INFOB 7/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
Paulína MÁJOVÁ e-mail: majova@pobox.sk
Juraj NAGY e-mail: nagy@fns.uniba.sk

ADRESÁR SZOŠ
Koncom marca bol vydaný a rozdistribuovaný aktualizovaný adresár SZOŠ. Je možné, že opäť niektoré uvedené kontakty už nie sú pravdivé, prosím upozornite na ne.

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Blížia sa termíny okresných a krajských kôl školských športových súťaží v OB. Nezabudnite poslať rozpis pretekov zaslať aj na AŠŠ (Asociácia športu na školách, Trnavská 39, 831 04 Bratislava) a na sekretariát SZOŠ nahlásiť termín konania podujatia.

Doteraz známe termíny:
20. 4. 1999 - okresné kolo Bratislava V. (FBA)
21. 4. 1999 - okresné kolo Bratislava I. (CBA)
- okresné kolo Bratislava III. (PBA)
28. 4. 1999 - okresné kolo Bratislava II. (RBA)
29. 4. 1999 - okresné kolo Bratislava IV. (PBA)
13. 5. 1999 - okresné kolo Zlaté Moravce (TPK + TPV)
19. 5. 1999 - krajské kolo Bratislava (FBA)
20. 5. 1999 - krajské kolo Nitra (TPK + TPV)
5. 6. 1999 - celoslovenské finále V. Tatry (BBA)

PRETEKÁRSKE PREUKAZY
Kluby, ktoré trpia nedostatkom preukazov na razenie KS pre pretekárov, ohláste na sekretariáte SZOŠ. Včas si zabezpečte dostatočný počet preukazov na súťaže organizované vaším klubom v najbližšom období! Tak isto môžete požiadať i o cieľové listiny.

MAPOVÉ KĽÚČE - najpoužívanejšie mapové značky na mapách pre OB
V rámci vydania odbornej publikácie súvisiacej s výukou OB boli vytlačené i mapové kľúče (list formátu A4). Kluby javiace o tento materiál využiteľný pri výuke začiatočníkov a aj školských športových súťažiach v OB, oznámte svoj záujem na sekretariát SZOŠ.

POĎTE S NAMI NA PRETEKY V OB
Propagačný leták s týmto názvom z r. 1996 sa ešte v niekoľko tisícovom náklade nachádza na sekretariáte SZOŠ. Blížia sa školské športové súťaže, využite možnosť niečo zmyselné o našom športe rozdávať deľom.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti - 14. 4. Tomáš Blažek SPE
štvrťstoročnica života - 22. 4. Alena Janotová FBA, 25. 4. Katarína Schenková RBA
Všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
17. 4. - M SR v OB na dlhých tratiach - Pečenice, BBA
18. 4. - 17. Viedenské cyklistické orientačné preteky - Viedeň, Rakúsko
24. - 25. 4. - 1. a 2. kolo Slovenského pohára v cykloorientácii (KT + klasika) - Horná Mičiná, RBB
30. 4. - 2. 5. - Memoriál Čika Duško Jovanovič, medzinár. 3-dňový OB (štafety, klasika, KT) - Mountain Rajac, Juhoslávia
1. - 2. 5. - Trek Veľká Fatra - horský OB - Horal klub Banská Bystrica
8. 5. - Medzinárodné M SR v OB na krátkych tratiach - Bratislava, Farmaceut Bratislava
9. 5. - 1. kolo Slovenského pohára štafiet v OB - Bratislava, Pucov ŠK Bratislava
15. - 16. 5. - 1. a 2. kolo Slovenského pohára elity, SRJ - Košice, TU Košice
16. 5. - 14. Oripenta, medzinár. preteky 5-členných štafiet
(W 21-, M -15 resp. W -15 resp. W 45-, M -20 resp. M -49, W -20 resp. W -44 resp. M 50-, M 21-) - Bedolpian, Taliansko
21. - 23. 5. - Vilnius ‘99 - 3-dňový OB, 22. 5. preteky IOF na klas. tratiach - Vilňus, Lotyšsko
22. - 24. 5. - World orienteering Marathon Trophy - horský OB - La Chapelle en Vercors, Francúzsko
11. - 14. 6. - Medzinárodné preteky žiakov v OB - klasika, klasika, KT - Čerkasi, Ukrajina
12. - 13. 6. - Pohár Slovenského raja (3. a 4. kolo SPE, SRJ) - Spišská Nová Ves, SSN
19. - 20. 6. - Salomon trophy 99, horský OB - Ogrodzienec, Poľsko
25. - 27. 6. - Norsk O-festival - Sandefjord, Nórsko
30. 6. - 4. 7. - TAKAS 99 - 5 dní OB - Trakai, Litva
30. 6. - 3. 7. - Midnattsolgaloppen, 4 dni OB - Bardufoss, Nórsko
2. - 4. 7. - WAWEL CUP 99, 18. roč. 3-dňových OB pretekov - Ogrodzienec, Poľsko
5. - 10. 7. - OB prázdniny v Kainuu - 4 OB - Suomussalmi, Fínsko
10. - 16. 7. - Sorlandsgaloppen 99, 6 dní OB - Skien, Nórsko
18. - 23. 7. - Majstrovstvá sveta veteránov v OB - Aarhus, Dánsko
24. - 31. 7. - 6 dní OB - Langenthal, Švajčiarsko
26. - 30. 7. - O-ringen 99 - Dalarna, Švédsko
31. 7. - 8. 8. - Higland 99 - 6 dní OB pre verejnosť počas MS v OB 1999 - Inverness, Škótsko
9. - 15. 8. - 6. Majstrovstvá Európy lesníkov v OB - Rožňava, SVK
18. - 22. 8. - BOHEMIA 99 - 5 dní OB - Stráž pod Ralskem, CZE
2. - 7. 1. 99 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Manawatu, Nový Zéland

