INFOB 18/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
jediný fungujúci kontakt na Petra Slámu ml. - UKE tel. 095-6263 321 (D)
Peter Vandlíček - VZA tel. 089-5655 402 (D), 089-5192 029 (R)
Ivana Kazíková - CBA (zmena mobilného čísla) 0903 576366
Ján Furucz domáca e-mailová adresa: jan.furucz@nextra.sk

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti - 25. 10. Peter Labuda FBA, 26. 10. Barbora Šimečková SPE, 30. 10. Martin Hudák SPE
30. výročie - 22. 10. Pavol Veselovský RBB, 31. 10. Vladimír Hrašna SPE
Všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

NOVÝ VÝŠKOMER K DISPOZÍCII !!!
Mapová komisia SZOŠ zabezpečila pre potreby SZOŠ kúpu výškomera CATEYE AT 110.
Výškomer slúži pri tvorbe máp pre OB. Je možné si ho zapožičať od členov Mapovej
komisie proti podpisu, ktorým potvrdíte súhlas s nižšie uvedenými podmienkami
požičiavania. Súčasťou podmienok je i zjednodušený návod na obsluhu.

Podmienky požičiavania výškomera CATEYE AT 110:
1. Výškomer je zverený do starostlivosti Mapovej komisie SZOŠ (MK SZOŠ).
2. MK SZOŠ ho na požiadanie zapožičiava v súlade s týmito podmienkami za účelom tvorby máp 
  pre OB.
3. Ak majú o výškomer záujem viac ako dvaja záujemcovia na ten istý čas, požičia sa tomu,
  kto svoj záujem oň nahlási MK SZOŠ skôr.
4. Výškomer sa požičiava za úhradu vo výške 10 Sk/deň požičania.
5. Maximálna doba požičania je jeden mesiac. Ak v tejto lehote nebude výškomer vrátený
  niektorému členovi Mapovej komisie SZOŠ, resp. na sekretariát SZOŠ, bude za každý ďalší
  deň účtované 50 Sk/deň požičania.
6. Úhradu je potrebné zaplatiť po vrátení, podľa príslušného počtu dní v hotovosti oproti
  príjmovému dokladu alebo na účet SZOŠ (číslo účtu 40636-062/0200, variabilný symbol 110).
7. Pri strate alebo zničení výškomera je ten, kto si ho požičal, povinný nahradiť škodu
  zakúpením nového výškomera alebo uhradením nákladov na jeho obstaranie, t.j. 4630 Sk.
8. Súčasťou týchto podmienok, ktoré sa prevzatím výškomera jeho používateľ zaväzuje dodržiavať,
  je aj Návod na používanie výškomera pri tvorbe máp pre OB.

Návod na používanie výškomera pri tvorbe máp pre OB.

K výškomeru sú priložené:
a) batéria, ktorú je potrebné držať osobitne, do výškomeru vložiť pred jeho použitím a po
  použití je potrebné ju znova vybrať,
b) minca, ktorou sa otvára a zatvára kryt batérie na zadnej strane prístroja

Postup práce:
1. Otvoriť kryt batérie pomocou mince, vložiť baterku, založiť kryt a opäť pomocou mince
  zatvoriť.
2. Na displeji je nápis "HIKE" (režim pre turistiku) a bliká "m" (meranie výšky v metroch)
  a "°C" (meranie teploty v stupňoch Celzia). V tomto režime sa výškomer používa na meranie
  výšok pri mapovaní.
3. Stlačiť tlačidlo "SET" (žlté vľavo) dva krát. Výškomer ukazuje aktuálnu výšku v metroch
  (vrchné číslo) a hodinky (spodné číslo). Nápis "HIKE" označuje, že režim je nastavený
  pre turistiku. Takto je výškomer pripravený na meranie a môže sa používať na odčítavanie
  výšok.
4. Po ukončení práce s výškomerom je potrebné opäť vybrať baterku.
 
Adjustácia (nastavenie) výšky:
V prípade, že potrebujete nastaviť inú výšku, ako ukazuje výškomer, postupujte nasledovne: 
1. Na výškomeri nastavenom v režime pre turistiku (HIKE) stlačiť tlačidlo "SET" (žlté vľavo).
  Na displeji začnú blikať obe čísla (výška i čas).
2. Tlačidlami "S/S" (hore) alebo "MODE" (dole) pridávať alebo uberať výšku po 1 m, až sa
  dosiahne želaná hodnota.
3. Stlačiť tlačidlo "SET" (žlté vľavo). Po tomto postupe je výška nastavená a výškomer opäť
  pripravený na použitie.

Upozornenie: 
Pri nestlačení žiadneho tlačidla počas 5 minút alebo pri nezaznamenaní rozdielu výšky viac
ako 4 m sa výškomer sám prepne do šetriaceho režimu, čo znamená, že meria len každé 2 minúty.
Výškomer tento stav nijako na displeji neindikuje! Návrat do pôvodného režimu je možný
stlačením tlačidla "S/S" (hore), "MODE" (dole) alebo "SET" (žlté vľavo).
Za MK SZOŠ Rado Jonáš

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
30. - 31. 10. - Eger Grand prix (2-dňový OB) - Eger, Maďarsko
30. 10. - 1. 11. - Svetový pohár v MTB-O ´99, 5., 6., 7. kolo (scorelauf, klas. trať, štafety) - La Roda del Vallés, Španielsko
6. - 7. 11. - 47. Spartacus kupa v OB - Csákvár, Maďarsko
6. - 7. 11. - M ČR v horskom OB (preteká sa aj v Rakúsku) - Nové Hrady, ČR
13. 11. - Verejné cyklistické orientačné preteky - 9. ročník (scorelauf) - Topoľčianky, TPK + TPV
20. - 28. 11. - Medzinárodné preteky a tréningový LOB tábor - Skei, Lillehammer, Nórsko
18. 12. - Lyžiarsky triatlon (beh na lyžiach, LOB, OB) - Bedřichov, ČR
2. - 7. 1. 2000 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Manawatu, Nový Zéland
31. 1. - 6. 2. - Juniorské majstrovstvá sveta v LOB 2000, SP v LOB - Donovaly, Slovensko
4. - 7. 3. 2000 - Portugal „O“ meeting 2000, IOF ranking (KT, 2x klasika, skrátená) - Mira, Portugalsko
12. - 18. 4. 2000 - Medzinárodné preteky dorasteneckých školských družstiev v OB (klasika + KT + štafety) - Ashdod, Izrael
21. - 23. 4. 2000 - Veteran Cup Tur 2000 - Turnov, ČR
22. - 26. 6. 2000 - Majstrovstvá Európy dorastu v OB (parkový, klasika, štafety) - Svetlogorsk, Rusko
28. 6. - 4. 7. 2000 - (III.) Majstrovstvá Európy v OB (štafety, klasika, KT) - Truskavec, Ukrajina
8. - 14. 7. 2000 - Vysočina cup (5-dňové OB preteky, doprovodná akcia JMS v OB 2000) - Svratouch, ČR
9. - 15. 7. 2000 - Juniorské majstrovstvá sveta v OB 2000 - Milovy, ČR
21. - 23. 7. 2000 - 24. ročník Veľkej ceny Slovenska v OB - GPS 2000 - Gombasek, TU Košice
18. - 20. 8. 2000 - Oltenia Trophy (3 dni OB) - Vâlcea, ROM
6. - 11. 10. 2002 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Bendigo, Austrália

