INFOB 6/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
KOBRA Bratislava, Karol Hierweg, Nová Lipnica 332, 900 42 Dunajská Lužná, tel. 07-4598 0935 D, tel. 07-6382 4863 R, fax 07-6381 0483 , e-mail: khierweg@csc.sk
Radoslav JONÁŠ, J. Smreka 10, 841 07 Bratislava, tel. 07-6477 7116 D
Miroslav KARCOL, mobil: 0903 804299
Dušan FORMANKO, e-mail: formanko@post.sk
Katarína MARHEVKOVÁ, tel. 07-6029 6561 R, e-mail: katka7@yahoo.com

NOMINAČNÉ PRETEKY NA MS ‘99 V OB - ŠKÓTSKO
Záujemci (muži) o účasť na nominačných pretekoch na MS v Škótsku - Brno, 29. - 30. 5. 1999, prihláste sa u Jozefa Polláka najneskôr do 8. 5. 99. Prihláška bude zaslaná spoločne. Podmienka účasti na nominačných pretekoch je min. licencia A!
J. Pollák

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
21. 3. - Oblastný rebríček v OB - Kejda, SPE
27. 3. - 5. kolo oblast. rebríčka v OB - Pekná cesta, Bratislava, RBA
27. 3. - 25. ročník Behu oslobodenia Topoľčianok - kros na 12 000 m - TPK
27. 3. - Kobánya kupa - Maďarský pohár v OB - Biatorbágy - Etyek, Maďarsko
28. 3. - 6. kolo oblast. rebríčka v OB - Pekná cesta, Bratislava, RBA
17. 4. - M SR v OB na dlhých tratiach - Pečenice, BBA
8. 5. - Medzinárodné M SR v OB na krátkych tratiach - Bratislava, Farmaceut Bratislava
9. 5. - 1. kolo Slovenského pohára štafiet v OB - Bratislava, Pucov ŠK Bratislava
21. - 23. 5. - Vilnius ‘99 - 3-dňový OB, 22. 5. preteky IOF na klas. tratiach - Vilňus, Lotyšsko
22. - 24. 5. - World orienteering Marathon Trophy - horský OB - La Chapelle en Vercors, Francúzsko
11. - 14. 6. - Medzinárodné preteky žiakov v OB - klasika, klasika, KT - Čerkasi, Ukrajina
12. - 13. 6. - Pohár Slovenského raja (3. a 4. kolo SPE, SRJ) - Spišská Nová Ves, SSN
19. - 20. 6. - Salomon trophy 99, horský OB - Ogrodzienec, Poľsko
25. - 27. 6. - Norsk O-festival - Sandefjord, Nórsko
30. 6. - 4. 7. - TAKAS 99 - 5 dní OB - Trakai, Litva
30. 6. - 3. 7. - Midnattsolgaloppen, 4 dni OB - Bardufoss, Nórsko
2. - 4. 7. - WAWEL CUP 99, 18. roč. 3-dňových OB pretekov - Ogrodzienec, Poľsko
5. - 10. 7. - OB prázdniny v Kainuu - 4 OB - Suomussalmi, Fínsko
10. - 16. 7. - Sorlandsgaloppen 99, 6 dní OB - Skien, Nórsko
18. - 23. 7. - Majstrovstvá sveta veteránov v OB - Aarhus, Dánsko
24. - 31. 7. - 6 dní OB - Langenthal, Švajčiarsko
26. - 30. 7. - O-ringen 99 - Dalarna, Švédsko
31. 7. - 8. 8. - Higland 99 - 6 dní OB pre verejnosť počas MS v OB 1999 - Inverness, Škótsko
9. - 15. 8. - 6. Majstrovstvá Európy lesníkov v OB - Rožňava, SVK
18. - 22. 8. - BOHEMIA 99 - 5 dní OB - Stráž pod Ralskem, CZE
2. - 7. 1. 99 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Manawatu, Nový Zéland

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

SVETOVÝ POHÁR V OB 2000
1. séria
15. 4. Japonsko 1. kolo - klasika
16. 4. 2. kolo - štafety
22. 4. Austrália 3. kolo - KT
23. - 24. 4. 4. kolo - 2-dńové preteky na klas. trat.