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

KALENDÁR BEŽECKÝCH PODUJATÍ 1999
Záujemcovia o bulletin s bežeckými podujatiami v SR v r. 1999 si tento môžu zakúpiť na Asociácii telovýchovných a kultúrnych aktív Slovenska v Dome športu miestnosť č. 813 za 30 Sk. (Je možné záujem o kúpu oznámiť sekretárovi SZOŠ.)

WWOC 99 - Dánsko
Ján Ďurín organizuje „cestovanie“ na veteránske majstrovstvá sveta v OB do Dánska. Má 3 voľné miesta (za podmienky podieľania sa na cestovných nákladoch - benzín). Záujemcovia, kontaktujte sa u J. Ďurína na adrese: Cart print s.r.o., J. Kráľa 122, 949 01 Nitra, alebo tel. 087-7721074. Odjazd zo SR - 18. 7. 1999, odjazd z Dánska 23. 7. 1999.
J. Ďurín

CO - civilná obrana, alebo ako to vidí Mišo Kundrata
Už dlho mi leží v žalúdku používanie názvu „cykloorientácia“ pre orientačný šport, ktorého základom je orientačný beh a horský bicykel, známeho tiež pod skratkou MTBO (z anglického MountainBike Orienteering). Rozhodol som sa preto adresovať Predsedníctvu Slovenského zväzu orientačných športov návrh na jeho zmenu. Navrhujem pritom používanie názvu „orientačná cyklistika“, skratka OC. Uvažoval som tiež o názve „cyklo orientačný beh“, ale po krátkom čase som od neho upustil. Dôvody snáď nemusím uvádzať.
Aby pospolitý orientačný národ na Slovensku nebol ukrátený, uvádzam tento návrh, takmer v plnom znení, aj v INFOBe.

Týmto navrhujem zmeniť, s okamžitou platnosťou, používaný názov „cykloorientácia“ na názov „orientačná cyklistika“ (skratka OC).

Odôvodnenie:
1. Už z názvu nášho zväzu plynie, že ide o športy orientačné a nie o športy orientácie.
2. Pojem cykloorientácia do skupiny názvov „orientačný beh, lyžiarsky orientačný beh, nočný orientačný beh, ...“ vôbec nezapadá.
3. Pri tvorení pojmu cykloorientácia bol zrejme použitý takmer doslovný preklad pojmu mountainbike orienteering. Ak však chceme používať toto pravidlo, mali by sme ho potom používať pre všetky orientačné športy. A teda orienteering, po našom orientačný beh, by podľa tohto pravidla vyznel ako BehoOrientácia, SkiOrienteering ako LyžoOrientácia, čo je samozrejme absolútny nezmysel.
4. Názov cykloorientácia sa počas svojho pôsobenia, takmer vôbec neujal a ani mnoho nezainteresovaných orienťákov vôbec nevie o čo ide. A čo už potom chudák laik, ktorému čo to trvalo aby si zaregistroval pojmy ako orientačný beh či lyžiarsky orientačný beh. Som presvedčený, že ak mu predložíme názov orientačná cyklistika, určite mu nebude trvať dlho a príde na to, že ide vlastne o orientačný beh, ale na bicykloch. A aj o to v našich športoch ide, spopularizovať ich širokej verejnosti.
5. V konečnom dôsledku aj skratka CO mi pripadá skôr ako civilná obrana.

Dúfam, že predsedníctvo SZOŠ príjme môj konštruktívny návrh a prispeje tak nielen k zviditeľňovaniu našich športov, ale aj k sprehľadneniu ich názvoslovia.

Pozn. Možno sa budete pýtať, kde som bol keď sa rozhodovalo ako sa MTBO bude na Slovensku nazývať. Bohužiaľ som vtedy plnil povinnosti na ZVS a celé dianie okolo toho ma obišlo.
Kusko Mišo

Ako to vidím ja...
Preštudoval som si niekoľko čísiel INFOB-u a dospel som na základe v ňom uverejnených informácií k nasledovným záverom:

1/ Na P SZOŠ dňa 9. 2. 1999 bol samostatným uznesením vyzvaný p. Miček, zodpovedný tréner mládeže pri SZOŠ, vypracovať materiál o pláne činnosti spolu s nominačnými kritériami na IYM 99, ako aj jeho predstavou financovania dorasteneckého družtstva SR v roku 1999. Aké však bolo moje prekvapenie po tom, čo P SZOŠ prijalo na svojom zasadnutí (po predložení Mičekovej správy) uznesenie, ktorým materiál Mičeka dáva PSZOŠ na posúdenie realizačnému tímu reprezentácie SR, tomu realizačnému tímu, ktorý v predchádazjúcich materiáloch, predkladaných na PSZOŠ sa venuje dorasteneckej reprezentácii len v jednom odstavčeku. A otázku, kto je to vlastne súčasný realizačný tím reprezentácie SR, som si už položil v minulej úvahe „ako to vidím ja“. Prečo sa P SZOŠ jasne nevyjadrilo k Mičekovmu materiálu, čo zrazu ho odborne nevie posúdiť? Prečo to posúva ďalej a stráca sa tým ďalší drahocenný čas? Z posledného INFOBu som sa dozvedel, že materiály predložené Mičekom, sú stále v štádiu riešenia a nie sú schválené. Snáď platený tréner mládeže p. Miček nie je dosť kvalifikovaný na to, aby sa jeho návrhy podporili zo strany súčasného vedenia zväzu? V prvom rade by PSZOŠ malo záležať na fungovaní mládežníckeho družstva SR, nakoľko „realizačný tím“ má podľa mňa dosť iných problémov.

