INFOB 13/98
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-5049207, fax 07-5049536, e-mail: szob@isternet.sk


ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
V tomto mesiaci bolo tých zmien viac ako dosť. Ak sú ďalšie zmeny, oznámte ich na sekretariát SZOB, bude aktualizovaný adresár zväzu.
Juraj Nemec, tel. 088-4462 313 (R), tel. 088-4152 788 (R), fax 088-4152 793 (R)
Štefan Máj, Paulína Májová, tel. 07-6478 1042 (D)
Maroš Bukovác, tel. 07-5521 107 (D)
Roman Ščehovič, tel. 088-4174 388 (D)
Viktória Nováková, tel. 088-724 011 (D)
Rastislav Veselovský, tel. 088-4174 919 (D)
Alena Janotová, tel. 07-6478 0013 (D)
Vladislav Janota, tel. 07-840 017 (R)
Maroš Bukovác + Vladislav Janota, mobil 0905 499542
Juraj Prékop, 0855-5351 310 (D), 0855-5320 316-8 (R), 0855-5314 192 fax
Zoltán Mézes, 0703-7722 505 kl. 121 (R), 0703-7723 301 kl. 121 (R)
Ivan Repáč, 0855-5325 091 (D), 0855-5335 111 (R)

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožijú alebo dožili títo členovia SZOB:
30. výročie - 14. 9. Jozef Wallner BBA, 21. 9. Tomáš Navrátil BBA, štvrťstoročnica života - 20. 9. Jozef Ženiš SPE
Všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

DNI ŠPORTU 98
Aj v tomtu roku sa medzi akcie Dní športu organizované Asociácou športu pre všetkých a Slovenským olympijským výborom od 1. 10. do 17. 11. 1998 dostali aj podujatia SZOB a to:
- seminár Rozvoj OB v podmienkach základných a stredných škôl
- preteky Pohár predsedu SZOB - 3. 10. 1998 Zvolen
- medzinárodné majstrovstvá SR v cykloorientácii 10. a 11. 10. 1998 na Donovaloch
Na tieto podujatia poskytuje AŠPV diplomy, plagáty a nálepky, ktoré cez SZOB budú doručené jednotlivým usporiadateľom. Uvedený materiál však môže byť poskytnutý i iným usporiadateľom podujatí v tomto období. Preto nezabúdajme na to, v bulletine Dní športu sa spomínané akcie objavili a predpokladá sa na nich i možnosť účasti verejnosti, aby usporiadatelia mali pripravené trate i pre náhodných športuchtivých záujemcov, hoci davy budeme asi ťažko očakávať.

KLUBY POZOR!!! ZA ROK 98 BUDE MUSIEŤ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE KAŽDÝ PRÁVNY SUBJEKT, AJ KEĎ NEVYKÁZAL DAŇOVÚ POVINNOSŤ!!!
Zákonom č. 173/1998 Zb. z. došlo k ďalšej novelizácii zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov. Štyri zmeny nadobudli účinnosť 1. júla 1998 a ostatné nadobudnú účinnosť 1. 1. 1999. Najpodstatnejšia zmena týkajúca sa šport. klubov je zmena znenia § 40k zákona o daniach z príjmov. TJ a klubov sa nepríjemne dotkne najmä nové znenie ods. 1 tohto paragrafu: „Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať každý, kto má príjmy, ktoré sú predmetom dane s príjmov právnických osôb. Daňovníci, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, nepodávajú daň. priznanie, ak majú iba príjmy, z ktorých sa dań vyberá osobitnou sadzbou dane (§ 36).“ V konečnom to znamená, že prakticky každá TJ a klub bude musieť daň. priznanie podať. Táto povinnosť sa naplní, ak je zaúčtovaný aspoň jeden druh z týchto príjmov:
- z predaja členských známok (z klubových príspevkov)
- zo vstupného
- z cien získaných na šport. podujatiach
- zo zárobkovej činnosti vrátane príjmu z reklám, prenájmov...
Podať daň. priznanie treba i v tom prípade, že nevznikla povinnosť odvodu dane, t.j. hospodársky výsledok klubu skončil stratou, výdavky prevažovali nad príjmami.