2. séria
30. 6. Ukrajina 5. kolo - štafety
1. 7. - klasika - kvalifikácia
2. 7. 6. kolo - klasika - finále
5. 7. Bielorusko 7. kolo - KT
6. 7. 8. kolo - klasika

3. séria
18. 7. Fínsko 9. kolo - KT
19. 7. 9. kolo - skrátená
20. 7. 10. kolo - ultra krátka
21. 7. 9. kolo - klasika (handicapový štart podľa súčtu z 18. a 19. 7.)

4. séria
11. 10. Portugalsko 11. kolo - KT
12. 10. 12. kolo - klasika
14. 10. 13. kolo - štafety

Kalendár oblastných pretekov 1999
Majstrovstvá Bratislavsko-trnavskej oblasti v OB pre rok 1999:

20. 03. 1999 M na dlhých tratiach OBA
1. 05. 1999 M na krátkych tratiach BBA
2. 05. 1999 M štafiet RBA
22. 05. 1999 M na klasických tratiach FBA
10. 09. 1999 M v nočnom OB OBA
11. 09. 1999 M v parkovom OB PBA
30. 10. 1999 M v horskom OB OBA

Rebríček Bratislavsko-trnavskej oblasti v OB pre rok 1999:
13. 03. 1999 1. kolo - KT FBA
20. 03. 1999 2. kolo - dlhá OBA
21. 03. 1999 3. kolo - skrátená SPE
27. 03. 1999 4. kolo - klasická RBA
28. 03. 1999 5. kolo - skrátená RBA
18. 04. 1999 6. kolo - KT PEZ
1. 05. 1999 7. kolo - KT BBA
22. 05. 1999 8. kolo - klasická FBA
23. 05. 1999 9. kolo - skrátená CNR
10. 09. 1999 10. kolo - nočný OB OBA
11. 09. 1999 11. kolo - parkový PBA
12. 09. 1999 12. kolo - parkový FBA
2. 10. 1999 13. kolo - klasická PEZ

Pravidlá platia pre každého
Vrátim sa k hodnoteniu pretekov v cykloorientácii v čísle 3/99. Je veľmi pozitívne, že sa niečo také zrodilo, lebo takéto hodnotenie za rok 1997 mi chýbalo. Naozaj sa dá konštatovať, že Amulet pohár v CO 1998 bol po každej z týchto stránok lepší. Ale... Hneď v prvom kole v Topoľčiankach sa vyskytlo niečo, čo by v tomto hodnotení Komisiou CO SZOŠ nemalo chýbať. O čo ide? Začiatok krátkej trate viedol známym topoľčianskym parkom. Jeden z kritických úsekov, na ktorom bol vopred avizovaný prísny zákaz skracovania tratí mimo cestnej komunikácie bol obsadený rozhodcom. (Dodatok 3: Rezolúcia IOF o správnej environmentálnej praxi: ... - zabezpečovať, aby boli súťažné pravidlá a praktická organizácia pretekov v súlade s princípom rešpektovania životného prostredia a ochranou rastlín a živočíchov...) Jeho úloha priniesla výsledky, ale len na papieri. V skutočnosti sa dotyčným pretekárom, ktorí mali byť jednoznačne za jazdu proti pravidlám diskvalifikovaní nič nestalo, ak nepočítam zverejnenie ich mien. A to v danom prípade je veľmi málo. Tento neduh z nášho športu neodstránime argumentovaním: „Však by bola diskvalifikovaná polovica štartového pola", alebo „však už tam bol vyjazdený chodník“. (Pravidlá pre CO schválené SZOB dňa 26. 3. 1996 - 20.1.7 Pretekár musí pri absolvovaní trate používať výhradne komunikáciu, nesmie sa pohybovať na bicykli vo voľnom teréne. Ak sa pohybuje voľným terénom v priebehu pretekov, musí niesť bicykel nad zemou. - 20.1.8. Pretekár musí brať ohľad na prostredie v ktorom preteky prebiehajú...) Keď teraz prebehnem k LOBom, nebude to náhodou. Tam pretekári za svoj „výkon“ pri M SR 1998 na Štrbskom Plese tiež boli len napomenutí. No a v tomto roku (aj keď sa to nedalo dokázať) sa problém v podobnom duchu opakuje. (Pretekár musí prejsť kontrolami v stanovenom poradí.) Mrzí ma, že títo O-bežci sú vo svojich disciplínach dobrí, ale takto si pomáhať? A znova podobné výhovorky: „Však si neskrátili trať, iba ak predĺžili...“. Ja dodávam NO A ČO. Pravidlá platia pre každého. A čo s tým???? 1.29.1 Porušenie pravidiel zo strany pretekára je dôvodom k jeho diskvalifikácii. Pretekár sa môže odvolať formou protestu. Apeloval by som hlavne na hlavného rozhodcu každých pretekov a aj na nás, samotných pretekárov, o dodržiavanie vopred stanovených pravidiel.
Mlynkovci