2/ Do rúk sa mi dostali dve dohody, ktoré uzavrelo vedenie SZOŠ v jednom prípade s Ministerstvom životného prostredia a druhú so Slovenskou asociáciou športu na školách. Podľa môjho názoru obe dohody nič neriešia. Postup klubu, či by bola alebo nebola uzatvorená dohoda medzi SZOŠ a Min. živ. prostredia, musí byť presne ten istý, ako to predpisujú všeobecne platné právne predpisy a musia za svoju žiadosť zaplatiť 500 Sk kolok, čiže dohoda nič nerieši. Keď som ukázal túto dohodu pracovníčke zodpovednej za životné prostredie na OÚ BA IV., tak jej reakcia bola taká, že sme si mali vybaviť aspoň výnimku z platenia kolkov...
To isté platí aj o dohode so SAŠŠ, nakoľko, ak naša organizácia nebude iniciatívna vo všetkých fázach prípravy mládežníckych pretekov, (od vydania propozícií až po rozoslanie výsledkov), tak zo strany okresných, či krajských orgánov SAŠŠ to nečakajme. Táto dohoda ich totiž k ničomu nezaväzuje, hlavne nie vo veciach finančného charakteru. Bohužiaľ prax nás vo viacerých prípadoch poučila, ako to v skutočnosti je a aj súčasné zabezpečenie okresných súťaží žiakov nie je výnimkou, a čaká sa našu iniciatívu.

3/ Po tom, čo som sa dozvedel o novom zložení PSZOŠ, ma napadla myšlienka zatipovať si na zotvrvanie p. Nagya vo funkcii člena P SZOŠ:
1 - do troch zasadnutí PSZOŠ
X - do päť zasadnutí PSZOŠ
2 - do pol roka po zvolení do funkcie.
Myslím, že toto kľudne môžem napísať a že sa Juraj na mňa neurazí, ale za posledné roky bol jedným z tých členov najvyšších orgánov zväzu, ktorý najviac získal dôveru nášho hnutia, ale na druhej strane aj najviac krát sa svojich funkcií vzdal (dopredu sa ospravedlňujem, no myslím si to). Svoje tipy zasielajte na moju adresu, tipovaciu súťaž vyhodnotím.

4/ Po pozornom preštudovaní zápisov P SZOŠ som sa dozvedel, že nie pre všetky oddiely a kluby OB na Slovensku platia rovnaké pravidlá. P SZOŠ prijalo pod číslom 14/1/99 uznesenie, že v prípade, ak klub KOBRA požiada o technické zabezpečenie WWOC v roku 2003, P SZOŠ bude súhlasiť so zaslaním prihlášky SZOŠ na toto podujatie. (Osobne som za tento návrh nehlasoval, nakoľko ešte nebola uzavretá problematika Svetového pohára 1998.) Zarazilo ma plnenie tohoto uznesenia, kde sa konštatovalo, že síce KOBRA žiadosť na SZOŠ nepodala, ale prihláška bola na IOF odoslaná (pravdepodobne práve klubom, v ktorom pôsobí súčasný predseda SZOŠ). Teraz sa pýtam, kto sa vlastne prihlasuje na toto podujatie - SZOŠ alebo klub? Nezdá sa aj vám čudné, že tento klub sa ženie do ďalšieho vrcholného podujatia, pričom Svetový pohár 98 bol pre nich, ako aj celé naše hnutie stratovou záležitosťou?

A teraz aj niečo mimo stránok INFOBu:
- Oddiel OB Slávia Farmaceut Bratislava, ktorého som členom, nevyslalo svojho delegáta na konferenciu SZOŠ dňa 20. 3. 1999 z toho dôvodu, lebo materiály ktoré boli klubu zaslané, nestihla riadne prerokovať na členskej schôdzi oddielu OB (to pre tých, ktorí sa asi budú pýtať prečo tam náš zástupca nebol).
Jano Mižúr

Zápis č. 5/99 z mimoriadneho zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 20. 3. 1999 v Bratislave
Prítomní: Štefan Máj, Juraj Nemec, Ján Ďurín, Marian Kazík - členovia P SZOŠ

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Iné, rôzne:
a) návrh plánu činnosti dorasteneckého družstva SR
b) hospodárenie SZOŠ
c) správa z JMS v LOB 1999 v Bulharsku
d) pracovné zmluvy štátnych trénerov a trénerov mládeže
e) návrh rozpočtu SZOŠ
f) podklady o CTM pre MŠ SR
g) iné

1.
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 20. 3. 1999:
- uznesenie 3/3/99 - Koncepcia práce s mládežou do r. 2002 - splnené
- uznesenie 5/4/99 - Technicky zabezpečiť Konferenciu a rozdistribuovať materiály a pozvánky - splnené
- uznesenie 11/4/99 - Spracovať potrebné podklady pre MŠ SR vo veci rozpisu fin. prostriedkov - splnené

