INFOB 15/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
Ján FURUCZ, tel. 07-5869 2337 R

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PARKOVOM OB - upresnenie
Majstrovstvá SR v parkovom orientačnom behu, ktoré budú 18. 9. 1999 v Trenčianskych Tepliciach budú náročné aj pre usporiadateľa - Kobru Bratislava, lebo bude musieť promptne riešiť situáciu ohľadom naplnenia max. počtov v majstrovských kategóriách.
Je úplne normálne, že mnohí z tých, čo si vybojovali právo štartu podľa postupového kľúča sa z nejakých dôvodov pretekov nebudú môcť zúčastniť. Usporiadateľ má právo doplniť za neprítomných (aj neprihlásených) do max. počtu štartujúcich v každej kategórii ďalších súťažiacich podľa výkladu ŠTK. Najjednoduchšie je vybrať z pretekárov, ktorí hoci si postup nevybojovali, alebo ich postup nie je úplne istý, sú tesne za počtom postupujúcich. Ak sa títo prihlásili na verejné preteky, usporiadateľ nebude mať problém správne doplniť štartové pole tak, aby v majstrovstvách naozaj štartoval maximálny možný počet štartujúcich. Pre pretekára prihláseného do verejných pretekov bude po príjazde do Trenčianskych Teplíc veľmi príjemným faktom, ak sa objaví medzi štartujúcimi bojujúcimi o tituly prvých šampiónov Slovenska v parkovom OB.
Puco

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V PARKOVOM OB
- výklad ŠTK SZOŠ (žrebovanie, dĺžka tratí, intervaly)
Slovenský šampionát v parkovom orientačnom behu, ktorý bude 18. 9. 1999 v Trenčianskych Tepliciach sa ako majstrovská súťaž uskutočňuje po prvý raz v histórii. V chvate sa však „zabudlo“ na doplnenie pravidiel vo Vykonávacích predpisoch o konkrétnosti týkajúce sa týchto pretekov. Pre informovanosť orientačnej verejnosti uverejňujeme výklad ŠTK k realizovaniu M SR v parkovom OB, ktorý je v tejto podobe záväzný iba pre M SR v parkovom OB v r. 1999!
- klasifikácia pretekov:
M SR v parkovom OB sú jednorazovou postupovou súťažou jednotlivcov s obmedzeným počtom štartujúcich v kategóriách: M -18 / 15, M 19- / 25, W -18 / 15, W 19- / 20 štartujúcich. Sú to denné preteky jednotlivcov v OB s určeným poradím KS.
- dĺžky a charakter tratí:
Časy víťazov by sa mali pohybovať v rozmedzí približne 10 až 17 minút. Trate by mali umožňovať veľmi rýchly plynulý beh ľahko priechodným terénom - parkami, ulicami miest i lesnými priestormi. Je vhodné trať spestriť divácky zaujímavými pasážami (napr. prekonávanie vodných plôch, múrov, prebeh centrom mesta, ...). Pretekárovi by malo byť výhodnejšie absolvovať trať bez špeciálneho obutia i oblečenia inak potrebného pre bežné orientačné preteky. Úseky a plochy, kde by bežci mohli poškodiť kultúrne a prírodne hodnoty, musia byť v mape i v teréne zreteľne označené a pretekár nerešpektujúci tieto územia sa trestá diskvalifikovaním. Podobne to platí o povinných úsekoch. Pretekár je povinný rešpektovať zásady fair-play a riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Neuposlúchnutie pokynov organizátora sa tresce diskvalifikáciou (je možné vylúčiť pretekára z pretekov ešte pred odštartovaním, ba i po dobehu, hoci porušenia pravidiel sa dopustil mimo svojho súťaženia na trati pretekov).
Spravidla všetci pretekári a pretekárky sú pred štartom izolovaní od diania v priestore pretekov a na štart prichádzajú usmerňovaní usporiadateľmi v miernom časovom predstihu. Po dobehnutí do cieľa sa zdržujú v priestore vyhradenom organizátorom, ktorý nesmú opustiť kým nepribehne posledný štartujúci pretekár (tento priestor môže susediť i s pretekovým koridorom, bežci však žiadnym spôsobom nesmú pomáhať alebo prekážať momentálne pretekajúcim).
- štartový interval:
Preteky sa môžu uskutočniť na jednej trati, súčasne však na jednu trať môže vybehnúť iba jediný účastník pretekov. Minimálny interval je 30 sekúnd, maximálny 1 minúta. Pre zatraktívnenie pretekov verejnosti je vhodné, ak každých 30 sekúnd sa niekto vydá na trať. Ak je použitá jedna trať, na začiatku pretekov štartujú výkonnostne slabšie kategórie. V prípade dvoch tratí je vhodné uplatniť minútový interval a v 30 sekundových úsekoch sa striedavo vydáva na trať bežec z jednej a druhej trate. V prípade štyroch tratí platí to isté, no každých 30 sekúnd vybehnú dvaja bežci.
- žrebovanie:
Štartová listina sa tvorí tak, že štartové pole sa rozdelí na dve žrebované skupiny.
V prvej sú:
v dorasteneckých kategóriách (platí pre M -18 i W -18)
víťazi - SRJ - 16, SRJ -18, školských M SR v OB, oblastných majstrovstiev
v dospelých
W 19- víťazky oblast. majstrovstiev, prvé 4 ženy v SPE, prvé 3 ženy v SRJ (W 19-)
M 19- víťazi oblast. majstrovstiev, prví 5 muži v SPE, prví 3 muži v SRJ (M 21-) a prvý v SRJ (M -20)
V druhej sú ostatní.
Najprv sa žrebuje poradie z druhej skupiny, potom bez vynechania intervalu sa žrebuje prvá skupina. Pokiaľ je to možné, usporiadateľ upraví štartové poradie tak, aby dvaja pretekári z jedného klubu neštartovali v jednej kategórii hneď za sebou.
ŠTK SZOŠ