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v nočnom orientačnom behu - 18. 9. 1999, Dlhé Diely, FBA
Kategória W -16, 4250 m/100 m/8 KS		Kategória W -18, 4250 m/100 m/8 KS
 1. Macinská Jana  	UKE 8651 77,25		1. Prekopová Marta 	MZV 8251 49,38
 2. Bajtošová Hana 	RBA 8451 81,23		2. Křivánková Iveta 	UKE	 53,22
 3. Zlámalová Dana	UKE 8454 85,34		3. Kollárová Monika 	UKE 8191 61,21
 						4. Vachová Zora    	SPE 8251 99,15
Kategória W 21-, 5025 m/150 m/9 KS		Kategória W 35-, 4250 m/100 m/8 KS 
 1. Libantová Katka 	SPE 7401 60,40		1. Kumová Iva   	RBA 6252 59,14
 2. Miklušová Jana 	FBA 8051 92,39		2. Vávrová Beata   	BBA 5651 79,51
 3. Janotová Alena	FBA 7451 94,24		3. Vachová Mária   	SPE 5851 87,46  
 4. Konečná Mária 	RBA 7961 107,51	4. Kráľová Eva    	OBA 4757 101,28 
 5. Kuklišová Linda	TKE 7751 112,41

Kategória M -16, 5000 m/100m/8KS		Kategória M -18, 5400 m/180 m/11 KS
 1. Barták Lukáš  	SPE 8302 69,05     1. Horniak Juraj    PBA 8202 79,03
 2. Fedor Patrik   UKE 8302 77,11     2. Bukovác Pavol   	FBA 8102 150,05
 3. Korenčiak Peter  SPE 8301 77,23     3. Mateička Tomáš  	PBA 8204 154,00
 4. Furucz Peter   FBA 8301 78,34     4. Križan Marek   	UKE 8201 158,00 
 5. Opršal Juraj   RBA	 86,42
 6. Kučera Roman  	KBB	 90,37                     
 7. Ingr Hubert   	KBB 8507 93,17        
 8. Drenčák Tomáš  	UKE 8503 98,01    	Kategória M -20, 8000 m/200 m/18 KS
 9. Pavlovič Frant.	UKE 8501 99,22     1. Glončák Peter   	FBA 7901 87,27
 10. Pilka Matej   	SPE 8305 102,00    2. Šurgan Štefan   	BBA    93,21
 11. Krajčík Michal 	KBB 8701 103,23    3. Dvořák Vlado		SPE 8001 114,58 
 12. Kršiak Marek   UKE	 105,29	4. Pavelek Michal  	SPE    125,44
 13. Kučera Ivan    KBB 8701 107,32	5. Bohuš Peter     FBA 7904 153,16

Kategória M 21-, 8000 m/200 m/18 KS		Kategória M 35-, 5400 m/180 m/11 KS
 1. Šabo Mikuláš 	RBA 7820 74,07		1. Nemec Juraj     	EBB 6001 60,57
 2. Jurčík Peter   VZA 6801 81,20		2. Sláma Peter     	TKE 6401 64,11
 3. Zuzčák Igor    BBA 6712 84,17	 	3. Mitelman Milan  	VZA 5800 67,27
 4. Šmelík Juraj   RBA 6603 93,26		4. Kuna Daniel     	BBA    77,47
 5. Navrátil Rostisl. RBA 6641 101,24	5. Kuchta Ján		TKE 5701 85,24
 6. Spišiak Marian  SPE 7601 131,25 	6. Mazúr Milan  	RBA 6201 100,39
 7. Navrátil Tomáš 	BBA 6813 141,09	7. Sláma Peter     RBA 4001 110,31
 8. Novota Mikuláš  	TKE 6002 152,54	8. Formanko Dušan   	RBA 5801 118,11
 9. Lago Miroslav  	RBA 7601 156,50

BENGTSSONOV CIRKUS V TATRÁCH
Tradičné posezónne putovanie severenov bude mať v tomto roku aj zastávku na Slovensku vo Vysokých Tatrách. Aj pre priaznivcov OB zo Slovenska je možnosť využiť návštevu približne 40 orienťákov zo severu Európy na nadviazanie kontaktov a spoločný tréning.
Program:
1. 11. (večer) spoločenské posedenie v hoteli Slovakia v T. Lomnici
2. 11. tréning na mape Pleso (Hrebienok) na tratiach 3, 6, 9 km
Záujemci, ohláste svoj interes Paulíne Májovej - tel. 0905 353379 - mobil, 07-64781042 - d).

Ponuka:
Záujemci o rôzne mapové tréningy (tréningové preteky) so štítkami na novej mape Traja jazdci cez október-november sa môžu prihlásiť ujovi Svišťovi na tel. 07/63820794 večer. Poplatok v cene 30 Sk zahrňuje mapu s nakreslenou traťou. Príďte okoštuvat malokarpatskú jeseň.
Svišťo

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA v parkovom orientačnom behu - 18. 9. 1999, Trenčianske Teplice, BBA
M -18
1. 	Barták 	Lukáš 		SPE	11.46	
2. 	Bukovác Pavol 		FBA	11.50	0.04
3. 	Križan 	Marek 		UKE	11.58	0.12
4. 	Labuda 	Peter 		FBA	12.09	0.23
5. 	Piják 	Ondrej 		SPE	12.14	0.28
6.	Piják 	Martin 		SPE	12.49	1.03
7.	Stasz 	Michal 		PBA	13.00	1.14
8.	Mateička Tomáš 		PBA	13.04	1.18
9.	Mudroň 	Ivan 		GVK	13.15	1.29
10.	Horniak Juraj 		PBA	13.45	1.59
11.	Pilka 	Matej 		PBA	13.51	2.05
12.	Sedláček Jozef 		GVK	14.52	3.06
13.	Kršiak 	Marek 		UKE	15.37	3.51
14.	Urban 	Tomáš 		UKE	15.54	4.08
15.	Fedor 	Patrik 		UKE	17.36	5.50