ZAPOJTE SA I VY
V rámcí Dní športu sú organizované i poduajtia, ktoré je možné absolvovať i doma, súťaží sa korešpodenčne na diaľku. Medzi takéto patria:

- cvičí celá rodina - súťaž rodičov a detí 3, 4, 5 a viac členných rodín:
1. Výdrž v stoji na jednej nohe (ľubovoľnej na čas bez balansovania)
2. Ľah - sed za 30 sekúnd (počet dotykov kolien lakťami rúk v sede z ľahu, kolená sú mierne skrčené a nohy pridŕža partner)
3. Kondičná zostava (čas za aký zopakuje 4x zostavu stoj - vzpor drepmo - rúčkovaním do vzporu ležmo - rúčkovaním vzad sa vrátiť do vzporu drepmo - stoj)
4. Úklon trupu vpravo (počet centimetrov zo vzpriameného kľudu v maximálnom úklone)

- mama, poďme športovať
1. Hod na terč (5x hádže mama i dieťa na obdĺžnik 0,5 x 1 m vo výške 0,5 m od zeme, za každý zásah bod)
2. Ľah - sed za 30 sekúnd (ako v predchádzajúcej súťaži, len mama a dieťa sú oproti sebe vzájomne zachytení nohami a cvičia súčasne, počet sa zaznamená zvlášť mame a zvlášť dieťaťu)
3. Tlačiť fúrik (mama „tlačí“ decko, ktoré je v vzpore ležmo a ona ho drží za členky, ktoré v tejto polohe rúčkovaním prejde vzdialenosť 5 m)
4. Štafeta 4x 10 m alebo 4x 20 m (v priestore treba vytýčiť dráhu 10 m - nad 6 r., alebo 5 m - do 6 r., systémom tam - späť začína mama tlesknutím odovzdá decku, potom zase mama a decko, meria sa čas)

- otec, poďme športovať
1. Vertikálny výskok (bokom ku stene, v maximálnom vzpažení urobiť značku stredným prstom, to isté v maximálnom výskoku - napr. prsty natrieť kriedou, rozdiel medzi značkami zmerať aj otcovi aj dieťaťu)
2. Ľah - sed za 30 sekúnd (počet dotykov kolien lakťami rúk v sede z ľahu, kolená sú mierne skrčené a nohy pridŕža partner)
3. Kráčanie vpred 4x 5 m (štafeta otec - dieťa - otec - dieťa na čas, za ktorý absolvujú 5 m vzdialenosť v polohe vzpor skrčmo vpredu - nohy pokrčené v kolenách, panva zdvihnutá od zeme, a späť sa vracajú normálnym behom)
4. Kto ďalej (skok z miesta - 2x otec, 2x dieťa, súčet centimetrov u otca i dieťaťa)

Kto sa doma v týchto súťažiach otestujete, zašlite údaje (aj s adresou a vekom účastníkov na sekretariát SZOB do 10. 11. 1998, prepísané do protokolov budú odovzdané vyhlasovateľovi. Ak bude súťažiacich viac, vyhodnotíme súťaže i v rámci nášho zväzu.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOB)
18. - 20. 9. - Veľká cena Slovenska v OB - 22. ročník - V. Tatry, BBA
25. - 27. 9. - Majstrovstvá Juhoslávie v OB (klasika, KT) - Kruševac, YUG
27. 9. - Jesenný pohár - oblast. rebr. v OB - Limbach, SPE
3. 10. - Pohár predsedu SZOB v OB, 5. kolo SRJ žiakov - Sliač, MZV
3. 10. - Majstrovstvá SR v nočnom OB - Sliač, MZV
4. 10. - 6. kolo SRJ žiakov - Sliač, MZV
10. - 11. 10. - Medzinárodné M SR v cykloorientácii na dlhých a krátkych tratiach - Donovaly, RBB
10. - 11. 10. - Gemma Marathon Orienteering - Luhačovice
12. - 18. 10. - Ázijské majstrovstvá v OB - Beijing, Čína
24. - 25. 10. - EKO-KELET kupa - Nyíregyháza
31. 10. - 1. 11. - Spartacus cupa - Gánt, HUN
14. 11. - Horský OB dvojíc - OBA
23. - 29. 11. - ESTARREJA TROPHY (OB) - Estarreja, POR
17. - 19. 12. - Otzma Cup (3 dni OB) - Caesarea, ISR