RANKINGOVÉ PRETEKY IOF
Ako v tomto roku (TKE - KT) tak aj v r. 2000 má Slovensko právo usporiadať jedno podujatie, ktoré bude zaradené do kalendára rankingových pretekov IOF. Kluby majúce záujem o usporiadanie týchto pretekov v rámci podujatia organizovaného v budúcom roku, adresujte svoj záujem do 27. 8. 1999 na adresu sekretariátu SZOŠ. ŠTK SZOŠ vyhodnotí záujem a rozhodne o udelení práva organizovať podujatie s prívlastkom Ranking IOF 2000.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti - 1. 8. Darina Grauzelová PBA
štvrťstoročnica života - 15. 8. Oľga Ženišová SPE
Obom prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
27. - 29. 8. - 23. Veľká cena Slovenska v OB - Ružiná, EBB
28. - 29. 8. - Trek Muránska planina (2-dňový horský OB dvojíc) - Muráň, Horal Klub B. Bystrica
4. - 5. 9. - 7. a 8. kolo SPE, SRJ v OB (50. roč. Pohára mesta Zlín) - Březúvky, ČR
11. - 12. 9. - 6. a 7. kolo Pohára TEKMAR ´99 v cykloorientácii - Skalka, ŠK Panda Topoľčianky
12. 9. - Majstrovstvá Rakúska v OB na KT (IOF rankingové preteky) - Hadersfeld, Rakúsko
18. 9. - Majstrovstvá SR v parkovom OB, Pohár predsedu SZOŠ - Trenčianske Teplice, Kobra Bratislava
18. 9. - Majstrovstvá SR v nočnom OB - Bratislava, Farmaceut Bratislava
25. 9. - Medzinárodné M SR v CO na krátkych tratiach, 8. kolo Pohára TEKMAR - Pezinok, Sokol Pezinok
26. 9. - Medzinárodné M SR v CO na dlhých tratiach, 9. kolo Pohára TEKMAR - Pezinok, Sokol Pezinok
2. 10. - Medzinárodné majstrovstvá ČR v parkovom OB - Konopiště u Benešova, ČR
2. - 3. 10. - Taliansky pohár v OB (s možnosťou tréning. tábora 27. - 30. 9.) - Val di Cembra, Trentino, Taliansko
8. - 10. 10. - Európsky pohár juniorov v OB - Salzburg, Rakúsko
12. 10. - Svetový pohár v MTB-O ´99, 1. kolo (klasická trať) - Mieming, Rakúsko
30. - 31. 10. - Eger Grand prix (2-dňový OB) - Eger, Maďarsko
6. - 7. 11. - 47. Spartacus kupa v OB - Csákvár, Maďarsko
20. - 28. 11. - Medzinárodné preteky a tréningový LOB tábor - Skei, Lillehammer, Nórsko
2. - 7. 1. 2000 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Manawatu, Nový Zéland
12. - 18. 4. 2000 - Medzinárodné preteky dorasteneckých školských družstiev v OB (klasika + KT + štafety) - Ashdod, Izrael
22. - 26. 6. 2000 - Majstrovstvá Európy dorastu v OB (parkový, klasika, štafety) - Svetlogorsk, Rusko
28. 6. - 4. 7. 2000 - (Prvé) Majstrovstvá Európy v OB (štafety, klasika, KT) - Truskavec, Ukrajina

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

Predbežný kalendár viacdenných OB pretekov v ČR v r. 2000
21. - 23. 4. Prague Easter (Kokořínsko, 3 etapy) DKP
21. - 23. 4. Veteran Cup (Turnov) TUV
6. - 8. 5. Jarní trojúhelník (Mariánské Lázně, 3 etapy) MLA
30. 6.- 2. 7. Cena střední Moravy (Protivanov, 3 etapy) KON + JPV
4. - 6. 7. O štít města Sokolova (Šindelová) BSO
8. - 13. 7. Botas Vysočina cup (Svratouch, 5 etap) CHT
28. - 30. 7. Pivrnec cup (Smržovka, 3 etapy) SMR
2. - 6. 8. 5 dnů OB (Jičín - Zebín, 5 etap) SJC
26. - 27. 8. Pěkné prázdniny v Českém ráji (Branžež - 3 etapy) TUR
1. - 3. 9. Cena východních Čech (Seč - 3 etapy) LPU

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR V OB NA KLASICKÝCH TRATIACH - 24. - 25. 7. 1999, ZOCHOVA CHATA, SPE - dodatok
V minulom Infobe boli uverejnené výsledky z MM SR v OB na klasických tratiach. Chýbali tam výsledky kategórie W 21- a tiež súťaž klubových družstiev.

jednotlivci
W 21-
 1.	Libantová Katarína  	SOKOL PEZINOK		65.25       
 2.	Rakayova Martin    	Slavia TU KOSICE	71.16   5.51  
 3.	Furuczova Jela    	Farmaceut BA 		76.47   11.22  
 4.	Kralova Miriam    	Slavia Zilinska univ	79.45   14.20  
 5.	Majova Paulina    	KOBRA BRATISLAVA 	80.13   14.48  
 6.	Slamova Jana     	Slavia TU KOSICE	80.27   15.02  
 7.	Popovyc Jana     	MUKACEVO  		82.46   17.21  
 8.	Baranova Maria    	Farmaceut BA  	86.36   21.11  
 9.	Janotova Alena    	Farmaceut BA  	86.46   21.21  
10.	Durcova Alena     	Slavia Zilinska univ 	89.49   24.24  
11.	Furuczova Ivona    	Farmaceut BA  		94.44   29.19  
12.	Musinska Eva     	Slavia TU KOSICE 	95.48   30.23  
13.	Smelikova Jana    	Rapid BRATISLAVA  	97.39   32.14  
14.	Kuklisova Linda    	Slavia TU KOSICE  	97.44   32.19  
15.	Mateidesova Karolina 	KOBRA BRATISLAVA 	100.47  35.22  
16.	Korlova Zelmira    	Slavia TU KOSICE  	101.38  36.13  
17.	Noskova Lubica    	Slavia TU KOSICE  	106.55  41.30  
18.	Schenkova Katarina  	Rapid BRATISLAVA  	119.06  53.41  
19.	Kondrlikova Sona   	Slavia Zilinska univ 	121.34  56.09  
20.	Valovicova Katarina  	Rapid BRATISLAVA 	125.09  59.44  
21.	Sobotkova Ingrid    Slavia TU KOSICE  	126.18  60.53 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KLUBOVÝCH DRUŽSTIEV
dospelí
1.	TU Košice		187		J. Hammer, R. Miček, J. Pollák, M. Novota, I. Patráš, R. Seman,
						M. Rákayová, J. Slámová, Ž. Korlová, E. Mušinská, M. Kollárová
2.	Farmaceut Bratislava A	166		M. Bukovác, D. Furucz, D. Bukovác, R. Mikluš, P. Glončák, 
						P. Bohuš, A. Janotová, M. Baranová, J. Furuczová, J. Miklušová
3.	Kobra Bratislava	158		M. Dávidík, F. Libant, J. Wallner, A. Máj, Š. Šurgan, P. Májová,
						R. Barcíková, K. Mateidesová
4.	Slávia ŽU Žilina	145		J. Chupek, P. Vandlíček, P. Viskup, P. Jurčík, P. Kriška, 
						A. Ďurčová, K. Králová, S. Kondrlíková
5.	Rapid Bratislava	105		M. Šabo, J. Šmelík, R. Schenk, M. Orlický, B. Šmelíková,
						K. Schenková, K. Valovičová, M. Konečná, Z. Kátlovská
6.	Klub OB - SKI Kysak	 54		V. Franko, I. Porubčan, M. Dudra
7.	Farmaceut Bratislava B	 48		V. Janota, M. Spišiak, I. Furuczová