W -18
1.	Bajtošová Hana 		RBA	12.21	
2.	Muráriková Barbora 	BBA	12.42	0.21
3.	Zlámalová Dana 		UKE	13.16	0.55
4.	Žilková Oľga 		GVK	13.39	1.18
5.	Oravcová Zuzana 	SPE	14.35	2.14
6.	Višniarová Kamila 	GVK	17.36	5.15
7.	Turiničová Zuzana 	FBA	17.58	5.37
8.	Vachová Zora 		SPE	18.16	5.55
9.	Bojtošová Zuzana 	GVK	21.51	9.30
10.	Gyurástová Patrícia 	GVK	27.48	15.27
11.	Vámošová Katarína 	GVK	30.06	17.45

W 19-
1.	Miklušová Jana 		FBA	9.46	
2.	Libantová Katarína 	SPE	9.53	0.07
3.	Rákayová Martina 	TKE	9.56	0.10
4.	Kátlovská Zora 		RBA	10.29	0.43
5.	Slámová Jana 		TKE	10.54	1.08
6.	Furuczová Ivona 	FBA	11.13	1.27
7.	Furuczová Jela 		FBA	11.21	1.35
8.	Ďurčová Alena 		VZA	11.23	1.37
9.	Korlová Želmíra 	TKE	11.35	1.49
10.	Baranová Mária 		FBA	11.58	2.12
11.	Šmelíková Jana 		RBA	12.15	2.29
12.	Poštulková Zuzana 	TPA	12.39	2.53
13.	Hasprová Magdaléna 	TPA	13.19	3.33
14.	Kuklišová Linda 	TKE	15.11	5.25
15.	Janotová Alena 		FBA	15.46	6.00

M 19-
1.	Dávidík Marian 		BBA	10.37	
2.	Bukovác Maroš 		FBA	11.08	0.31
3.	Šabo 	Mikuláš 	RBA	11.10	0.33
4.	Hammer 	Juraj 		TKE	11.25	0.48
	Pollák 	Jozef 		TKE	11.25	0.48
6.	Vandlíček Peter 	VZA	11.34	0.57
7.	Sláma 	Peter 		TKE	12.02	1.25
8.	Fedor 	Jozef 		SPE	12.08	1.31
9.	Glončák Peter 		FBA	12.14	1.37
10.	Spišiak Marian 		SPE	12.17	1.40
11.	Mlynárik Peter 		VZA	12.22	1.45
12.	Libant 	František 	BBA	12.27	1.50
13.	Šurgan 	Štefan 		BBA	12.35	1.58
14.	Ďurčo 	Peter 		TPA	12.45	2.08
15.	Viskup 	Peter 		VZA	13.04	2.27
16.	Novota 	Mikuláš 	TKE	13.15	2.38
17.	Mitelman Milan 		VZA	13.20	2.43
18.	Franko 	Valér 		KYS	13.35	2.58
19.	Poštulka Karel 		TPA	13.40	3.03
20.	Bohuš 	Peter 		FBA	13.49	3.12
21.	Fraňo 	Peter 		SPE	14.25	3.48
22.	Borčin 	Peter 		TPK	14.39	4.02
23.	Mihalik Miroslav 	TPA	16.10	5.33

SVETOVÝ POHÁR LOB 2000
1. Séria	12. - 16. 1.		FIN (Vuokatti)
2. séria	26. - 30. 1.		AUT (Ulrichsberg, Böhmerwald)
		 1. - 6. 2.		SVK (Banská Bystrica)

3. séria	 1. - 6. 3.		RUS (Krasnojarsk)
IOF

Ako si kto ustelie..., tak bude jazdiť.
Vlado Szegény sa rozpísal a pre priaznivcov orientácie na horských bicykloch sa pokúsi aspoň takouto formou odovzdať niekoľko rád v článkoch pod názvom Ako si kto ustelie..., tak bude jazdiť.

V tomto článočku, by som vám chcel priblížiť niektoré finty, ktoré môžete využiť pri nastavovaní, prípadne kúpe svojho bicykla. Je to pár mojich praktických, prípadne naštudovaných poznatkov, ktoré je dobré vedieť.
Správny posed je na bicykli vskutku veličina číslo jedna. Jeho správne nastavenie vám umožní vyvarovať sa mnohých nepríjemností, od posmešných pohľadov až po zničené kríže a neefektívne šliapanie. Skrátka zásluhou nesprávneho posedu budete na bicykli vyzerať ako úplný amatér, pôjdete pomalšie a skôr sa unavíte. Nebude vám nič platné, že máte bicykel, na ktorý iný neušetria za celý svoj život.
Vynechajme stroje zjazdárov, freestylistov, krasojazdcov a podobných odrôd cyklistiky, kde sa predsa len sedí na bicykli trošku inak, a kde sa nepotrebujeme rútiť do kopca pätnástkou a po rovine štyridsiatkou. Sme predsa len klasickí jazdci na klasickom horskom bicykli, ktorí chcú lietať po lese a smiať sa ostatným aký sú pomalí.