Seminár kartografov 1998
Milí mapári aktívni aj potenciálni,

Mapová komisia Vás pozýva na seminár kartografov, ktorý sa uskutoční počas víkendu 17.-18. októbra 1998 pri Veľkom Krtíši. Klub OB Geomerkart V. Krtíš je ochotný poskytnúť v obmedzenom počte ubytovanie a výpočtovú techniku. Cestovné vo výške autobusového lístka bude uhradené SZOB. Strava na vlastné náklady.

Ciele seminára:
- odovzdať skúsenosti skúsených mapárov potencionálnym záujemcom,
- vytvoriť mapu na rebríčkové súťaže v r. 1999,
- oboznámiť sa s niektorými technickými prostriedkami pri mapovaní a novým softvérom na kres- lenie máp.

Honoráre za tvorbu mapy účastníkom seminára vyplácané nebudú.

Program:
piatok 16.10.1998: príchod účastníkov, rozdelenie a príprava podkladov na prácu v teréne
sobota 17.10.1998: celý deň: práca v teréne vo dvojiciach večer: inštruktáž ku kresliacim programom OCAD 6 a 7 (Martin Bednárik)
nedeľa 18.10.1998: ráno: ukážka práce s výškomerom (Zdeněk Lenhart) cez deň: práca v teréne (možná obmena dvojíc)
zbytok týždňa: je možné zostať a pokračovať v práci v teréne, ubytovanie zabezpečené

Seminár sa uskutoční za každého počasia. Je v záujme účastníkov seminára poskytnúť organizátorom kontakt na seba, aby mohli byť v predstihu informovaní o zmenách programu a i. Z vašej strany je potrebné si priniesť spacák, kresliace potreby (najlepšie farebné pentelky), gumu a buzolu, s ktorou sa dajú odmerať azimuty. Prosím nahláste svoj záujem u nasledujúcich ľudí do 2. 10. 1998:
- Rado Jonáš, predseda mapovej komisie SZOB: jonas@flaw.uniba.sk Heyrovského 12, 84103 Bratislava tel. (R) 07/5162244

- Martin Bednárik, člen mapovej komisie SZOB geofmabe@savba.sk Gelnická 20, 83106 Bratislava telefón do práce: 07/59412434, domov: 07/44888284

