INFOB 14/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
Jan SEMÍK, e-mail: jan.semik@cnp.cz

WWW STRÁNKA SOKOLA PEZINOK
Kto sa chce informovať o dianí v jednom z našich najväčších klubov - TJ Sokol Pezinok, môže tak od 22. 7. 99 už aj na internete na adrese: www.jandl.sk/sokol. Mne sa zatiaľ na ňu dostať nepodarilo, možno niekedy nabudúce.

OPISY KONTROLNÝCH STANOVÍŠŤ
Mnohí sa zháňali po brožúrke „POPISY KONTROL“, v ktorej sú vysvetlené piktogramy OB (značka spolu s nákresom umiestnenia). Okopírovanú brožúrku si môžete na sekretariáte SZOŠ zakúpiť za 15 Sk.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
9. - 15. 8. - 6. Majstrovstvá Európy lesníkov v OB (www.fris.sk) - Rožňava, SVK
15. - 21. 8. - HUNGÁRIA CUP, 6 dní OB - Keszthely, HUN
16. - 20. 8. - HUNGÁRIA CUP, 5 dní MTBO - Keszthely, HUN
18. - 22. 8. - BOHEMIA 99 - 5 dní OB - Stráž pod Ralskem, CZE
27. - 29. 8. - 23. Veľká cena Slovenska v OB - Ružiná, EBB
4. - 5. 9. - 7. a 8. kolo SPE, SRJ v OB (50. roč. Pohára mesta Zlín) - Březúvky, ČR
11. - 12. 9. - 6. a 7. kolo Pohára TEKMAR ´99 v cykloorientácii - Skalka, ŠK Panda Topoľčianky
18. 9. - Majstrovstvá SR v parkovom OB- Trenčianske Teplice, BBA
2. 10. - Medzinárodné majstrovstvá ČR v parkovom OB - Konopiště u Benešova, ČR
2. - 3. 10. - Taliansky pohár v OB (možnosť spojiť s tréning. táborom 27. - 30. 9.) - Val di Cembra, Trentino, Taliansko
8. - 10. 10. - Európsky pohár juniorov v OB - Salzburg, Rakúsko
12. 10. - Svetový pohárv MTB-O ´99, 1. kolo (klasická trať) - Mieming, Rakúsko
6. - 7. 11. - 47. Spartacus kupa v OB - Csákvár, Maďarsko
20. - 28. 11. - Medzinárodné preteky a tréningový LOB tábor - Skei, Lillehammer, Nórsko
2. - 7. 1. 2000 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Manawatu, Nový Zéland

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

Pohár ČR v MTB-O (priebežné poradie po 8. kole)
V Čechách pravidelne jazdia všetky kolá ich pohára v MTB-O pretekári ŠK Cart print Nitra. Sem-tam sa im podarí aj zamiešať poradím na medailových priečkach (Ďurínovi vo veteránoch skoro stále), no v priebežnom poradí pohára to až také ružové nie je.
M 19 - 35	
 1.	Vodrážka Jakub		VLI 7604	180
 2.	Boudný	Jan		SJI 7417	178
 3.	Krejčí	Jan		TBM 7646	172
 4.	Svoboda	Ladislav	VBM 7523	165
 5.	Ševčík	Martin		TBM 7632	161
 6.	Laššo	Petr		TUR 7701	152
 7.	Novotný	Petr		LCE 6601	121
 8.	Hrůzek	Libor		KAS 7401	115
12.	Richter	Peter		CNR 7541	101
24.	Richter	Martin		CNR 7941	50
41.	Szegény	Vladimír	CNR 7412	16
50.	Šurgan	Štefan		CNR 7941	9

M 40-
 1.	Ďurín	Ján		CNR5401		255
 2.	Najbrt	Pavel		VIZ5708		222
 3.	Peths 	Pavel		KRN5801		168

M -18
 1.	Valoušek Tomáš		VLI8401		249
 2.	Laciga	Radek		VSP8200		241
 3.	Hodoň	Miroslav	VIZ8103		195
 4.	Valoušek Zbyněk		VLI8201		193
 5.	Kunc	Filip		SMR8200		183
 6.	Braun	Marek		CNR8302		162
 7.	Ďurín	Peter		CNR8301		150
10.	Ďurín	Ľuboš		CNR8501		112

W-
 1.	Hrdinová Marie		UOL7852		234
 2.	Folprechtová Jarča	TUR7253		229
 3.	Zurynková Šárka		EKP6750		213
 4.	Jakoubová Markéta	SMR7650		197
 5.	Chmelíková Jana		LPU7652		192
 6.	Tomečková Alena		TZL7750		182
 7.	Pařízková Věra		SMR7151		165
 8.	Podrábská Anna		VLI7250		126
 9.	Spratková Iva		BFM6851		125
10.	Lacigová Míša		VSP8150		122
11.	Ďurčová Alena		CNR7791		120

M elita
 1.	Rygl	Jaroslav	VBM7044		251
 2.	Podrábský Ctibor	VLI7001		235
 3.	Rygl	Míra 		EKP7203		229
 4.	Procházka Jiří		VBM7633		217
 5.	Folprecht Eda		TUR7304		196
 6.	Mach	Radek		VBM6605		190
 7.	Pekárek	Pavel		VBM6904		148
 8.	Zurynek Jan		EKP7000		145
 9.	Laciga	Zdeněk		VSP5200		139
10.	Polák	Jaroslav	CHA7500		136
19.	Kazík	Marian		CNR6641		68