dorast
1.	Union Košice		187		M. Križan, T. Urban, P. Fedor, I. Křivánková, S. Sviatková,
						M. Kollárová, D. Zlámalová
2.	Sokol Pezinok		113		O. Piják, L. Barták, M. Pilka, P. Poláček, Z. Vachová
3.	Farmaceut Bratislava	107		P. Bukovác, P. Furucz, P. Labuda, Z. Turiničová
4.	Mladosť Zvolen		105		D. Horský, M. Macháček, J. Macháček, M. Ľalík, P. Filčík,
						M. Prékopová
5.	Prírodovedec Bratislava	 79		M. Stasz, T. Mateička, J. Horniak, Z. Schwarzová
6.	Rapid Bratislava	 54		S. Kmeťová, H. Bajtošová, S. Fajtová

žiaci
1.	Junior Banská Bystrica	145		M. Krajčík, I. Kučera, M. Pilát, K. Konopková, M. Belicová
2.	Union Košice		138		T. Drenčák, F. Pavlovič, J. Kršiaková, J. Macinská, M. Kršiaková
3.	TJ Čingov Spiš. N. Ves	103		V. Novotný, D. Pramuka, Z. Hamráková, K. Klučárová, 
						S. Klučárová, M. Zumerlingová
4.	Rapid Bratislava	 81		M. Mazúr, R. Petrinec, P. Kuma

MAJSTROVSTVÁ sveta v orientačnom behu 1. - 8. 8. 1999 Inverness, Škótsko
4. 8. 1999 - finále na klasických tratiach

muži	15,8 km - 650 m - 26 KS
 1.	Bjornar	Valstad 	NOR	1:37:24 
 2.	Carl Henrik Bjorseth	NOR	1:40:20 
 3.	Alain	Berger 		SUI	1:40:26 
 4.	Jimmy	Birklin 	SWE	1:42:29 
 5.	Johan	Ivarsson 	SWE	1:42:50
 6.	Petter	Thoresen  	NOR	1:42:57 
 7.	Bernt	Bjornsgaard 	NOR	1:43:15 
 8.	Jon	Tvedt   	NOR	1:43:34 
 9.	Thomas	Buhrer		SUI	1:43:41 
10.	Christoph Plattner	SUI	1:44:07 	
11.	Carsten	Jorgensen 	DEN	1:45:03 	
12.	Steven	Hale  	GBR	1:45:37 	
13.	Edgaras	Voveris		LTU	1:46:37 	
14.	Marián	Dávidík		SVK	1:46:42 
15.	Flemming Jorgensen	DEN	1:46:45 
19.	Allan	Mogensen	DEN	1:47:59 
20.	Timo	Karppinen	FIN	1:48:37 
23.	Yuri	Omelchenko	UKR	1:49:36 
24.	Janne	Salmi 		FIN	1:49:51 
26.	Michal	Horáček		CZE	1:50:28 
37.	Rudolf	Ropek		CZE	1:55:50 
41.	Jozef	Pollák 	SVK	1:58:58 
48.	František Libant	SVK	2:06:29 
49.	Libor	Zřídkaveselý	CZE	2:06:29 		 

ženy	10,3 km - 380 m - 18 KS
 1.	Kirsi	Bostrom		FIN	1:17:56 
 2.	Hanne	Staff		NOR	1:18:29 
 3.	Johanna	Asklof 		FIN	1:18:32 
 4.	Yvette	Baker 		GBR	1:19:09 
 5.	Hanne	Sandstad	NOR	1:19:37 
 6.	Reeta-Mari Kolkkala	FIN 	1:19:45 
 7.	Kulli	Kaljus		EST	1:19:57 
 8.	Heather	Monro 		GBR	1:21:21 
 9.	Brigitte	Wolf	SUI	1:21:41 
10.	Giedre	Voveriene	LTU	1:22:27 
11.	Frauke	Schmitt Gran	GER	1:22:33 
12.	Katarina	Allberg	SWE	1:22:34
 	Vroni	Koenig-Salmi	SUI	1:22:34
14.	Anette	Granstedt	SWE	1:22:37 
15.	Sabrina	Meister 	SUI	1:23:51 
17.	Lucie	Bohm 		AUT 	1:24:39 
26.	Jana	Cieslarová	CZE	1:27:14 
42.	Eva	Juřeníková  	CZE 	1:33:48 
52.	Marcela	Klapalová  	CZE	1:41:28 
	Katalin	Olah		HUN	vzdala

