová Ves  
			 4. 6. 2000 	- 2. kolo - skrátená trať 	- Spišská Nová Ves
			24. 6. 2000 	- 3. kolo - klasická trať 	- Rapid Bratislava 
			25. 6. 2000 	- 4. kolo - skrátená trať	- Rapid Bratislava
			21. 7. 2000 	- 5. kolo - skrátená trať 	- TU Košice
			22. 7. 2000 	- 6. kolo - skrátená trať 	- TU Košice
			 9. 9. 2000 	- 7. kolo - krátka trať 	- OBA Bratislava 
			16. 9. 2000 	- 8. kolo - klasická trať 	- SPE Pezinok
			24. 9. 2000 	- 9. kolo - krátka trať 	- TU Košice

		- preteky na krátkych tratiach sú jednokolové
		- dĺžky klasických tratí pre kategórie M 21- a W 19- predstavujú 80 %
		 dĺžky stanovenej v Pravidlách (platí len pre M 21E , W 21E)
		- dĺžky klasických tratí pre kategóriu M 21C predstavujú 50 % dĺžky
		 stanovenej v Pravidlách (pre M21E, W21E)
		- preteky v žiackych kategóriách sú len na klasických tratiach
		 a „primeraných“ tratiach
		- preteky vo veteránskych kategóriách a v M 21C sú i na krátkych
		 a skrátených tratiach
		- do celkového hodnotenia sa započítava 6 najvyšších bodových hodnôt  
		- pri chybe usporiadateľa, ktorou sa nenarušila regulérnosť celej
		 kategórie, môže hlavný rozhodca alebo jury navrhnúť poškodenému
		 započítanie priemeru podľa čl. 4.1.4. c SP,

	2. Slovenský pohár elity
		- preteky zaradené do hodnotenia:
			 3. 6. 2000 	- 1. kolo - klasická trať 	- Spišská Nová Ves  
			 4. 6. 2000 	- 2. kolo - skrátená trať 	- Spišská Nová Ves
			24. 6. 2000 	- 3. kolo - klasická trať 	- Rapid Bratislava 
			25. 6. 2000 	- 4. kolo - skrátená trať	- Rapid Bratislava
			21. 7. 2000 	- 5. kolo - skrátená trať 	- TU Košice
			22. 7. 2000 	- 6. kolo - skrátená trať 	- TU Košice
			 9. 9. 2000 	- 7. kolo - krátka trať 	- OBA Bratislava 
			16. 9. 2000 	- 8. kolo - klasická trať 	- SPE Pezinok
			24. 9. 2000 	- 9. kolo - krátka trať 	- TU Košice

		- preteky na krátkych tratiach sú jednokolové,
		- do celkového hodnotenia sa započítava 6 najvyšších bodových hodnôt,
		- pri chybe usporiadateľa, ktorou sa nenarušila regulérnosť celej kategórie,
		 môže hlavný rozhodca alebo jury navrhnúť poškodenému započítanie priemeru
		 podľa čl. 4.1.4. c SP,
		- pre rok 2000 je pohár elity otvorenou kategóriou pre pretekárov
		 - nositeľov licencie A
 
	3. Slovenský pohár štafiet
		- preteky zaradené do hodnotenia:
			28. 5. 2000 	- 1. kolo 	- Kobra Bratislava
			10. 9. 2000 	- 2. kolo 	- Farmaceut Bratislava
			17. 9. 2000 	- 3. kolo 	- Sokol Pezinok
 
		- do celkového hodnotenia sa započítavajú dve najvyššie bodové hodnoty
		 (minim. počet jeden)

C. OSTATNÉ SÚŤAŽE
   
	1. Grand Prix Slovakia/Veľká cena Slovenska (3-denné, medzinárodné, 24. ročník)
		termín:		21. - 23. 7. 2000
		usporiadateľ:		TU Košice

	2. Cena PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE (ďalej len PSS) SZOŠ 2000
		- preteky zaradené do hodnotenia:
			29. 4. 2000 	- MSR na dlhých tratiach   	- 1. kolo ceny PSS
			27. 5. 2000 	- MSR na krátkych tratiach  	- 2. kolo ceny PSS
			 3. 6. 2000 	- 1. kolo SPE a SRJ     	- 3. kolo ceny PSS
			 4. 6. 2000 	- 2. kolo SPE a SRJ     	- 4. kolo ceny PSS
			10. 6. 2000 	- MSR nočné         	- 5. kolo ceny PSS
			24. 6. 2000 	- 3. kolo SPE a SRJ    	- 6. kolo ceny PSS
			25. 6. 2000 	- 4. kolo SPE a SRJ     	- 7. kolo ceny PSS
			21. 7. 2000 	- 5. kolo SPE a SRJ     	- 8. kolo ceny PSS 
			22. 7. 2000 	- 6. kolo SPE a SRJ     	- 9. kolo ceny PSS
			 9. 9. 2000 	- 7. kolo SPE a SRJ    	- 10. kolo ceny PSS
			16. 9. 2000 	- 8. kolo SPE a SRJ    	- 11. kolo ceny PSS
			23. 9. 2000 	- MSR na klasických tratiach 	- 12. kolo ceny PSS
			24. 9. 2000 	- 9. kolo SPE a SRJ     	- 13. kolo ceny PSS
			 7.10. 2000 	- MSR v parkovom OB     	- 14. kolo ceny PSS

		- jedná sa o dlhodobú súťaž jednotlivcov v kategóriách M, W 21-, M, W -20
		 a M, W -18
		- do celkového hodnotenia sa započítava zo všetkých pretekov SPE, SRJ
		 6 najlepších bodových hodnôt a zo všetkých majstrovských pretekov
		 3 najlepšie bodové hodnoty,
		- boduje sa takto:
			SRJ 	M 21-, W 19-, M -20, W -18, M -18	
				15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
			SPE 	M 21E, W 21E
		    	30, 26, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 
				9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
			MSR 	W -20, M -20, W -18, M -18
				15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
			MSR	M 21-, W 21-
		    	30, 26, 23, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 
				9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

	1. Kategórie, podkategórie 	-  v zmysle Pravidiel (kap. 7) a príslušných
					  článkov SP
	2. Oprávnenie k účasti   	-  v zmysle Pravidiel (kap. 3) a príslušných
					  článkov SP
	3. Dĺžky tratí        	-  v zmysle Pravidiel (kap. 12)

OSTATNÉ USTANOVENIA

	1. Súťaže riadi ŠTK v zložení:
     		Ján Mižúr     	- predseda
     		Ján Furucz     	- spracovanie výsledkov
     		Marian Kazík		- registrácie, licencie, prestupy
     		Miloš Nemček   	- legislatíva

	2. Prihlasovanie sa do SPE a SRJ:
		SPE:
		Do súťaže SPE oddiely a kluby SZOŠ prihlasujú svojich pretekárov buď
		písomne (na adresu SZOŠ) alebo e-mailom (jan.furucz@nextra.sk) v termíne
		do 30. 4. 2000, spolu so zaplatením poplatku 100 Sk na jedného pretekára.
		(ŠTK SZOŠ na základe diskusie z Konferencie SZOŠ doporučuje prihalsovať
		do kat. elita pretekárov nad 18 rokov.) Do tohoto termínu je potrebné 
		požiadať o výnimky do kategórie ELITA .
 