Spoločenská stránka
A keď už píšem, tak aj niečo k usporiadateľom, aby nemali záporné body za spoločenskú stránku. Mám na mysli chyby pri vyhlasovaní výsledkov, na ktoré ma v minulosti upozornil Peter Sláma st. Predstavte si vyhlasovanie: Na 3. mieste skončil... (tretí príde a s úsmevom, alebo aj bez sa postaví na stupeň víťazov.) Na 2. mieste skončil... (prichádza a podáva ruku tretiemu. Aj hľa, už sú dvaja.) A teraz s dramatickým hlasom sa ozýva: ...a na 1. mieste skončil... skončil... A preto víťaz za odmenu pristúpi k stupni víťazov a podáva ruky tretiemu a druhému (ešte šťastie, že sa nevyhlasovalo od 6. miesta). Tak čo si myslíte? Je to tak správne dramatizovať známe výsledky? Kde sa podela úcta k víťazovi? PS: Som rád, že toto divadielko som v poslednom období na Slovensku nezaregistroval.
Mlynko

Spôsob rozdeľovania príspevku na tvorbu máp
Milí športoví priatelia,
Predsedníctvo SZOŠ schválilo dňa 9. 2. 1999 na návrh Mapovej komisie Spôsob rozdeľovania príspevku SZOŠ alebo ŠFTK na tvorbu máp pre OB (uverejnený v Infobe 4/99). Je to systém, ktorým sa budú prideľovať peniaze určené na tvorbu máp (ak budú (či už peniaze alebo mapy)). O výške sumy, ktorá sa bude rozdeľovať, rozhodne Predsedníctvo SZOŠ. Jedná sa o príspevok, nie o úhradu celých nákladov, o príspevok nie je potrebné žiadať, bude prideľovaný na základe výpočtu, ktorý uskutoční Mapová komisia. Nerozdelené peniaze sa vrátia do fondu a budú prenesené do ďalšieho roka. Celý materiál sa skladá z troch častí:
1. Cieľová skupina: sú mapy pre OB (vrátane máp pre LOB a CO), ktoré budú použité na rebríčkové alebo majstrovské preteky. Podľa rozhodnutia Predsedníctva sem budú zaradené i mapy na GPS a iné vrcholové preteky. Táto časť definuje i podmienky, ktoré musia byť splnené (predloženie mapových podkladov v elektronickej forme (OCAD súbor), predloženie určeného počtu výtlačkov (podľa Mapového poriadku 3 ks + počet, potrebný na mapový zborník, ktorý určí Mapová komisia), uvedenie registračného čísla a gestora na mape). Predložením do centrálneho archívu SZOŠ sa myslí odovzdanie generálnemu sekretárovi SZOŠ alebo niektorému členovi Mapovej komisie SZOŠ.
Postup pri rozdeľovaní: popísaný je postup matematického vyjadrenia výšky príspevku, ktorý je rozdelený na dve časti (DS = P + D; D = 3 × P):
Preddavok - je nevratný a jeho výška je rovnaká na každú mapu. Vyplatený bude po predložení OCAD súboru (viď bod 1) (Pj = P/n).
Doplatok - bude oprávneným klubom vyplatený po uskutočnení posledných pretekov, na ktorých bola použitá mapa patriaca do cieľovej skupiny (bod 1). Výšku doplatku vypočíta Mapová komisia podľa univerzálneho vzorca. Jeho výška je závislá na:
- Existencii a kvalite predchádzajúcich máp pre OB
- Počte km2
- Kvalite zmapovania terénu
- Kvalite kreslenia a tlače
- Druhu mapy

(Vzorec zo schváleného Spôsobu rozdeľovania:

Dj = D×[(ĺ(Plochaij×kij)×Kj×Ej×DMj)] / [ĺ((ĺ Plochaij×kij)×Kj×Ej×DMj)] )