AKO SA STRÁCA DOBRÉ MENO
Roky tlačíme mapy pre orientačný beh a bez začervenania môžem povedať, že sme v tomto najlepší, teraz už iba na Slovensku, ale bolo to i v rámci ČSFR a aj pre západ sme tlačili nielen pre naše modré oči. Tým viac ma trápi situácia, ktorá nastala na M SR v OB v Žiline resp. Rajci - Šuji. Vytlačili sme mapu O NIČOM I., kde boli chyby v zelenej a žltej farbe. Namiesto 50% rastra (hustník v zelenej, rúbanisko v žltej) bol iba 15% raster, takže to bolo na mape málo viditeľné, až sa zdalo, že na mape je nič (myslím porasty). Chýb tu urobilo viacej ľudí, ale zviezlo sa to na nás, tlačiareň Cart print, s. r. o. Nitra, lebo tak je to na mape uvedené a chápem pretekárov, ktorí zoberú mapu do ruky a pozrú sa na tiráž, že kto to tlačil a že si myslia to čo si myslia... Áno, aj my máme svoj diel na tomto paškvile, lebo sme ho vytlačili. Žiaľ v týždni 24. - 28. 8. 1998, keď sa mapa tlačila, som nebol v robote prítomný, a nebolo v mojej moci aby som to ovplyvnil. A ostatní pracovníci až natoľko nevidia do problematiky máp OB, aby im hneď bolo jasné, že raster má byť hustejší ako bol na filme. A najmä v tomto stresovom období, keď sme nevedeli čo skôr (okrem iného sme fofrovali aby boli včas dotlačené mapy a trate na Svetový pohár a GPS v Tatrách tak ako sme sľúbili). A tu sa podiel celkovej chyby delí aj na usporiadateľa pretekov M SR (VZA), ktorý mi síce avizoval pred pol rokom a potom ešte pred mesiacom, že budú potrebovať vytlačiť mapu, ale chcieť ju zo dňa na deň tiež nie je fér, veď my nie sme tu zavesení iba pre mapy OB. No najväčší diel viny majú dodávatelia litografií - filmov, z ktorých my tlačíme. Firma, ktorá vyrobila filmy z diskety s nakreslenou mapou resp. jej zariadenie vyrobilo nesprávne hodnoty pre zelenú a žltú farbu a ešte väčší diel má spracovateľ elektronickej formy, ktorý sa danej problematike rozumie a má skontrolovať výstup! Keď to všetko spočítame, je z toho poriadna, no málofarebná sračka, na ktorej sa vezie náhľad pretekárov na M SR ako celkové preteky, chyby - ktoré by možno jednotlivci na trati neurobili atď. Z našej strany (tlačiarne) mi ostáva iba sa ospravedlniť za tento náš diel viny a vyvodiť z toho poučenie z krízového vývoja - žiadne mapy narýchlo, v strese sa u nás tlačiť nebudú!
Ján Ďurín

Zápis č. 11/98 z mimoriadneho zasadnutia Výboru SZOB dňa 6. 9. 1998 v Rajci
Prítomní: Štefan Máj, Ján Mižúr, Juraj Nemec, Marian Kazík - členovia Výboru SZOB Paulína Májová - vedúca realizačného tímu reprezentácií SR, Juraj Nagy - tréner žien, Jozef Pollák - tréner mužov

Program: 1. Nominácie reprezentantov na Svetový pohár v Poľsku 11. - 15. 9. 1998 a na Slovensku 16. - 20. 9. 1998.

1. Reprezentační tréneri predložili takéto nominácie:
Poľsko -
muži: Jozef Pollák, Marian Dávidík, František Libant, Maroš Bukovác, Jozef Wallner, Jozef Chupek - 2 štafety
ženy: Martina Rákayová, Katarína Libantová, Želmíra Korlová - 1 štafeta

Slovensko -
muži: Marian Dávidík, František Libant, Maroš Bukovác, Jozef Wallner, Jozef Chupek, Róbert Miček
ženy: Martina Rákayová, Katarína Libantová, Želmíra Korlová

Výbor SZOB schválil predloženú nomináciu v počte 6 + 3 (M + W) do Poľska, vedúci Juraj Nagy. Poplatky sa uhradia z účtu SZOB, kluby sú však povinné za svojich členov obratom uhradiť na účet SZOB 5 000 Sk na úhradu nákladov spojených s účasťou na SP za každého pretekára.