7. 8. 1999 - finále na krátkych tratiach

muži	4,5 km - 80 m - 17 KS
 1. 	Rostrup Jorgen 		Norway 		25,48 
 2. 	Peltola Juha 		Finland 	26,11 
 3. 	Salmi Janne 		Finland 	26,14 
 4. 	Lakanen Jani 		Finland 	26,15 
 5. 	Eriksson Hakan 		Sweden 		26,24 
 6. 	Ivarsson Johan 		Sweden 		26,44 
 7. 	Thoresen Petter 	Norway 		26,59 
 8. 	Hale Steven 		Great Britain 	27,01 
 9. 	Bostrom Mikael 		Finland 	27,15 
10. 	Valstad Bjornar 	Norway 		27,20 
14. 	Horáček Michal 		Czech Republic 	27,34 
15. 	Ropek Rudolf 		Czech Republic 	27,53 
21. 	Jedlička Michal 	Czech Republic 	28,21 
30. 	Pollák Jozef 		Slovakia 	29,49 
38. 	Libant František 	Slovakia 	30,37 
54. 	Wallner Jozef 		Slovakia 	33,55 

ženy	3,6 km - 50 m - 13 KS
 1. 	Baker Yvette 		Great Britain 	25,55 
 2. 	Bohm Lucie 		Austria 	26,57 
 3. 	Schmitt Gran Frauke 	Germany 	27,48 
 4. 	Jansson Marlena		Sweden 		27,50 
 	Nymalm Sanna 		Finland 	27,50 
 6. 	Sandstad Hanne 		Norway 		27,55 
 7. 	Koenig-Salmi Vroni 	Switzerland 	28,24 
 8. 	Asklof Johanna 		Finland 	28,39 
 9. 	Meister Sabrina 	Switzerland 	28,44 
10. 	Svard Gunilla 		Sweden 		28,56 
24. 	Juřeníková Eva 		Czech Republic 	30,38 
30. 	Klapalová Marcela 	Czech Republic 	31,44 
56. 	Libantová Katarína 	Slovakia 	37,01 
 
8. 8. 1999 - štafety

ženy	(23 štafiet)
 1. 	Norway            		2:55:56 
	Birgitte Husebye    45:51   (6)		Elisabeth Ingvaldsen  	44:43   (4)
	Hanne Sandstad 		41:37   (1)		Hanne Staff  		43:45   (1)
 2. 	Finland            		2:56:10 
	Reeta-Mari Kolkkala	45:49   (5)		Sanna Nymalm  	43:33   (2)
	Kirsi Bostrom  	44:07   (2)		Johanna Asklof 	42:41   (2)
 3. 	Sweden            		2:57:59 
	Katarina Allberg  	45:46   (3)		Marlena Jansson 	47:43   (5)	
	Anette Granstedt 	41:47   (3)		Gunilla Svard 		42:43   (3)
 4. 	Great Britain         		2:58:05 
 5.	Switzerland          		2:59:37 
 6.	Lithuania           		3:19:11 
 7. 	Australia           		3:24:20 
 8.	Germany            		3:24:25 
 9. 	Czech Republic        		3:24:28 
	Petra Novotná		54:31   (15)		Eva Juřeniková		48:30   (10)
	Marcela Klapalová 	55:28   (13)		Jana Cieslarová		45:59   (9)
 10. 	Hungary            		3:27:05 

muži	(30 štafiet)
 1.	Norway            		3:21:50 
	Tore Sandvik  	56:59   (5)		Bernt Bjornsgaard 	44:14   (1)
	Petter Thoresen  	43:16   (1)		Bjornar Valstad   	57:21   (1)
 2. 	Finland            		3:25:27 
	Jani Lakanen  		56:44   (1)		Juha Peltola 		44:33   (2)
	Mikael Bostrom		44:23   (2)		Janne Salmi   	59:47   (2)
 3. 	Sweden            		3:26:50 
	Jimmy Birklin 		57:53   (7)		Hakan Eriksson		46:02   (4)
	Jorgen Olsson   	44:57   (4)		Johan Ivarsson 		57:58   (3)
 4. 	Switzerland          		3:28:09 
 5. 	Great Britain         		3:28:59 
 6. 	Lithuania           		3:31:47 
 7.	Denmark            		3:37:58 
 8. 	Czech Republic        		3:40:42  
	Tomas Prokes		1:03:25  (13)		Michal Horacek		50:41   (15)
	Michal Jedlicka		46:49   (11)		Rudolf Ropek		59:47   (8)
 9. 	Estonia            		3:42:44 
 10. 	Australia           		3:46:36 
 11. 	Poland            		3:46:50 
 12. 	France            		3:48:34 
 13. 	Italy             		3:50:55 
 14. 	Slovakia           		3:51:14 
	František Libant 	1:04:06  (16)		Jozef Pollák  		47:31   (12)
	Jozef Wallner		54:17   (14)		Marián Davidík		1:05:20  (14)

Správa zo seminára ISOM/2000 (International Specifications for Orienteering Maps/2000) 27. - 28. II. 1999 v Kodani
Mapová komisia IOF a zástupcovia z AUS, DEN, FIN, GBR, GER, HUN, NOR, SWE diskutovali nasledujúce okruhy otázok projektu ISOM/2000:
1. Nové symboly
Bol schválený nový symbol „predĺžená kôpka“.
2. Vegetácia
Schválené výsledky rokovania zachytáva prehľadná tabuľka:
farba raster zníženie rýchlosti o rýchlosť
biela 0 % 0 % - 20 % 100 % - 80 %
svetlá zelená 30 % 20 % - 40 % 80 % - 60 %
stredná zelená 60 % 40 % - 80 % 60 % - 20 %
plná zelená 100 % 80 % - 100 % 20 % - 0 %
Intervaly zníženia rýchlosti platia aj pre zvislé rastre, ich symboly zostávajú nezmenené.
3. Tolerancie
Doterajšia 20% tolerancia odchýlky od menovitých rozmerov sa sprísňuje na 5 %. Je schválené používať dve veľkosti značky pre balvan IOF206: 0.4 mm i 0.5 mm. (Zo správy mi nie je celkom jasné, či podobné pravidlo platí aj pre skupinu balvanov IOF209, formulácia v origináli je veľmi obskurná. Poz. M.B.) Pre veľký balvan IOF207 zostáva v platnosti jediná veľkosť.
Na veľmi vysoké zemné zrázy je dovolené použiť modifikovaný IOF106 symbol s hrúbkou základnej čiary 0.25 mm.
4. Zrušenie pravidla o špeciálnom teréne
Podľa ISOM/2000 nebude možné vydávať mapy v mierke 1:10.000 s veľkosťou symbolov ako na mape v mierke 1:15.000. Do ISOM/2000 bude vložená nasledujúca veta:
Terén, ktorý sa nedá zmapovať v mierke 1:7.500 a čitateľne prezentovať v 1:15.000, nie je vhodný pre medzinárodné preteky v orientačnom behu.
5. Pravidlo o zväčšovaní
Mapa v mierke 1:10.000 a všetky jej symboly a línie musia byť presnou zväčšeninou mapy v mierke 1:15.000 s výnimkou rastrov, ktorých rozmery zostanú také isté ako v mierke 1:15.000. (Ako príklad sa udáva aj čiarový raster - močiar, čo je zrejme prerieknutie sa. Inak by tu bol zjavný rozpor medzi bodovým a plošným symbolom pre bažinu. Takisto by nebola splnená požiadavka, aby boli zväčšené aj všetky hrúbky čiar, z ktorých predsa pozostávajú i čiarové rastre! Poz. M.B.)
6. Tlač CMYK
Finálna podoba ISOM/2000 bude obsahovať odporúčané nastavenie hodnôt CMYK pre jednotlivé farby pri ofsetovej tlači. Pri súčasnej úrovni štandardizácie sa nedajú vypracovať obdobné odporúčania pre tlač na počítačových tlačiarňach.