		SRJ:
		Do súťaže SRJ sú zaradení všetci pretekári (bez poplatku), ktorí sa
		zúčastnili min. jedného kola SRJ. Pretekár je vyhodnotený v SRJ iba
		v jednej kategórii. Je to kategória, v ktorej ako prvej štartoval, alebo
		je to kategória, do ktorej sa písomne na adresu SZOŠ) alebo e-mailom 
		(jan.furucz@nextra.sk) prihlási v termíne do 30. 4. 2000. Zmena kategórie
		po tomto termíne je možná iba za poplatok 50 Sk a podlieha schváleniu
		ŠTK SZOŠ.
 
		Pozn. V pripade prihlasovania sa e-mailom sa prihláška považuje za
		doručenú až po jej potvrdení.

	3. Rozpis pretekov zašle usporiadateľ na schválenie ŠTK najneskôr 6 týždňov pred
	  konaním pretekov.  

	4. Usporiadateľ je povinný postaviť aspoň jednu stužkovú a jednu kondičnú trať.
		hodnotenie stužkových tratí (deti do 10 rokov): 
			- poradie sa zostaví v dvoch podkategóriách, zvlášť pre skupinu
			 pretekárov s doprovodom a zvlášť bez doprovodu
			- stužkové trate s falošnými kontrolnými stanovišťami sa nestavajú
		hodnotenie kondičných tratí (nad 11 rokov):
			- poradie sa zostaví podľa dosiahnutého času a počtu zlých či
			 chýbajúcich KS

	5. Maximálna výška vkladu /štartovného/ na pretekoch SZOŠ:
		a/ Súťaže jednotlivcov	dospelí	100 Sk
				dorast	 60 Sk
				žiaci	 30 Sk
             
		b/ Súťaže štafiet	dospelí	300 Sk  
				dorast	200 Sk
				žiaci	100 Sk

	6. Výška vkladu pri podávaní námietky (protestu) je 300 Sk.

	7. Záležitosti operatívneho charakteru (zmeny, upresnenia, doplnky) budú
	  uverejňované priebežne v INFOB-e, skutočnosti v ňom uvedené sú záväzné.

	8. Výsledky a protokoly z jednotlivých pretekov /nie protokol hl. rozhodcu/ musia
	  byť zaslané v zmysle čl. 2.7. SP
 		- zúčastneným oddielom, hlavnému rozhodcovi a na sekretariát SZOŠ 3 krát.

	9. Slovenskému zväzu orientačných športov sa podarilo aj pre r. 2000 nadviazať
	  spoluprácu s niekoľkými reklamnými partnermi 
			- Prvá stavebná sporiteľňa,
			- IBM Slovensko,
			- Slovenská poisťovňa, 
	  ktorí sú ochotní náš šport za určitých podmienok dohodnutých v zmluvách
	  o propagácii a reklame, ktoré sa týkajú propagácie reklamných partnerov
	  na vybraných športových podujatiach v OB v r. 2000 v SR.  

	Povinná propagácia reklamných partnerov je záväzná pre usporiadateľov týchto
	vrcholových akcií OB v r. 2000:
 	 
		 1. 	29. 4. 2000 	- MSR na dlhých tratiach 	- SPE
		 2. 	27. 5. 2000 	- MSR na krátkych tratiach  	- BBA   
		 3. 	28. 5. 2000 	- MSR štafiet			- BBA
		 4. 	 2. 6. 2000   - M SR školských šport. súťaží	- SSN
		 5. 	 3. 6. 2000   - 1. kolo SPE a SRJ       - SSN 
		 6. 	 4. 6. 2000 	- 2. kolo SPE a SRJ       - SSN
		 7. 	10. 6. 2000 	- MSR nočné           - PBA
		 8. 	24. 6. 2000 	- 3. kolo SPE a SRJ       - RBA
		 9. 	25. 6. 2000 	- 4. kolo SPE a SRJ       - RBA
		10. 	21. 7. 2000 	- 5. kolo SPE a SRJ 		- TKE
		11. 	22. 7. 2000 	- 6. kolo SPE a SRJ 		- TKE
		12. 	23. 7. 2000 	- 3. etapa GPS       	- TKE
		13. 	 9. 9. 2000 	- 7. kolo SPE a SRJ    	- OBA
		14. 	10. 9. 2000 	- 2. kolo SRŠ			- FBA
		15. 	16. 9. 2000 	- 8. kolo SPE a SRJ       - SPE
		16. 	17. 9. 2000 	- 3. kolo SRŠ			- SPE
		17. 	23. 9. 2000 	- MSR na klasických tratiach  - TKE
		18. 	24. 9. 2000 	- 9. kolo SPE a SRJ       - TKE
		19. 	 7.10.2000 	- MSR v parkovom OB 		- BBA

	Usporiadatelia sú povinní:	
		a) Zverejniť reklamy nasledovných reklamných partnerov v rozpise,
		  pokynoch a výsledkoch podujatí (ak rozpis alebo iný dokument bol
		  zverejný skôr ako tieto Vykonávacie pokyny, 
		  dodržanie tejto povinnosti je neaktuálne):
			- Slovenská poisťovňa, a. s.
			- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
			- IBM Slovensko, s. r. o.
		b) Forma je buď:	
			- jednofarebná verzia
			- plnofarebná verzia
		  Aktuálne podklady získajú usporiadatelia na sekretariáte SZOŠ.
		c) Zabezpečiť umiestnenie transparentov s logami týchto reklamných
		  partnerov v priestore cieľa. 
		  Systém preberania transparentov koordinuje sekretár SZOŠ.
		d) Po skončení akcie (do 14 dní najneskôr) doručiť na sekretariát SZOŠ:
			- tlačoviny, v ktorých boli reklamní partneri SZOŠ propagovaní
			- fotodokumentáciu z podujatia (min. 2 fotografie, na ktorých
			 je vidieť umiestnenie reklamných transparentov)

	Usporiadateľom zo strany SZOŠ bude poskytnutá:
		a) Základná kompenzácia výdavkov vo výške 1 000 Sk na jedno podujatie
		  spojených s uvedenou realizáciou potrebných úkonov.
		  Pri nesplnení niektorej z povinností, bude kompenzačný príspevok
		  krátený podľa rozhodnutia P SZOŠ.
		b) Náhrada výdavkov spojených s realizáciou propagácie po predložení
		  účtovného dokladu (napr. účet za tlač farebnej obálky rozpisu
		  a výsledkov, na ktorej boli reklamy spomínaných spoločností,....)
		c) SZOŠ zabezpečí odmeny pre najlepších v slovenských rebríčkových
		  súťažiach v OB v r. 2000.