Nomináciu na 8. a 9. kolo SP vo Vysokých Tatrách sprevádzala diskusia ohľadom predložených nominácií. Jozef Pollák navrhol upraviť nomináciu tak, aby na klasike štartoval Miček a na KT Mikuláš Šabo. V SZOB schválil nomináciu mužov v takejto podobe: Marian Dávidík, František Libant, Maroš Bukovác, Jozef Wallner, Jozef Chupek, Róbert Miček (iba 8. kolo), Mikuláš Šabo (iba 9. kolo). Ohľadom nominácie žien prebehla ostrá výmena názorov. Navrhovanú nomináciu nechcel akceptovať nik z prítomných - buď plný počet 6 štartujúcich žien, alebo iba Rákayová s Libantovou, nakoľko je za nimi v porovnaní s ďalšími kandidátkami bezodná výkonnostná priepasť a nie je predpoklad konkurencieschopnosti v súperení s ostatnými účastníčkami štartujúcimi v SP. Na návrh P. Májovej Výbor SZOB (2 za, 1 proti, 1 sa zdržal) schválil nomináciu žien v takejto podobe: Martina Rákayová, Katarína Libantová. V prípade, že Želmíra Korlová sa v Poľsku v individuálnych pretekoch umiestni v prvej polovici štartového poľa, bude vo V. Tatrách reprezentovať i ona. Vedúci výpravy - Juraj Nagy.
Zraz reprezentantov je 16. 9. 1998 do 12,00 v hoteli Morava v Tatranskej Lomnici. Ohľadom dopravy do Poľska budú reprezentanti vyrozumení P. Májovou a J. Pollákom telefononicky. Úloha 1/11/98 - Rozposlať nominačné listy reprezentantom, vybrať hotovosť na úhradu nákladov. Termín: do 7. 9. 1998 Zodp.: Kazík

Zapísal: Marian Kazík

OZNÁMENIE JÁNA MIŽÚRA
Týmto Vám oznamujem, že dňom 7. 9. 1998 sa vzdávam funkcie podpredsedu SZOB, zodpovedného za orientačný beh z nasledovného dôvodu: - Nestotožňujem sa s rozhodnutím V SZOB, ktorý neschválil nomináciu žien na Svetový pohár 98 v OB vo V. Tatrách v domácom prostredí v maximálnom možnom počte 6. Túto skutočnosť považujem za svoju prehru a nedokázanie dať možnosť štartu mladým adeptkám reprezentačného dresu. Za tento stav nechcem niesť žiadnu zodpovednosť, lebo je v rozpore s mojimi zásadami a skúsenosťami počas môjho 30 ročného pôsobenia v OB a nechcem zároveň sklamať členov zväzu, ktorí zastávajú môj názor. Zároveň žiadam vedenie SZOB o zverejnenie tohoto oznámenia v časopise Orientácia a INFOB.
Ján Mižúr

LICENCIE Z MAJSTROVSTIEV SR V OB (VZA) 5. 9. 1998:
E - Jozef Wallner BBA, Katarína Libantová SPE

A - Tomáš Drenčák UKE, Jana Macinská UKE, Martina Rákayová TKE Andrej Živčák KKB, Miroslav Hríbik KBB, Lucia Kotryová EBB Pavol Poláček SPE, Lukáš Barták SPE Veronika Vávrová BBA, František Libant BBA, Marian Dávidík BBA Katarína Kumová RBA, Mikuláš Šabo RBA Pavol Bukovác FBA, Maroš Bukovác FBA, Jana Miklušová FBA

B - v kat. M -14: pretekári umiestnení na 5. - 12. mieste v kat. W -14: pretekárky umiestnené na 4. - 10. mieste v kat. M, W -16 až M, W 19-: všetci postúpivší do finále M SR v OB na KT

TLAČOVÁ BESEDA SZOB
Tlačovky k Svetovému poháru sa 10. 9. 1998 v Bratislave zúčastnilo 12 žurnalistov z 8 masmédií z celoslovenskou pôsobnosťou.

M SR V OB NA KLASICKÝCH TRATIACH - 10. 10. 1998
Počty prihlásených v jednotlivých kategóriách:
	M -16	8		W -16	3
	M -18	3		W -18	8
	M -20	7		W -20	5
	M 21-	18		W 21-	14	spolu: 66
kategória: M -16		doporuč. št. interval: 5 min.
	1.	Peter 	Parák		EBB		C
	2. 	Peter 	Filčík		MZV		B
	3. 	Patrik 	Fedor		DKE		B
	4. 	Michal 	Ľalík		MZV		B
	5.	Marian	Ogurčák		DKE		A
	6.	Július 	Macháček		MZV		B
	7.	Juraj	Horniak		PBA		A
	8.	Marek	Križan		DKE		A

kategória: M -18     	doporuč. št. interval: 10 min.
	1. 	Pavol	Bukovác		FBA		A
	2.	Štefan	Rákay		TKE		B
	3.	Peter	Labuda		FBA		A