Záver (M. B.): Práce na ISOM/2000 spejú k vyvrcholeniu. Zdá sa, že nová norma bude v lepšom, i keď nie optimálnom súlade s bežeckou a kartografickou praxou a potrebami ako tá doterajšia. Bude ešte zaujímavé vidieť závery Medzinárodnej konferencie o orientačnom mapovaní, ktorá prebehla tesne pred majstrovstvami sveta v OB v Škótsku (k 3. VIII. 1999 sa na web stránke IOF neobjavila žiadna informácia o výsledkoch konferencie) a ktorej ústrednou témou bola práve ISOM/2000.
Je škoda že Mapová komisia Slovenského zväzu orientačných športov obnovila svoju činnosť až v období, kedy už vývoj tejto normy nemohla ovplyvniť. O takých desať rokov, na ktoré sa odhaduje životnosť ISOM/2000, by slovenský orientačný beh svoju šancu prepásť nemal.

Správu pre slovenskú orientačnú verejnosť spracoval a okomentoval
Martin Bednárik, člen MK SZOŠ
e-mail: geofmabe@savba.sk

INTERNETOVÉ PERLIČKY Z MS V OB 99 V ŠKÓTSKU
- Na finálových pretekoch na klasických tratiach bolo okolo 5 až 6 tisíc divákov. Už po prvej hodine zlyhali všetky rádiové spojenia (a to sa organizátori vystatovali, že majú až 4 rádiové kontroly), a diváci sa v priestore cieľa nudili. Jeden z fínskych fanúšikov konštatoval: „V r. 1966 sme mali na MS obsadené vysielačkou každé KS a považovali sme to za normálne. Že tu nefunguje ani to málo, to normálne nie je...“
- Majster sveta na klasickej trati Bjornar Valstad je známy tým, že počas pretekov neobčerstvuje, lebo hneď všetko vyvráti. Počas predchádzajúceho šampionátu v Nórsku bolo počas klasickej trate veľmi teplo, ktoré bolo príčinou jeho slabšieho výkonu. Už pred štartom sa Nórsky tréner vyjadroval, že ak súčasné počasie (bolo zamračené a asi 19 stupňov) vydrží, Bjornar bude úspešný. Mal pravdu, Valstad uštedril striebornému reprezentačnému kolegovi Carlovi HenrikoviBjorsethovi neuveriteľné 3 minúty a stal sa zaslúžene majstrom sveta.
- Švédska firma SILVA vyvinula pred majstrovstvami sveta 8 špeciálnych buzol pre švédsky reprezentačný tím. Strelky buzol boli skonštruované tak, aby zohľadňovali magnetickú diferenciu v okolí Inverness. Možno aj na základe tohto sa Švédi netajili vysokými ambíciami pred MS: - dve zlaté medaily, medaily vo všetkých disciplínach a byť najúspešnejšou krajinou. Z plánu boli nakoniec iba 2 bronzové (štafetové) medaily...
- Katalin Olahová z Maďarska, dvojnásobná majsterka sveta v OB na klasike (1991 a 1995), sa po materskej prestávke vrátila do svetového OB. Po necelej hodine behu v stredajšom finále si však poranila nohu (museli ju odviezť do nemocnice helikoptérou) a tak maďarský sen o prvej žene s tromi titulmi svetovej šampiónky je v nedohľadne...
- Jorgen Martensson počas MS oznámil, že definitívne končí s aktívnym orientačným behom. Zranená noha mu neumožnila nastúpiť ani do jednej zo súťaží prebiehajúcich MS. Martensson po prvý raz štartoval na MS v r. 1978, a celkovo zaznamenal 11 štartov na MS v orientačnom behu.