Prepracované dňa 28. 3. 2000 v zmysle záverov Konferencie SZOŠ
ŠTK SZOŠ   

Zápisnica z konferencie SZOŠ, ktorá sa uskutočnila dňa 12. marca 2000 v Bratislave - Krasňanoch (SOU pôšt a telekomunikácií, Hlinícka 1)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba
- pracovného predsedníctva
- návrhovej komisie
- mandátovej komisie
- zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prijatie nových členov (ŠK Biko B. Bystrica, ŠŠK pri gymnáziu Vazovova Bratislava, ŠK HSC Košice)
4. Správa o činnosti predsedníctva a správa o hospodárení zväzu v roku 1999
5. Správa revíznej komisie
6. Nárvrh Smernice o hospodárení SZOŠ
7. Návrh hlavných úloh SZOŠ a rozpočtu SZOŠ na rok 2000
8. Diskusia
9. Návrh uznesenia
10. Záver

1. Otvorenie
Konferenciu SZOŠ otvoril Štefan Máj, predseda SZOŠ 12. marca 2000 o 9.00 h.

2. Voľba pracovného predsedníctva, návrhovej komisie, mandátovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Konferencie SZOŠ sa zúčastnilo 29 delegátov oddielov, klubov a členov P SZOŠ s hlasovacím právom a 2 osoby bez hlasovacieho práva. Delegáti zvolili 4-členné pracovné predsedníctvo, návrhovú komisiu, mandátovú komisiu, zapisovateľa a overovateľov zápisnice nasledovne:

Pracovné predsedníctvo
Bratislavsko-trnavský kraj Štefan Máj
Žilinsko-banskobystrický kraj Jozef Gajdošík
Prešovsko-košický kraj Jozef Pollák
Nitriansko-trenčiansky kraj Ján Ďurín

Mandátová komisia Marian Kazík

Návrhová komisia Dušan Formanko, Stanislav Franko st., Viola Juhasová

Zapisovateľ Mária Cútová

Overovatelia zápisnice Miloslav Nemček, Daniel Kuna

3. Prijatie nových členov
O riadne členstvo v SZOŠ sa uchádzali tri kluby s doterajším štatútom pridruženého člena: ŠK BIKO B. Bystrica, ŠŠK SAŠŠ pri gym. Vazovova, ŠK HSC Košice.

4. Správa o činnosti predsedníctva a hospodárení zväzu v roku 1999
Správu o činnosti predsedníctva SZOŠ a hospodárení zväzu predniesol Štefan Máj. Správu obdržali zúčastnení písomne.

5. Správa reviznej komisie
Správu o činnosti revíznej komisie SZOŠ k 6.3.2000 predniesol Dušan Formanko. Správa RK spolu so správou o kontrole hospodárenia SP v OB 98 a správou o inventarizácii majetku SZOŠ boli predložené i písomne delegátom konferencie.

6. Návrh smernice pre hospodárenie SZOŠ
Návrh smernice o hospodárení SZOŠ predniesol Štefan Máj. V rámci diskusie pripomienkovali smernicu o hospodárení zväzu na rok 2000. Návrhy zmien a doplnení:
1. Doplniť bod 4.1.1. o ods. d) príspevky na propagáciu SZOŠ v jednotlivých druhoch orientácie.
2. Zmeniť v bodoch 4.7.2. ods. a), 4.8.2. ods. a), 4.9.2. ods. a) text nad 350 km vlak 1. trieda nasledovne: nad 350 km IC,
3. V bodoch 4.8.1., 4.9.1. vynechať slovo: ozvučenie.
4. Dopracovať prílohu č. 1.

7. Návrh hlavných úloh a rozpočtu SZOŠ na rok 2000
Návrh hlavných úloh a rozpočtu SZOŠ na rok 2000 predniesol Štefan Máj.
Návrhy a pripomienky z diskusie: bod 1.1. doplniť o McDonald's cup.

8. Diskusia
1. Obsiahla diskusia prebehla o organizovaní súťaže Mc Donald's cup. Organizačne zabezpečiť McDonald's cup sa podujali mestá: Bratislava, Zvolen, Nitra, Pezinok, Košice, Martin, Dolný Kubín. Súťaže sa uskutočnia v jesenných termínoch.
2. V diskusii boli niektoré už existujúce kluby navrhnuté na vylúčenie, zmenu štatútu na pridruženého člena alebo ponechanie riadneho členstva:
ODDIEL/KLUB ČLENSTVO
DUT - Dukla Trenčín riadny člen
KBA - Karloveský ŠK Bratislava pridružený člen
RBB - ŠK PRV B. Bystrica riadny člen
KRA - Klub OB Kraľovany riadny člen
TVR - Klub OB Javor Tvrdošín riadny člen
SZZ - Súkr. klub Šutor Zázrivá vylúčený
3. Návrhy zmien Súťažného poriadku (i niektorých článkov Pravidiel) OB
1) Zmeniť textáciu bodu 2.3.2. nasledovne: Žrebovanie je neverejné.
2) Doplniť bod 2.6.4. ods. a) nasledovne: okrem súťaže klubových družstiev.
Ďalej doplniť: Klubové družstvá na prvom až treťom mieste získavajú plakety, finančnú alebo vecnú cenu. Víťazné klubové družstvo žiakov obdrží aj pohár predsedu SZOŠ.
3) Doplniť bod 3.2.1. nasledovne: M 45, W 45.
4) Doplniť v bode 3.6.2. a zmeniť bod 3.6.3. na 3.6.2. a v ňom doplniť: a počty štartujúcich.
5) Zrušiť 3.7.1. až 3.7.7. a nahradiť ich nasledovne: 3.7.1. Podmienky súťaže klubových družstiev určia vykonávacie pokyny ŠTK pre príslušný rok.
4. Boli navrhnuté rôzne poplatky štartovného od klubov a oddielov za preteky poriadané pod hlavičkou SZOŠ a tiež možnosť poplatok zrušiť.

9. Návrhy uznesení
Uznesenie 1/3/00: Konferencia SZOŠ prijíma za riadneho člena SZOŠ ŠK BIKO B. Bystrica BBB (vedúci klubu Michal Kundrata), za pridružených členov a po splnení podmienok členstva s účinnosťou od 31. 03. 2000 za nových riadnych členov SZOŠ:
ŠŠK SAŠŠ pri gym. Vazovova Bratislava VBA (vedúca klubu Eva Králová)
ŠK HSC Košice HKE (vedúci klubu Boris Ďurčo)

Uznesenie 2/3/00: Konferencia SZOŠ berie správu o činnosti predsedníctva a správu o hospodárení zväzu v roku 1999 na vedomie.

Uznesenie 3/3/00: Správu revíznej komisie SZOŠ berie Konferencia SZOŠ na vedomie.

Uznesenie 4/3/00: Konferencia SZOŠ schvaľuje návrh smernice o hospodárení SZOŠ s pripomienkami a dodatkami. Predsedníctvo sa bude zaoberať úpravami návrhu smernice na najbližšom stretnutí a je poverené dopracovať prílohu č. 1

Uznesenie 5/3/00: Konferencia SZOŠ schvaľuje návrh hlavných úloh a rozpočtu na rok 2000.