AKO SA POSTUPUJE NA MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PARKOVOM OB
Majstrovstvá SR v parkovom orientačnom behu
        termín: 18. 9. 1999 usporiadateľ:   Kobra Bratislava
      - kategórie:      M, W - 18 a M, W 19 -
      - maximálny počet štartujúcich v jednotlivých kategóriách je nasledovný: 
            M -18	15           M 19-   25
            W -18	15           W 19-   20
      - postupový kľúč je nasledovný:
		M -18	prví dvaja z oblastných majstrovstiev 
			+ 3 z priebežného poradia SRJ v kategórii M 16 
			+ 3 z priebežného poradia SRJ v kategórii M 18
            + 3 študenti z majstrovstiev SR SAŠŠ
 		W -18	prvé dve z oblastných majstrovstiev 
			+ 3 z priebežného poradia SRJ v kategórii W 18 
			+ 3 z priebežného poradia SRJ v kategórii W 16
            + 3 študentky z majstrovstiev SR SAŠŠ
        	 M 19-	prví traja z oblastných majstrovstiev 
			+ 10 z priebežného poradia SPE
            + 4 z priebežného poradia SRJ v kategórii M 21 
			+ 2 z priebežného poradia SRJ v kategórii M 20
        	W 19-	prvé tri z oblastných majstrovstiev 
			+ 7 z priebežného poradia SPE
            	+ 4 z priebežného poradia SRJ v kategórii W 19-
- Výnimku z postupového kľúča vo výnimočných prípadoch povoľuje ŠTK SZOB v prípadoch, ak sa jedná o reprezentanta SR a tento o to písomne požiada.

Podľa Vykonávacích predpisov pre súťaže SZOŠ v OB 99, si na majstrovstvá SR v parkovom OB zo školských majstrovstiev SR v OB, ktoré sa uskutočnili v Tatranskej Lomnici 5. 6. 1999, vybojovali:
	M -18				W -18
	Pavol Bukovác	FBA		Marta Prékopová		MZV
	Peter Labuda	FBA		Katarína Labašová	UKE
	Michal Stasz	PBA		Zora Vachová		SPE
Spomínaní postupujúci v iných postupových súťažiach (podľa postupového kľúča) postupové miesta neblokujú!

Toľkoto informácií poskytujú Vykonávacie pokyny pre súťaže v OB 99. Aká však bude realita?! V prípade, že sa v danej oblasti neuskutočnia parkové súťaže ako majstrovstvá oblasti, právo účasti majú pretekári doplnení z priebežného poradia slovenských rebríčkových súťaží.
Ak niekto postúpil na MSR v parkovom OB, neznamená ešte, že bude automaticky štartovať. Na preteky sa musí prihlásiť!!! Aby nedošlo k problémom (aj tak ich bude dosť), je potrebná úzka spolupráca medzi zástupcami oblastí - ŠTK - klubmi - usporiadateľom M SR v parkovom OB.
Postupujúcich pretekárov určí ŠTK. Zoznam uverejní na zväzovej stránke, zašle ho mailom na adresy zástupcov klubov ktorí majú mailovú adresu, ostatným zoznam odfaxuje. Zástupcovia klubov, ktorí nemajú prístup k elektronickej pošte a faxu, si informáciu overujú sami telefonicky na sekretariáte SZOŠ (hoci zoznam bude rozposlaný aj poštou, nemusí byť doručený včas, treba operatívne konať).
Prvý zoznam bude zverejnený po pretekoch 7. a 8. kola SPE a SRJ v Březúvkach (7. alebo 8. 9. 1999), ktorý bude obsahovať asi 2/3 postupujúcich. Títo budú mať už účasť istú. V pondelok 13. 9. 1999 o 11,00 je uzávierka pre možné doplnenie postupového kľúča - je potrebné na sekretariát SZOŠ dodať výsledky z oblastných majstrovstiev v parkovom OB. ŠTK na základe výsledkových listín doplní zoznam postupujúcich do konečnej podoby. Kompletný zoznam opäť bude zverejnený na www stránke, zaslaný mailom na dostupné e-maily a zástupcom klubov doplnených pretekárov bude postup oznámený aj telefonicky.
Zástupcovia v oblastiach! Ak už teraz viete, že oblastné majstrovstvá uskutočnené nebudú, oznámte tento fakt urýchlene na sekretariát SZOŠ. Taktiež oznámte termín majstrovstiev, miesto, usporiadateľa a kontaktnú osobu v prípade, že oblastné majstrovstvá sa uskutočnia. Z vyššie spomínaných organizačných dôvodov a z nich vyplývajúcich problémov, nedorozumení a omylov, doporučujeme usporiadať oblastné majstrovstvá v parkovom OB čím skôr, nenechávať to až na víkend 11. - 12. 9. 1999.
ŠTK SZOŠ

Zápis č. 10/99 zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 24. 7. 1999 v Pezinku
Prítomní:
Štefan Máj, Juraj Nagy, Ján Ďurín - členovia predsedníctva
Karol Hierweg - vedúci real. tímu reprezentácie SR v OB

Program: 1. Návrh doplnenia nominácie športovcov a vedúceho na MS v OB 99 v Škótsku

1.
Vedúci realizačného tímu reprezentácie SR v OB K. Hierweg navrhol za vedúceho výpravy Paulínu Májovú a ako druhého vedúceho piateho muža, ktorý by nastúpil v prípade zranenia sa niektorého z pôvodne nominovaných pretekárov, Jozefa Chupeka (ŽU Žilina). V prípade, že J. Chupek uvedenú ponuku neakceptuje, nasledujúcim nominovaným bude Maroš Bukovác (Farmaceut Bratislava). Ak aj on nebude môcť vycestovať, výprava ostane v pôvodnom zložení.

Uznesenie 1/10/99:
Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje nomináciu vedúceho výpravy a piateho muža na MS 99 v OB v súlade s návrhom realizačného tímu reprezentácie SR v OB.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ sa uskutoční v Bratislave začiatkom septembra 1999.