2.
A) R. Miček doručil svoj návrh na činnosť dorasteneckého výberu v OB v r. 99. P SZOŠ sa uvedeným návrhom zaoberalo, no k celkovej koncepcii i k mnohým nejasnostiam v návrhu malo zásadné pripomienky.
Uznesenie 1/5/99: P SZOŠ poverilo gen. sekretára konzultovať nejasnosti a zmeny s R. Mičekom a upravený návrh čo najskôr predložiť na schválenie P SZOŠ (perolamom).
T: 31. 3. 1999 zodp.: Miček, Kazík

B) Správu o hospodárení SZOŠ k 28. 2. 1999 podal M. Kazík.
Uznesenie 2/5/99: Predsedníctvo SZOŠ zobralo informáciu o hospodárení zväzu k 28. 2. 99 na vedomie.

C) Správu o JMS v LOB predložil J. Nemec a spolu s M. Kazíkom objasnil neúspešné vystúpenie juniorských reprezentantov v LOB na šampionáte v Bulharsku začiatkom marca.
Uznesenie 3/5/99: P SZOŠ zobralo na vedomie správu z JMS v LOB v Bulharsku. P SZOŠ poverilo J. Nemca vykonať analýzu príčin psychického a taktického zlyhania pretekárov na šampionáte spolu so zúčastnenými reprezentantami a prijať opatrenia na predídenie podobným zlyhaniam najmä v súvislosti s predpokladanou účasťou všetkých spomínaných na JMS v LOB 2000 začiatkom februára na Slovensku.
T: 30. 4. 1999 zodp.: Nemec
Uznesenie 4/5/99: P SZOŠ schválilo úhradu nákladov pre EBB vo výške 39 000 Sk vyplývajúcu zo schválených kritérií SZOŠ. Realizácia úhrady sa uskutoční po obdržaní potrebnej výšky finančných prostriedkov na podúčet LOB zo ŠFTK.

D) P SZOŠ sa zaoberalo problémami s uzatvorením niektorých prac. zmlúv trénerov reprezentácií a mládeže. S p. Greguškom treba ohľadom jeho prac. úväzku ešte doriešiť niektoré záležitosti.
Uznesenie 5/5/99: P SZOŠ poverilo J. Nemca vykonať osobný rokovanie s J. Greguškom. Trénerská zmluva bude uzatvorená s ohľadom na výsledok tohto rokovania.
T: 15. 4. 1999 zodp.: Nemec

E) Predsedníctvo sa zaoberalo návrhom rozpočtu SZOŠ (vypracoval ho ešte v závere r. 1998 J. Mižúr), ktorý je postavený na rozdiele medzi príjmami a výdavkami vo výške 601 000 Sk, preto P SZOŠ bude výdavkové časti rozpočtu realizovať na základe napĺňania príjmovej časti.
Uznesenie 6/5/99: P SZOŠ schválilo predloženie návrhu rozpočtu na rokovanie konferencie SZOŠ.

F) Ministerstvo školstva žiada podklady o činnosti ÚTM v našom zväze. Na r. 1999 poskytne finančné prostriedky pre 3 CTM.
Uznesenie 7/5/99: P SZOŠ schválilo pomer rozdelenia financií MŠ na CTM takto:
Západ : Stred : Východ 40:40:20
Spracovaním potrebných podkladov pre MŠ SR poverilo gen. sekretára.
T: 23. 3. 1999 zodp.: Kazík

G) Uznesenie 8/5/99: P SZOŠ zobralo na vedomie správu J. Nagya zo Seminára trénerov v Žiline a súhlasí so spôsobom finančného zúčtovania akcie.
Uznesenie 9/5/99: P SZOŠ delegovalo na Valné zhromaždenie SZTK (10. 4. 1999) predsedu Š. Mája.

Zapísal: Marian Kazík

Zápisnica z Konferencie SZOŠ, konanej dňa 20. 3. 1999 v Bratislave
Zasadnutia sa zúčastnili členovia Predsedníctva, delegáti a hostia (podľa prezenčnej listiny).

K prvému bodu: Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol p. Juraj Nemec.

K bodu 2: Voľba
Do pracovných komisí konferencie boli zvolení:
pracovné predsedníctvo: P. Poláček, J. Ďurín, J. Nemec, P. Sláma ml.
návrhová komisia: J. Ďurín, I. Bothár, Kubica, T. Navrátil
volebná komisia: I. Roháč, J. Prekop, J. Nagy
mandátová komisia: M. Kazík, N. Švec
zapisovateľ: D. Richter
overovatelia zápisnice: D. Formanko, Z. Roháč
Mandátová komisia oboznámila Konferenciu o počte zúčastnených, 21 zástupcov klubov + jeden člen výboru. Bolo skonštatované, že na schválenie je potrebných 11 hlasov.

K bodu 3: Prijatie nových členov SZOŠ
Tento bod sa neprerokoval, lebo neprišla žiadna nová žiadosť.

