INFOB 17/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
Karol HIERWEG, e-mail: karol.hierweg@work4.sk

VŠETKÝM ZÁUJEMCOM O SEMINÁR KARTOGRAFOV
Mapová komisia SZOŠ pozýva týmto všetkých záujemcov o seminár kartografov na túto
akciu, ktorá nadväzuje na seminár kartografov usporiadaný minulý rok vo Veľkom Krtíši.
Prihlásiť sa môžete osobne, písomne, telefonicky, e-mailom u ktoréhokoľvek člena Mapovej
komisie (kontakty sú uvedené na záver) alebo na sekretariáte SZOŠ do konca septembra 1999. 
	Termín: 23. - 24. 10. 1999
	Miesto: Bratislava - Devínska Nová Ves
	Ubytovanie: v bytoch R. Jonáša a J. Furucza. Karimatka a spacák sú potrebné.
Predbežný program: 
Piatok 22.10.: 	príchod, ubytovanie, príprava podkladov do terénu.
Sobota 23.10.: terénne práce (mapovanie) - les, otvorený terén
		hodnotenie a test priebežnosti porastov
		pokračovanie terénnych prác (mapovanie) - les, otvorený terén
		práca s výškomerom
		príprava podkladov na kancelárske práce (kreslenie).
		V prípade dažďa sa bude simulovať mapovanie v daždi a vodovzdorná 
		úprava podkladov a tela (obuv, odev).
Nedeľa 24.10:	kancelárske práce - kreslenie mapy v programe OCAD.

Ostatné informácie: 
Účastníci seminára obdržia: 
- sadu farebných túh do pentelky
- gumu
- fóliu
- metodickú príručku pre tvorbu máp pre OB
- normu pre tvorbu máp pre OB, tzv. mapový kľúč (platí pre tých, ktorí neobdržali minule)
- úhradu cestovných nákladov.
Účastníci si so sebou prinesú:
- pentelky 0,5 mm, 4 kusy
- priehľadnú lepiacu pásku
- podložku na mapovanie
- spacák a karimatku, jedlo na dva dni
- chuť do mapovania a dobrú náladu
- obuv a oblečenie do dažďa.

Kontaktné adresy: 
Slovenský zväz orientačných športov, Mapová komisia
Junácka 6, 832 80 Bratislava
e-mail: szob@isternet.sk
tel.	07/49249207

Martin Bednárik, Gelnická 20, 831 06 Bratislava
e-mail: geofmabe@nic.savba.sk
tel.	07/59410607 (práca)

Rado Jonáš, J. Smreka 10, 841 07 Bratislava
e-mail:	 bazinak@yahoo.com 
tel.	07/59562244 (práca), 07/64777116 (domov)

Ján Furucz, Jasovská 6, 851 01 Bratislava
e-mail:	 jan.furucz@mail.spp.sk
tel.	07/58692337 (práca), 07/63833772 (domov), 0905/628133 (mobil)

Tieto a ďalšie informácie budú zverejnené na internetovskej stránke SZOŠ www.alfa.sk/ob,
v INFOBe a na ďalších pretekoch, prípadne osobne samotným záujemcom.
Tešíme sa na Vašu účasť !
Za MK SZOŠ Rado Jonáš

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
2. 10. - Medzinárodné majstrovstvá ČR v parkovom OB - Konopiště u Benešova, ČR
2. 10. - Majstrovstvá Maďarska v MTB-O (klasika) - Jakabszállás - Kecskemét, HUN
2. - 3. 10. - Trek Nízke Tatry - Tále, Horal club B. Bystrica
2. - 3. 10. - Taliansky pohár v OB (s možnosťou tréning. tábora 27. - 30. 9.) - Val di Cembra, Trentino, Taliansko
8. - 10. 10. - Európsky pohár juniorov v OB - Salzburg, Rakúsko
9. - 10. 10. - GEMMA MARATHON ORIENTEERING (športový treking) - Velké Karlovice, ČR
12. 10. - Svetový pohár v MTB-O ´99, 1. kolo (klasická trať) - Mieming, Rakúsko
15. - 17. 10. - Svetový pohár v MTB-O ´99, 2., 3., 4. kolo (KT, klasická trať, štafety) - Jedovnice, ČR
23. - 24. 10. - Plzeňský HROB - horský OB - Horní Bříza, ČR
30. - 31. 10. - Eger Grand prix (2-dňový OB) - Eger, Maďarsko
30. 10. - 1. 11. - Svetový pohár v MTB-O ´99, 5., 6., 7. kolo (scorelauf, klas. trať, štafety) - La Roda del Vallés, Španielsko
6. - 7. 11. - 47. Spartacus kupa v OB - Csákvár, Maďarsko
6. - 7. 11. - M ČR v horskom OB (preteká sa aj v Rakúsku) - Nové Hrady, ČR
13. 11. - Verejné cyklistické orientačné preteky - 9. ročník (scorelauf) - Topoľčianky, TPK + TPV
20. - 28. 11. - Medzinárodné preteky a tréningový LOB tábor - Skei, Lillehammer, Nórsko
2. - 7. 1. 2000 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Manawatu, Nový Zéland
4. - 7. 3. 2000 - Portugal „O“ meeting 2000, IOF ranking (KT, 2x klasika, skrátená) - Mira, Portugalsko
12. - 18. 4. 2000 - Medzinárodné preteky dorasteneckých školských družstiev v OB (klasika + KT + štafety) - Ashdod, Izrael
22. - 26. 6. 2000 - Majstrovstvá Európy dorastu v OB (parkový, klasika, štafety) - Svetlogorsk, Rusko
28. 6. - 4. 7. 2000 - (III.) Majstrovstvá Európy v OB (štafety, klasika, KT) - Truskavec, Ukrajina
21. - 23. 7. 2000 - 24. ročník Veľkej ceny Slovenska v OB - GPS 2000 - Gombasek, TU Košice