Sedlo a sedlovka
Malo by byť umiestnené vodorovne. Ani špičkou dolu, ani hore. Pokiaľ ho budete mať „do kopca“(špička hore), tak si vaše cenné pohlavné orgány užijú, zadok sa bude šmýkať dozadu a budete mať snahu sa neustále rukami priťahovať dopredu. V opačnom prípade so sedlom z kopca (špička je dolu) sa zase budete neustále rukami odťahovať. V obidvoch prípadoch vás budú bolieť ruky a brušné svaly a vy vôbec nebudete vedieť prečo. Aj napriek tomu je treba povedať, že keď nie sedlo úplne rovno tak mierne (ale naozaj iba mierne a nebadateľne) sklonené dopredu. Tiež ale treba prihliadnuť na typ, mäkkosť a profil sedla.
Ďalšou dôležitou veličinou je vysunutie sedla. Nie sme všetci vedci, ale kedysi vedci zisťovali aká má byť správna poloha a výška sedla, aby všetky svaly na nohách pracovali čo najefektívnejšie na plný plyn. Vzali si na pomoc niekoľko jazdcov, na nohy im nalepili snímacie elektródy, ktoré presne zaznamenávali pohyb a efektivitu jednotlivých svalov nôh. Potom presne určili, v akej správnej polohe má sedlo voči pedálom byť.
Na jednej výstave som sa stretol aj s jedným empirickým softwarom, ktorý pomocou ľudských parametrov (výška postavy a presné rozmery nôh) určil priestorové rozmiestnenie sedla, riadítok a kľúk.
Vy sa iste nenecháte laboratórne skúmať, no už dlho existujú pravidlá, zozbierané generáciami cyklistov, podľa ktorých nastavíte výšku sedla tak, aby bola čo najlepšia.
Sadnite si na bicykel a jednu z kľúk dajte rovnobežne so sedlovou trubkou (to je tá, v ktorej je zasunuté sedlo). Položíme nohu (v topánke) na pedál pätou. Noha by mala byť prirodzene vystretá prípadne mierne, ale iba veľmi mierna pokrčená. Nesmie byť natiahnutá ani viacej skrčená. Pokiaľ budete mať nohu úplne natiahnutú, budete mať sedlo príliš vysoko a môžete sa na bicykli tzv. presýpať. Teda zadok sa vám bude presúvať zo strany na stranu.
Pre správne nastavenie výšky sedla predpokladám, že máte správne vysoký bicykel. U horského bicykla dnes neexistuje zásadné pravidlo, aký vysoký by mal byť bicykel. Je to spôsobené mnohými variantmi stavieb rámov. Už dávno sa bicykle nevyrábajú iba s klasickým trojuholníkom hlavných rámových trubiek. Sú bicykle sloopingové (horná rámová trubka je dozadu sklonená), rôzne odpružené a podobne. Veľkosť bicyklov tiež veľa výrobcov meria odlišne. Skôr sa meralo spravidla od stredovej osky po os hornej rámovej trubky (horná trubka rámu od sedla k riadítkam).
Dnes niektorí uvádzajú rozmer od stredovej osy po horný okraj sedlové trubky rámu, ktorá môže pod sedlom značne presahovať hornú rámovú trubku. V zásade môžem doporučiť, a to tiež s estetického hľadiska, že sedlovka by mala byť vysunutá z rámu aspoň 10 cm, skôr ešte viac. Súčasne preferujte bicykel čo najmenší s ohľadom na tuhosť rámu. Pokiaľ budete mať bicykel menší, riadítka budete mať nižšie ako sedlo (alebo aspoň vo výške sedla), čo je správne. Pri kúpe menšieho bicykla si dajte ale pozor na limit maximálneho povytiahnutia sedlovky, ktorý býva na sedlovkách označený. Ak ho prekročíte, môžete poškodiť rám v mieste upnutia sedlovky sedlovkovou skrutkou v ráme. Správne má byť sedlovka zasunutá minimálne tak, aby jej spodný okraj bol aspoň trochu pod dolným okrajom hornej rámovej trubky. Vytiahnutie sedlovky si vyskúšajte ešte v obchode.
Pri výbere veľkosti bicykla zabudnite na všetky múdre poučky. Jedna z nich napríklad vraví, že sa máme obkročmo postaviť nad bicykel a medzi rozkrokom a hornou rámovou trubkou má byť určitá vzdialenosť. Toto tvrdenie je dosť nepresné a pri súčasných tvaroch rámov často nezmyselné.
Sedlo už máme správne vysoko a tak sa pozrieme, ako sú umiestnené vaše chodidlá. Keďže predpokladám, že už dosť z nás používa SPD pedály, budem sa venovať hlavne im. Je treba začať už zarážkami, ktoré sa montujú na tretry. Namontujeme ich iba zhruba a dobre ich dotiahneme. Pokiaľ pedály dobre nedotiahnete a kufor sa vám bude hýbať, môže sa stať, že ich už nevycvaknete a budete tak nútený spať, jesť a chodiť do kina s pedálom na nohe.
Nohu musíte mať na pedáli absolútne rovno, rovnobežne s kľukou. Inak sa môže stať, že budete ťahať s nohami od seba, alebo budete vyzerať ako kačica. A to odhliadam od možnosti že si zoderiete bombastický nápis na vašich kľukách. Kĺb palca má byť nad osou pedálu. Ani pred ňou, ani za ňou.
Teraz ešte musíme skontrolovať, či máme v správnej polohe sedlo (vodorovný posun) s ohľadom na pedály. Kľuku otočíme do vodorovnej polohy a nohu zacvakneme do pedálu. Vezmeme si špagátik so závažím a ten priložíme na špičku kolena. Dolu nám musí prechádzať špagátik stredom osky pedálu.
Možno sa vám zdá že je toho teoretizovania dosť, ale keď jazdíte na bicykli iba s bandaskou do krčmy po pivo, na správny posed kašlite. Dbajte na to, aby ste mali správny posed doma na gauči. A u tých ostatných, verím že moje rady aspoň trošku pomôžu.