K bodu 4: Správa o činnosti zväzu
Správu poskytol predseda zväzu Š. Máj pred konferenciou písomne.
Ďalej predniesol:
- konštatoval, že predsedníctvo splnilo takmer všetky úlohy, ktoré boli stanovené
- vznik centier talentovanej mládeže (CTM) pri kluboch: OB - FBA, KBB, UKE, LOB - EBB, CO - CNR
- uzavretie zmlúv s trénermi v CTM
- semináre s učiteľmi
- zväz získal 200 000 Sk od ŠFTK na financovanie máp
- podpísané rámcové dohody: s Ministerstvom životného prostredia, Slovenskou asociáciou športu na školách
- hodnotenie reprezentácie za uplynulý rok, do konca januára boli vrátené na oddiely vratky za reprezentantov
- bol získaný sponzor - Prvá stavebná sporiteľňa, rozpracovaní sú ďalší: Slovenská poisťovňa, Exim banka, IBM Slovensko
- v metodickej činnosti sú v tlači Metodické zvesti č. 2, uskutočnil sa trénersky seminár v Žiline, príprava zvyšovania kvalifikácie trénerov
- v oblasti marketingu bol SP využitý vhodne na propagáciu
- hospodárenie zväzu: delegátom boli predložené materiály, návrh rozpočtu je schodkový, ktorý sa môže upraviť na základe rokovaní s partnermi

K bodu 5: Správa Revíznej komisie
Správu predniesol jej člen D. Formanko. Ospravedlnil neprítomnosť jej predsedu. V správe skonštatoval, že komisia nedostala žiaden podnet na prešetrenie. Predsedníctvo pracovalo v súlade so Stanovami. Vyjadril nespokojnosť s vyúčtovaním Svetového pohára a taktiež poukázal na nutnosť vykonania inventarizácie majetku SZOŠ, aby to bolo v súlade s právnymi predpismi.
Na vyúčtovanie SP reagoval Š. Máj, ktorý uviedol, že zisk pre SZOŠ bol vyše 264 000 (rôzne materiálne veci, štartovné za slovenskú reprezentáciu, vrátenie dlhu ČR, za poskytnutú dopravu, vlajky).
Ďalej J. Nagy skonštatoval, že boli vynaložené veľké prostriedky na reprezentantov, no oni mali zlý prístup.

K bodu 6: Aktualizovanie predpisov

Disciplinárny poriadok - uviedol Š. Máj.
Boli upravené nasledovné články voči písomnej predlohe:
ČL. 55, bod 2 - vypúšťa sa zavesovanie a spolupráca
Dopĺňa sa nový článok 62. Použitie dopingu sa trestá v súlade s Chartou boja proti dopingu a pravidiel IOF.
Ďalšie body sa prečísľujú.
V tomto znení bol disciplinárny poriadok schválený.

Registračný poriadok - uviedol M. Kazík
V čl. 1 posledná veta znie: K prihláške musí byť pripojený doklad potvrdzujúci formu právnej subjektivity a kópia o zaplatení registračného poplatku.
V čl. 17 - zameniť skratku SZOB skratkou SZOŠ.
V tomto znení bol registračný poriadok schválený.

Prestupový poriadok - uviedol M. Kazík
Ruší sa článok 3 a čl. 1 sa upravuje nasledovne. Pretekár môže v jednej sezóne v príslušnom odvetví (LOB, OB, CO) v súťažiach riadených SZOŠ štartovať len za jeden oddiel (klub) združený v SZOŠ - buď za materský oddiel alebo v hosťujúcom klube.
V čl. 4 sa v zátvorke mení číslo 3 na číslo 1.
V čl. 9 a 10 sa vo vete „Ohlásenie prestupu v OB“ vypúšťa OB.
V tomto znení bol prestupový poriadok schválený.

K bodu 7: Vyhlásenie ankety
Tento bod uviedol M. Kazík, ceny odovzdával Š. Máj. Najlepšími orientačnými bežcami sa stali: M. Dávidík, K. Libantová, lyžiarskymi OB: Š. Šurgan, M. Seidlová. najlepšími v cykloorientácii sa stali: M. Kazík, A. Ďurčová.

K bodu 8: Diskusia
Nagy - problematika CTM
Sláma ml. - účasť učiteľov na školeniach a ich následné využitie v rozvoji OB
Kazík - Zmluva o súčinnosti
Nagy - informoval o príprave seminára v spolupráci s Metodickým centrom mesta Bratislavy, ďalej vydanie publikácie pre seminár autorov Borčin, Nagy
Hierweg - žiadal o priblíženie rozpočtu na tento rok - reagovali Nemec a Máj
Nagy - mal otázku ako bude fungovať komisia rozvoja - v odpovedi Máj informoval, že túto oblasť, ktorá je najdôležitejšia v našom hnutí bude zabezpečovať celé Predsedníctvo.
Valovič - pýtal sa, aká je koncepcia rozvoja v iných oblastiach okrem bratislavsko-trnavskej.
Sláma ml. - žiadal o informácie, ako si zvýšiť trénerskú kvalifikáciu - odpovedal Nagy, a toto ostáva ako úloha pre Predsedníctvo
Kazík - navrhol vylúčiť z hnutia SŠK Šutor Zázrivá, pre neplnenie si svojich povinností (2 roky nezaplatené členské poplatky).
Po voľbách nové Predsedníctvo rozhodlo poslať písomne list, v ktorom upozorní tento klub na možnosť vyškrtnutia z hnutia, zatiaľ sa mu nebude posielať zväzová pošta.
Nagy - predniesol návrh, oceňovať aj najlepších trénerov.