CENA PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE ´99 V ORIENTAČNOM BEHU
Zo zahrnutých podujatí sa do hodnotenia započítava 5 najvyšších bodových umiestnení:
1. M SR DT, 2. M SR KT, 3. 1. kolo SPE, SRJ, 4.2. kolo SPE, SRJ, 5. 3. kolo SPE, SRJ, 6. 4. kolo SPE, SRJ, 7. M SR kl.
(Tučný počet bodov je z 5 najlepších výsledkov, posledný stĺpec je pomocný celkový súčet.)
M 21-									
1.	Jozef	WALLNER		BBA	0	28	27.5	0	29	30	27	141.5	141.5
2.	Jozef	CHUPEK		VZA	0	27	27.5	0	28	29	28	139.5	139.5
3.	Maroš	BUKOVÁC		FBA	28	0	22	0	26	25	24	125.0	125.0
4.	Peter	FRAŇO		SPE	24	24	23	0	22.5	23	0	116.5	116.5
5.	Jozef	POLLÁK		TKE	27	29	0	0	30	0	29	115.0	115.0
	František LIBANT	BBA	29	26	30	0	0	0	30	115.0	115.0
7.	Marian	DÁVIDÍK		BBA	30	30	29	0	0	0	25	114.0	114.0
8.	Peter	VANDLÍČEK	VZA	0	19	18	0	25	27	23	112.0	112.0
9.	Peter	VISKUP		VZA	0	14	26	0	21	21	22	104.0	104.0
10.	Juraj	HAMMER		TKE	26	0	0	0	27	24	20	97.0	97.0
11.	Mikuláš	ŠABO		RBA	0	22	21	0	0	26	21	90.0	90.0
12.	Juraj	PETRINEC	BBA	0	17	25	0	16	16	10	84.0	84.0
13.	Róbert	MIČEK		TKE	22	23	0	0	0	0	26	71.0	71.0
14.	Peter	MLYNÁRIK	VZA	23	0	11	0	7	8	19	68.0	68.0
15.	Jaroslav OGURČÁK	BBA	0	1	19	0	22.5	19	0	61.5	61.5
16.	Marian	SPIŠIAK		SPE	0	21	20	0	0	15	0	56.0	56.0
17.	Milan	DUDRA		KYS	0	0	10	0	12	13	16	51.0	51.0
18.	Jozef	ŽENIŠ		SPE	0	13	14	0	19	0	0	46.0	46.0
19.	Mikuláš	NOVOTA		TKE	0	6	0	0	8	11	17	42.0	42.0
20.	Jozef	KRÁL		VZA	0	7	0	0	17	17	0	41.0	41.0
21.	Peter	ĎURČO		TPA	0	20	9	0	9	0	0	38.0	38.0
22.	Radoslav JONÁŠ		BBA	25	12	0	0	0	0	0	37.0	37.0
23.	Karol	HIERWEG		BBA	0	0	13	0	13	9	0	35.0	35.0
	Karel	POŠTULKA	TPA	0	4	16	0	15	0	0	35.0	35.0
25.	Tibor	KRŠKA		BBA	0	0	0	0	0	14	18	32.0	32.0
26.	Valér	FRANKO		KYS	0	0	7	0	0	12	12	31.0	31.0
27.	Igor	PORUBČAN	KYS	0	0	0	0	11	3	14	28.0	28.0
28.	Dušan	BUKOVÁC		FBA	20	0	0	0	0	0	6	26.0	26.0
29.	Ján	ŠMELÍK		RBA	0	5	4	0	6	0	9	24.0	24.0
	Peter	BARCÍK		TKE	0	0	0	0	14	10	0	24.0	24.0
	Volodimir PROKOPEC	PBA	0	0	24	0	0	0	0	24.0	24.0
32.	Zdenko	ROHÁČ		TKE	21	0	0	0	1	0	0	22.0	22.0
33.	Tomáš	NAVRÁTIL	BBA	0	0	17	0	0	0	0	17.0	17.0
34.	Tomáš	SIKORA		VZA	0	0	0	0	0	0	15	15.0	15.0
35.	Dušan	FURUCZ		FBA	0	0	0	0	0	7	7	14.0	14.0
36.	Martin	BEDNÁRIK	PBA	0	0	0	0	0	0	13	13.0	13.0
37.	Pavol	ŠOLTÉS		SSN	0	0	12	0	0	0	0	12.0	12.0
38.	Milan	MITELMAN	VZA	0	0	3	0	3	5	0	11.0	11.0
	Peter	ILLÉS		TKE	0	11	0	0	0	0	0	11.0	11.0
	Ján	MAGNA		ZMA	0	0	0	0	0	0	11	11.0	11.0
41.	Peter	ČULEN		BBA	0	10	0	0	0	0	0	10.0	10.0
	Marek	NOSKO		TKE	0	0	0	0	10	0	0	10.0	10.0
	Peter	SLÁMA		TKE	0	3	0	0	5	2	0	10.0	10.0
44.	Igor	ZUZČÁK		BBA	0	9	0	0	0	0	0	9.0	9.0
45.	Martin	BARČ		SSN	0	0	8	0	0	0	0	8.0	8.0
	Rostislav NAVRÁTIL	OBA	0	8	0	0	0	0	0	8.0	8.0
	Miloš	KURTAŠ		TKE	0	0	0	0	0	0	8	8.0	8.0
48.	Michal 	BARTÁK		PEZ	0	0	5	0	2	0	0	7.0	7.0
49.	Dušan	HRNČIAR		EBB	0	0	0	0	0	6	0	6.0	6.0
50.	Miroslav MIHALIK	TPA	0	0	0	0	4	1	0	5.0	5.0
	Peter	RICHTER		ZMA	0	0	0	0	0	0	5	5.0	5.0
52.	Rastislav MIKLUŠ	FBA	0	0	0	0	0	0	4	4.0	4.0
	Štefan	RÁCZ		KYS	0	2	2	0	0	0	0	4.0	4.0
	Jozef 	FEDOR		SPE	0	0	0	0	0	4	0	4.0	4.0
55.	Tomáš	ZVARÍK		DKE	0	0	0	0	0	0	3	3.0	3.0
56.	Ľuboslav GARGULA	SSN	0	0	0	0	0	0	2	2.0	2.0
57.	Róbert	SCHENK		RBA	0	0	0	0	0	0	1	1.0	1.0
	Patrik	ČERMÁK		EBB	0	0	1	0	0	0	0	1.0	1.0
													