Uznesenie 6/3/00: Dukla Trenčín ostáva riadnym členom SZOŠ za špecifických podmienok.

Uznesenie 7/3/00: KBA Bratislava sa stáva pridruženým členom SZOŠ.

Uznesenie 8/3/00: PRV B. Bystrica ostáva riadnym členom SZOŠ, ak do 31. 3. 2000 splní podmienky stanov.

Uznesenie 9/3/00: KRA Kraľovany ostáva riadnym členom SZOŠ. Zaväzuje sa splniť podmienky stanov do 30. 4. 2000.

Uznesenie10/3/00: TVR Tvrdošín ostáva riadnym členom SZOŠ. Zaväzuje sa splniť podmienky stanov do 30. 4. 2000.

Uznesenie 11/3/00: SZZ Zázrivá je vylúčený zo SZOŠ.

Uznesenie 12/3/00: Komisia SZOŠ schvaľuje návrh zmien Súťažného poriadku (i niektorých článkov Pravidiel) OB. ŠTK SZOŠ je poverená vypracovaním nového modelu súťaže klubových družstiev s účinnosťou od budúceho roku.

Uznesenie 13/3/00: Komisia SZOŠ ruší odvod zo štartovného od klubov a oddielov za preteky poriadané pod hlavičkou SZOŠ.

Uznesenie 14/3/00: Komisia SZOŠ ukladá P-SZOŠ rozpracovať diskusné príspevky.

Uznesenie 15/3/00: Komisia SZOŠ potvrdzuje predsedníctvo a revíznu komisiu SZOŠ vo funkciách do budúcej konferencie.

10. Záver
Konferenciu uzavrel Jozef Gajdošík.

zapísala: Mária Cútová
zápisnicu overili: Miloslav Nemček, Daniel Kuna

Oblastné preteky v orientačnom behu - Pezinok 26. 3. 2000 (mapa Suchý vrch)
W -10		
1	Libantová D.	 19:26	SPE
2	Belešová Z.	 23:33	SPE
3	Belešová D.	 23:34	SPE
4	Prikrylová M.	 33:52	SPE
5	Schenková T.	 90:00	RBA
			
M -10		
1	Petrinec A.	 15:34	RBA
2	Libant T.	 18:35	SPE
3	Mazúr T.	 22:59	RBA
4	Paulo T.	 24:28	SPE
			
M -12		
1	Muller A.	 44:12	RBA
			
K 4		
1	Valovičová Z.	 55:50	FBA
			
W -12		
1	Paulová L.	 40:14	SPE
2	Libantová V.	 42:34	SPE
			
W -16		
1	Bajtošová H.	 28:14	RBA
2	Vachová V.	 34:20	SPE
3	Benžinská S.	 43:14	PBA
4	Mezešová A.	 55:07	ZMA
5	Kumová K.	 57:54	RBA
6	Belková M.	 75:34	FBA
7	Mezešová S.	 78:54	ZMA
			
M -16		
1	Petrinec R.	 51:02	RBA
2	Mazúr M.	 59:18	RBA
3	Kuma P.		 59:35	RBA
4	Molnár D.	105:00	SPE
			
W -18		
1	Vachová Z.	 62:27	SPE
2	Turiničová Z.	 79:20	FBA
3	Oravcová Z.	 81:14	SPE
			
M -18		
1	Furucz P.	 45:44	FBA
2	Poláček P.	 51:03	SPE
3	Poláček L.	 56:45	SPE
			
M 19-	
1	Libant F.	 57:52	BBA
2	Dávidík M.	 61:04	BBA
3	Wallner J.	 65:27	BBA
4	Bukovac M.	 72:37	FBA
5	Viskup P.	 73:56	VZA
6	Spišiak M.	 75:12	ZMA
7	Máj A.		 78:13	BBA
8	Ogurčák J.	 79:51	BBA
9	Stasz M.	 81:07	PBA
10	Lago M.		 82:55	RBA
11	Mlynárik P.	 84:41	VZA
12	Horniak J.	 88:17	PBA
13	Kováč M.	 89:02	VBA
14	Richter P.	 95:50	ZMA
15	Pavelek M.	 96:17	SPE
16	Beleš M.	 96:57	SPE
17	Dvořák V.	 97:31	SPE
18	Feder M.	102:41	PEZ
19	Magna J.	109:30	ZMA
20	Lanator T.	115:15	RBA

W 35-		
1	Vávrová B.	 30:35	BBA
2	Kumová I.	 37:23	RBA
3	Vachová M.	 38:35	SPE
4	Mazúrová S.	 40:04	RBA
5	Pijáková E.	 46:27	SPE
6	Poláčková D.	 47:24	SPE
7	Brzová M.	 51:17	SPE
			
M 35-		
1	Mižúr J.	 33:19	FBA
2	Piják J.	 36:46	SPE
3	Mazúr M.	 41:21	RBA
4	Paulo M.	 48:03	SPE
5	Formanko D.	 58:12	RBA
6	Strna I.	 58:44	RBA
7	Voštiar I.	 64:30	SPE
			
M 45-		
1	Murárik Š.	 39:06	BBA
2	Máj Š.		 42:04	BBA
3	Mikluš V.	 48:07	FBA
4	Poláček P.	 48:49	SPE
5	Oravec I.	 50:01	SPE
6	Fraňo P.	 52:51	Cajla
7	Sláma P.	 54:41	RBA
8	Feder M.	 55:29	PEZ
9	Šmahovský V.	 55:52	SPE
10	Baran D.	 56:36	FBA
			
W 19-		
1	Miklušová J.	 48:24	FBA
2	Májová P.	 53:44	BBA
3	Kátlovská S.	 56:07	RBA
4	Furuczová I.	 57:13	FBA
5	Baranová M.	 59:49	FBA
6	Valovičová K.	 72:23	RBA
7	Muráriková B.	 72:46	BBA
8	Vozárová K.	 80:17	RBA
9	Bríziková G.	 80:54	FBA

VYKONÁVACIE PREDPISY k súťažiam v orientačnej cyklistike v r. 2000
A – Majstrovské súťaže

1. Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike na klasických tratiach (MSR v OC klas. trate)
termín: 14. 10. 2000 usporiadateľ: HSC + Akademik TU Košice (TKE)
informácie: Boris Ďurčo, Pokroku 12, 040 01 Košice, tel. 095 6428570 (D), mobil 0905 304315

2. Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike v pretekoch štafiet (MSR v OC štafiet)
termín: 15. 10. 2000 usporiadateľ: HSC + Akademik TU Košice (TKE)

3. Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike na krátkych tratiach (MSR v OC KT)
termín: 21. 10. 2000 usporiadateľ: ŠK BIKO Banská Bystrica (BBB)
informácie: Michal Kundrata, Čs. armády 10, 974 01 Banská Bystrica
tel. 088 415809 (D), 088 412434 (R), mobil 0905 517744, fax 088 412427
e-mail: kundrata@kbb.pvt.sk

4. Majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike na dlhých tratiach (MSR v OC DT)
termín: 22. 10. 2000 usporiadateľ: ŠK BIKO Banská Bystrica (BBB)

B – Slovenský pohár v orientačnej cyklistike (SP OC)

1. kolo SP OC - krátka trať
termín: 15. 4. 2000 usporiadateľ: TJ Sokol Pezinok (SPE)
informácie: Pavol Poláček, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, tel. 0704 402100 (D)
e-mail: fedorj@yahoo.com

2. kolo SP OC - klasická trať
termín: 16. 4. 2000 usporiadateľ: TJ Sokol Pezinok (SPE)

3. kolo SP OC - klasická trať (- Verejné cyklistické orientačné preteky - 10. ročník)
termín: 20. 5. 2000 usporiadateľ: Pucov ŠK Bratislava + Klub OB Topoľčianky (CBA+TPK)
informácie: Marian Kazík, Palkovičova 11, 821 08 Bratislava
tel. 07 4924 9207 (R), 07 5541 4718 (D), mobil 0905 263146, fax 07 4924 9536
e-mail: szob@isternet.sk

4. kolo SP OC - „scorelauf“ (- Verejné cyklistické orientačné preteky - 10. ročník)
termín: 21. 5. 2000 usporiadateľ: Pucov ŠK Bratislava + Klub OB Topoľčianky (CBA+TPK)

5. kolo SP OC - klasická trať
termín: 12. 8. 2000 usporiadateľ: ŠK Cart print Nitra (CNR)
informácie: Ján Ďurín, Novomeského 57, 949 01 Nitra, tel./fax 087 7721 074 (R), tel. 087 7730 071 (D)
e-mail: end@ba.telecom.sk

6. kolo SP OC - „scorelauf“
termín: 13. 8. 2000 usporiadateľ: ŠK Cart print Nitra (CNR)

7. kolo SP OC - Medzinár. majstrovstvá SR v orientačnej cyklistike na klasických tratiach (MSR v OC klas. trate)
termín: 14. 10. 2000 usporiadateľ: HSC + Akademik TU Košice (TKE)

8. kolo SP OC - Majstrovstvá SR v orientačnej cyklistike na krátkych tratiach (MSR v OC KT) - 10. kolo Svetového pohára v OC
termín: 21. 10. 2000 usporiadateľ: ŠK BIKO Banská Bystrica (BBB)

9. kolo SP OC - Majstrovstvá SR v orientačnej cyklistike na dlhých tratiach (MSR v OC DT) - 11. kolo Svetového pohára v OC
termín: 22. 10. 2000 usporiadateľ: ŠK BIKO Banská Bystrica (BBB)

C – Preteky v orientačnej cyklistike v ČR (MTBO)

1. kolo ČP MTBO - krátka trať termín: 13. 5. 2000 usporiadateľ: OK Jihlava (SJI)

2. kolo ČP MTBO - klasika termín: 14. 5. 2000 usporiadateľ: OK Jihlava (SJI)

3. kolo ČP MTBO - „scorelauf“ termín: 24. 6. 2000 usporiadateľ: TU Liberec (VLI)

4. kolo ČP MTBO - klasika termín: 25. 6. 2000 usporiadateľ: Spartak Vrchlabí (VRL)

M ČR - KT termín: 5. 7. 2000 usporiadateľ: USK Praha (VSP)

M ČR - DT termín: 6. 7. 2000 usporiadateľ: USK Praha (VSP)

ROCKY MAN 2000 - orientačný duatlon z Prahy do Bedřichova v Jizerských horách
termín: 15. 7. 2000 usporiadateľ: Kamil Arnošt / Zdeněk Laciga - Kamenáč

5. kolo ČP MTBO - krátka trať termín: 26. 8. 2000 usporiadateľ: Slovan Luhačovice (LCE)

6. kolo ČP MTBO - klasika termín: 27. 8. 2000 usporiadateľ: Slovan Luhačovice (LCE)

1. kolo Svetového pohára v OC - krátka trať termín: 1. 9. 2000 usporiadateľ: TJ Turnov (TUR)

2. kolo Svetového pohára v OC - klasika termín: 1. 9. 2000 usporiadateľ: TJ Turnov (TUR)

3. kolo Svetového pohára v OC - štafety termín: 1. 9. 2000 usporiadateľ: TJ Turnov (TUR)

Kontaktné adresy:
Pekárek Pavel , Chytilova 6, 635 00 Brno
00420 5 4122 3716 (D), 00420 5 4724 1909 (R), 00420 5 4721 5251 (fax)
e-mail: pekic@brainsys.cz mobil: 00420 603 421081

Semík Jan, Libečov 6, 266 01 Beroun
00420 2 2421 0886 (R), 00420 602 656 875 (mobil), e-mail: jan.semik@cnp.cz

D – Svetový pohár v orientačnej cyklistike 2000 (MTBO)

1. séria Svetového pohára v OC - 1. kolo (klasika), 2. kolo (štafety), 3. kolo (KT)
termín: 1. - 3. 9. 2000 usporiadateľ: Turnov, Česká republika

2. séria Svetového pohára v OC - 4. kolo (scorelauf), 5. kolo (klasika)
termín: 16. - 17. 9. 2000 usporiadateľ: Gedinne, Belgicko

3. séria Svetového pohára v OC - 6. kolo (klasika), 7. kolo (štafety)
termín: 23. - 24. 9. 2000 usporiadateľ: Orbey, Alsace, Francúzsko

4. séria Svetového pohára v OC - 8. kolo (klasika), 9. kolo (štafety)
termín: 18. - 19. 10. 2000 usporiadateľ: Salgótarján, Maďarsko
- 10. kolo (KT), 11. kolo (DT)
termín: 21. - 22. 10. 2000 usporiadateľ: Donovaly, Slovensko

E – Iné preteky v v orientačnej cyklistike (MTBO)

Rakúsky pohár v MTBO
termín: 13. 5. 2000 usporiadateľ: VIENNA BIKE-O, Viedeň, Rakúsko
informácie: paul.gruen@wienerlinien.co.at, TEL.: +43 1 869 09 08; Paul Grün

Rakúsky pohár v MTBO
termín: 1. a 2. 7. 2000 usporiadateľ: BAD MITTERNDORF, STYRIA, Rakúsko
informácie: thomas.muelbacher@stocker-verlag.net

Rakúsky pohár v MTBO
termín: 8. a 9. 7. 2000 usporiadateľ: STYRIA, Rakúsko
informácie: hc@vip.at, Gerfried Hoch TEL.: +43 3856 2861

Rakúsky pohár a Majstrovstvá Rakúska v MTBO
termín: 28. a 29. 10. 2000 usporiadateľ: INNSBRUCK - TYROL, Rakúsko
informácie: Hermann Knoflach, h.knoflach@tirol.gv.at

kontaktná adresa pre AUT: Thomas Wieser e-mail: tw@oefol.at; wiesertom@yline.com
Tel.: +43 664 2836226

Bližšie informácie získate u členov Komisie orientačnej cyklistiky SZOŠ:

predseda - Ing. Ján Ďurín Novomeského 57, 949 01 Nitra
tel./fax (R) 087-7721 074, tel. (D) 087-7730 071, e-mail: end@ba.telecom.sk

člen - Marian Kazík Palkovičova 11, 821 08 Bratislava
tel. (R) 07-4924 9207, fax 07-4924 9536, tel. (D) 07-5541 4718
mobil 0905 263 146, e-mail: szob@isternet.sk

člen - Boris Ďurčo Pokroku 12, 040 01 Košice
tel. (D) 095-6428 570 mobil 0905 304315

NEPREHLIADNITE!