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

RE: GPS ´99
„Výborné zázemie, kvalitná mapa, plná spokojnosť“. To bolo to, čo sme sko usporiadatelia od týchto pretekov pôvodne očakávali (a čo som si ešte tesne pred GPS myslel). Skutočnosť v druhej veci (a tým pádom aj tretej) však bola minimálne čiastočne rozdielna.
Prečo - príčiny sú veľmi jednoduché a spadajú do 2 kategórií - personálnej a ekonomickej. Oproti očakávaniam v čase prihlásenia sa na usporiadanie podujatia vlastné sily oddielu nestačili na 100% kvalitné zmapovanie celého terénu. V konečnom dôsledku jeden mapár na 15 štvorcov može stačiť, ale len v prípade, ak má na to mesiac a viac času. Náhradné riešenie - „jeden mapár a dvaja-traja hľadači“ je závislé od kvality zúčastnených. Už úspechom bolo, že mapu v elektronickej podobe sme mali viac ako mesiac dopred. Žiaľ, „vychytať jej muchy“ sa v plnej miere nepodarilo, ako som sa aj ja sám osobne presvedčil. Život ukázal, že momentálne už v oddieli nemáme pretekára, ktorý je skutočne schopný mapu stopercentne čítať. Všetky trate elitných kategórií boli prebehnuté, aj tak však priamo v ideálnych postupoch toho zostalo príliš veľa. Čiže - náš oddiel v jeho súčasnej konštelácii už nie je schopný zabezpečiť kvalitné vrcholové preteky samostatne.
Tento problém by sa dal riešiť externou výpomocou. Tu však vstupuje do hry druhý faktor - ekonomický. Organizovanie pretekov s novou mapou je v SR už viac ako ekonomickým hazardom (aj napriek určitej dodatočnej politike zväzu). Nízky počet pretekárov a klesajúci počet subjektov ochotných a schopných sponzorovať spôsobujú stav, kedy oddiel aj v prípade, že využije len vlastné sily, na akcii prerobí. A „najatie“ ďalších pomocníkov náklady geometrickým spôsobom zvyšuje. Dokonca problémom už začína čoraz viac byť aj možná miera využitia vlastných síl. Už je len málo „šialencov“, ktorí sú ochotní stráviť mesiac v lese za 50 Sk na hodinu (alebo aj menej), keď ich príjem za hodinu inde je aj 1000 Sk.
Tento stav ale neznamená určitý bludný kruh, z ktorého najjednoduchším východiskom je už viacej preteky nerobiť, alebo sa „vykašľať“ na to, že nie sú dosť kvalitné. Keďže druhý variant osobne neakceptujem, EBB minimálne v roku 2000 žiadne vrcholové preteky v DOB organizovať (asi) nebude.
Čo však ďalej - účelom týchto viet nie je vyžalovať sa, alebo ospravedlňovať sa (to by to isté muselo urobiť mnoho ďalších slovenských usporiadateľov). Účel je iný - myslím si, že je už najvyšší čas, aby sa tento typ problémov začal systematicky riešiť. Nízka kvalita a nízky počet pretekárov s ním veľmi úzko súvisia a takto sa vytvára zásadný systémový problém, ohrozujúci možno aj samotnú existenciu OB v SR. Preteky v SR sú už momentálne ohrozeným druhom, kvalitné preteky asi vymierajúcim - sme schopní tento trend zvrátiť?
Juraj Nemec
23. Grand Prix Slovakia, 27. - 29. 8. 1999, Ružiná
K 3
1	RBA	Kováč Milan		80.06
2	UBM_ROM	Hečko Ana		111.49
3	DKE 	Kollár Jozef 		126.07
	
M -10
1	KYS	Kvaka Jakub		89.16
2	KYS	Porubčan Matúš		102.59
3	KYS	Kvaka Ján		108.01

M -10R
1	BBA	Barcík Róbert		115.43
2	KYS	Franko Dávid		121.16
3	RBA	Hraboš Matej		180.41

M -12
1	SPA_HUN	Lenkei Zsolt		78.08
2	BYT-HUN	Lukács Mihály		78.51
3	BYT_HUN	Gadolla Máté		78.53
4	KYS8701	Kvaka Ondrej		84.27

M -14
1	BYT_HUN	Lukácz Maté		84.08
2	BYT_HUN	Oszlovics Adám		89.38
3	UKE	Pavlovič František	89.46

M -16
1	HBU_HUN	Szucs Levente		86.35
2	HBU_HUN	Szebeházy István	92.10
3	SAD_HUN	Pelyhe Daniel		96.39
4	UKE	Drenčák Tomáš		97.09

M -18
1	HBU_HUN	Scultety Marton		121.58
2	DKP_CZE	Mrázek Jan		124.27
3	MLG_HUN	Csillik Dávid		131.02	
6	PBA	Stasz Michal 		136.01

M -20
1	SZV_HUN	Szucs Gábor		168.05
2	SZV_HUN	Molnár Atila		168.08
3	DKP_CZE	Mrázek Jiří		177.00
5	TKE	Seman Rastislav		203.17
M 21-A
1	UBM_ROM	Sebestyen Istvan	165.44
2	SZV_HUN	Novai Gyorgy		170.18
3	TKE	Roháč Zdenko		174.30

M 21-B
1	JVS_HUN	Terenyei Lájos		108.38
2	BEA_HUN	Károlyi Gyula		119.23
3	QSZ_HUN	Kovács Zoltán		120.39
16	TPK	Borčin Peter		166.34

M 35-
1	WAW_POL	Kozlowski Jacek		140.42
2	TKE	Nosko Marek		143.53
3	SZV_HUN	Gera Tibor		148.06

M 40-
1	FBA	Mižúr Ján		108.34
2	MEA_HUN	Bokros István		108.44
3	TKE	Kuchta Ján		128.46

M 45-
1	PSE_HUN	Erdély Tibor 		121.18
2	TOR_HUN	Kéri Péter		123.11
3	MEA_HUN	Bokros Gyorgy		131.33
4	ZMT	Zacharovský Ivan	136.25

M 50-
1	KYS	Franko Stanislav	93.05
2	SPA_HUN	Bogdanovits And.	98.35
3	DKP_CZE	Procházka Aleš		115.34

M 55-
1	KOL_BEL	Marien Jef		95.02
2	DKE	Sleziak Wilfried	95.58
3	PBM_CZE	Přikryl Kamil 		129.16

M E
1	TKE	Pollák Jozef		180.43
2	BBA	Dávidík Marian		181.44
3	BBA	Libant František	181.52
4	BBA	Wallner Jozef		182.05
5	MEA_HUN	Domonyik Gábor		185.08
6	VZA	Chupek Jozef 		199.07

W -10
1	TEP_CZE	Macková Lucia		144.51
2	RBA	Šmelíková Lucia		176.30
3	SPE	Paulová Lenka		205.13

W -10R
1	DKE	Sleziaková Zuza		107.59
2	KYS	Franková Barbora	112.47
3	SAD_HUN	Koos Brigita		133.25
	
W -12
1	BYT_HUN	Tas Katalin		84.10
2	UKE	Kršiaková Jana		84.13
3	SAD_HUN	Koos Diana		106.42

W -14
1	SPE	Vachová Veronika	84.49
2	UKE	Macinská Jana		96.33
3	SZV_HUN	Szekeres Ildikó		97.45

W -16
1	HBU_HUN	Fekete Zsuzsa		77.30
2	UKE	Labašová Katarína	94.52
3	HBU_HUN	Fekete Anikó		104.06