kategória: M -20		doporuč. št. interval: 6 min.
	1. 	Rastislav	Seman		TKE		B
	2.	Štefan	Šurgan		DBB		A
	3.	Vladislav	Janota		FBA		A
	4.	Andrej	Máj		BBA		A
	5.	Mikuláš	Šabo		RBA		A
	6.	Igor	Patráš		EBB		A
	7.	Peter	Glončák		FBA		A

kategória: M 21-		doporuč. št. interval: 4 min.
	1.	Juraj	Nemec		EBB		C
	2.	Mikuláš	Novota		TKE		B
	3.	Dušan	Hrnčiar		EBB		B
	4.	Peter	Illés		TKE		B
	5.	Tomáš	Zvarík		DKE		B
	6.	Zdeno	Roháč		TKE		B
	7.	Miroslav	Mihalik		TPK		B
	8.	Róbert	Zuščin		TKE		B
	9.	Dušan	Furucz		FBA		A
	10.	Štefan	Rácz		TKE		A
	11.	Jaroslav	Ogurčák		BBA		A
	12.	Juraj	Hammer		TKE		A
	13.	Radoslav	Jonáš		BBA		A
	14.	Maroš	Bukovác		FBA		A
	15.	Róbert	Miček		TKE		A
	16.	Marian	Dávidík		BBA		E
	17.	Jozef	Pollák		TKE		E
	18.	František	Libant		BBA		E

kategória: W -16		doporuč. št. interval: 10 min.
	1.	Soňa 	Sviatková		DKE		A
	2. 	Marta	Prékopová		MZV		A
	3. 	Katarína	Labašová		DKE		A

kategória: W -18     	doporuč. št. interval: 5 min.
	1. 	Mária	Cútová		EBB		B
	2.	Iveta	Křivánková	DKE		B
	3.	Monika	Holková		EBB		B
	4.	Zora	Kátlovská		RBA		B
	5.	Lenka	Ondrejková	EBB		B
	6.	Marcela 	Kollárová		DKE		A
	7.	Jana	Miklušová		FBA		A
	8.	Monika	Kollárová		DKE		A
kategória: W -20		doporuč. št. interval: 5 min.
	1. 	Dana	Vigašová		EBB		B
	2.	Martina	Kollárová		DKE		B
	3.	Zuzana	Hitzingerová	EBB		B
	4.	Želmíra	Korlová		TKE		A
	5.	Miroslava	Seidlová		EBB		A