# Žrebovanie štartového poradia - aj v r. 2000 sa štartové pole delí na dve výkonnostné skupiny:
a) pretekári s licenciami (A alebo B) b) ostatní (bez licencie)
Najprv sa medzi sebou žrebujú pretekári bez licencií. Potom bez vynechania štartového intervalu sa žrebujú pretekári s licenciami. Tento spôsob žrebovania platí pre všetky preteky jednotlivcov v SR. Zahraniční pretekári sa nasadzujú podľa licencie uvedenej v prihláške. Ak licenciu neuvádzajú, sú žrebovaní v skupine bez licencií.
POZOR! Počas sezóny sa môže zoznam držiteľov licencií rozšíriť - po majstrovských pretekoch! Evidenciu o aktuálnych licenciach má gen. sekretár SZOŠ.

# Zoznam držiteľov licencií CO platných pre rok 2000:

muži:
A - M. Kazík CBA, Mikuláš Šabo OBA, D. Zámečník OBA, T. Haničák RBB, Š. Šurgan CNR
B - P. Ďurčo TPA, J. Magna ZMA, V. Szegény CNR, K. Poštulka CNR, P. Richter ZMA, M. Richter CNR, P. Palát OBA, P. Mlynárik OBA, T. Navrátil OBA, R. Navrátil OBA, P. Fraňo SPE, Juraj Šmelík RBA, I. Kundrata BBB, M. Mihalik TPA, P. Viskup VZA, P. Jurčík VZA, V. Janota FBA, M. Kundrata BBB

ženy
A - A. Ďurčová CNR, M. Paráková CNR, V. Nováková RBB
B - B. Muráriková BBA, Z. Poštulková CNR, E. Králová VBA, M. Beňová CNR, B. Šmelíková OBA, K. Marhevková OBA, T. Časnochová RBB

juniori
A - M. Stasz PBA, M. Pilka SPE
B - Ľ. Ďurín CNR, M. Braun CNR, P. Ďurín CNR, J. Opršal VBA, H. Ingr RBB, J. Horniak PBA

veteráni
A - J. Ďurín CNR
B - V. Grauzel FBA

# Kategória M, W -14. V r. 2000 je kategória žiakov spoločná pre chlapcov a dievčatá. Usporiadateľ je povinný postaviť pre uvedenú kategóriu primerané trate (t.z. jednoduché, krátke - max. 5 - 7 km, v žiadnom prípade nie trať veteránov, juniorov alebo žien!!!).

# Komisia OC zabezpečí každému usporiadateľovi v r. 2000 štartové čísla, ktoré sa pripevňujú na riadidlá tak, aby boli zreteľne viditeľné a čitateľné. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť materiál potrebný k upevneniu čísel na bicykel (drôt, špagát, ...).

# Komisia OC poskytne každému usporiadateľovi v r. 2000 za každé kolo príspevok na technické zabezpečenie vo výške 1 000 Sk. Tento bude zaslaný na účet usporiadateľa ak:
a - v súlade s pravidlami rozošle rozpis a výsledky v stanovenom termíne
b - nebude anulovaná žiadna kategória
c - technické zabezpečenie bude bez závažných nedostatkov
V prípade problémov z položiek a, b sa výška príspevku bude rovnať 0 (nule Sk). V prípadoch z bodu c sa príspevok bude primerane krátiť.
V prípade, že Komisia OC zabezpečí sponzora SP v OC 2000, neuverejnenie reklamy (loga) podľa pokynov Komisie OC bude riešené tiež krátením príspevku.

# V spolupráci s usporiadateľmi jednotlivých podujatí v OC v r. 2000 je potrebné zabezpečiť propagáciu sponzora(ov) a všetkých spriaznených firiem nasledovne:
a) odovzdávanie cien sa uskutoční na čistom spevnenom mieste pred panelom (dodá sponzor), na ktorom budú zobrazené logá sponzorov a firiem participujúcich na zabezpečení SP v OC 2000,
b) počas odovzdávania cien vyhlasovateľ výsledkov oboznámi prítomných o skutočnosti, že ceny sú odovzdávané na základe "láskavej podpory spoločnosti .......(bude upresnené), výrobcu príslušenstva pre MTB športy",
c) počas odovzdávania cien zabezpečí reprodukovanie skladieb We are the champions alebo Frajeri alebo Trumpet voluntary,
d) informácie v regionálnych a celoslovenských médiách pred i po uskutočnení každého podujatia,
e) z každého podujatia zabezpečí fotodokumentáciu zo stupňa víťazov,
f) podľa možností logá sponzorov uverejní v tlačovinách súvisiacich s podujatiami a komplexnú informáciu o spôsobe uskutočnenia vyhlasovania výsledkov a logá sponzorov zverejní vo zväzovom spravodaji INFOB.
Sponzor dodá spomínaný materiál pred konaním sa prvého podujatia SP v OC 2000 v Pezinku.

# Víťazi kategórií muži a ženy získajú finančné odmeny.

# Usporiadateľ je povinný akceptovať rozhodnutie Komisie CO o zverejnení reklamy sponzora v rozpise, výsledkoch, pokynoch a priestore pretekov.

# Do celkového hodnotenia Slovenského pohára v OC 2000 sa započítava 5 najlepších výsledkov. Priemery sa započítavajú podľa súťažného poriadku, jednému však maximálne 1.

# Prví traja v každej kategórii MSR OC získajú medaile a diplomy, víťaz získa titul „(Medzinárodný) Majster Slovenska na r. 2000 v orientačnej cyklistike na klasickej trati“, „Majster Slovenska na r. 2000 v orientačnej cyklistike na krátkej trati“, „Majster Slovenska na r. 2000 v orientačnej cyklistike na dlhej trati“, (Medzinárodný) Majster Slovenska na r. 2000 v orientačnej cyklistike štafiet“ v príslušnej kategórii.