W -18
1	HBU_HUN	Biro Alma		127.19
2	MZV	Prékopová Marta		139.53
3	SZV_HUN	Csanyi Adrienn		147.00

W 21-A
1	FBA	Miklušová Jana		159.04
2	FBA	Furuczová Ivona		178.50
3	TKE	Nosková Ľubica		179.05

W 21-B
1	MEA_HUN	Zsebehazy Eszter	107.15
2	SPA_HUN	Cserveny Judit		130.57
3	SAD_HUN	Nagy Akosne		141.14
5	SPE	Paulová Iveta		152.37

W 35-
1	BBA	Májová Paulína		151.45
2	MLG_HUN	Kissné Kis Mária	165.36
3	BBA	Vávrová Beata		187.43

W 40-
1	BYT_HUN	Horváth Magda		110.33
2	PSE_HUN	Jenövári Gabriella	118.09
3	DKP_CZE	Mrázková Ivana		120.28
4	SPE	Poláčková Darina	172.45

W 45-
1	POS_HUN	Korik Vera		97.32
2	ROB_HUN	Mitterer Andrea	110.58
3	PSE_HUN	Schell Antalné		130.23
5	SPE	Brzová Marta 		176.48

W E
1	SPE	Libantová Katarína	168.27
2	MEA_HUN	Bokros Andrea		182.02
3	TKE	Korlová Želmíra		185.02
4	TKE	Slámová Jana		219.41
5	MEA_HUN	Farkas Gabriella	221.14
6	TSP_HUN	Gyalog Zsuzsa		225.09

Zmeny v zabezpečení nástupu na ZVS odvedencov - športovcov
Od 1. 10. 99 vstúpia do platnosti nové metodické pokyny Ministerstva obrany SR v zabezpečení nástupu na ZVS odvedencov - športovcov. Cieľom výberu a povolávania športovcov je umožniť tým, čo pred nástupom na ZVS dosiahli určitú športovú výkonnosť, aby si ju mohli počas ZVS udržať, prípadne zvýšiť v oddieloch vrcholového a výkonnostného športu vojsk MO SR, MV SR, MDPT SR. Výber sa rieši spracovaním zoznamu športovcov. Príslušné orgány športových a telovýchovných organizácií (športové zväzy) predložia do 30. 9. OVS (podľa miesta bydliska príslušného športovca) zoznam s osobnými údajmi tých športovcov, ktorí nemajú žiadne zákonné prekážky a majú v budúcom roku nastúpiť na ZVS. Ich športová výkonnosť je na úrovni reprezentácie, prípadne súťaží riadených republikovým zväzom. Z menných zoznamov od všetkých OVS vykoná oddelenie TVŠ GŠ Armády SR v januári výber športovcov do vojenských športových oddielov. OTVŠ spracuje zoznam v príslušných nástupných termínoch do vybraných oddielov Dukla, ŠKP alebo VTJ. Vo výnimočných prípadoch OTVŠ spracováva doplnky na základe písomných požiadaviek veliteľov útvarov v ktorých sú Dukla, ŠKP alebo VTJ. Požiadavky do doplnkov musia byť odoslané vždy o 3 mesiace skôr ako je predpokladaný nástupný termín. Prosím zástupcov klubov, aby v prípade záujmu o umiestnenie svojich športovcov - odvedencov do športových vojenských oddielov (nástup na ZVS vo VÚ Malacky v spolupráci so Z. Mézesom funguje, do Dukly je však už treba byť naozaj výnimočným športovcom alebo mať dobré osobné kontakty) s dostatočným časovým predstihom na sekretariát SZOŠ nahlásili: - meno a priezvisko odvedenca, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, materskú TJ, výkonnostnú triedu, kategóriu, a v ktorej OVS je odvedenec v evidencii. Pre nástup na ZVS v r. 2000 pošlite požiadavky do 30. 9. 1999. M. Kazík
MIRIAM KRÁLOVÁ ZNOVU MEDAILISTKA NA EURÓPSKOM ŠAMPIONÁTEMAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ROB - 11. - 12. 9. 1999, VARAŽDÍNSKE TOPLICE, CHORVÁTSKO
3.5 MHz 

JuniorI 
 1. Oma Jakub		Czech 		01:05:39 	4 
 2. Vana Petr		Czech 		01:09:42 	4 
 3. Bala Radoslaw	Poland 		01:11:57 	4 
10. Mistrik Marek	Slovakia 	01:32:13 	4 
13. Hudak Martin	Slovakia 	01:42:31 	4 
25. Tomaščin Andrej	Slovakia 	02:04:57 	4 

Old Timer 
 1. Kulikov Alexander Russian 	00:50:30 	4 
 2. Romanenko Vasyl	Ukraine 	00:55:53 	4 
 3. Fursa Oleg 	Ukraine 	00:59:12 	4 
 6. Jan Gracjasz	Poland 		01:01:48 	4 
14. Mitelman Milan	Slovakia 	01:10:32 	4 
28. Pavelek Viktor	Slovakia 	01:50:55 	4 

Muži
 1. Pospišil Vit	Czech 		01:03:59 	5 
 2. Fučik Karel	Czech 		01:04:55 	5 
 3. Sharshenov Bakty.	Russian 	01:09:02 	5 
 4. Rada Pavel		Czech 		01:09:08 	5 
 5. Ambrapas Gintautas Lithuania 	01:12:27 	5 
 6. Gubarev Roman	Russian 	01:13:47 	5 
 7. Cserpák Zsolt	Hungary 	01:13:49 	5 
 8. Viskup Peter 	Slovakia 	01:15:09 	5 
14. Tomaščin Martin	Slovakia 	01:21:51 	5 
17. Kawasch Dušan	Slovakia 	01:25:37 	5 

Veteráni 
 1. Semenov Nikolay	Russian 	01:45:44 	4 
 2. Petrov Anatoly	Russian 	01:49:19 	4 
 3. Kuvaldin Eduard  Russian 	01:53:07 	4 

Ženy 
 1. Novotna Lenka	Czech 		00:55:12 	4 
 2. Shutkowskaya Oksa.	Russian 	00:57:51 	4
 3. Fursa Olena	Ukraine 	00:59:25 	4 
 4. Kralova Miriam   Slovakia 	01:04:30 	4 
 5. Solovjeva Nina	Russian 	01:04:58 	4 
 6. Dura Magdalena   Poland 		01:05:37 	4 
 7. Šimečkova Barbora Slovakia 	01:06:43 	4 
 8. Toporova Lubica  Slovakia 	01:07:18 	4 

družstvá

Juniori
		1. CZE	02:15:21 
Oma Jakub, Vana Petr, Voraček Michal 
		2. POL	02:31:37 
		3. RUS	02:38:51 
		5. SVK	03:14:44 
Mistrik Marek, Hudak Martin, Tomaščin Andrej 