Jednotlivé koeficienty určí Mapová komisia okrem koeficientu kvality zmapovania terénu, ktorý bude určený na základe ankety zúčastnených pretekárov, ktorú zabezpečí Mapová komisia.
Uvedený systém bol testovaný na modelovom príklade a konkrétnych príkladoch (roky 1994 - 1998). Zo skúseností vyplynulo, že pri určitej štruktúre máp v rámci jedného roka (málo vydaných máp a veľké rozdiely v kvalite a druhu) bol vypočítaný doplatok neúmerne vysoký (pretože sa rozdeľuje celá, vopred stanovená suma). Z tohto dôvodu bola zavedená horná hranica maximálneho príspevku na 1 km2, ktorý predstavuje (na rok 1999) 3000 Sk/km2 pre mapu pre orientačný beh a 1200 Sk/km2 pre mapy pre LOB a CO (3000 * 0,4). Koeficient 0,4 je pomer nákladov (času) potrebných na 1 km2 mapy pre LOB alebo CO a nákladov (času) potrebných na 1 km2 mapy pre orientačný beh. Výška 3000 Sk/km2 bola stanovená ako priemerná výška nákladov na zmapovanie 1 km2 mapy pre orientačný beh (v súčasnosti sa odmena na Slovensku pohybuje v rozmedzí 0 - 5 až 6000 Sk na km2).
V prípade, že vypočítaný príspevok (preddavok plus doplatok) bude vyšší ako 3000 Sk (1200 Sk) na 1 km2 zmapovanej plochy, bude klubu poskytnutá len čiastka rovná rozdielu maximálneho príspevku a preddavku.
2. Anketa na hodnotenie kvality mapy:
Skladá sa z troch otázok, ktoré budú položené členmi Mapovej Komisie určitej časti účastníkov pretekov. Jej vyhodnotenie zabezpečí taktiež Mapová komisia. Na základe pomeru kladných a záporných odpovedí bude stanovený príslušný koeficient.
V závere je uvedený príklad výpočtu príspevku (preddavku a doplatku) pre modelový príklad a príklad pre rok 1998. (Poznámka: pri premene textu na formát HTML sa pre náročnosť odstránila časť s príkladmi - jf - dočasne)

SVETOVÝ POHÁR V LOB 99 - celkové poradie
MUŽI
1. Raino Pesu FIN 200
2. Björn Lans SWE 187
3. Bertil Nordqvist SWE 177
4. Matti Keskinarkaus FIN 168
5. Viktor Kortchagine RUS 167
6. Jukka Lanki FIN 167
7. Kjetil Ulven NOR 157
8. Lars Lystad NOR 153
9. Nicolo Corradini ITA 151
10. Pekka Varis FIN 136
19. Jan Pecka CZE 97

ŽENY
1. Arja Hannus SWE 194
2. Lena Hasselström SWE 192
3. Annika Zell SWE 182
4. Mervi Väisänen FIN 168
5. Ann-Charlotte Carlsson SWE 163
6. Valborg Madslien NOR 158
7. Natalia Naumova RUS 152
8. Hanna Kosonen FIN 148
9. Mervi Anttila FIN 141
10. Stine Hjermstad Kirkevik NOR 141
16. Barbora Chudíková CZE 111
41. Lucia Kotryová SVK 24
61. Mária Paráková SVK 5

SLOVENSKÉ REBRÍčKY JEDNOTLIVCOV V LOB 99 - celkové poradie
W -16
1. Alena Procházková EBB 249.09
2. Soňa Sviatková UKE 183.03
3. Marta Antošová EBB 70.05