Zapísal: Marian Kazík

MAJSTROVSTVÁ SVETA VETERÁNOV V ORIENTAČNOM BEHU ´99 - 19. - 23. 7. 1999 Aarhus, Dánsko
M 35A     12 699 m.   26 controls
 1. 	Mats Hellstadius	SWE	1.13.16
 2.	Jon Musgrave		GBR	1.13.16
 3. 	Arild Aasheim		NOR	1.17.12

M 35B     10 558 m.   19 controls
 1.	Lars Muller 		DEN	1.15.27
 40.	Peter Sláma		SVK	1.33.29

M 40A     10 609 m.   21 controls
 1. 	Sixten Westlund 	SWE	1.02.14
 2.	Ari Kattainen 		FIN	1.02.41
 3.	Bengt Levin		SWE	1.03.00

M 45A     8 407 m.   19 controls
 1.	Vitali Chegarovski  	RUS	52.23
 2.	Sigurd Dähli 		NOR	52.25
 3.	Svend Erik Mathiassen 	SWE	54.19

M 45B     7 373 m.   16 controls
 1.	Tapio Laaksonen 	FIN	52.22
 57.	Ján Ďurín 		SVK	1.14.07

M 50A     7 424 m.   17 controls
 1.	Dieter Wolf 		SUI	49.42
 2.	Timo Harju 		FIN	50.28
 3.	Veikko Loukonen		FIN	51.13

M 55A     6 677 m.   17 controls
 1.	Rune Rĺdeström		SWE	47.31
 2.	Raimo Karvonen		FIN	50.25
 3.	Arne Grondahl		DEN	51.18
 29.	Stanislav Franko	SVK	59.06

M 55C     4 757 m.   12 controls
 1.	Unto Kanerva		FIN	44.57
 52.	Peter Sláma		SVK	1.04.53

M 60A     6 040 m.   15 controls
 1.	Roland Karlsson		SWE	48.57
 2.	Göran Karlsson		SWE	49.23
 3.	Kai Laursen		DEN	49.47

M 65A     5 594 m.   14 controls
 1.	Per-Olof Bengtsson	SWE	46.26
 2.	Arvo Mikkonen		FIN	47.13
 3.	Paavo Pystynen		FIN	48.50

M 70A     4 610 m.   14 controls
 1.	Ture Gunnarsson		SWE	43.38
 2.	Nisse Bohman		SWE	43.52
 3.	Aarne Puurtinen		FIN	46.05

M 75A     3 959 m.   13 controls
 1. 	Harry Ahlqvist		SWE	39.26
 2.	Jouko Knaapi		FIN	46.14
 3.	Anders Dovlin		SWE	49.39

M 80A     2 497 m.   10 controls
 1.	Erik Sillerström 	SWE	35.01
 2.	Hokon Blommegärd	SWE	38.16
 3.	Arne Larsson 		SWE	39.58

M 85A     1 890 m.   8 controls
 1.	Gunnar Lillieroth	SWE	45.19
 2.	Esko Elmiö 		FIN	46.00
 3.	Elis Ohlström 		SWE	57.28

W 35A     6 327 m.   14 controls
 1.	Laila Höglund 		SWE	46.19
 2.	Anne Nurmi 		FIN	48.12
 3.	Auli Hovikorpi		FIN	51.18

W 40A     5 812 m.   14 controls
 1. 	Heidrun Finke 		GER	46.40
 2.	Jannike Wĺhlberg	SWE	48.57
 3.	Ada Kuchařová		CZE	49.54

W 45A     4 939 m.   13 controls
 1.	Roz Clayton		NZL	34.09
 2.	Magdalena Horová	CZE	39.31
 3.	Tatiana Barsoukova	RUS	41.47

W 50A     4 118 m.   11 controls
 1. 	Karin Gustafsson	SWE	33.57
 2.	Galina Vecchininn	RUS	34.10
 3.	Yvette Zaugg		SUI	36.44

W 55A     3 898 m.   12 controls
 1. 	Carol McNeill 		GBR	34.47
 2.	Birgitta Olsson		SWE	37.57
 3.	Ulla Linde		SWE	39.00

W 60A     3 690 m.   11 controls
 1.	Eivor Steen-Olsson	SWE	35.24
 2.	Eila Pekkarinen		FIN	37.46
 3.	Asta Sjöberg 		SWE	38.15

W 65A     3 347 m.   10 controls
 1.	Clarie Ek 		SWE	38.02
 2.	Eila Rintanen		FIN	38.03
 3.	Lilia Poh 		UKR	38.16

W 70A     3 160 m.   10 controls
 1.	Ulla-Britta Hall	SWE	45.26
 2.	Sole Nieminen		FIN	46.14
 3.	Signe Nyman		SWE	49.42

W 75A     2 497 m.   10 controls
 1.	Astrid Andersson	SWE	42.11
 2.	Lillian Ross		NOR	50.30
 3.	Jean Velecky		GBR	52.26

W 80A     1 890 m.   8 controls
 1.	Elizabeth Brown 	GBR	44.43
 2.	Luise Finke 		GER	53.17
 3.	Inga Löwdin 		SWE	59.12

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR V OB NA KLASICKÝCH TRATIACH - 24. - 25. 7. 1999, ZOCHOVA CHATA, SPE
jednotlivci
M -14	
 1.	Poláček Lukáš		SOKOL PEZINOK		47.09       
 2.	Drencak Tomas		Union KOSICE		48.45	1.36  
 3.	Terpaj 		MUKACEVO		58.57	11.48  
 4.	Pilat Miroslav    	JUNIOR BB		62.12	15.03  
 5.	Pavlovic Fero		Union KOSICE 		64.27	17.18  
 6.	Petrinec Roman  	Rapid BRATISLAVA	68.13	21.04  
 7.	Novotny Vladimir	TJ Cingov SNV		78.18	31.09  
 8.	Kvaka Ondrej 		Klub OB Kysak		84.25	37.16  
 9.	Pramuka Dusan 		TJ Cingov SNV 		90.25	43.16  
10.	Dzubak Stefan		TJ Cingov SNV		102.22	55.13  
11.	Hribik Miroslav 	JUNIOR BB 		141.30	94.21  
 