Old Timer 
		1. UKR	01:55:05 
Romanenko Vasyl, Fursa Oleg, Velikanov Mykola
		2. HUN	02:02:19 
		3. RUS	02:04:19 
		7. SVK	03:01:27 
Mitelman Milan, Pavelek Viktor, Fekiač Jozef 

Muži
		1. CZE	02:08:54 
Pospišil Vit, Fučik Karel, Rada Pavel 
		2. RUS	02:22:49 
		3. POL	02:35:06 
		4. SVK	02:37:00 
Viskup Peter , Tomaščin Martin, Kawasch Dušan 
Veteráni 
		1. RUS	03:35:03 
Semenov Nikolay, Petrov Anatoly, Kuvaldin Eduard
		2. HUN	04:09:19 
		3. GER	03:53:11 

Ženy
		1. RUS	02:02:49 
Shutkowskaya Oksana, Solovjeva Nina, Anisimova Tatiana 
		2. CZE	02:03:02 
Novotna Lenka, Omova Michaela, Fučikova Hana 
		3. SVK	02:11:13 
Kralova Miriam, Šimečkova Barbora, Toporova Lubica 

144 MHz

Juniori 
 1. Kulikov Konstantin RUS	01:19:27 	4 
 2. Oma Jakub		CZE	01:20:26 	4 
 3. Ladan Vladimir	MDA	01:25:59 	4 
12. Hudak Martin	SVK	02:06:55 	4 
18. Tomaščin Andrej  SVK	02:15:01 	3 
31. Mistrik Marek	SVK	02:46:45 	4 

Old Timer 
 1. Kulikov Alexander	RUS	01:10:11 	4 
 2. Fursa Oleg		UKR	01:18:54 	4 
 3. Velikanov Mykola  UKR	01:19:36 	4 
29. Mitelman Mila   SVK	02:20:16 	4 
30. Pavelek Viktor	SVK	02:22:24 	4 
32. Fekiač Jozef	SVK	02:34:12 	4 

Muži
 1. Toderach Michail  MDA	01:05:27 	5 
 2. Fučik Karel	CZE	01:05:51 	5 
 3. Rada Pavel		CZE	01:08:40 	5 
 4. Viskup Peter	SVK	01:09:14 	5 
 5. Pospišil Vit	CZE	01:19:33 	5 
 6. Gureev Sergey	RUS	01:19:46 	5 
 7. Smolyarenko Petro UKR	01:20:16 	5 
 8. Cserpák Zsolt	HUN	01:22:50 	5 
18. Tomaščin Martin  SVK	01:45:41 	5 
26. Kawasch Dušan   SVK	01:58:48 	5 

Veteráni
 1. Votinov Volodymyr	UKR	01:15:09 	4 
 2. Petrov Anatoly	RUS	01:40:38 	4 
 3. Nilsson Olle	SWE	01:41:42 	4 

Ženy
 1. Shcheglova Irina  KAZ	01:08:54 	4 
 2. Fučikova Hana	CZE	01:16:54 	4 
 3. Dura Magdalena   POL	01:18:18 	4 
 4. Kralova Miriam   SVK	01:18:56 	4
 5. Zarnőczay Klára  HUN	01:19:13 	4 
 6. Novotna Lenka	CZE	01:25:10 	4 
 7. Solovjeva Nina	RUS	01:27:42 	4 
 8. Velikanova Yuliya UKR	01:28:11 	4 
21. Šimečkova Barbora SVK	01:56:56 	4 
22. Toporova Lubica  SVK	02:02:01 	4 

družstvá

Juniori
		1. CZE	02:50:24 
Oma Jakub, Vana Petr, Voraček Michal 
		2. POL	03:03:08 
		3. RUS	03:06:06 
		7. SVK	04:21:56 
Hudak Martin, Tomaščin Andrej 

Old Timer 
		1. RUS	02:32:29 
Kulikov Alexander, Gouliev Tchermen, Kirgetov Vladimir
		2. UKR	02:38:30 
		3. LTU	03:13:00 

Muži
		1. CZE	02:14:31 
Fučik Karel, Rada Pavel, Pospišil Vit 
		2. MDA	02:40:59 
		3. UKR	02:46:45 
		4. SVK	02:54:55 
Viskup Peter, Tomaščin Martin, Kawasch Dušan 

Veteráni
		1. UKR	03:16:17 
Votinov Volodymyr, Goloborodko Vasyl 
		2. RUS	03:28:35 
		3. GER	03:57:53 

Ženy
		1. CZE	02:42:04 
Fučikova Hana, Novotna Lenka, Omova Michaela 
		2. KAZ	02:52:13 
		3. HUN	02:53:12 
		4. UKR	02:56:30 
		5. RUS	03:06:47 
		6. POL	03:14:36 
		7. SVK	03:15:52 
Kralova Miriam, Šimečkova Barbora, Toporova Lubica 

Malé zdravotnícke okienko - Kliešte
Po návrate z pretekov môžete na sebe nájsť prisatého kliešťa. Každý to veľmi dobre poznáme. Aj keď ho opatrne odstránite, ešte to neznamená, že ste sa vyhli nebezpečenstvu. Kliešte totiž prenášajú dve nebezpečné choroby: kliešťovú encefalitídu a lymeskú boreliózu.
Lymeská borelióza je bakteriálne ochorenie. Typickým príznakom prvého štádia je pomaly sa šíriaca červená škvrna, objavujúca sa v mieste prisatia kliešťa, ktorá sa pomaly kruhovo zväčšuje. Priebeh ochorenia môžu doprevádzať príznaky podobné chrípke. V ďalšej fáze ochorenia sa po niekoľkých týždňoch môžu vyskytnúť problémy nervového, kardiovaskulárneho a kĺbového systému. Pri včasnej diagnostike môže byť lymeská borelióza účinne vyliečená antibiotikami.
Kliešťová encefalitída: (kliešťový zápal mozgu) je však ochorenie vírusové, ktoré prebieha v dvoch fázach. Prvé štádium začína 1 až 14 dní po prisatí kliešťa. Priebeh je opäť podobný chrípke. Ak ochorenie prejde do druhého štádia, býva jeho priebeh omnoho závažnejší. Vírusy kliešťovej encefalitídy môžu po masívnom rozmnožení preniknúť do centrálnej nervovej sústavy, kde poškodzujú nervové bunky. Dostavujú sa silné bolesti hlavy, zvracanie, vysoké horúčky a poruchy vedomia. Kliešťový zápal mozgu môže zanechať trvalé následky, ako je obrna, chronické bolesti hlavy, poruchy schopnosti sústrediť sa, znížená výkonnosť, depresie. Úmrtím končí 1 až 2 % ochorení.
Najlepším spôsobom, ako sa pred týmto ochorením chrániť, je preventívne očkovanie. Na kliešte môžete naraziť skoro všade v prírode. Pri pretekoch sa im tiež nemôžete vyhnúť. Pohybujú sa hlavne v tráve a nízkych krovinách. Každý na koho sa kliešť prisaje je vystavený riziku! Nie každý kliešť je nakazený vírusom kliešťovej encefalitídy, avšak každý, kto príde s kliešťom do styku, je vystavený riziku ochorenia. A to niekedy vedie k vážnemu poškodeniu zdravia.
Očkovanie prebieha nasledovne: 1. dávka - najlepšie je začať očkovanie v chladných mesiacoch roku (október až apríl), kým nastane aktivita kliešťov. 2. dávka - 14 dní až 3 mesiace po 1. dávke. V tejto dobe je už zaistená dobrá ochrana pre nasledujúcu sezónu. 3. dávka - 9 až 12 mesiacov po 2. dávke. Preočkovanie - jedna dávka aplikovaná opakovane každé tri roky zabezpečí dlhodobú ochranu.
Viem, že toľko múdrych slov naraz a ešte k tomu odo mňa zaskočí, ale prečítajte si tento text ešte raz a ...
V spolupráci s MUDr. Hánělovou pripravil VLADO s TPK - 0901 732 669