kategória: W 21-		doporuč. št. interval: 5 min.
	1.	Zuzana	Valovičová	FBA		C
	2.	Daniela	Bieliková		TPK		C
	3.	Jela	Furuczová		FBA		C
	4.	Ingrid	Sobotková		TKE		B
	5.	Magda 	Hasprová		TPK		B
	6.	Ivona	Furuczová		FBA		B
	7.	Karolína	Mateidesová	BBA		B
	8.	Ivana	Studená		TPK		B
	9.	Eva	Mušinská		TKE		B
	10.	Mária	Baranová		FBA		A
	11.	Lucia	Kotryová		EBB		A
	12.	Alena	Janotová		FBA		A
	13.	Katarína	Libantová		SPE		E
	14.	Martina	Rákayová		TKE		E
JUNIORSKÍ REPREZENTANTI V LOB SA TESTOVALI
Meno    50m    Hod  Diaľka 10-skok Zhyby 	ľah-sed 12 min. beh
Očenáš   6,54  10,41  232  	25,68   14   101    	3588
Patráš A.  6,58  11,47  222  	26,30   12   94    	3520
Parák    7,51   8,32  223  	23,07   7   74    	3075
Ondrejková 8,02   6,73  183  	19,27  41,2´  84    	2838
Beňová   7,93   6,16  192  	21,03  65,4´  70   	2954
AK TO PÔJDE TAKTO ĎALEJ...
Po sérii letných pretekov v zahraničí ma veľmi potešila správa, že pred M SR v OB na krátkych tratiach si môžeme vyskúšať čo je v nás a v našich slovenských lesoch. Predstava oblastného rebríčka ako posledných dolaďovacích pretekov, typický záhorácky terén bez kameňov, krásne priebežný les a pri troche šťastia augustové slnko k tomu... Z pozície trénerky som ukecela našich mladých, aké budú super preteky, ako to zapadne do prípravy, jednoducho „ide sa“! Nevadí, že je to 50 km z Lamača, veď aj na KT sa oplatí cestovať tak ďaleko ak je mapa kvalitná (a to podľa mňa Červený rybník je). Nás neodradí ani vysoké štartovné (50 Sk) - usporiadateľ uviedol, že cena jednej mapy je 30 Sk. No, neviem. Počas leta som trénovala v extrémnych terénoch jičínskych skál, tam sme za jednu mapu zaplatili 10 Kč a to išlo o mapy z terénov svetových podujatí! Čo sa chystá na Záhorí??? Moja radosť, že ideme znovu do domácich terénov presvedčila i pretekára, ktorý nebol prihlásený. Ak chceš bežať, tak plať! Dvojnásobné štartovné = 100 Sk. Nepochopila som. Veď ak je cena jednej mapy 30 Sk a celkové štartovné 50 Sk, tak ak dobre počítam, usporiadateľ si chce nechať za svoju prácu 20 Sk. Tak prečo máme platiť za dve mapy, keď dostaneme len jednu??? Nebudem rýpať, chceme pretekať, tak platíme. Sú pripravené tri trate, pre skutočne malú účasť (môj odhad okolo 40 ľudí) by to v celku vyhovovalo. Strednú trať beží najviac kategórií, pričom tento fakt si usporiadateľ zrejme neuvedomil a tak podľa štartovej listiny na tú istú trať v jednej minúte mali vybiehať dve pretekárky. Šťastnou náhodou však na to prišli sami pretekári. A tak na štarte nastal klasický chaos, kedy vlastne štartujem? Pokiaľ viem, štart nikto nezmeškal, ale keď si zaplatíme preteky, chceme pretekať bez nie nami zavinených komplikácií a nie prispôsobovať sa nepredvídaným situáciám. Navrávam si, že nič mi nevadí. Bežím a konečne tá radosť z pretekov na Záhorí ... končí... Nesedí mi kód, kde som? Prečo 200 - 300 m odo mňa vyklusávajú, resp. sa prechádzajú, štyria z kat. M 19-? Čo je? Zrušili preteky? Tieto a podobné myšlienky mi pobehujú v hlave. Nič to, od dvoch záchytných bodov kontrolujem moju pozíciu a razím - kontrola je dobre postavená, no so zlým kódom. Smola. Ale koho? Väčšina pretekárov mala oraziť práve túto kontrolu. ja osobne som tam nechala také 3 minútky. V podstate svoju pravdu poznám, ale aj vás by to hádam poriadne vytočilo. Veď stačí ak na KS nabehnú dvaja a isto sa rýchlejšie rozhodnú, či ju oraziť alebo nie. Ale čo robiť, keď ste tam sami? Čo myslíte? Ešte pár kontrol a som v cieli. Hovorím si: „Škoda, mohli to byť fajn preteky.