W 21-												
1.	Katarína LIBANTOVÁ	SPE	30	30	30	0	30	30	30	150	180
2.	Mária	BARANOVÁ	FBA	26	0	29	0	22	27	24	128	128
3.	Alena	JANOTOVÁ	FBA	28	0	23	0	24	26	23	124	124
4.	Martina	RÁKAYOVÁ	TKE	29	26	0	0	29	0	29	113	113
5.	Alena	ĎURČOVÁ		VZA	0	0	28	0	28	29	22	107	107
	Jana	SLÁMOVÁ		DKE	0	27	0	0	27	28	25	107	107
7.	Jela	FURUCZOVÁ	FBA	27	0	15	0	0	19	28	89	89
8.	Jana	ŠMELÍKOVÁ	RBA	0	22	22	0	6	18	19	87	87
9.	Želmíra	KORLOVÁ		TKE	0	23	0	0	23	22	16	84	84
10.	Magdaléna HASPROVÁ	TPA	0	11	26	0	21	24	0	82	82
11.	Lucia	KOTRYOVÁ	EBB	0	0	27	0	26	25	0	78	78
	Miroslava SEIDLOVÁ	EBB	0	28	25	0	25	0	0	78	78
	Ivona	FURUCZOVÁ	FBA	0	0	17	0	19	21	21	78	78
14.	Iveta	NAVRÁTILOVÁ	OBA	0	29	20	0	13	15	0	77	77
15.	Eva	MUŠINSKÁ	TKE	0	20	0	0	16	20	20	76	76
16.	Mária	PARÁKOVÁ	EBB	0	21	16	0	18	17	0	72	72
17.	Katarína SCHENKOVÁ	RBA	0	17	10	0	11	10	14	62	62
18.	Zuzana	POŠTULKOVÁ	TPA	0	19	21	0	4	14	0	58	58
19.	Ivana	STUDENÁ		TPA	0	10	0	0	20	23	0	53	53
20.	Paulína	MÁJOVÁ		BBA	0	25	0	0	0	0	26	51	51
	Miriam	KRÁLOVÁ		VZA	0	24	0	0	0	0	27	51	51
22.	Linda	KUKLIŠOVÁ	TKE	0	9	0	0	12	11	18	50	50
23.	Viola	JUHASOVA	KRA	0	0	11	0	15	16	0	42	42
24.	Renata	BARCÍKOVÁ	BBA	0	0	18	0	5	13	0	36	36
25.	Katarína VALOVIČOVÁ	RBA	0	8	4	0	0	8	12	32	32
26.	Ľubica	NOSKOVÁ		TKE	0	0	8	0	2	0	15	25	25
27.	Jana	POPOVIČOVÁ	PBA	0	0	24	0	0	0	0	24	24
28.	Jana	FRANKOVÁ	KYS	0	0	3	0	10	5	0	18	18
29.	Karolína MATEIDESOVÁ	BBA	0	0	0	0	0	0	17	17	17
30.	Beata	VÁVROVÁ		BBA	0	16	0	0	0	0	0	16	16
31.	Hana	ŠMELÍKOVÁ	RBA	0	0	7	0	8	0	0	15	15
32.	Soňa	KONDRLÍKOVÁ	VZA	0	0	0	0	0	0	13	13	13
33.	Ingrid	SOBOTKOVÁ	TKE	0	0	0	0	0	0	11	11	11
	Katarína VOZÁROVÁ	RBA	0	7	0	0	0	4	0	11	11
35.	Táňa	ČASNOCHOVÁ	EBB	0	0	9	0	0	0	0	9	9
36.	Anna	TOMKOVÁ		EBB	0	0	0	0	0	7	0	7	7
37.	Zuzana	HITZINGEROVÁ	EBB	0	0	0	0	0	6	0	6	6
38.	Zuzana	VALOVIČOVÁ	FBA	0	0	0	0	0	3	0	3	3
	Katarína SREBALLOVÁ	PBH	0	0	0	0	3	0	0	3	3
40.	Milada	ZUŠČINOVÁ	KYS	0	0	2	0	0	0	0	2	2
	Gabriela BRÍDZIKOVÁ	FBA	0	0	0	0	0	2	0	2	2
42.	Viktória NOVÁKOVÁ	EBB	0	0	0	0	1	0	0	1	1
M -18												
1.	Pavol	BUKOVÁC		FBA	29	0	30	0	30	29	29	147	147
2.	Peter	LABUDA		FBA	30	0	27	0	29	30	30	146	146
3.	Michal	STASZ		PBA	28	29	26	0	28	28	24	139	163
4.	Juraj	HORNIAK		PBA	27	30	23	0	27	27	28	139	162
5.	Marek	KRIŽAN		UKE	0	28	28	0	26	23	26	131	131
6.	Tomáš	MATEIČKA	PBA	0	27	25	0	25	22	23	122	122
7.	Marek	MELIŠÍK		VZA	0	24	20	0	23	21	22	110	110
8.	Andrej	PATRÁŠ		EBB	0	26	15	0	20	18	27	106	106
9.	Ondrej	PIJÁK		SPE	0	0	0	0	21	26	25	72	72
10.	Pavol	FAZEKAŠ		KYS	0	0	24	0	22	25	0	71	71
11.	Michal	JUHAS		KRA	0	0	22	0	24	24	0	70	70
12.	Martin	MACHÁČEK	MZV	0	25	21	0	0	0	21	67	67
13.	Daniel	HORSKÝ		MZV	0	0	0	0	20	20	0	40	40
14.	Sergij	MUCHIDINOV	PBA	0	0	29	0	0	0	0	29	29
15.	Pavol	ZVARA		FBA	0	23	0	0	0	0	0	23	23
16.	Juraj	PÄTOPRSTÝ	SPE	0	0	19	0	0	0	0	19	19
	Rado	ČAJA		TKE	0	0	0	0	0	19	0	19	19
18.	Tomáš	ŽILINČÍK	TKE	0	0	18	0	0	0	0	18	18
M -20												
1.	Peter	GLONČÁK		FBA	30	0	30	0	24	20	29	133	133
2.	Rastislav SEMAN		TKE	26	16	29	0	0	30	27	128	128
3.	Andrej	MÁJ		BBA	28	15	28	0	0	28	28	127	127
4.	Štefan	ŠURGAN		EBB	27	18	27	0	18	22	30	124	142
5.	Igor	PATRÁŠ		TKE	29	25	26	0	0	0	25	105	105
6.	Peter	BOHUŠ		FBA	0	0	23	0	29	29	23	104	104
	Štefan	RÁKAY		TKE	0	0	22	0	30	28	24	104	104
8.	Pavol	KRIŠKA		VZA	0	0	21	0	28	27	20	96	96
9.	Michal	PAVELEK		SPE	0	0	25	0	26	24	0	75	75
10.	Vladimír DVOŘÁK		SPE	0	0	20	0	27	26	0	73	73
11.	Martin	RICHTER		ZMA	0	0	0	0	25	25	22	72	72
12.	Vladislav JANOTA	FBA	0	0	24	0	0	0	21	45	45
13.	Michal	SPIŠIAK		FBA	0	0	6	0	0	0	26	32	32
												