KOZEL CUP 1999 - konečné poradie
ŽENY
 1. CIESLAROVÁ JANA   	TRI	95
 2. KLAPALOVÁ MARCELA 	SRK	78
 3. NOVOTNÁ PETRA    	PHK	69
 4. LEPŠÍKOVÁ OLGA    	BOR	64
 5. HONZOVÁ MÁRIA    	TRI	63

MUŽI
 1. JEDLIČKA MICHAL   	DLI	80
 2. ROPEK RUDOLF     	DLI	73
 3. ZŘÍDKAVESELÝ LIBOR		DLI	59
 4. KLECH RICHARD    	HOB	44
 5. DÁVIDÍK MARIÁN    	TBM	43
 6. TICHÁČEK RADEK    	SJC	43
 7. HORÁČEK MICHAL  		VLI	40
 8. WALLNER JOSEF    	TZL	36
 9. ŠTĚPÁNEK MARTIN   	TBM	32
10. POSPÍŠIL VÍT     	DLI	31
20. LIBANT FRANTIŠEK		TBM	13	  

Niečo pre priaznivcov MTBO - Ako správne a bezpečne prejsť zákrutu
Na takýto, veľmi zaujímavý nadpis som narazil pri čítaní MF Dnes (28. august). Keď som si prečítal autora (Josef Dressler - majster sveta v cyklotriale za rok 1998), hneď som zbystril pozornosť. Po prečítaní som sa rozhodol ponúknuť tento článoček aj pre vás.
Asi nikomu nebude robiť žiadny problém zmena smeru jazdy v pomalej rýchlosti. Jednoducho zatočíte riadítkami a celý bicykel pokračuje udaným smerom. To už tak ale úplne neplatí vo väčšej rýchlosti. Určite bezpečnejšie a istejšie je prechádzať zákrutu plynulo a bez šmyku.
Dôležité je vidieť kam idete. Za prvé si môžete dobre zvoliť stopu a za druhé sa nemusíte báť, že niekoho zrazíte za rohom. Keď je zákruta ľavá, tak pred nájazdom do nej choďte k pravej strane cesty, prejdite ju na ľavej strane a vaša rýchlosť vás vynesie pri výjazde k pravej strane. Dôležité je, aby ste dobre odhadli nájazdovú rýchlosť a včas pribrzdili, prípadne súčasne pred nájazdom do zákruty podradili tak, aby ste po jej prejdení mohli plynulo pokračovať v jazde. Chybou je, keď na poslednú chvíľu hľadáte vhodný prevod alebo idete príliš rýchlo. Potom skončíte niekde mimo cesty.
Čím väčším oblúkom pôjdete, tým môžete ísť rýchlejšie. Najrýchlejšie prejdete zákrutu s minimálnym šmýkaním kolies. Ak je totiž koleso v šmyku, nemôžete jednoducho uplatniť svoju silu pri výjazde zo zákruty.
Ak pôjdete rýchlejšie, stačí ku zmene smeru jazdy iba nakloniť koleso na požadovanú stranu zatáčania. Teda pred zákrutou doľava, mierne natočiť riadítka doľava a pritom presunúť ramená smerom doľava. Čím viac a rýchlejšie tak urobíte, tým viac a razantnejšie zatočíte. Ale pozor, keby ste otočili riadítka príliš, tak hrozí, že sa predné koleso zasekne a môžete preletieť alebo sa dostane zadné koleso do šmyku. Toho sa nemusíte ale báť. Stačí zase plynulo vrátiť riadítka späť a šmyku sa zbavíte (pokiaľ však nebol príliš veľký). Určite je dobré mať zaťažené predné koleso, aby držalo stopu.
Zákrutu môžete tiež prejsť s jednou nohou šmýkajúcou sa po zemi, teda s vnútornou. Získate tak viac bodov opierajúcich sa o zem a väčšiu stabilitu. Potom sa nemusíte napríklad v obtiažnom teréne toľko obávať podkĺznutia alebo pádu.
Je asi logické, že sa v zákrute opierate hlavne o vonkajší pedál, ktorý máte zároveň čo najviac dolu. Tým vylúčite, že vnútorným pedálom škrtnete o zem. Naviac lepšie zaťažíte bicykel v teréne na vonkajšej strane.
Toľko článok, ktorý vám možno trošku pomôže pri prekonávaní zákrut počas pretekoch v MTBO.
Podľa MF Dnes pre vás pripravil VLADO z TPK 0901 732 669

Zápis č. 11/99 zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 1. 9. 1999 v Bratislave
Prítomní: 	Štefan Máj, Jozef Gajdošík, Juraj Nagy - členovia predsedníctva	
		Marian Kazík - gen. sekretár
		Dušan Formanko - člen Revíznej komisie SZOŠ