K bodu 9: Voľby do orgánov zväzu

Mandátová komisia skonštatovala, že pribudol ďalší delegát a zýšilo sa potrebné kvórum na schválenie na 12 hlasov. Volebný poriadok bol nasledovný. Predseda sa volí samostatne, viackolovo, tajne. Na schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina. V prípade, že v prvom kole ju nedostane žiaden kandidát, do druhého kola postupujú dvaja s najvyšším počtom hlasov. Členovia Predsedníctva sa stávajú kandidáti s najväčším počtom hlasov. Predsedníctvo je štvorčlenné. Do revíznej komisie sa volia 3 členovia. Volebné obdobie je 2 roky.

Za predsedu kandidoval Š. Máj. V tajnom hlasovaní bol za predsedu zväzu zvolený počtom hlasov 22.

Členovia Predsedníctva: Jozef Gajdošík - 20 hlasov, Juraj Nemec - 18 hlasov, Ján Ďurín - 16 hlasov, Juraj Nagy - 16 hlasov. Nezvolený do Predsedníctva bol J. Kuchta - 13 hlasov.

Revízna komisia: D. Formanko - 22 hlasov, P. Sláma ml. - 21 hlasov, J. Prékop - 17 hlasov. Za predsedu bol zvolený Dušan Formanko.

K bodu 10: Návrh uznesenia
Konferencia schválila návrh uznesenia počtom hlasov 22.

Konferenciu ukončil znovuzvolený predseda zväzu Š. Máj

Zapísal: Dušan Richter
Overili: Dušan Formanko, Zdenko Roháč

Návrh uznesenia z konferencie SZOŠ zo dňa 20. 3. 1999
Konferencia:

A) Schvaľuje
1. Správu Predsedníctva o činnosti za obdobie od poslednej konferencie
2. Správu Revíznej komisie
3. Disciplinárny poriadok SZOŠ so schválenými zmenami
4. Registračný poriadok SZOŠ so schválenými zmenami
5. Prestupový poriadok SZOŠ so schválenými poriadkami

B) Volí
1. Do funkcie
- predsedu zväzu: Štefan Máj
- predsedníctva: Ján Ďurín, Jozef Gajdošík, Juraj Nagy, Juraj Nemec
- revízna komisia: Dušan Formanko, Juraj Prékop, Peter Sláma ml.

C) Ukladá
1. Predsedníctvu SZOŠ rozpracovať diskusné príspevky.

Ján Ďurín, predseda návrhovej komisie

Zápis č. 6/99 zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 24. 3. 1999 v Bratislave
Prítomní: Štefan Máj, Ján Ďurín, Juraj Nemec, Juraj Nagy, Jozef Gajdošík

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Voľba podpredsedu Predsedníctva
3. Návrh kompetencií
4. Rozpracovanie záverov marcovej Konferencie SZOŠ
5. Iné, rôzne:
a) žiadosť komisie cykloorientácie
c) iné

1.
Predseda SZOŠ Š. Máj privítal novozvolených členov Predsedníctva na prvom zasadnutí Predsedníctva po konferencii SZOŠ.
Program pokračoval kontrolou uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 22. 2. 1999:
- uznesenie 7/5/99 - Spracovať a zaslať potrebné podklady pre MŠ SR ohľadom ÚTM - splnené

2.
Navrhovaným na funkciu podpredsedu bol J. Gajdošík. Členovia predsedníctva nemali voči návrhu námietky.

Uznesenie 1/6/99: Predsedníctvo SZOŠ zvolilo jednomyseľne za podpredsedu SZOŠ Jozefa Gajdošíka.

3.
Návrh kompetenčných poriadkov predložil Š. Máj. Členovia predsedníctva sa zaoberali jednotlivými kompetenciami (Predsedníctva, komisií, realizačného tímu, funkcionárov predsedníctva) a nejasnosti vzájomne konzultovali.

Uznesenie 2/6/99: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje kompetenčný poriadok SZOŠ a kompetencie jednotlivých členov s doplnkami.

Uznesenie 3/6/99: Ukladá jednotlivým gestorom zabezpečiť predkladanie zápisov z rokovania komisií na sekretariát SZOŠ.

4.
Z rokovania Konferencie SZOŠ dňa 20. 3. 1999 vyplynuli tieto uznesenia pre Predsedníctvo SZOŠ a jednotlivé zložky zväzu:
Uznesenie 4/6/99: V spolupráci s Revíznou kom. vykonať inventarizáciu SZOŠ. T: 31. 5. 1999 zodp.: Kazík
Uznesenie 5/6/99: Poskytnúť doklady o vyúčtovaní Svetového pohára v OB 98 Revíznej komisii a vyžiadať od RK správu o kontrole spomínaných dokumentov. T: 30. 4. 1999 zodp.: Máj
Uznesenie 6/6/99: Preveriť záujem klubov o vzdelávanie funkcionárskeho aktívu (rozhodcovia, kartografi, tréneri). T: 10. 4. 1999 zodp.: Nagy
Uznesenie 7/6/99: Vyzvať zástupcu SŠK Šutor Zázrivá na zaujatie stanoviska k členstvu tohto klubu vo zväze a vo veci nezaplatenia členských príspevkov v minulom období. T: 15. 4. 1999 zodp.: Máj, Kazík
Uznesenie 8/6/99: Vypracovať kritériá na oceňovanie zaslúžilých funkcionárov zväzu. T: 31. 5. 1999 zodp.: Máj, Nagy

5.
A) Komisia cykloorientácie predložila žiadosť na vyčlenie finančného púríspevku pre prácu komisie a odvetvia cykloorientácia v r. 99.
Uznesenie 9/6/99: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje poskytnúť príspevok komisii cykloorientácie vo výške 40 000 Sk za predpokladu, že prostriedky zo štátnych orgánov na činnosť zväzu budú v r. 1999 aspoň v objeme prostriedkov v r. 1998. V prípade krátenia, bude výška príspevku upravená.