“ Pri aute však zisťujem, že naše dve nádeje (W -12) sú v lese už vyše hodiny na najkratšej trati. To, že muži vyklusávali v zakázanom priestore bolo zjavne proti pravidlám, na druhej strane ma to vôbec nemalo zaujímať, ale v opísanej situácii mi to pridalo (asi na rozčúlení - pozn. prepisovateľa). Pretekári, buďte prosím ohľaduplní k ostatným a nezhoršujte už i tak hroznú situáciu. Ak majú platiť pravidlá, v prvom rade by ich mali dodržiavať reprezentanti, nie?! Takto isto sme porušili pravidlá i my, ale aby som to ospravedlnila, štartovala som predposledná - v lese už nebol takmer nikto a podľa propozícií som zistila, že zlú kontrolu majú i naše „žaby“. Pred pretekmi dostali inštrukcie: Ak nenájdete všetky KS, cez víkend do Žiliny nepocestujete. Trochu ich poznám a viem, že by to muselo byť veľmi zlé, ak by prišli do cieľa bez splnenia „bojovej“ úlohy. A čas ktorý uplynul od ich štartu hovoril, že sa čosi stalo. Dievčatá sme našli blízko jedného KS, okolo ktorého pobehovali už dlhú chvíľu a „nevedeli ho nájsť“. Poradili sme im, že musia ísť na najbližší záchytný bod (v ich prípade predchádzajúce KS - išlo o úsek s veľmi jemne zvlneným terénom) a od tiaľ znovu azimut a krokom ku kontrole. My, s Mary, sme KS videli, ale tvárili sme sa akože nič, nech ju nájdu ony. Konečne jedna prišla až k jame, z ktorej ledva trčali kliešte. Ale vôbec sa netvárila nadšene. Isto poznáte tie postavičky z kreslených komiksov typu: Hurá, našiel so ju! Naša Katka teda vôbec nevyzerala nadšene. Pribehla som k nej: „Čo ti je Kati, oraz je a kmitaj na ďalšiu!“ Čo je, prečo má Katka slzy v očiach? „To nie je tá naša, tu sme už boli aspoň desaťkrát!“ Pozerám jej do preukazu. Katka má pravdu, nesedí jej kód. Skúšali ste už vysvetľovať 11-ročnej, že sa to stalo omylom, že to nie jej chyba... Ledva sa mi podarilo presvedčiť ju, že ju musí oraziť. (Neviem ako by to dopadlo, ak by ju neorazila. Ďalšie peniaze venovať organizátorovi na protest som teda chuť nemala.) Keď konečne po 90 minútach (alebo koľko to vlastne bolo) dobehli do cieľa, sľúbili sme im, že do Žiliny na veľké preteky pocestujú s nami. A ich prvá reakcia: „Tam budú dobré kontroly?“ S maličkou dušičkou som odpovedala: „Budú...“ (...v duchu som prosila žilinčanov...) Posledné prekvapenie nás čakalo na vyhlásení výsledkov. Ako to že Mary nie je tretia? Čo neviem počítať? Ale my sa len tak ľahko nevzdáme a vyhrabeme toho zakopaného psa! Viete v čom bola finta? Štartér nezahlásil v cieli, že zmenil časy a pokiaľ si na to sám pretekár po dobehnutí do cieľa nespomenul, nestál na stupni víťazov (samozrejme iba potencionálnom, pretože už sa zabudlo, že sú také schodíky - prvý, druhý, tretí). Jednoducho, dozvedeli sme sa, že to bola chyba Mary, ale že dobre, diplom dostane dodatočne.
Čo som tým všetkýcm chcela povedať??? Že pretekára nezaujíma:
1. Koľko je usporiadateľov a či stíhajú...
2. Ako ďaleko je priestor pretekov od sídla organizujúceho klubu a koľko s tým majú starostí (keby bol bližšie, prišlo by viac pretekárov, ale na tom veď nezáleží)...
3. Koho je vina, že na najjednoduchšej trati nesedia 2 kódy zo 7 KS, a na pretekársky naj- obsadenejšej jeden...

Chceli sme pretekať, pretekali sme. Tešili sme sa, ale prešlo nás to. Sme ľudia, môžeme sa mýliť, aj keď pri organizovaní pretekov by sa to nemalo a ani nemôže stať. O tom, že keď nevieme urobiť preteky pre pár ľudí, ťažko ich budeme schopní urobiť pre stovky, ale to vedia posúdiť kompetentnejší než ja... Ak sa už teda niečo také stane, mohol by sa zástupca usporiadateľského kolektívu počas vyhlásenia výsledkov aspoň verejne ospravedlniť, veď niekoľkominútové váhanie nepostihlo iba mňa, ale väčšinu prítomných pretekárov...
Alena Janotová + sklamaní pretekári FBA