Neprítomní: 	Juraj Nemec, Ján Ďurín - ospravedlnení

Program:  	1. Kontrola plnenia uznesení
		2. Návrh kalendára súťaží na rok 1999 (OB, LOB, CO) 		
		3. Informácia o poskytnutí príspevkov zo SZOŠ na školské a iné mapy, 
		  záležitosti Mapovej komisie	
		4. Kontrola revízie dôležitých a dlhodobých ustanovení SZOB/SZOŠ 	
		5. Vyhodnotenie záujmu o školenie funkcionárskeho aktívu SZOŠ
		6. Správa o účasti dorasteneckého výberu SR na I.Y.M. 99 v OB 
		7. Správa o doterajšom priebehu vrcholových súťaží v OB
		8. Správa o doterajšom priebehu vrcholových súťaží v cykloorientácii
		9. Informácia o hospodárení SZOŠ	
	        10. Rôzne
			a) k materiálom Mapovej komisie
			b) informácie z prezidentskej konferencie IOF
			c) zmeny v zabezpečení nástupu na ZVS odvedencov - športovcov
 			d) mapy Račišdorf
			e) testy v CTM
			f) iné
1. 
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 11. 6. 1999:
- uznesenie 5/6/99 	- Poskytnúť podklady vyúčtovania SP 98 Revíz. komisii	
		- RK si podklady doteraz nevyžiadala
- uznesenie 5/7/99 	- Požiadať o garantovanie JMS ministra školstva		
		- splnené, minister prijal záštitu nad JMS v LOB 2000
- uznesenie 6/7/99 	- Požiadať firmu EMIT o zabezpečenie elektronického razenia			
		- v plnení
- uznesenie 7/7/99 	- Požiadať šéfredaktora športu STV o mediálne zabezpečenie JMS 2000	
		- splnené, stretnutie sa uskutočnilo 2. 9. 99
- uznesenie 21/7/99	- Prerokovať s R. Mičekom uzatvorenie dohody s PF Prešov o výuke OB	   	
		- v plnení, gen. sekretár preverí možnosť stretnutia sa s p. Jungerom z PF
		 Prešov
- uznesenie 5/9/99:	- Dopracovať predložený systém výberu do CTM				
		- splnené
- uznesenie 6/9/99:	- Upraviť metodické pokyny pre zriaďovanie CTM v r. 1999, informáciu
             o stave v jednotlivých CTM predložiť v termíne do 30. 11. 1999
		- v plnení
- uznesenie 7/9/99:	- Pripraviť zmluvy medzi SZOŠ a klubmi, ktoré sú zriaďovateľmi CTM
		- predlžuje sa do 15. 9. 99 nakoľko zmluva medzi AŠZ, SZOŠ a daným CTM
		 obsahuje ekonomické podmienky činnosti
- uznesenie 17/9/99	- Uskutočniť prevod majetku zo SP 98 v OB na SZOŠ				
		- splnené

2.
Kalendár súťaží bol predložený na rokovanie iba zo súťaží OB, aj to pre neuplynutie termínu
v predĺženom konkurze nie v úplne konečnej podobe, ktorú pripomienkovali ohľadom
majstrovských súťaží členovia predsedníctva. Kalendár súťaží LOB sa v konečnej podobe
zverejní v októbri (o istých podujatiach informoval Kazík). Kalendár súťaží CO bude
predložený po konečnej podobe kalendára OB (o zaradených podujatiach s istými usporiadateľmi
písomne informoval Ďurín).

Uznesenie 1/11/99:	Dopracovať kalendáre OB (rokovať s možnými usporiadateľmi MZV, SSN,
            EBB), LOB a CO.
T: 30. 9. 1999 				zodp.: Gajdošík, Nemec, Ďurín

Uznesenie 2/11/99:	Napísať list zástupcom veľkých klubov ohľadom potreby zabezpečiť
            vznik oblastných súťaží a rozvíjania sa OB v daných regiónoch.
T: 15. 9. 1999 				zodp.: Máj
3. 
Mapová komisia predložila na rokovanie Predsedníctva SZOŠ niekoľko materiálov - program
seminára kartografov, podmienky požičiavania výškomera a návrh vytvoriť archív máp pre OB
v SR na CD nosiči. Najviac otázok sa vyskytlo v súvislosti s mapami na CD. Táto záležitosť
bude prejednaná so zástupcami MK a znovu predložená na rokovanie P SZOŠ. Prehľad o dodržaní
resp. nedodržaní podmienok pri tvorbe školských máp v r. 99 bude uverejnený v Infobe.

Uznesenie 3/11/99:	P SZOŠ berie na vedomie informácie MK SZOŠ.
4.
Materiál o revízii dôležitých a dlhodobých ustanovení SZOB/SZOŠ bude predmetom októbrového
rokovania Predsedníctva SZOŠ.
5. 
Materiál s vyhodnotením záujmu o školenia funkcionárskeho aktívu predložil J. Nagy.
V komentári spomenul potrebu ujasnenia prideľovania vyšších trénerských kvalifikácií
podľa podkladov akreditačného centra MŠ SR.

Uznesenie 4/11/99:	Pripraviť a zabezpečiť školenie rozhodcov 3 tr. a pripraviť ešte
            v r. 1999 školenie inštruktrov a trénerov 3. tr.
T.: 30. 11. 1999				zodp.: Nagy

Uznesenie 5/11/99:	Pripraviť odpoveď pre akreditačnú komisiu MŠ SR v súvislosti
            s aktualizáciou stavu v akreditovaných školiacich útvaroch.
T.: 20. 9. 1999				zodp.: Nagy
6. 
Správu o účasti dorasteneckého družstva v OB na E. Y. M. 99 z podkladov R. Mičeka, P. Slámu
a A. Janotovej predložil a komentoval J. Gajdošík.
Na základe slabých výsledkov na E. Y. M. 99 v OB sa prijímajú nasledovné uznesenia:

Uznesenie 6/11/99:	Uskutočniť stretnutie trénerov dorastu a osobných trénerov
            dorasteneckých pretekárov.
T.: 30. 10. 1999				zodp.: Nagy, Gajdošík

Uznesenie 7/11/99:	Pripraviť v spolupráci so zástupcami realizačného tímu reprezentácie
            SR v OB hodnotenie účasti juniorov a dospelých na svetových
            šampionátoch v r. 99 spolu s návrhom ďalšieho postupu v záležitostiach
            jednotlivých reprezentácií.
T.: 30. 9. 1999				zodp.: Gajdošík
7. 
Stručnú informáciu o doteraz uskutočnených súťažiach v OB komentoval J. Gajdošík. Bola
predložená i informácia s hodnotením ŠTK. J. Gajdošík ďalej prezentoval svoj návrh,
pokúsiť sa v najbližších rokoch o rotáciu usporadúvania majstrovských súťaží v jednotlivých
oblastiach a zásadu uskutočniť všetky majstrovské súťaže na území SR.

Uznesenie 8/11/99:	Vypracovať návrh na ustanovenie funkcie kontrolóra SZOŠ na 
			zabezpečenie vrcholových podujatí SZOŠ - majstrovských podujatí
			a Veľkej ceny Slovenska.
T.: 31. 10. 1999				zodp.: Gajdošík
8. 
Stručnú informáciu o doteraz uskutočnených súťažiach v cykloorientácii zaslal J. Ďurín
a komentoval M. Kazík.

Uznesenie 9/11/99:	P SZOŠ berie informáciu Komisie CO SZOŠ na vedomie.
9. 
Informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 31. 7. 1999
podal M. Kazík.