B) Uznesenie 10/6/99: Vypracovať návrh na rozdelenie prostriedkov z činnosti zväzu na jednotlivé odvetvia, komisie, investície. T: 14. 4. 1999 zodp.: Máj

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ sa uskutoční v Bratislave 14. 4. 1999 o 18,00 v miestnosti č. 407.

Zapísal: Marian Kazík

VIETE, ŽE...
najčastejšie sa vyskytujúcimi menami v našom zväze sú: Peter (39) z chlapčenských, Jana a Katarína (15) z dievčenských?

Kompetencie členov predsedníctva SZOŠ
Máj, predseda
- zastupuje SZOŠ navonok, rokuje v mene SZOŠ so štátnymi orgánmi, orgánmi telovýchovy, samosprávy a ostatnými inštitúciami a spoločnosťami,
- zastupuje SZOŠ v Rade AŠZ,
- zvoláva rokovanie konferencie a predsedníctva SZOŠ,
- zodpovedá za rozpracovanie uznesení konferencie na jednotlivé úseky SZOŠ a kontroluje ich plnenie,
- zodpovedá za prípravu materiálov na konferenciu SZOŠ,
- podieľa sa na propagácii športového odvetvia,
- podieľa sa na zabezpečovaní finančných prostriedkov pre rozvoj športového odvetvia,
- vytvára podmienky pre rozvoj SZOŠ,
- zodpovedá za prípravu rozpočtu SZOŠ na nasledujúci rok a kontroluje jeho plnenie,

Gajdošík, podpredseda
- zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti v dohodnutom rozsahu,
- zodpovedá za zostavenie návrhu kalendára súťaží OB,
- zodpovedá za vydanie vykonávacích pokynov k súťažiam OB na príslušný rok,
- predkladá návrhy plánu činnosti reprezentačných družstiev SR v OB, návrhy nominačných kritérií na účasť reprezentantov SR v OB na medzinárodných podujatiach, návrhy nominácií reprezentantov na tieto podujatia a zabezpečuje ich plnenie,
- podieľa sa na propagácii športového odvetvia,
- podieľa sa na zabezpečovaní finančných prostriedkov pre rozvoj športového odvetvia,
- vytvára podmienky pre prácu realizačného tímu OB SR a odborných komisií OB,
- zabezpečuje rozhodovanie o prestupoch a hosťovaniach v OB

Nemec, člen
- zabezpečuje medzinárodné kontakty SZOŠ a styk s IOF,
- zodpovedá za zostavenie návrhu kalendára súťaží LOB,
- zodpovedá za vydanie vykonávacích pokynov k súťažiam LOB na príslušný rok,
- predkladá návrhy plánu činnosti reprezentačných družstiev SR v LOB, návrhy nominačných kritérií na účasť reprezentantov SR v LOB na medzinárodných podujatiach, návrhy nominácií reprezentantov na tieto podujatia a zabezpečuje ich plnenie,
- podieľa sa na propagácii športového odvetvia,
- podieľa sa na zabezpečovaní finančných prostriedkov pre rozvoj športového odvetvia,
- vytvára podmienky pre prácu realizačného tímu LOB SR a odborných komisií LOB,
- zabezpečuje rozhodovanie o prestupoch a hosťovaniach v LOB

Ďurín, člen
- zodpovedá za zostavenie návrhu kalendára súťaží CO,
- zodpovedá za vydanie vykonávacích pokynov k súťažiam CO na príslušný rok,
- predkladá návrhy plánu činnosti výberov SR v CO, návrhy nominačných kritérií na účasť výberov SR v CO na medzinárodných podujatiach, návrhy nominácií reprezentantov na tieto podujatia a zabezpečuje ich plnenie,
- podieľa sa na propagácii športového odvetvia,
- podieľa sa na zabezpečovaní finančných prostriedkov pre rozvoj športového odvetvia,
- vytvára podmienky pre prácu výberov SR v CO a odborných komisií CO,
- zabezpečuje rozhodovanie o prestupoch a hosťovaniach v CO

Nagy, člen
- podieľa sa na propagácii športového odvetvia,
- koordinuje školské športové súťaže a činnosť CTM,
- predkladá návrhy plánu práce metodickej komisie a zabezpečuje jeho plnenie,
- predkladá návrhy plánu práce mapovej komisie a zabezpečuje jeho plnenie,
- v spolupráci s gestormi jednotlivých druhov orientácie združených v SZOŠ predkladá návrh vzdelávacieho procesu a zabezpečuje jeho plnenie,
- koordinuje plnenie úloh prierezových odborných komisií SZOŠ,
- podieľa sa na zabezpečovaní finančných prostriedkov pre rozvoj športového odvetvia