W -20												
1.	Zora	KÁTLOVSKÁ	RBA	30	12	19	0	17	0	29	107	107
2.	Marcela	KOLLÁROVÁ	TKE	29	18	14	0	9	12	28	101	110
3.	Mária	KONEČNÁ		RBA	0	14	12	0	14	9	27	76	76
4.	Martina	KOLLÁROVÁ	DKE	0	15	6	0	0	0	26	47	47
5.	Jana	MIKLUŠOVÁ	FBA	0	0	13	0	0	0	30	43	43
6.	Mária	CÚTOVÁ		EBB	0	13	1	0	0	0	0	14	14
7.	Katarína VOZÁROVÁ	RBA	0	7	0	0	0	4	0	11	11
8.	Jana	FAZEKAŠOVÁ	KYS	0	0	0	0	7	1	0	8	8
9.	Monika	HOLKOVÁ		EBB	0	0	5	0	0	0	0	5	5
W -18											
1.	Marta	PRÉKOPOVÁ	MZV	29	30	30	30	30	29	30	150	208
2.	Monika	KOLLÁROVÁ	UKE	28	24	29	27	28	30	29	144	195
3.	Iveta	KŘIVÁNKOVÁ	UKE	27	28	25	29	0	0	26	135	135
4.	Katarína SCHWARZOVÁ	PBA	0	26	27	28	26	26	25	133	158
5.	Zora	VACHOVÁ		SPE	0	0	28	25	0	0	28	81	81
6.	Lenka	ONDREJKOVÁ	EBB	0	23	0	0	29	25	0	77	77
	Silvia	KMEŤOVÁ		RBA	0	27	24	26	0	0	0	77	77
8.	Ivana	CHOVANOVÁ	KYS	0	0	0	0	27	27	0	54	54
9.	Barbora	MURÁRIKOVÁ	BBA	0	25	0	0	0	0	27	52	52
10.	Katarína LABAŠOVÁ	UKE	30	0	0	0	0	0	0	30	30
11.	Zuzana 	ORAVCOVÁ	SPE	0	0	0	0	0	28	0	28	28
12.	Zuzana 	TURINIČOVÁ	FBA	0	0	0	0	0	0	24	24	24

6th EFOL - MAJSTROVSTVÁ EURÓPY LESNÍKOV v orientačnom behu - 11. - 14. 8. 1999, Rožňava, Slovakia
Bol som prítomný na 6. majstrovstvách Európy lesníkov v orientačnom behu, ktoré s centrom v Rožňave usporiadal Lesnícky výskumný ústav Zvolen na čele s riaditeľom pretekov Jurajom Prékopom. Preteky na klasických tratiach a v štafetách sa konali na Silickej planine nad obcou Silica a v meste Rožňava sa pretekalo v mestskom OB. Myslím, že skoro 350 účastníkov zo 14 krajín muselo domov odchádzať spokojných. Spokojní boli určite i organizátori a všetci, ktorým osud podujatia nebol ľahostajný. Boli to naozaj pekné preteky. Takýmto podujatím sa môžu prezentovať naše športy verejnosti bez hanby. Či už po technickej alebo spoločenskej stránke. Určite sa to nedá porovnávať s najvrcholovejšími akciami v OB (napr. Svetový pohár), no lesnícke podujatie bolo skvelou propagáciou krásy orientačného behu najmä mestským OB v centre Rožňavy, ktoré dramatickým dianím, pútavým komentovaním a rýchlym sledom pritiahli kopu divákov.
Puco
Z výsledkov:
jednotlivci 12. 8. 1999

M -12
	1	LAT 	OZOLINS Kristaps 	30.36
	2	CZE 	POKLOP 	Martin 		35.03
	3	SVK 	KUCHTA 	Michal 		43.36
	8	SVK 	PORUBČAN Matúš 		152.10

M -14
	1	SVK 	NOVOTNÝ Vladimír 	54.42
	2	LAT 	LEBEDOKS Eriks 		61.18
	3	EST 	SKLAVE 	Helmut 		63.41
	5	SVK 	PRAMUKA Lukáš 		67.35

M -18
	1	SVK 	BUKOVAC Pavol 		49.31
	2	EST 	SKLAVE 	Anti 		61.07
	3	CZE 	VÁCLAVEK Štepán 	68.08
	5	SVK 	KRIŽAN 	Marek 		72.01
	9	SVK 	LALÍK 	Michal 		138.32

M 21-
	1	HUN 	CSERPÁK Zsolt 		67.25
	2	CZE 	ZUZÁNEK Zdeněk 		71.02
	3	HUN 	KISS 	József 		72.18
	4	HUN 	VARGA 	Bálint 		73.17
	5	CZE 	JAŠEK 	Petr 		73.45
	33	SVK 	DUDRA 	Milan 		107.55
	39	SVK 	PORUBČAN Igor 		113.45
	46	SVK 	HARMANIAK Boris 	121.27
	Disk	SVK 	GARGUĽA, KARCOL V., PORUBČAN B.

M 35-
	1	SWE 	FAZAKAR Zoltan 		64.36
	2	GER 	BLASCHKE Markus 	67.27
	3	SVK 	NOSKO 	Marek 		71.16
	4	SVK 	ŠOLTÉS 	Pavol 		72.43
	12	SVK 	APFEL 	Eduard 		117.20
	13	SVK 	MIKUŠ 	Dušan 		135.58

M 40-
	1	FIN 	PARTANEN Pekka 		60.46
	2	FIN 	MARTIKAINEN Ari 	61.55
	3	CZE 	VÁCLAVEK Jiří 		62.25
	5	SVK 	KARCOL 	Miroslav 	67.31

M 45-
	1	SWE 	OLSSON 	Willy		44.19
	2	FIN 	ÄIJC 	Matti 		44.20
	3	FIN 	PIIRONEN Markku 	51.22
	13	SVK 	MIREK 	Blažej 		102.51
	14	SVK 	KRET 	Pavol 		113.32
	15	SVK 	HARMANIAK