M -16
 1. 	Barták Lukáš		SOKOL PEZINOK		52.44       
 2.	Parak Peter  		Slavia Ekonom BB 	63.34	10.50  
 3.	Pilka Matej   	SOKOL PEZINOK		63.50	11.06  
 4.	Machacek Julius    	Mladost ZVOLEN 	64.12	11.28  
 5.	Krsiak Marek     	Union KOSICE 		66.25	13.41  
 6.	Smahovsky Peter    	SOKOL PEZINOK 		68.01	15.17  
 7.	Kvaka Michal 		Klub OB Kysak   	68.43	15.59  
 8.	Urban Tomas  		Union KOSICE  	70.13	17.29  
 9.	Polacek Pavel 		SOKOL PEZINOK 		70.24	17.40  
10.	Fedor Patrik   	Union KOSICE 		71.27	18.43  
11.	Lalik Michal 		Mladost ZVOLEN 		72.33	19.49  
12.	Pijak Martin 		SOKOL PEZINOK 		72.43	19.59  
13.	Furucz Peter 		Farmaceut BA  		73.22	20.38  
14.	Sakac Stano 		Union KOSICE		79.12	26.28  
15.	Filcik Peter 		Mladost ZVOLEN 	98.49	46.05  
 
M -18
 1.	Labuda Peter 		Farmaceut BA		51.59       
 2.	Bukovac Pavol 		Farmaceut BA 		52.32	0.33  
 3.	Charcenko Andrij 	MUKACEVO  		56.45	4.46  
 4.	Horniak Juraj 		Prirodovedec BA 	58.33	6.34  
 5.	Patras Andrej		Slavia Ekonom BB 	61.50	9.51  
 6.	Krizan Marek 		Union KOSICE  	62.57	10.58  
 7.	Pijak Ondrej 		SOKOL PEZINOK		64.46	12.47  
 8.	Stasz Michal 		Prirodovedec BA 	65.40	13.41  
 9.	Mateicka Tomas		Prirodovedec BA 	72.58	20.59  
10.	Melisik Marek 		Slavia Zilinska univ 	113.43	61.44  
11.	Machacek Martin 	Mladost ZVOLEN 	118.04	66.05  
12.	Polakovic Marek   				129.55	77.56  
 
M -20
 1.	Šurgan Štefan     	KOBRA BRATISLAVA	70.25       
 2.	Gloncak Peter     	Farmaceut BA 		73.47	3.22  
 3.	Maj Andrej      	KOBRA BRATISLAVA	78.38	8.13  
 4.	Seman Rasto      	Slavia TU KOSICE	79.54	9.29  
 5.	Spisiak Michal    	Farmaceut BA  		82.05	11.40  
 6.	Patras Igor      	Slavia TU KOSICE 	90.27	20.02  
 7.	Rakay Stefan     	Slavia TU KOSICE 	92.07	21.42  
 8.	Bohus Peter      	Farmaceut BA 		93.05	22.40  
 9.	Richter Martin    	VTJ Zizka Malacky	95.38	25.13  
10.	Janota Vladislav   	Farmaceut BA 		109.51	39.26  
11.	Kriska Pavol     	Slavia Zilinska univ	110.33	40.08  
12.	Zuraveli Arsen    	MUKACEVO 		116.29	46.04  

M 35-
 1. 	Hierweg Karol     	KOBRA BRATISLAVA	57.02       
 2. 	Culen Peter      	KOBRA BRATISLAVA	58.41	1.39  
 3. 	Racz Stefan      	Klub OB Kysak  	59.52	2.50  
 4. 	Nosko Marek      	Slavia TU KOSICE	61.49	4.47  
 5. 	Stanislav Franko jr. 	Klub OB Kysak 		62.06	5.04  
 6. 	Slama Peter      	Slavia TU KOSICE 	63.36	6.34  
 7. 	Mazur Milan      	Rapid BRATISLAVA 	77.47	20.45  
 8. 	Ondreicka Erik    	Rapid BRATISLAVA 	80.01	22.59  
 9. 	Gajdos Stanislav   	Klub OB Kysak  	83.03	26.01  
10. 	Kollar Jaroslav    	Klub OB Kysak 		86.44	29.42  
11. 	Strna Martin     	Rapid BRATISLAVA	116.40	59.38  
 
M 40-
 1. 	Mižúr Ján 		Farmaceut BA		56.16
 2. 	VANKO Peter 		AGD Budapest HUN	58.07  1.51  
 3. 	Polakovic Peter		Slavia Zilinska univ	64.03  7.47  
 4. 	Kuchta Jan 		Slavia TU KOSICE	64.06  7.50  
 5. 	Petrinec Milan		Rapid BRATISLAVA	66.35  10.19  
 6. 	Simonovic Bohus 	ASK PEZINOK		72.36  16.20  
 7. 	Murarik Stefan 		KOBRA BRATISLAVA	79.20  23.04  