Ako si kto ustelie..., tak bude jazdiť. (časť 2)
Riadítka
Tu už môže byť nastavenie individuálne a môžete sa riadiť vlastnými pocitmi. Ale aj tak je dôležitá správna poloha brzdových páčok. Zistíte ju tak, že si na bicykel sadnete, ruky položíte na riadítka a natiahnete prsty rovnobežne s rukou. Brzdové páčky by sa vám mali ľahko opierať o spodnú časť prstov. Pri takto nastavených brzdových páčkach nebudete musieť ruky pri brzdení na riadítkach zbytočne pretáčať.
Správna vzdialenosť a výška riadítok voči sedlu je trochu kompromisom a môžete sa riadiť podľa toho, ako sa vám na bicykli dobre sedí. Pretekár je viacej natiahnutý a sklonený (jazdí predsa rýchlo), s ohľadom na aerodynamiku. Jazda na horskom bicykli nie sú iba šialené zjazdy a krkolomné výjazdy. Býva to tiež ťažká a rýchla práca po rovinách, kde sa snažíte skryť aj za steblo trávy pred nepríjemným vetrom, ktorý pozná Murphyho zákony a vždy fúka v protismere.
Pokiaľ už, alebo ešte stále máte bruško, ktoré vás obmedzuje, dáte si riadítka vyššie a bližšie. Ale aj tak sa snažte aby ste na bicykli nevyzerali ako za kuchynským stolom (ten posed nechajte babkám jazdiacim iba do obchodu). Prípadne aby ste neboli príliš natiahnutí a ostatní majú pocit, že vám chcú ujsť riadítka.
Riadítka musia byť dostatočne široké. Nie veľmi úzke, aby ste nemali ruky veľmi pri sebe, stláčali by ste si hrudník a zle by ste dýchali. Ani nie veľmi široké, aby sa vám s nimi dobre manévrovalo medzi stromami. V zásade by mali byť trochu širšie ako vaše ramená.
Keď si nastavíte správny posed, a doteraz ste mali nesprávny, budete si musieť zrejme na nový chvíľu zvykať. A postupne zistíte, ktorý je pre vás optimálny. Doporučujem, pre prípad že váš bicykel používa viacej ľudí, poznačiť si svoje polohy vrubmi do sedlovky resp. riadítok. Upozorňujem, veľakrát rozhodujú milimetre. Ide o to, aby ste ťahali správne a vaše svaly boli v optimálnej polohe. Iba tak môžu podať najlepší výkon a unavia sa pozdnejšie, ako pri nesprávnom posede. Posed to nie sú iba nohy v pedáloch. Je to poloha celého tela, ktoré si musí na bicykli doslova hovieť. Musí sa tešiť na to, že ho na bicykel posadíte. Ak ho posadíte nesprávne, ďaleko vás neodvezie. Nie je to predsa iné ani u ostatných športov. Každý pretekár formule 1 má kokpit urobený na svoju postavu, vodáci tiež majú lode robené na mieru a podobne je to aj u iných športov, kde sa stretá človek s náradím.
Skúste si nastaviť podľa mojich rád bicykel, zoberte si náradie a choďte sa povoziť okolo domu. Skúste si, ako sa vám ťahá a prípadne si priebežne dolaďte posed.
Skôr ako predáte svoj starý bicykel, na ktorom sa vám dobre sedí (a samozrejme správne sedí), zmerajte si na ňom základné vzdialenosti. Výšku sedla od stredovej osky a vzdialenosť špičky sedla od riadítok. Rozhodne nemerajte výšku sedla od zeme, pretože skoro každý bicykel má stred umiestnený od zeme v inej vzdialenosti. Záleží to na geometrii stavby rámu. Na novom bicykli budete sedieť rovnako dobre a ušetríte si prácu s nastavovaním rovnakého posedu na novom bicykli.
Prehoďte si zo svojho starého bicykla aj svoje staré sedlo. Načo presvedčovať zadok, že to nové sedlo je lepšie, a že si musí zvyknúť na iné, o ktorom nie ste presvedčený že je lepšie. Aj váš zadok si dosť pamätá.
Správny posed, ale ešte nie je pre vaše svaly všetko. Ešte musíte aj správne ťahať. Na bicykli sa sedí kľudne a snažte sa, aby bicykel poháňali iba nohy a nie pohyby celého tela. Chodidlo na pedáli musí byť celý čas mierne sklonené dopredu. Neprešľapávajte teda päty nadol, ani neťahajte príliš špičkami. Pokiaľ máte správny posed a nie ste vyslovene „drevo“, chodidlá sa vám sami budú otáčať v správnej polohe. Myslite na to, že pokiaľ sedíte na bicykli zle, správne ťahať sa nikdy nenaučíte.
Pripravil VLADO z TPK 0901 732 669

CENA PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE ´99 V ORIENTAČNOM BEHU
Zo zahrnutých podujatí sa do hodnotenia započítava 5 najvyšších bodových umiestnení z rebríčkových súťaží a 3 najvyššie hodnotenia z majstrovských súťaží: 1. M SR DT, 2. M SR KT, 3. 1. kolo SPE, SRJ, 4.2. kolo SPE, SRJ, 5. 3. kolo SPE, SRJ, 6. 4. kolo SPE, SRJ, 7. M SR kl., 8. 5. kolo SPE, SRJ, 9. 6. kolo SPE, SRJ, 10. 7. kolo SPE, SRJ, 11. 8. kolo SPE, SRJ, 12. MSR park, 13. M SR NOB.
(Tučný počet bodov je z najlepších výsledkov, posledný stĺpec je pomocný celkový súčet.)
	meno	priezvisko	klub	DT	KT	1	2	3	4	KLAS.	5	6	7	8	PARK	NOB	celkom	súčet
																		