W -18
1. Michaela Beňová EBB 323.24
2. Lenka Ondrejková EBB 316.43
3. Marta Prékopová MZV 214.81
W 19-
1. Lucia Kotryová EBB 319.10
2. Miroslava Seidlová EBB 284.83
3. Monika Holková EBB 211.39
4. Mária Paráková EBB 203.21
5. Mária Cútová EBB 124.87
6. Zuzana Poštulková TPA 76.74
7. Ivana Studená TPA 72.60
8. Magda Hasprová TPA 66.17
M -16
1. Miroslav Pilát EBB 293.77
2. Michal Krajčík EBB 268.95
3. Ivan Kučera EBB 257.22
4. Peter Dobrík EBB 203.99
5. Michal Kvaka KYS 199.62
6. Hubert Ingr EBB 154.39
7. Patrik Fedor UKE 119.50
8. Pavol Murín EBB 109.09
9. Richard Kasper EBB 87.75
10. Martin Szilagyi EBB 81.32
11. Lukáš Barták SPE 79.07
12. Michal Dzúrik EBB 77.92
13. Martin Homola EBB 77.44
M -18
1. Peter Parák EBB 316.35
2. Daniel Horský MZV 192.17
3. Pavol Fazekaš KYS 171.22
4. Juraj Horniak PBA 108.01
5. Michal Stasz PBA 93.67
6. Marek Križan UKE 85.60
7. Martin Macháček MZV 29.96
M -20
1. Štefan Šurgan DBB 320.48
2. Peter Otčenáš EBB 209.26
3. Martin Kvaka KYS 166.94
4. Martin Richter ZMA 101.12
M 21-
1. Štefan Rácz TKE 415.80
2. Tomáš Sikora VZA 356.81
3. Tomáš Navrátil OBA 350.60
4. Peter Jurčík VZA 349.93
5. Marian Kazík CBA 308.30
6. Štefan Šurgan EBB 275.58
7. Rostislav Navrátil OBA 273.53
8. Peter Mlynárik OBA 235.33
9. Milan Dudra KYS 181.11
10. Valér Franko KYS 178.76
11. Igor Porubčan KYS 175.93
12. Stanislav Franko KYS 161.66
13. Martin Kvaka ZMA 157.72
14. Peter Durčo TPA 153.85
15. Milan Mitelman VZA 136.76
16. Radovan Marton KYS 116.12
17. Mikuláš Šabo OBA 84.10
18. Ján Magna EBB 75.07
19. Karel Poštulka TPA 56.12
20. David Zámečník OBA 47.63

DRŽITELIA LICENCIÍ LOB V R. 1999 A 2000
Licencia E
Štefan Šurgan EBB, Štefan Rácz TKE
Miroslava Seidlová EBB, Lucia Kotryová EBB

Licencia A
Tomáš Navrátil OBA, Tomáš Sikora VZA, Peter Jurčík VZA, Michal Kvaka KYS, Peter Parák EBB, Milan Dudra KYS, Igor Porubčan KYS, Valér Franko KYS, Peter Očenáš EBB, Pavol Fazekaš KYS, Miroslav Pilát EBB, Peter Dobrík EBB, Michal Krajčík EBB, Ivan Kučera EBB, Martin Richter ZMA, Juraj Horniak PBA, Michal Stasz PBA, Pavol Murín EBB, Rostislav Navrátil OBA
Lenka Ondrejková EBB8, Michaela Beňová EBB, Alena Procházková EBB, Mária Paráková EBB, Jana Slámová TKE, Katarína Králová EBB

Licencia B
Milan Mitelman VZA, Peter Ďurčo TPA, Marian Kazík TPK, Mikuláš Šabo OBA, Patrik Fedor UKE, Peter Sláma TKE, Ján Magna EBB, Stanislav Franko KYS, Martin Kvaka KYS, Hubert Ingr EBB, Michal Dzúrik EBB, Martin Szilagyi EBB, Richard Kasper EBB, Daniel Horský MZV, Martin Homola EBB, Lukáš Barták SPE, Igor Patráš EBB, Peter Viskup VZA, Andrej Patráš EBB, Ivan Butaš PEZ
Monika Holková EBB, Soňa Sviatková UKE, Marta Prékopová MZV, Iveta Navrátilová OBA, Mária Cútová EBB, Katarína Navrátilová OBA

Zápis č. 4/99 zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 10. 3. 1999 v Bratislave
Prítomní: Štefan Máj, Ján Ďurín, Marian Kazík - Juraj Nemec sa ospravedlnil

Program: Zasadnutiu predsedníctva malo opäť predchádzať stretnutie s predsedom SOV Vladimírom Černušákom. To sa znovu neuskutočnilo.

1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh Registračného poriadku SZOŠ
3. Návrh Prestupového poriadku SZOŠ
4. Návrh Disciplinárneho poriadku SZOŠ
5. Technicko - organizačné zabezpečenie Konferencie SZOŠ
6. Iné, rôzne:
a) poplatok IOF
b) informácie od AŠZ k agende zväzov
c) plány práce Mapovej komisie a Komisie cykloorientácie
d) výška maximálneho príspevku na 1 km2 mapového diela
e) medzinárodné podujatia organizované SZOŠ v roku 99 a 2000
f) iné

1.
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 22. 2. 1999:
- uznesenie 1/3/99 - P SZOŠ sa návrhom na činnosť dorasteneckého výberu v OB v r. 99 bude zaoberať 20. 2. 99
- uznesenie 2/3/99 - Úprava stanov podľa pripomienok MV SR - splnené, odoslané na MV SR
Zmluva o súčinnosti bude odoslaná dodatočne, po potvrdení dohody zástupcami klubov.
- uznesenie 3/3/99 - Koncepcia práce s mládežou do r. 2002 - v plnení
- uznesenie 4/3/99 - Uzavretie prac. pomerov s trénermi - splnené, zmluvy nadobudnú účinnosť k 15. 3. 99

2.
Návrh Registračného poriadku predložil M. Kazík. Zásadné zmeny poriadok neobsahuje.
Uznesenie 1/4/99: Predsedníctvo SZOŠ materiál v predloženej podobe schvaľuje predložiť na rokovanie Konferencie SZOŠ 20. 3. 1999.