M 45-
 1. 	Bielobzicky Anatolij 	MUKACEVO		59.01       
 2. 	Maj Stefan      	KOBRA BRATISLAVA	60.06 	1.05  
 3. 	Durin Jan       	CART PRINT NITRA 	65.18	6.17  
 4. 	Zacharovsky Ivan   	OB ZTS Martin 		67.40	8.39  
 5. 	Feder Medo      	ASK PEZINOK 		74.42	15.41  
 6. 	Kollar Stefan     	Dargov KOSICE 		77.30	18.29  
 7. 	Miklus Viktor     	Farmaceut BA		78.56	19.55  
 8. 	Cech Vladimír      ASK PEZINOK		124.00	64.59  
 9. 	Grauzel Vladimír    Farmaceut BA	 	128.39	69.38  

M 55-
 1. 	Franko Stanislav   	Klub OB Kysak 		43.31       
 2. 	Hybal Ladislav    	KOBRA BRATISLAVA	46.31  3.00  
 3. 	Meriac Milan     	OB ZTS Martin 		76.45	33.14  

M 60-
 1. 	Nagy Juraj      	Prirodovedec BA 	40.39       
 2. 	Olhava Ladislav    	Slavia TU KOSICE 	58.41  18.02  
 3.	Navratil Vlastislav  	Orrientklub BA  	64.08  23.29  

W -14 
 1.	Semak Marija     	MUKACEVO		27.26       
 2.	Vachova Veronika   	SOKOL PEZINOK		29.50  2.24  
 3.	Hamrakova Zuzka    	TJ Cingov SNV 		33.08  5.42  
 4. 	Macinska Jana     	Union KOSICE  	34.04  6.38  
 5. 	Gunina Olga      	MUKACEVO   		35.04  7.38  
 6. 	Bukovacova Katka   	Farmaceut BA 		37.38  10.12  
 7. 	Fomina Ljubov     	MUKACEVO   		38.04  10.38  
 8. 	Klucarova Katka    	TJ Cingov SNV 		40.09  12.43  
 9. 	Krsiakova Jana    	Union KOSICE 		45.20  17.54  
10. 	Zumerlingova Monika  	TJ Cingov SNV 		50.10  22.44  
11. 	Vavrova Veronika   	KOBRA BRATISLAVA	52.00  24.34  
12. 	Mezesova Sona     	VTJ Zizka Malacky 	57.07  29.41  
13. 	Klucarova Stanislava 	TJ Cingov SNV 		58.39  31.13  

W -16
 1. 	Semak Olga      	MUKACEVO  		41.38       
 2. 	Labasova Katka    	Union KOSICE    	45.38  4.00  
 3. 	TokarevaValentina   	MUKACEVO    		47.54  6.16  
 4. 	Sviatkova Sona    	Union KOSICE 		55.04  13.26  
 5. 	Bilobzicka Ganna   	MUKACEVO  		55.59  14.21  
 6. 	Bajtosova Hana    	Rapid BRATISLAVA  	57.05  15.27  
 7. 	Mezesova Andrea    	VTJ Zizka Malacky 	59.06  17.28  
 8. 	Zlamalova Dana    	Union KOSICE   	62.39  21.01  
 9. 	Fajtova Stanislava  	Rapid BRATISLAVA  	65.02  23.24  
10. 	Prochazkova Alena   	Slavia Ekonom BB  	67.58  26.20  
11. 	Macinska       	Union KOSICE   	86.00  44.22  

W -18
 1. 	Prékopová Marta    	Mladost ZVOLEN 	50.08       
 2. 	Teljakevyc Ganna   	MUKACEVO  		53.43 	3.35  
 3. 	Kollarova Monika   	Union KOSICE  		59.43	9.35  
 4. 	Vachova Zorka     	SOKOL PEZINOK   	63.30	13.22  
 5. 	Murarikova Barbora  	KOBRA BRATISLAVA	64.37	14.29  
 6. 	Krivankova Iveta   	Union KOSICE 		67.01  16.53  
 7. 	Schwarzova Katka   	Prirodovedec BA 	81.51  31.43  
 8. 	Turinicova Zuzana   	Farmaceut BA  	88.28 	38.20  

W -20
 1. 	Miklušová Jana    	Farmaceut BA 		71.28       
 2. 	Katlovska Zora    	Rapid BRATISLAVA	96.45 	25.17  
 3. 	Kollarova Marcela   	Slavia TU KOSICE 	99.46 	28.18  
 4. 	Konecna Maria     	Rapid BRATISLAVA 	102.46 	31.18  
 5. 	Kollarova Martina   	Dargov KOSICE  	108.50	37.22  
   
W 35-
 1.	Paráková Mária    	Slavia Ekonom BB  	45.35       
 2. 	Simkova Julia     	Slavia Zilinska univ 	57.21 	11.46  
 3. 	Kumova Iva      	Rapid BRATISLAVA 	64.30	18.55  
 4. 	Mizurova Janka    	Farmaceut BA    	67.25	21.50  
 5. 	Argayova Jaroslava  	Orientklub BA  	108.42 63.07  
 6. 	Petrincova Eva    	Rapid BRATISLAVA 	121.17 75.42  

W 40-
 1. 	Vávrová Beata     	KOBRA BRATISLAVA	54.52       
 2. 	Polakovicova Elena  	Slavia Zilinska univ 	61.04	6.12  
 3. 	Athanazovova Elena  	Slavia TU KOSICE 	69.33	14.41  

W 50-
 1. 	Navrátilová Jela   	Orientklub BA 		39.27       
 2. 	Kralova Eva      	Orientklub BA 		39.48 	0.21  
 3. 	Nagyova Maria     	Prirodovedec BA 	48.04 	8.37  
 4. 	Polonyova Darina   	Slavia Zilinska univ 	48.48 	9.21  