	M 21-																	
1	Marian	DÁVIDÍK		BBA	30	30	29	0	0	0	25	30	28	29	29	30	0	235.0	260.0
2	Jozef	POLLÁK		TKE	27	29	0	0	30	0	29	28	29	30	30	26.5	0	232.0	258.5
3	František LIBANT	BBA	29	26	30	0	0	0	30	26	30	25	28	19	0	224.0	243.0
4	Peter	VANDLÍČEK	VZA	0	19	18	0	25	27	23	20	22	22	22	25	0	223.0	223.0
5	Maroš	BUKOVÁC		FBA	28	0	22	0	26	25	24	0	0	28	24	29	0	206.0	206.0
6	Jozef	WALLNER		BBA	0	28	27.5	0	29	30	27	29	27	27	27	0	0	197.5	251.5
7	Juraj	HAMMER		TKE	26	0	0	0	27	24	20	25	24	21	25	26.5	0	197.5	218.5
8	Mikuláš	ŠABO		RBA	0	22	21	0	0	26	21	22	16	26	20	28	30	195.0	232.0
9	Jozef	CHUPEK		VZA	0	27	27.5	0	28	29	28	27	23	23	26	0	0	192.5	238.5
10	Peter	VISKUP		VZA	0	14	26	0	21	21	22	21	25	0	0	16	0	166.0	166.0
	Róbert	MIČEK		TKE	22	23	0	0	0	0	26	24	26	24	21	0	0	166.0	166.0
12	Peter	FRAŇO		SPE	24	24	23	0	22.5	23	0	17	17	14	16	10	0	160.5	190.5
13	Marian	SPIŠIAK		SPE	0	21	20	0	0	15	0	15	18	15	0	21	25	150.0	150.0
14	Peter	MLYNÁRIK	VZA	23	0	11	0	7	8	19	0	0	13	15	20	0	116.0	116.0
15	Peter	ĎURČO		TPA	0	20	9	0	9	0	0	0	7	12	12	17	0	86.0	86.0
16	Juraj	PETRINEC	BBA	0	17	25	0	16	16	10	0	0	0	0	0	0	84.0	84.0
17	Karel	POŠTULKA	TPA	0	4	16	0	15	0	0	16	0	16	0	12	0	79.0	79.0
18	Mikuláš	NOVOTA		TKE	0	6	0	0	8	11	17	2	0	5	5	0	23	77.0	77.0
19	Jaroslav OGURČÁK	BBA	0	1	19	0	22.5	19	0	0	15	0	0	0	0	76.5	76.5
20	Jozef	KRÁL		VZA	0	7	0	0	17	17	0	19	14	0	0	0	0	74.0	74.0
21	Jozef 	FEDOR		SPE	0	0	0	0	0	4	0	10	10	7	13	23	0	67.0	67.0
22	Milan	DUDRA		KYS	0	0	10	0	12	13	16	9	0	0	0	0	0	60.0	60.0
	Valér	FRANKO		KYS	0	0	7	0	0	12	12	5	11	0	0	13	0	60.0	60.0
24	Peter	BARCÍK		TKE	0	0	0	0	14	10	0	12	8	9	14	0	0	59.0	67.0
25	Zdenko	ROHÁČ		TKE	21	0	0	0	1	0	0	11	12	4	10	0	0	59.0	59.0
26	Radoslav JONÁŠ		BBA	25	12	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	50.0	50.0
27	Peter	SLÁMA		TKE	0	3	0	0	5	2	0	3	4	8	2	24	0	49.0	51.0
28	Karol	HIERWEG		BBA	0	0	13	0	13	9	0	13	1	0	0	0	0	49.0	49.0
29	Jozef	ŽENIŠ		SPE	0	13	14	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	46.0	46.0
30	Ján	ŠMELÍK		RBA	0	5	4	0	6	0	9	6	5	6	7	0	0	44.0	48.0
31	Milan	MITELMAN	VZA	0	0	3	0	3	5	0	4	6	10	0	14	0	42.0	45.0
32	Tomáš	NAVRÁTIL	BBA	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	41.0	41.0
33	Pavol	ŠOLTÉS		SSN	0	0	12	0	0	0	0	1	2	11	11	0	0	37.0	37.0
	Igor	ZUZČÁK		BBA	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	37.0	37.0
35	Dušan	BUKOVÁC		FBA	20	0	0	0	0	0	6	0	0	0	9	0	0	35.0	35.0
36	Rostislav NAVRÁTIL	OBA	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	34.0	34.0
37	Martin	BEDNÁRIK	PBA	0	0	0	0	0	0	13	7	9	0	4	0	0	33.0	33.0
38	Miroslav MIHALIK	TPA	0	0	0	0	4	1	0	8	3	3	6	8	0	32.0	33.0
39	Tibor	KRŠKA		BBA	0	0	0	0	0	14	18	0	0	0	0	0	0	32.0	32.0
40	Peter	JURČÍK		VZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29.0	29.0
41	Igor	PORUBČAN	KYS	0	0	0	0	11	3	14	0	0	0	0	0	0	28.0	28.0
42	Juraj	ŠMELÍK		RBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	27.0	27.0
43	Volodimir PROKOPEC	PBA	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.0	24.0
44	Dušan	FURUCZ		FBA	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	8	0	0	22.0	22.0
	Miroslav LAGO		RBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22.0	22.0
46	Tomáš	SIKORA		VZA	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15.0	15.0
47	Martin	BARČ		SSN	0	0	8	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	11.0	11.0
	Peter	ILLÉS		TKE	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.0	11.0
	Ján	MAGNA		ZMA	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	11.0	11.0
50	Peter	ČULEN		BBA	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	10.0
	Marek	NOSKO		TKE	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10.0	10.0
	Dušan	HRNČIAR		EBB	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	3	0	0	10.0	10.0
53	Peter	BORČIN		TPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9.0	9.0
54	Miloš	KURTAŠ		TKE	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8.0	8.0
55	Michal 	BARTÁK		PEZ	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7.0	7.0
56	Peter	RICHTER		ZMA	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5.0	5.0
57	Rastislav MIKLUŠ	FBA	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4.0	4.0
	Štefan	RÁCZ		KYS	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	4.0
59	Tomáš	ZVARÍK		DKE	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3.0	3.0
60	Ľuboslav GARGULA	SSN	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2.0	2.0
61	Róbert	SCHENK		RBA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.0	1.0
	Patrik	ČERMÁK		EBB	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.0	1.0
																		