# Víťaz Slovenského pohára v orientačnej cyklistike 2000 v príslušnej kategórii získava hodnotný putovný pohár, na ktorý sa vygravíruje meno držiteľa v príslušnom roku. V prípade troch víťazstiev získava pohár natrvalo. Do trvalého vlastníctva však získava jeho zmenšeninu. Je potrebné, aby víťazi z r. 99 nezabudli putovné poháre doručiť predsedovi Komisie OC, prípadne pri osobnej neúčasti zabezpečili ich prítomnosť na slávnostnom záverečnom vyhlásení výsledkov Slovenského pohára v OC 2000. Záverečné vyhlásenie Slovenského pohára v OC 2000 sa uskutoční spolu so slávnostným vyhlásením výsledkov rebríčkových súťaží v OB za r. 2000.

# Licencie sa získavajú podľa Súťažného poriadku SZOŠ v OC. Licenciu A však od r. 2000 získa každý, kto zaboduje v pretekoch jednotlivcov vo Svetovom pohári.

# Zaradenie do konečného rebríčka Slovenského pohára. K tomu, aby bol pretekár zaradený do hodnotenia Slovenského pohára v OC nie je potrebné prihlásiť sa dopredu. Štartom aspoň v jedných pretekoch bude pretekár automaticky do hodnotenia Slovenského pohára v OC zaradený, ak je registrovaným členom SZOŠ alebo má mimoriadnu registráciu pre nečlena SZOŠ platnú na r. 2000 v pretekoch Sovenského pohára v OC. Nezaradený bude iba v tom prípade, ak ani v jednom z kôl Slovenského pohára v OC nebude klasifikovaný, alebo získal 0 (nula) bodov.

# Bodovanie Slovenského pohára. Zmena v systéme bodovania - platí hodnotenie ako v OB. Postup výpočtu bodovej hodnoty za výsledok, dosiahnutý v pretekoch:
a) Vypočítať stredný čas z časov troch najlepších pretekárov, ktorí sú prihlásení do SP. V prípade že je v kategórii hodnotených menej ako 5 pretekárov, stredný čas je totožný s časom najlepšieho pretekára Ts = (T1+T2+T3)/3 (alebo To = T1) .
b) Počet bodov i- tého pretekára: Bi = 100 x (2 - (Ti/Ts))
Výpočet sa robí na dve desatinné miesta s matematickým zaokrúhlením.
c) Pretekári, ktorí presiahli dvojnásobok stredného času, alebo boli diskvalifikovaní či vzdali, získavajú 0 bodov.

# MSR OC na DT a KT. Preteky sa konajú v rámci posledných dvoch kôl Svetového pohára. Mimo pretekov Svetového pohára bude štartovať pole pretekárov - nereprezentantov (pred pretekmi SP) na tých istých tratiach. Z pretekárov štartujúcich za slovenské kluby a reprezentujúcich SR v Svetovom pohári sa podľa dosiahnutých časov urobia výsledky, ktoré budú oficiálne pre M SR i pre výpočet zisku bodov do rebríčka Slovenského pohára.

# MSR OC v pretekoch štafiet. V týchto pretekoch môžu štartovať klubové 2-členné (nie 3-členné) štafety. Súťaží sa spôsobom 2 x 2, t.z. každý člen štafety sa vydá na trať 2 razy (A-B-A-B). K týmto pretekom sa povoľuje mimoriadne hosťovanie, ktoré bude platné iba 15. 10. 2000 a nahlasuje sa najneskoršie do 12 hodín pred štartom. Preteká sa iba v kategóriách muži a ženy, usporiadateľ však môže pripraviť kondičnú trať ako verejné preteky.

# Registrácia - platí Reg. poriadok SZOŠ. Mimoriadnu registráciu pre nečlenov SZOŠ, ktorí chcú byť hodnotení v Slovenskom pohári v OC vyhotoví Komisia OC za poplatok 50 Sk a tá je platná po celý rok 2000.

# Hosťovanie - platí Prestupový poriadok SZOŠ. Pre mimoriadne hosťovanie k MSR OC štafiet sa hosťovací preukaz nevypisuje, postačuje písomné nahlásenie.

# Používanie ochranných prilieb (Pravidlá OC čl. 25.1.2) - Žiadna výnimka neplatí!

# Rebríček bude zverejňovaný:
- priebežný - čiastkový v Infobe
- úplný na jednotlivých pretekoch Slovenského pohára v OC
- konečný - oficiálne poradie bude doručené na adresu klubov, ktorých pretekári v SP v OC 2000 štartovali
- ako príloha Infobu

# Propagácia reklamných partnerov SZOŠ. Slovenskému zväzu orientačných športov sa podarilo aj pre r. 2000 nadviazať spoluprácu s niekoľkými reklamnými partnermi, ktorí sú ochotní náš šport za určitých podmienok dohodnutých v zmluvách o propagácii a reklame, ktoré sa týkajú propagácie reklamných partnerov na vybraných športových podujatiach v orientačných športoch v r. 2000 na Slovensku.

Povinná propagácia reklamných partnerov je záväzná pre usporiadateľov týchto vrcholových akcií OC v r. 2000:
1. 1. kolo SP OC - krátka trať - SPE
2. 2. kolo SP OC - klasická trať - SPE
3. 3. kolo SP OC - klasická trať - CBA
4. 4. kolo SP OC - „scorelauf“ - CBA
5. 5. kolo SP OC - klasická trať - CNR
6. 6. kolo SP OC - „scorelauf“ - CNR
7. 7. kolo SP OC - MSR v OC klas. trate - TKE
8. - MSR v OC štafiet - TKE
9. 8. kolo SP OC - MSR v OC KT - BBB
10. 9. kolo SP OC - MSR v OC DT - BBB

Usporiadatelia sú povinní:
a) Zverejniť reklamy nasledovných reklamných partnerov v rozpise, pokynoch a výsledkoch podujatí (ak rozpis alebo iný dokument bol zverejný skôr ako tieto Vykonávacie pokyny, dodržanie tejto povinnosti je neaktuálne):
- Slovenská poisťovňa, a. s.
- Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
- IBM Slovensko, s. r. o.

b) Forma je buď: - jednofarebná verzia - plnofarebná verzia
Aktuálne podklady získajú usporiadatelia na sekretariáte SZOŠ.

c) Zabezpečiť umiestnenie transparentov s logami týchto reklamných partnerov v priestore cieľa.
Systém preberania transparentov koordinuje sekretár SZOŠ.

d) Po skončení akcie (do 14 dní najneskôr) doručiť na sekretariát SZOŠ:
- tlačoviny, v ktorých boli reklamní partneri SZOŠ propagovaní
- fotodokumentáciu z podujatia (min. 2 fotografie, na ktorých je vidieť umiestnenie reklamných transparentov)

Usporiadateľom zo strany SZOŠ bude poskytnutá:
Základná kompenzácia výdavkov vo výške 1 000 Sk na jedno podujatie spojených s uvedenou realizáciou potrebných úkonov. Pri nesplnení niektorej z povinností, bude príspevok krátený podľa rozhodnutia P SZOŠ.