M 21-
 1. 	Libant František   	KOBRA BRATISLAVA 	85.53       
 2. 	Pollak Jozef     	Slavia TU KOSICE 	91.02	5.09  
 3. 	Chupek Jozef     	Slavia Zilinska univ 	95.48  9.55  
 4. 	Wallner Jozef     	BRATISLAVA  		96.19 	10.26  
 5. 	Micek Robert     	Slavia TU KOSICE 	100.04	14.11  
 6. 	Davidik Marian    	KOBRA BRATISLAVA 	100.31	14.38  
 7. 	Bukovac Maros     	Farmaceut BA   	102.07	16.14  
 8. 	Vandlicek Peter    	Slavia Zilinska univ  113.37	27.44  
 9. 	Viskup Peter     	Slavia Zilinska univ  114.28	28.35  
10. 	Sabo Miki       	Rapid BRATISLAVA  	115.47 29.54  
11. 	Prokopec Vladimir   	MUKACEVO   		117.35 31.42  
12. 	Hammer Juraj     	Slavia TU KOSICE  	117.36 31.43  
13. 	Mlynarik Peter    	Slavia Zilinska univ 	119.02 33.09  
14. 	Krska Tibor      	KOBRA BRATISLAVA	120.26 34.33  
15. 	Novota Mikulas    	Slavia TU KOSICE  	121.33 35.40  
16. 	Dudra Milan      	Klub OB Kysak   	121.48 35.55  	
17. 	Sikora Tomas     	Slavia Zilinska univ 	122.35 36.42  
18. 	Porubcan Igor     	Klub OB Kysak   	124.40 38.47  
19. 	Bednarik Martin    	Prirodovedec BA 	124.57 39.04  
20. 	Franko Valer  	Klub OB Kysak   	126.53	41.00  
21. 	Magna Jan  		VTJ Zizka Malacky 	127.50 	41.57  
22. 	Petrinec Juraj 	KOBRA BRATISLAVA 	128.07	42.14  
23. 	Smelik Jan  		Rapid BRATISLAVA  	129.54 44.01  
24. 	Kurtas Milos 		Slavia TU KOSICE 	130.40 44.47  
25. 	Furucz Dusan 		Farmaceut BA   	131.53 46.00  
26. 	Bukovac Dusan		Farmaceut BA   	139.32 53.39  
27. 	RichterPeter 		VTJ Zizka Malacky 	143.46 57.53  
28. 	Miklus Rasto  		Farmaceut BA  	145.34 59.41  
29. 	Zvarik Tomas 		Dargov KOSICE 		147.05 61.12  
30. 	Gargula Lubo 		TJ Cingov SNV  	151.34 65.41  
31. 	Schenk Robert 		Rapid BRATISLAVA 	165.33 79.40  
32. 	Rohac Zdenko 		Slavia TU KOSICE  	169.41 	83.48  

štafety

M -14  
 1.	KBB A		46.58    	61.21		53.19		161.38     
 			Krajčík M.   Kučera I.    Pilát M. 
 2. 	MUK A  	69.23 		63.08   	51.06		183.37     
 			Terpaj Dmytri  Povsyk Alexandr Zuravel Arsen
 3.	RBA A  	69.42  	79.26 		57.14 		206.22     
 			Petrinec Roman 	Kuma Peter	Mazur Martin 
 4.	SSN A  	46.51   	116.49   	83.20   	247.00     
 			Novotny Vlado 	Pramula Lukas 	Dzubak Stefan 	 

M -18  
 1. 	FBA A  	50.32 		47.00 		43.35		141.07     
 			Furucz Peter  Bukovác Pavol  Labuda Peter 
 2.	UKE A  	46.09    	48.22   	52.57 		147.28     
 			Urban Tomas   Drencak Tomas  Krizan Marek 	
 3.	PBA A  	45.10    	68.59   	45.24 		159.33     
 			Stasz Michal  Mateička Tomas Horniak Juraj  	 
 4.	SPE A 		53.33    	80.12   	49.00		182.45     
 			Polacek Pavol 	Pilka Matej 	Lukas Bartak 
 5.	SPE B 		50.35    	65.40   	68.22 		184.37     
 			Smahovsky Peter	Polacek Lukas 	Pijak Martin      	
 6.	MZV A  	53.24 		74.16   	80.37		208.17     
 			Lalik Michal 	Machacek Martin	Machacek Julius
 7.	UKE B  	56.47 		85.49		88.48   	231.24     
 			Sakac Stano 	Fedor Patrik  Krsiak Marek 

W -18  
 1. 	MUK A 		63.16 		48.22 		71.06		182.44     
		    Bielobzicka G.	Telakevyc G. 	Takareva Valentina
 2.	UKE A   	57.36 		99.06		51.12 		207.54     
 			Kollarova M.	Krivankova I.	Labasova Katka
 3.	UKE B 		63.35    	87.40   	70.20   	221.35     
 			Sviatkova Sona 	Macinska Zuzana Zlamalova Dana