	W 21-																	
1	Katarína LIBANTOVÁ	SPE	30	30	30	0	30	30	30	30	30	30	29	29	30	240	358.0
2	Jana	SLÁMOVÁ		TKE	0	27	0	0	27	28	25	29	28	29	28	26	0	220	247
3	Želmíra	KORLOVÁ		TKE	0	23	0	0	23	22	16	28	29	27	27	22	0	195	217
4	Mária	BARANOVÁ	FBA	26	0	29	0	22	27	24	0	0	26	0	21	0	175	175
5	Alena	JANOTOVÁ	FBA	28	0	23	0	24	26	23	0	0	0	30	16	28	172	198
6	Jela	FURUCZOVÁ	FBA	27	0	15	0	0	19	28	16	9	19	24	24	0	172	181
7	Jana	ŠMELÍKOVÁ	RBA	0	22	22	0	6	18	19	20	20	23	18	20	0	164	188
8	Magdaléna HASPROVÁ	TPA	0	11	26	0	21	24	0	25	26	25	26	18	0	158	202
9	Ivona	FURUCZOVÁ	FBA	0	0	17	0	19	21	21	23	22	22	23	25	0	157	193
10	Martina	RÁKAYOVÁ	TKE	29	26	0	0	29	0	29	0	0	28	0	28	0	143	169
11	Ivana	STUDENÁ		TPA	0	10	0	0	20	23	0	26	25	24	25	0	0	133	153
12	Linda	KUKLIŠOVÁ	TKE	0	9	0	0	12	11	18	14	15	0	19	17	26	132	141
13	Alena	ĎURČOVÁ		VZA	0	0	28	0	28	29	22	0	0	0	0	23	0	130	130
14	Zuzana	POŠTULKOVÁ	TPA	0	19	21	0	4	14	0	0	21	15	15	19	0	124	128
15	Miriam	KRÁLOVÁ		VZA	0	24	0	0	0	0	27	27	27	0	0	0	0	105	105
16	Katarína SCHENKOVÁ	RBA	0	17	10	0	11	10	14	13	13	16	16	0	0	100	120
17	Renata	BARCÍKOVÁ	BBA	0	0	18	0	5	13	0	18	0	21	20	0	0	90	95
18	Katarína VALOVIČOVÁ	RBA	0	8	4	0	0	8	12	11	16	17	17	0	0	89	93
19	Lucia	KOTRYOVÁ	EBB	0	0	27	0	26	25	0	0	0	0	0	0	0	78	78
	Miroslava SEIDLOVÁ	EBB	0	28	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	78	78
21	Iveta	NAVRÁTILOVÁ	OBA	0	29	20	0	13	15	0	0	0	0	0	0	0	77	77
22	Eva	MUŠINSKÁ	TKE	0	20	0	0	16	20	20	0	0	0	0	0	0	76	76
23	Mária	PARÁKOVÁ	EBB	0	21	16	0	18	17	0	0	0	0	0	0	0	72	72
24	Ľubica	NOSKOVÁ		TKE	0	0	8	0	2	0	15	22	24	0	0	0	0	71	71
25	Ingrid	SOBOTKOVÁ	TKE	0	0	0	0	0	0	11	15	14	13	13	0	0	66	66
26	Hana	ŠMELÍKOVÁ	RBA	0	0	7	0	8	0	0	12	12	14	14	0	0	60	67
27	Jana	FRANKOVÁ	KYS	0	0	3	0	10	5	0	19	17	0	0	0	0	54	54
28	Paulína	MÁJOVÁ		BBA	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	51	51
29	Viola	JUHASOVA	KRA	0	0	11	0	15	16	0	0	0	0	0	0	0	42	42
30	Katarína NAVRÁTILOVÁ	OBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	21	0	0	39	39
31	Jana	POPOVIČOVÁ	PBA	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
32	Karolína MATEIDESOVÁ	BBA	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	17
33	Beata	VÁVROVÁ		BBA	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
34	Soňa	KONDRLÍKOVÁ	VZA	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13
35	Katarína VOZÁROVÁ	RBA	0	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	11
36	Táňa	ČASNOCHOVÁ	EBB	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
37	Anna	TOMKOVÁ		EBB	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
38	Zuzana	HITZINGEROVÁ	EBB	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
39	Zuzana	VALOVIČOVÁ	FBA	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
	Katarína SREBALLOVÁ	PBH	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41	Milada	ZUŠČINOVÁ	KYS	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
	Gabriela BRÍDZIKOVÁ	FBA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43	Viktória NOVÁKOVÁ	EBB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

	M -18																	
1	Peter	LABUDA		FBA	30	0	27	0	29	30	30	0	0	30	30	27	0	233	233
2	Juraj	HORNIAK		PBA	27	30	23	0	27	27	28	29	28	29	27	21	30	228	326
3	Michal	STASZ		PBA	28	29	26	0	28	28	24	28	30	28	29	24	0	224	302
4	Marek	KRIŽAN		UKE	0	28	28	0	26	23	26	30	29	27	0	28	27	223	272
5	Tomáš	MATEIČKA	PBA	0	27	25	0	25	22	23	25	27	24	26	23	26	204	273
6	Pavol	BUKOVÁC		FBA	29	0	30	0	30	29	29	0	0	26	0	29	29	202	231
7	Marek	MELIŠÍK		VZA	0	24	20	0	23	21	22	23	24	23	25	0	0	164	205
8	Ondrej	PIJÁK		SPE	0	0	0	0	21	26	25	0	0	25	28	26	0	151	151
9	Andrej	PATRÁŠ		EBB	0	26	15	0	20	18	27	0	0	20	23	0	0	149	149
10	Pavol	FAZEKAŠ		KYS	0	0	24	0	22	25	0	26	25	0	0	0	0	122	122
11	Martin	MACHÁČEK	MZV	0	25	21	0	0	0	21	22	21	0	0	0	0	110	110
12	Daniel	HORSKÝ		MZV	0	0	0	0	20	20	0	24	22	0	0	0	0	86	86
13	Michal	JUHAS		KRA	0	0	22	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	70	70
14	Tomáš	ŽILINČÍK	TKE	0	0	18	0	0	0	0	21	23	0	0	0	0	62	62
15	Juraj	TURSKÝ		VZA	0	0	0	0	0	0	0	27	26	0	0	0	0	53	53
16	Sergij	MUCHIDINOV	PBA	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29
17	Martin	PIJÁK		SPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25
18	Pavol	ZVARA		FBA	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
19	Matej	PILKA		SPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20
20	Juraj	PÄTOPRSTÝ	SPE	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
	Rado	ČAJA		TKE	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
22	Tomáš	URBAN		UKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17
23	Patrik	FEDOR		UKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16
																		
	M -20																		
1	Rastislav SEMAN		TKE	26	16	29	0	0	30	27	30	27	29	30	0	0	217	244
2	Peter	BOHUŠ		FBA	0	0	23	0	29	29	23	25	29	28	28	11	26	203	251
3	Peter	GLONČÁK		FBA	30	0	30	0	24	20	29	14	20	19	17	22	30	202	255
4	Štefan	ŠURGAN		EBB	27	18	27	0	18	22	30	23	19	17	18	18	29	195	266
5	Andrej	MÁJ		BBA	28	15	28	0	0	28	28	18	21	18	19	0	0	185	203
6	Michal	PAVELEK		SPE	0	0	25	0	26	24	0	26	30	27	26	0	27	163	211
7	Štefan	RÁKAY		TKE	0	0	22	0	30	28	24	28	26	0	0	0	0	158	158
8	Vladimír DVOŘÁK		SPE	0	0	20	0	27	26	0	24	24	0	27	0	28	156	176
9	Vladislav JANOTA	FBA	0	0	24	0	0	0	21	27	25	30	29	0	0	156	156
10	Pavol	KRIŠKA		VZA	0	0	21	0	28	27	20	29	28	0	0	0	0	153	153
11	Martin	RICHTER		ZMA	0	0	0	0	25	25	22	23	23	0	0	0	0	118	118
12	Igor	PATRÁŠ		TKE	29	25	26	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	105	105
13	Miroslav UHER		UKE	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	44	44
14	Michal	SPIŠIAK		FBA	0	0	6	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	32	32
																			