Uznesenie 10/11/99:	Predložiť vyhodnotenie realizácie podmienok propagácie reklamných
            partnerov SZOŠ zo strany usporiadateľských klubov.
T.: 15. 10. 1999				zodp.: Kazík

Uznesenie 11/11/99:	Spracovať návrh na rozdelenie 180 000 Sk od reklamných partnerov SZOŠ.
T.: 15. 10. 1999				zodp.: Máj
10.
A)	Otázka kvalifikačných tried kartografov.

	Uznesenie 12/11/99:	Prehodnotiť v zmysle schválenej koncepcie vzdelávania
	            funkcionárskeho aktívu SZOŠ rozdelenie kartografov podľa
	            kvalifikácie.
	T.: 15. 10. 1999			zodp.: Mapová komisia SZOŠ

	Uznesenie 13/11/99:	Prerokovať s Mapovou komisiou záležitosti ohľadom vydania
	            CD nosiča a nový návrh dať na rokovanie P SZOŠ.
	T.: 30. 9. 1999			zodp.: Máj

B)	Informácie o prezidentskej konferencii IOF, ktorá sa uskutočnila v auguste počas
    MS v OB v Škótsku a za Slovensko sa jej zúčastnili Š. Máj a J. Nemec, podal Š. Máj.
	
	Uznesenie 14/11/99:	Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie informácie z prezidentskej
	            konferencie IOF.
	
C)	Zo štábu operačného plánovia GŠ armády SR prišla informácia o zabezpečení nástupu
    odvedencov - športovcov na ZVS.

	Uznesenie 15/11/99:	Uverejniť podmienky zo spomínaného materiálu v Infobe.
	T.: 15. 9. 1999			zodp.: Kazík

D)	J. Nagy pripomienkoval uznesenie V SZOB z 19. 6. 98 o predaji máp Račišdorf.

	Uznesenie 16/11/99:	Predsedníctvo SZOŠ ruší uznesenie V SZOB z 19. 6. 98 o predaji
	            máp Račišdorf.

	Uznesenie 17/11/99:	Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekratárovi odovzdať 2000 ks
	            máp Račišdorf predsedovi Bratislavsko-Trnavskej oblasti,
	            ktorý zabezpečí rozdelenie spmínaného materiálu na kluby
	            v BT oblasti s podmienkou, že v prípade organizovania
	            pretekov na spomínanej mape usporiadateľ zníži výšku
	            štartovného o 15 Sk.
	T.: 30. 9. 1999			zodp.: Kazík

E)	J. Nagy informoval o uskutočnení výberových testov v CTM pri UKE a FBA.

	Uznesenie 18/11/99:	Uskutočniť výberové testy v CTM EBB.
	T.: 15. 9. 1999			zodp.: Nemec

F)	Uznesenie 19/11/99:	Poslať odpoveď SSN vo veci ich žiadosti o podporu ŠT
                v Smižanoch. 
	T.: 15. 9. 1999			zodp.: Kazík

	Uznesenie 20/11/99:	Zaradiť do programu najbližšieho Predsedníctva SZOŠ návrh
	            na rozdeľovanie financií v SZOŠ.
	T.: 30. 9. 1999			zodp.: Kazík

	Uznesenie 21/11/99:	Inicializovať rokovanie s predsedom ROB ohľadom spolupráce
	            pri organizovaní súťaží a tvorbe máp.
	T.: 31. 10. 1999			zodp.: Máj

Zapísal: Marian Kazík

SLOVENSKÝ REBRÍČEK JEDNOTLIVCOV a SLOVENSKÝ POHÁR ELITY v OB 99 - konečné poradie (neoficiálne)
M 21-E	
1. 	Pollák Jozef		TKE	410.89
2.	Davidik Marian		BBA 	405.34
3.	Libant Frantisek	BBA 	400.75
4.	Wallner Jozef		BBA 	397.53
5. 	Chupek Jozef		VZA	385.94
6. 	Bukovac Maros		FBA 	370.09
7. 	Hammer Juraj		TKE	364.24
8. 	Sabo Mikulas		RBA	359.50
9. 	Vandlicek Peter		VZA	357.26
10. 	Micek Robert		TKE	356.44
11.	Maj Andrej		BBA	334.35
12.	Viskup Peter		VZA	333.26
13.	Patras Andrej		EBB	324.69
14.	Surgan Stefan		DBB	318.66
15.	Frano Peter		SPE	314.16
16.	Gloncak Peter		FBA	311.50
17.	Ogurcak Jaroslav	BBA	277.54
18.	Spisiak Marian		SPE	264.97
19.	Kral Jozef		VZA	242.02
20.	Postulka Karel		TPA 	240.16
21.	Petrinec Juraj		BBA	205.09
22.	Zenis Jozef		SPE	111.60

M -16	
1.	Barták Lukáš		SPE	520.17
2.	Pijak Martin		SPE	502.79
3.	Drencak Tomas		UKE	496.98
4.	Urban Tomas		UKE	483.76
5.	Parak Peter		EBB 	457.06
6.	Pilka Matej		SPE	443.50
7.	Kvaka Michal		KYS	429.40
8.	Lalik Michal		MZV	421.19
9.	Polacek Pavol		SPE 	412.72
10.	Furucz Peter		FBA	411.99
11.	Machacek Julius		MZV	409.33
12.	Korenciak Peter		SPE	371.72
13.	Fedor Patrik		UKE	363.95
14.	Smahovsky Peter		SPE	350.15
15.	Sakac Stano		UKE	299.99
16.	Krsiak Marek		UKE	248.08
17.	Filcik Peter		MZV	87.10
18.	Lisy Viliam		SPE 	72.51		

M -18	
1.	Labuda Peter		FBA	422.17
2.	Stasz Michal		PBA	396.83
3.	Krizan Marek		UKE	396.38
4.	Horniak Juraj		PBA	387.78
5.	Bukovac Pavol		FBA	377.18
6.	Mateicka Tomas		PBA	286.34
7.	Fazekas Pavol		KYS	280.75
8.	Pijak Ondrej		SPE	233.78
9.	Juhas Michal		KRA	142.13
10.	Melisek Marek		VZA 	83.53

M 20-
1.	Seman Rastislav		TKE	427.00
2.	Bohus Peter		FBA	390.12
3.	Janota Vladislav	FBA	388.33
4.	Rakay Stefan		TKE	384.00
5.	Kriska Pavol		VZA	376.47
6.	Pavelek Michal		SPE	358.65
7.	Dvorak Vladimir		SPE	320.41
8.	Richter Martin		ZMA	211.97