M 19-  
 1.	BBA A  	48.29    	56.42   	50.24   	155.35     
 			Libant Fr. 	Wallner Jozef 	Dávidík Marián
 2.	TKE A 		54.17 		55.32  	52.06 		161.55     
 			Micek Robert  	Hammer Juraj 	Pollak Jozef
 3.	VZA A  	60.00    	56.59   	55.17   	172.16     
 			Viskup 		Vandlicek 	Chupek 
 4.	BBA B 		61.55    	59.44   	65.28   	187.07     
 			Krska Tibor 	Surgan Stefan 	Maj Andrej 
 5.	BBA C 		63.50    	65.17   	58.08   	187.15     
 			Petrinec Juraj 	Navratil Tomas	Hierweg Karol 
 6.	FBA A  	67.39    	54.48   	69.48   	192.15     
 			Bukovac Maros 	Gloncak Peter 	Spisiak Michal 
 7.	VZA B 		57.09    	62.31   	74.08   	193.48     
 			Jurcik 	Mlynarik    Sikora 
 8.	TKE B 		61.49 		57.49		75.55 		195.33     
 			Seman Rastislav Patras Igor  	Novota Mikulas
 9.	TPA A		62.30    	77.52   	64.57   	205.19     
 			Durco Peter 	Postulka Karel Mihalik Miroslav 
 10.	MUK A 		65.31 		84.42 		56.06  	206.19     
 			Prokopec V.	Bielobzickij A. Charcenko Andrij 
 11.	KYS A 		71.30   	68.33   	74.17   	214.20     
 			Franko Valer	Porubcan Igor 	Dudra Milan 
 12.	FBA B 		86.27    	65.43   	71.26   	223.36     
 			Bukovac Dusan 	Furucz Dusan  	Miklus Rasto 
 13.	RBA A  	71.34   	71.00   	81.19   	223.53     
 			Navratil R.	Smelik Jano 	Sabo Mikuláš
 14.	TKE C 		80.58    	76.57   	71.25   	229.20     
 			Rakay Stefan 	Kurtas Milos 	Rohac Zdenko 
 15.	EBB A   	70.18   	79.52   	83.12   	233.22     
 			Patras A	Parak P.	Cermak P.  
 16.	PEZ A 		68.38   	102.44   	76.46   	248.08     
 			Butas Ivan 	Bartak Maros 	Bartak Michal 
 17.	FBA C		86.43    	98.07   	116.30   	301.20     
 			Bohus Peter 	Furucz Jan  	Janota Vladislav  
 18.	VZA C		68.27    	60.38   	194.07   	323.12     
 			Kriska  	Kral   	Melisik 

W 19-  
 1.	TKE A  	48.57    	56.01   	46.55   	151.53     
 			Slámová Jana 	Korlová Želmira Rákayová Martina 
 2.	MUK A  	49.15    	62.31   	65.03 		176.49     
 			Popovyc Jana	Semak Olga  	Semak Marija  
 3.	RBA A  	65.32    	65.46   	69.03 		200.21     
 			Katlovska Zora Smelikova Jana 	Schenkova Katarina
 4.	VZA A 		84.47    	59.19  	60.19   	204.25     
 			Ondrejkova   	Kralova    	Durcova 
 5.	FBA A  	55.44    	67.31   	83.11   	206.26     
 			Miklusova Jana 	Baranova Maria 	Furucova Jela 
 6.	SPE A  	53.40    	92.43   	65.26 		211.49     
			Libantova Katka	Toporova Lubica	Vachova Zorka 
 7.	TKE B   	66.39    	77.43   	70.31   	214.53     
 			Noskova Lubica	Kollarova M.	Kuklisova Linda 
 8.	BBA A 		56.00    	80.03   	79.13   	215.16     
 			Majova Pavla 	Mateidesova K.	Murarikova B.  
 9.	FBA B  	51.41    	62.40   	111.23   	225.44     
 			Janotova Alena 	Furucova Ivona Mizurova Jana 
 10.	RBA B  	72.08    	90.08   	89.02   	251.18     
 			Konecna Maria 	Kumova Iva  	Smelikova Hana 

M 35-  
 1.	BBA A 		40.46    	49.19   	51.15   	141.20     
 			Čulen Peter 	Murárik Štefan Máj Štefan 
 2.	KYS A  	41.03    	57.03   	47.46   	145.52     
 			Franko St. ml.	Franko St. st.	Racz Stefan  
 3.	TKE A 		51.00    	48.16   	51.24   	150.40     
 			Slama Peter 	Kuchta Jan 	Nosko Marek  
 4.	FBA A		70.35    	45.20   	60.39   	176.34     
 			Baran Dezider 	Mizur Jan    Miklus Viktor 
 5.	RBA A 		56.53    	62.13   	81.55   	201.01     
 			Petrinec Milan 	Ondreicka Erik Mazur Milan     

W 35-  
 1.	VZA A    	90.34    	78.36   	54.51   	224.01     
 			Polónyová  	Polakovičová  Šimeková        

LICENCIE Z MAJSTROVSTIEV SR V OB NA KLASICKÝCH TRATIACH
E	František LIBANT BBA, Katarína LIBANTOVÁ SPE

A	Marian DÁVIDÍK BBA, Jozef CHUPEK VZA, Jozef WALLNER BBA, Jozef POLLÁK TKE,
	Martina RÁKAYOVÁ TKE, Peter LABUDA FBA, Tomáš DRENČÁK UKE, 
	Jela FURUCZOVÁ FBA, Róbert MIČEK TKE, Jana MIKLUŠOVÁ FBA, 
	Miriam KRÁLOVÁ VZA, Lukáš BARTÁK SPE, Pavol BUKOVÁC FBA, Matej PILKA SPE,
	Peter GLONČÁK FBA, Lukáš POLÁČEK SPE, Veronika VACHOVÁ SPE, 
	Marta PRÉKOPOVÁ MZV, Štefan ŠURGAN EBB, Peter PARÁK EBB, 
	Katarína LABAŠOVÁ UKE