Vypracovali: 23/2/2000 Marian Kazík, Ján Ďurín - členovia Komisie OC SZOŠ

RE: Anketa - neanketa
Na svete nikdy nič nebolo, nie je a nebude také ideálne, že všetci so všetkým budú rovnako spokojní. (Aká pekná veta, no niekto slávny už takéto niečo určite vyriekol...) No nie o tomto som chcel.
Pousmial som sa nad tým, keď sa špekulovalo o tom, ako osviežiť anketu o najlepších športovcov v našom zväze. Tradičná o najlepšieho slovenského orientačného bežca a objav roka sa uskutočnila naposledy ani neviem kedy. Potom sa začala zohľadňovať i zimná podoba OB a vyhodnocovanie sa uskutočňovalo v troch kategóriách: o najlepšieho orientačného bežca SR, najlepšieho lyžiarskeho orientačného bežca SR, najväčší objav roka. V minulom roku bola anketa obohatená o orientačnú cyklistiku a určila najlepšieho a najlepšiu v každom druhu orientácie. Hlasovanie o objav roka bolo zrušené. Keďže som spracovával výsledky ankety, veľmi dobre viem, že vyhodnotiť ju bol neuveriteľný problém. Do hlasovania sa zapojilo veľmi málo respodentov a väčšina dala hlas max. v štyroch „chlievikoch“ s poznámkou - ostatné výsledky v tomto roku som nesledoval, alebo nedokážem posúdiť. Budete prekvapení, ale najväčší problém bol určiť víťaza v OB. Málo hlasujúcich a rovnaký počet hlasov pre dvoch športovcov. Až po predĺžení termínu a pripomenutí niektorým zabudnutým aby sa zapojili, bola konečne anketa uzavretá.
P SZOŠ sa rozhodlo túto neutešenú skutočnosť riešiť, aby sme sa v budúcnosti už nestretli so spomínanými banálnymi problémami - stručne povedané, každý na to kašlal, nikoho to nezaujímalo. Keďže návrh na zrušenie ankety (môj) v hlasovaní P SZOŠ neprešiel, P SZOŠ rozhodlo tradíciu vyhlasovania najlepších udržať. Vypracovaním kritérií bol poverený predseda trénersko-metodickej komisie J. Nagy. Jeho návrh bol členmi P SZOŠ schválený, hoci mne sa takéto hodnotenie nepozdávalo - najmä pre určitú pracnosť spracovávania a jednoznačné zvýhodnenie OB pred LOB i OC, lebo má najviac do výsledkov započítateľných podujatí. Trval som na tom, aby P SZOŠ aspoň určilo, kto sa bude spracovaním výsledkov zaoberať. Juraj Nagy sa sám ponúkol, že ak mu poskytnem zdroje (výsledky podujatí ku ktorým sa nedostal), on to spracuje. Pri rátaní naozaj Nagy prišiel na to, že niektoré ohodnotenia sú nie dobre postavené, najmä že body končiace číslicou 7 sa zle rátajú a došlo k úprave (korekcii) niektorých hodnôt, boli zaokrúhlené. Najpodstatnejšia zmena sa však týkala názvu - Najúspešnejší orientačný športovec SZOŠ (v Infobe 19/1999 bol prezentovaný termín najlepší, čo bola moja chyba).
A tu by som mohol skončiť. No nedá mi ešte nenapísať zopár poznámok, ktoré sa (bohužiaľ) týkajú aj iných záležitostí v našom zväze. Prečo vždy sa stane niekto „múdry“ až po boji? Prečo nikto nepripomienkuje hodnotenia, návrhy, projekty, predpisy, atď v čase (napr. hneď po zverejnení), kedy sa dá s uvedeným materiálom pracovať, kedy sa dá prísť na chyby, kedy je možné podobným prekvapeniam predísť? Nikto z nás nemá patent na rozum...
No večný náš problém, pretrvávavší už roky - prečo prispôsobovať niečo niekomu, kedy už raz a navždy sa konečne niekto prispôsobí niečomu! Však vymeňme tých skornatených neschopákov a ... Tu problém začína a končí. Za koho? Prečo mladá krv (v argumentoch mnohých často opakujúci sa termín) plná elánu a nápadov sa doteraz ani len nepokúsila presadiť sa na poli všeobecného prospechu?
Nech sa však na mňa nikto nehnevá, dôvera sa ťažko získava, no až príliš ľahko stráca. Pre mňa nie podstatným znakom seriózneho partnera jeho ulízanosť, vzdelanosť a rečová solídnosť. Pre mňa je spoľahlivým ten, ktorý včas splní čo sľúbil, neklame a zoberie si na seba toľko koľko uvládze (alebo o čosi menej) a nevzdáva sa v polceste. Bohužiaľ, sme iní.

Ešte niekoľko mojich osobných názorov k jednotlivým bodom:
1. Nemáme dosť v tomto zväze všelijakých súťaží, rebríčkov a čojaviem čoho ešte. Najlepší sú tí, čo zvíťazili v pohároch elity alebo získali tituly, úspešnými však môžu byť aj iní pretekári ako tí, na ktorých sme zvyknutí. Načo je nám súťaž, ktorej výsledky nie sme schopní stráviť! Zrušme ju a... ušetríme! Známa formulka - druhý vo svete, piaty v okrese - je bežná aj v iných športoch a aj v iných štátoch. Tragédiu by som z toho však nerobil.
2. Áno. Prečo to tak nebolo v minulom roku, popísal som vyššie. Spomínané hodnotenie by malo byť nadčasové a nie ho meniť každoročne. Nedovolím si ale tvrdiť, že bodovanie bolo robené s nejakým cieleným úmyslom zvýhodniť niekoho, práve naopak.
3. Čoby nehovoril, ten kompót práve naopak, mnohým pripomenul, že v tomto zväze existujú aj iné športy ako OB. Ja som sa napríklad tešil aké je to pestré.
4. Ani ja. Neúčasť na svetovom podujatí je však úplne možná vec. Ak je teda nejaké vyhodnotenie najúspešnejšieho každoročne, asi hodnotenie domácich súťaží nebude možné vylúčiť. Ale body za M SR sa aj mne zdajú príliš vysoké (práve v tom však vidím príčinu, prečo nikto spomínané hodnotenie nekritizoval - lebo to sa na tom práve väčšine páčilo).
5. Súhlasím.
6. Aj ja by som vymenil. No v podmienkach SR voči štátnym orgánom je naozaj víťazstvo v celkovom poradí Svetového pohára zanedbateľným úspechom. Proste - na Slovensku je to tak.
Puco

P. S. V r. 2000 nie sú majstrovstvá sveta OB, LOBáci na MS do RUS vycestovali v minimálnom počte jedného, pánbohchráň cykloorientátorov, aby nebodaj niekto z nich sa nestal najúspešnejším orientačným športovcom SZOŠ. Za tie antiprednášky o úspechoch amatérov to nestojí... Tak nám Bože pomáhaj, aby nebodaj Šabo alebo Ďurčová nezvíťazili vo Svetovom pohári. Toto sme chceli? A viete kto za to môže? Maď... (Že vám to niečo pripomína?! Aj mne. Takých „hejslovákov“, nie iba zo severu Slovenska, je však medzi nami viac ako dosť.)