Kompetencie generálneho sekretára SZOŠ - Kazík
- zabezpečuje riadny chod sekretariátu a dennej agendy zväzu,
- zabezpečuje ekonomickú agendu SZOŠ,
- koordinuje školské športové súťaže,
- zodpovedá za registráciu členskej základne (individuálni a kolektívni členovia SZOŠ),
- vyhotovuje zápisnice z rokovaní predsedníctva SZOŠ,
- spolupracuje pri technicko-organizačnom zabezpečení výjazdov reprezentačných družstiev SR,
- podieľa sa na propagácii športového odvetvia,
- zodpovedá za podávanie oficiálnych správ pre agentúry SITA a TASR z celoslovenských podujatí SZOŠ,

Kompetenčný poriadok SZOŠ
Predsedníctvo SZOŠ
- Je oprávnené konať vo všetkých otázkach a veciach, ktoré sú mu delegované Konferenciou, alebo ktoré si Konferencia osobitne nevyhradila, že o nich rozhodne
- V nevyhnutnom rozsahu podľa potreby a možností zriaďuje odborné komisie
- Menuje predsedov odborných komisií
- So súhlasom Konferencie zriaďuje profesionálny aparát

Zodpovedá za:
(a) Plnenie uznesení Konferencie zväzu
(b) Hospodárenie s prostriedkami zväzu
(c) Plnenie hlavných úloh zväzu na príslušné obdobie

Poskytuje oficiálny výklad predpisov zväzu:
(a) Registračného poriadku
(b) Klasifikačného poriadku
(c) Prestupového poriadku
(d) Disciplinárneho poriadku

Schvaľuje:
(a) plán práce Predsedníctva zväzu a plány práce odborných komisií
(b) súťažný poriadok zväzu v jednotlivých druhoch orientácie
(c) kalendár súťaží
(d) zmenu termínu konania súťaží zaradených do kalendára súťaží
(e) národných rozhodcov na medzinárodné súťaže organizované zväzom
(f) prihlášky zväzu na konanie svetových športových podujatí kalendára IOF
(g) kandidátov zväzu do orgánov telovýchovy SR a do orgánov IOF
(h) nominačné kritériá na účasť reprezentantov SR na medzinárodných podujatiach v jednotlivých druhoch orientácie
(i) nomináciu reprezentantov SR na medzinárodných podujatiach v jednotlivých druhoch orientácie
(j) kritéria na rozdeľovanie finančných prostriedkov ako aj samotné rozdelenie týchto prostriedkov

Spolupracuje s
(a) orgánmi ochrany prírody a krajiny, orgánmi školstva a telovýchovy, orgánmi ministerstva obrany, prípadne ďalšími orgánmi a inštitúciami pri zabezpečovaní úloh
(b) Medzinárodnou federáciou orientačného behu (IOF) a všetkými asociáciami, ktoré sú v nej združené

DORASTENECKÉ DRUŽSTVO SR
Nominačné kritériá pre E.Y.O.C. - Youth European Orienteering Championships 99:

A - na nomináciu bude navrhnutý víťaz(ka) v kategórii M -16, M -18, W -16, W -18, ktorý vzíde z týchto (nominačných) pretekov:
8. 5. - M SR na KT
15. 5. - SRJ (TKE)
16. 5. - SRJ (TKE)
12. 6. - SRJ (SSN)
13. 6. - SRJ (SSN)
a to spôsobom popísaným v ďalších bodoch:

B - body sa stanovujú ako v SRJ - prvé tri víťazné časy sa spriemerujú a tento čas je rovný 100 bodom, jednotlivé body sa potom vyrátajú úmerne k priemernému času

C - najhoršie dva výsledky z piatich sa nerátajú (resp. rátajú sa 3 najlepšie)

D - za neúčasť na pretekoch nie je možné rátať priemer a to z akýchkoľvek dôvodov

E - istí postupujúci po prvých 3 podujatiach môžu v SSN bežať v kat. juniorov (môžu sa pokúsiť o nomináciu aj pre JMS v OB)

F - pretekár uchádzajúci sa o účasť na EYOC 99 nemusí byť prihlásený do SRJ

G - ostatných pretekárov donominuje tréner na základe posúdenia výsledkov celoročnej prípravy (max. do počtu 3) v každej kategórii. Podmienkou je zisk minimálne 250 bodov v nominačných pretekoch.

Ostatné informácie (kritériá pre úhradu nákladov) budú zverejnené po M SR na DT.

ĽAHKÉ NAFUKOVAČKY
Firma GUMOTEX Slovakia má na predaj obmedzené množstvo ľahkých nafukovačiek vyrobených pôvodne pre potreby armády, ktoré sa dajú výborne používať aj v oblasti orientačných športov, vysokohorskej turistiky, aj pri vode.

Cena: 467,40 Sk Váha: 1,7 kg
Dĺžka: 180 cm Farba: zelená - kaki

Príslušenstvo: vak s popruhmi na plecia a opravná sada (fľaky a lep) - všetko je v cene.

Ak máte záujem, môžete si uvedený výrobok zakúpiť priamo v Gumotexe Slovakia na Lieskovskej ulici v Bratislave (pri Baumaxe) v čase 7,00 - 15,00 od pondelka do piatku. Informácie poskytne a výrobky predá p. Erika Malová, tel. 07-4525 9253.
Keď by ste mali problém s priamou kúpou, rád vám pomôže Viktor Vávra, Lachova 2, 851 03 Bratislava. Volať môžete od 16,00 do 22,00 na tel. 07-6231 1363.

Tieto informácie boli skompletované 31. 03. 1999

Zapísal: Marián Kazík