B	Maroš BUKOVÁC FBA, Pavol POLÁČEK SPE, Peter VISKUP VZA, Mikuláš ŠABO RBA,
	Jana SLÁMOVÁ DKE, Igor PATRÁŠ TKE, Jana MACINSKÁ UKE, Andrej PATRÁŠ EBB,
	Alena ĎURČOVÁ VZA, Juraj HORNIAK PBA, Juraj HAMMER TKE, Andrej MÁJ BBA,
	Peter VANDLÍČEK VZA, Katarína BUKOVÁCOVÁ FBA, Alena JANOTOVÁ FBA,
	Paulína MÁJOVÁ BBA, Zora KÁTLOVSKÁ RBA, Mária BARANOVÁ FBA, 
	Tomáš SIKORA VZA, Andrea MÉZESOVÁ ZMA, Monika KOLLÁROVÁ DKE,
	Jana ŠMELÍKOVÁ RBA, Peter ŠMAHOVSKÝ SPE, Štefan RÁKAY TKE, 
	František PAVLOVIČ UKE, Ivona FURUCZOVÁ FBA, Zora VACHOVÁ SPE,
	Milan DUDRA KYS, Miroslav PILÁT KBB, Igor PORUBČAN KYS, Ondrej PIJÁK SPE,
	Katarína KLUČÁROVÁ SSN, Tomáš URBAN UKE, Rastislav SEMAN TKE, 
	Tibor KRŠKA BBA, Eva MUŠINSKÁ TKE, Mikuláš NOVOTA TKE,
	Roman PETRINEC RBA, Marek KRIŽAN UKE, Michal KVAKA KYS,
	Zuzana HAMRÁKOVÁ SSN, Soňa SVIATKOVÁ UKE, Peter MLYNÁRIK VZA,
	Martin BEDNÁRIK PBA, Michal SPIŠIAK FBA

LETNÝ POHÁR V PARKOVOM OB - Pezinok 24. 7. 1999
muži - 2,7 km/21 KS
 1.	Dávidík Marián		BBA	11,41
 2.	Libant František	BBA	11,58
 3.	Pollák Jozef		TKE	12,29
 4.	Bukovác Maroš		BBA	12,31
 5.	Charcenko Andrej	MUK	12,48
 6.	Miček Robo		TKE	13,03
 7.	Mlynárik Peter		VZA	13,17
 8.	Šabo Mikuláš		RBA	13,17
 9.	Labuda Peter		FBA	13,22
10.	Poštulka Karol		EBB	13,47
11.	Seman Rastislav		TKE	13,54
12.	Križan Marek		UKE	14,07
13. 	Ďurčo Peter		TPA	14,09
14. 	Patráš Andrej		EBB	14,11
15.	Bukovác Pavol		FBA	14,13
16.	Kazík Marian		CBA	14,38
17.	Slíma Peter		TKE	14,51
18.	Patráš Igor		TKE	14,53
19.	Máj Andrej		BBA	14,58
20.	Prokopec Volodymir	MUK	15,00
21.	Šurgan Štefan		BBA	15,10
22.	Roháč Zdenko		TKE	15,10
23.	Furucz Dušan		FBA	15,15
24.	Mihalik Miroslav	TPA	16,14
25.	Kršska Tibor		BBA	16,35
26.	Parák Peter		EBB	18,11
27.	Hammer Juraj		TKE	19,10

ženy	2,0 km/15KS
 1.	Rákayová Martina	TKE	9,18
 2.	Miklušová Jana		FBA	10,38
 3.	Popovyc Jana		MUK	10,52
 4.	Semak Marija		MUK	11,07
 5.	Teliakevic Ganna	MUK	11,23
 6.	Kollárová Marcela	TKE	11,28
 7.	Janotová Alena		FBA	11,38
 8.	Furuczová Ivona		FBA	11,40
 9.	Prékopová Marta		MZV	11,42
10.	Paráková Mária		EBB	11,43
11.	Furuczová Jela		FBA	13,00
12.	Turiničová Zuzana	FBA	14,18
13.	Zlámalová Dana		TKE	14,38

SLOVENSKÝ REBRÍČEK ŠTAFIET ˇ99 v OB - konečné poradie
W 19- 
 1. Slávia TU Košice - A	200.00
 2. Farmaceut Bratislava - A	148.41 
 3. Rapid Bratislava - A 	130.27 
 4. Sokol Pezinok 		127.10 
 5. Rapid Bratislava - B 	114.39 
 6. Ekonom Banska Bystrica 	 91.93
 7. SK Panda Topolcianky 	 76.45 
 8. Slavia ZU Zilina 		 65.41
 9. Slavia TU Kosice - B 	 58.52
10. Kobra Bratislava		 58.27 
11. Farmaceut Bratislava - B 	 51.38 

W -18 
 1. Union Košice - A 		200.00
 2. Sokol Pezinok	  	 93.63
 3. Union Kosice - B 		 93.42
  Rapid Bratislava 		 0.00

W -14 
 1. TJ Čingov Spišská Nová Ves	198.13
 2. Union Kosice 		100.00
  Farmaceut Bratislava 	 0.00 

M 19-
 1. Kobra Bratislava - C	179.65
 2. Slavia ZU Zilina - A 	178.53
 3. Kobra Bratislava - A 	176.65
 4. Slavia TU Kosice - B 	174.32
 5. Slavia TU Kosice - A 	163.10
 6. TJ Sl. Farmaceut Brat. - B 	135.27
 7. TJ Sl. Farmaceut Brat. - A 	133.98
 8. SK Panda Topolcianky 	133.13 
 9. Rapid Bratislava - A 	 94.30 
10. TJ Sl. Farmaceut Brat. - C	 93.44 
11. Kobra Bratislava - B 	 79.73 
12. Sokol Pezinok SPE 		 79.34 
13. Slavia ZU Zilina - B 	 75.44 
14. Kobra Bratislava - D 	 73.02
15. Rapid Bratislava - B 	 69.72 
16. Klub OB Kysak KYS 	 	 62.24
17. Slavia TU Kosice - C	 52.60 
18. Ekonom Banska Bystrica	 50.01 
19. ASK Pezinok 		 40.51
  Slavia ZU Zilina - C 	 0.00
  Spisska Nova Ves 		 0.00 

M -18 
 1. Prírodovedec Bratislava	186.94
 2. Union Kosice - A