3.
Návrh Prestupového poriadku predložil tiež M. Kazík. Poriadok je doplnený o niektoré úpravy ohľadom hosťovania.
Uznesenie 2/4/99: Predsedníctvo SZOŠ materiál v predloženej podobe schvaľuje predložiť na rokovanie Konferencie SZOŠ 20. 3. 1999.

4.
Návrh Disciplinárneho poriadku predložil Š. Máj. Poriadok je aktualizovaný podľa súčasných pomerov vo zväze a úpravou niektorých odporujúcich si formulácií a trestov.
Uznesenie 3/4/99: Predsedníctvo SZOŠ materiál v predloženej podobe schvaľuje predložiť na rokovanie Konferencie SZOŠ 20. 3. 1999.

5.
Predsedníctvo SZOŠ sa zaoberalo technicko-organizačným zabezpečením Konferencie SZOŠ, ktoré navrhol Š. Máj. Tiež prerokovalo návrhy na personálne obsadenie pracovných komisií počas Konferencie a správu P SZOŠ.
Uznesenie 4/4/99: Predsedníctvo SZOŠ schválilo s pripomienkami správu o čin- nosti P SZOŠ od poslednej konferencie. Táto bude spolu s iný- mi materiálmi zaslaná na kluby.
Uznesenie 5/4/99: Predsedníctvo SZOŠ poverilo gen. sekretára M. Kazíka technic- ky zabezpečiť Konferenciu a rozdistribuovať materiály a pozvánky.
T: 13. 3. 1999 zodp.: Kazík

6.
A) Uznesenie 6/4/99: P SZOŠ schválilo úhradu členského poplatku IOF vo výške 4 000 FIM.
B) M. Kazík informoval o pripomienkach AŠZ k nedostatkom v agende zväzov.
Uznesenie 7/4/99: Predsedníctvo SZOŠ poverilo zabezpečiť pridelenie IČO gen. sekretára hneď po zaregistrovaní Stanov na MV SR.
C) Mapová komisia a Komisia cykloorientácie predložili plány práce na rok 1999.
Uznesenie 8/4/99: P SZOŠ predložené plány práce vzalo na vedomie.
D) P SZOŠ sa zaoberalo návrhom Mapovej komisie na výšku max. príspevku na 1 km2 na r. 1999.
Uznesenie 9/4/99: P SZOŠ schválilo max. príspevok na 1 km2 mapového diela vo výške 3 000 Sk pre rok 1999.
E) P SZOŠ prejednalo informácie Min. školstva SR ohľadom organizovania vrcholových športových podujatí v SR a zaslania potrebných podkladov k rozpisu financií pre re- prezentáciu.
Uznesenie 10/4/99: P SZOŠ poverilo Predsedu SZOŠ uskutočniť rokovanie s M. Ďu- rišinovou, riaditeľkou sekcie mládeže a telesnej kultúry MŠ SR vo veci prejednania JMS v LOB 2000, GPS 99 a GPS 2000.
T: 31. 3. 1999 zodp.: Máj
Uznesenie 11/4/99: P SZOŠ poverilo gen. sekretára spracovať potrebné podklady pre MŠ SR vo veci rozpisu fin. prostriedkov.
T: 15. 3. 1999 zodp.: Kazík
F) Na fax P. Slámu ohľadom vysvetlenia možností získania vyššej trénerskej kvalifikácie odpovie Š. Máj počas Konferencie SZOŠ.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ sa uskutoční v Bratislave 20. 3. 1999 o 8,00.

Zapísal: Marian Kazík

VIETE, ŽE...
- medzi najlepšími športovcami okresu Zvolen za r. 98 sa objavila na 9. mieste orientačná bežkyňa Mladosti Zvolen Marta Prékopová? V ankete zvíťazil plutvový plavec Ivan Slašťan.

Zapísal: Marián Kazík