M 21-
1.	Mlynárik Peter		VZA	400.93
2.	Hierweg Karol		BBA 	400.10
3.	Barcik Peter		BBA 	398.95
4.	Rohac Zdenko		TKE 	391.88
5.	Durco Peter		TPA 	382.52
6.	Dudra Milan		KYS 	381.73
7.	Fedor Jozef		SPE	380.25
8.	Franko Valer		KYS 	377.60
9.	Soltes Pavol		SSN	377.50
10.	Novota Mikulas		TKE 	373.43
11.	Mitelman Milan		VZA 	364.28
12.	Slama Peter		TKE 	364.03
13.	Smelik Jan		RBA 	361.53
14.	Mihalik Miroslav	TPA 	356.69
15.	Furucz Dusan		FBA	349.69
16.	Hrnciar Dusan		EBB 	348.45
17.	Porubcan Igor		KYS	335.92
18.	Spisiak Michal		FBA	328.31
19.	Bukovac Dusan		FBA	313.52
20.	Beles Milan		SPE 	312.15
21.	Bothar Ivan		VZV 	307.86
22.	Navratil Rosto		RBA 	305.49
23.	Miklus Rastislav	FBA 	300.77
24.	Kurtas Milos		TKE 	289.87
25.	Lago Miroslav		RBA	288.18
26.	Schenk Robert		RBA	250.72
27.	Barc Martin		SSN 	250.26
28.	Racz Stefan		KYS	236.85
29.	Vajduliak Juraj		TVR	232.18
30.	Marton Radovan		KYS	220.13
31.	Gargula Luboslav	SSN	187.85
32.	Hosek Jan		RZK	134.21
33.	Nosko Marek		TKE 	125.43
34.	Sohler Valter		RZK	102.68

M 21-C	
1.	Borčin Peter		TPK	124.00
2.	Ondrejicka Erik		RBA	122.00
3.	Furucz Jan		FBA 	119.00
4.	Slama Martin		RBA 	118.00
5.	Lanator Tibor		RBA	110.00
6.	Richter Dusan		TPK	 53.75

M 35-
1.	Franko Stanislav	KYS	124.00
2.	Kuna Daniel		BBA	118.00
3.	Nemec Juraj		EBB 	116.25
4.	Paulo Milos		SPE	113.00
5.	Mazur Milan		RBA	96.00
6.	Culen Peter		BBA	95.00
7.	Korim Juraj		TKE	26.25

M 40-
1.	Mižúr Ján		FBA	125.00
2.	Polakovic Peter		VZA 	123.00
3.	Petrinec Milan		RBA	118.00
4.	Kuchta Jan		TKE	115.00
5.	Formanko Dusan		RBA	111.00
6.	Polacek Pavol		SPE 	107.00
7.	Zilincik Slavko		TKE	96.25
8.	Mezes Zoltan		ZMA	75.00
9.	Kubica Juraj		SSN	44.00
10.	Pijak Vladislav		SPE 	42.00

M 45-
1.	Máj Štefan		BBA	125.00
2.	Vavra Viktor		RBA	119.00
3.	Miklus Viktor		FBA	119.00
4.	Onder Anton		PBH	115.00
			
M 50-	
1.	Franko Stanislav	KYS	125.00
2.	Slama Peter		RBA 	121.00
3.	Baran Dezider		FBA 	119.00
4.	Rusko Stefan		MZV 	67.00
5.	Prekop Juraj		MZV	46.00

M 60-
1.	Oľhava Ladislav		TKE 	100.00


W 21-E
1.	Libantová Katarína	SPE	445.98
2.	Korlova Zelmira		TKE	397.87
3.	Slamova Jana		TKE	393.93
4.	Baranova Maria		FBA	341.70
5.	Janotova Alena		FBA	332.29
6.	Durcova Alena		VZA	277.66
7.	Hasprova Magdalena	TPA	270.61
8.	Kotryova Lucia		EBB	233.86
9.	Studena Ivana		TPA	223.55
10.	Kralova Miriam		VZA	173.21
11.	Seidlova Miroslava	EBB	143.92
12.	Rakayova Martina	TKE	134.76
W -16
1.	Labašová Katarína	UKE	556.79
2.	Sviatkova Sona		UKE	486.52
3.	Zlamalova Dana		UKE	311.25
4.	Bajtosova Hana		RBA	303.93
5.	Prochazkova Alena	EBB	287.47
6.	Mezesova Andrea		ZMA	284.10
7.	Tupekova Jana		EBB	119.77

W -18
1.	Prékopová Marta		MZV	533.62
2.	Kollarova Monika	UKE	491.37
3.	Krivankova Iveta	UKE	401.03
4.	Vachova Zorka		SPE 	358.07
5.	Ondrejkova Lenka	EBB	326.88
6.	Schwartzova Katarina	PBA	296.51
7.	Kmetova Silvia		RBA	275.56
8.	Oravcova Zuzana		SPE	269.04
W 19-
1.	Furuczová Ivona		FBA	518.75
2.	Smelikova Jana		RBA	487.31
3.	Katlovska Zora		RBA	475.27
4.	Furuczova Jela		FBA	465.01
5.	Barcikova Renata	BBA	457.07
6.	Postulkova Zuzana	TPA	424.34
7.	Kollarova Marcela	TKE	414.46
8.	Kuklisova Linda		TKE	398.98
9.	Noskova Lubica		TKE 	395.08
10.	Schenkova Katarina	RBA	387.25
11.	Konecna Maria		RBA	382.87
12.	Navratilova Iveta	OBA	379.23
13.	Frankova Jana		KYS 	358.60
14.	Valovicova Katarina	RBA	353.05
15.	Smelikova Hana		RBA	340.93
16.	Juhasova Viola		KRA 	334.56
17.	Sobotkova Ingrid	TKE	303.85
18.	Musinska Eva		TKE	239.93
19.	Tomkova Anna		EBB 	217.69
20.	Holkova Monika		EBB	169.41
21.	Hitzingerova Zuzana	EBB	152.65
22.	Casnochova Tatiana	EBB	125.49
23.	Cutova Maria		EBB	122.03
24.	Vozarova Katarina	RBA	101.70
25.	Valovicova Zuzana	FBA	100.66

W 35-
1.	Májová Paulína		BBA	125.00
2.	Vavrova Beata		BBA	122.00
3.	Mizurova Jana		FBA	117.00
4.	Kumova Iva		RBA	115.00
5.	Prekopova Jana		MZV	84.00

W 40-
1.	Vachová Mária		SPE	125.00
2.	Polakovicova Elena	VZA	122.00
3.	Polackova Darina	SPE 	118.00
4.	Athanasova Helena	TKE 	60.00

W 45-
1.	Brzová Marta		SPE	125.00
			
W 50-	
1.	Kavecká Soňa		SPE	100.00

Tieto informácie boli skompletované 23. 09. 1999