	W -20																		
1	Zora	KÁTLOVSKÁ	RBA	30	12	19	0	17	0	29	21	11	20	22	27	0	185	208
2	Marcela	KOLLÁROVÁ	TKE	29	18	14	0	9	12	28	17	18	0	0	0	0	145	145
3	Jana	MIKLUŠOVÁ	FBA	0	0	13	0	0	0	30	24	23	0	0	30	0	120	120
4	Mária	KONEČNÁ		RBA	0	14	12	0	14	9	27	0	19	0	0	0	27	49	76
5	Martina	KOLLÁROVÁ	DKE	0	15	6	0	0	0	26	10	10	0	0	0	0	21	47
6	Mária	CÚTOVÁ		EBB	0	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
7	Katarína VOZÁROVÁ	RBA	0	7	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	11	11
8	Jana	FAZEKAŠOVÁ	KYS	0	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	8	8
9	Monika	HOLKOVÁ		EBB	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
																			
	W -18																		
1	Marta	PRÉKOPOVÁ	MZV	29	30	30	30	30	29	30	30	30	29	30	0	30	240	357
2	Monika	KOLLÁROVÁ	UKE	28	24	29	27	28	30	29	27	28	30	29	0	28	231	337
3	Iveta	KŘIVÁNKOVÁ	UKE	27	28	25	29	0	0	26	29	26	27	24	0	29	220	270
4	Katarína SCHWARZOVÁ	PBA	0	26	27	28	26	26	25	0	0	0	0	0	0	158	158
5	Zora	VACHOVÁ		SPE	0	0	28	25	0	0	28	26	27	0	0	23	27	184	184
6	Lenka	ONDREJKOVÁ	EBB	0	23	0	0	29	25	0	0	0	25	28	0	0	130	130
	Silvia	KMEŤOVÁ		RBA	0	27	24	26	0	0	0	0	0	28	25	0	0	130	130
8	Zuzana 	ORAVCOVÁ	SPE	0	0	0	0	0	28	0	0	0	24	26	26	0	104	104
9	Zuzana 	TURINIČOVÁ	FBA	0	0	0	0	0	0	24	0	0	26	27	24	0	101	101
10	Barbora	MURÁRIKOVÁ	BBA	0	25	0	0	0	0	27	0	0	0	0	29	0	81	81
11	Zuzana 	ŠUTOROVÁ	SZZ	0	0	0	0	0	0	0	28	29	0	0	0	0	57	57
12	Ivana	CHOVANOVÁ	KYS	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	0	0	0	54	54
13	Hana	BAJTOŠOVÁ	RBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30
	Katarína LABAŠOVÁ	UKE	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
15	Dana	ZLÁMALOVÁ	UKE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SR 1999 v cykloorientácii (KT + DT) - Pezinok, 25. a 26. 9. 1999
Krátka trať
W
 1. Ďurčová Alena 	CNR	41.37  
 2. Novakova Viktoria	RBB	49.55 
 3. Murarikova Barbora 	BBA	58.46
 4. Smelikova Barbora 	OBA	65.36
 5. Casnochova Tana 	RBB	65.51
 6. Parakova Maria 	CNR	72.48
 7. Kralova Eva 	OBA	72.50
 8. Benova Michaela 	CNR	75.36
 9. Valovicova Zuzana 	FBA	81.51
10. Szollosyova Jozef.	CNR	89.10
11. Bratkova Viera 	CNR	95.31
12. Grauzelova Darina 	FBA   125.26

M -18
 1. Stasz Michal	PBA	49.45
 2. Pilka Matej		SPE	54.30
 3. Erdelyi Balazs	HUN	57.22
 4. Oprsal Juraj	OBA	57.38
 5. Braun Marek		CNR	61.59
 6. Korenciak Peter	SPE	62.06
 7. Matusik Jan		OBA	62.12
 8. Horniak Juraj	PBA	63.08
 9. Durin Peter 	CNR	63.45
10. Krajcik Michal 	RBB	63.55
11. Durin Lubos		CNR	66.01
12. Zivcak Andrej	RBB	69.41
13. Ingr Hubert		RBB	72.24
14. Pilat Miroslav	RBB	73.51
15. Murarik Matej 	BBA   116.01 

M 19-
pre chýbajúce prvé KS bola kategória anulovaná

M 40-
 1. Ďurín Ján		CNR	55.15
 2. Erdelyi Tibor	HUN	62.49
 3. Grauzel Vladimir	FBA	64.06
 4. Smelik Ludovít	OBA	68.16
 5. Kurca Stefan	CNR	71.43
 6. Murarik Stefan	BBA	72.07

Dlhá trať
W-
 1. Paráková Mária	CNR	125.16
 2. Durcova Alena	CNR	135.31
 3. Marhevkova Katarina	OBA	148.07
 4. Benova Michaela	CNR	162.38
 5. Bratkova Viera	CNR	172.38
 6. Szollosyova Jozef.	CNR	187.56
 7. Kralova Eva		OBA	216.37

M -18
 1. Erdelyi Balázs	HUN	113.23
 2. Matusik Jan	OBA	206.36

M 19-
 1. Šabo Mikuláš	OBA	145.09 
 2. Hanicak Tomas	RBB	160.47
 3. Kazik Marian	CNR	163.51
 4. Viskup Peter	VZA	165.33
 5. Holluby Andras	HUN	167.07
 6. Jurcik Peter	VZA	169.28
 7. Mlynarik Peter	OBA	190.11
 8. Magna Jan		ZMA	195.53
 9. Janota Vladislav	FBA	210.53
10. Kopanyecz Attila	HUN	224.03

M 40-
 1. Ďurín Ján		CNR	118.07 
 2. Erdelyi Tibor	HUN	136.13
 3. Grauzel Vladimir	FBA	151.45
 4. Smelik Ludovít	OBA	160.46
 5. Kurca Stefan	CNR	163.48

Pohár TEKMAR ‘99 v cykloorientácii - konečné poradie
Poradie Priezvisko  Meno       1.k. 2.k. 3.k. 4.k. 5.k. 6.k. 7.k. 8.k.  9.k.  Súčet
-------- Kategória : M-18  ------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------
   1 Braun     Marek   CNR  73.71 95.68 100.0 100.0 89.76 58.23 62.47 75.41 Disk.  460.85
   2 Ďurín     Peter   CNR  82.67 48.50 40.80 76.08 93.66 47.03 57.48 71.86 Disk.  381.75
   3 Opršal     Juraj   GVB                 100.0 100.0 84.15 Disk.  284.15
   4 Ďurín     Ľuboš   CNR  100.0 100.0                67.30 Disk.  267.30
   5 Ingr      Hubert  RBB              100.0       54.47     154.47
   6 Krajčík    Michal  RBB                    76.21 71.52     147.73
   7 Pilka     Matej   SPE                       90.45 22.61* 113.06
   8 Živčák     Andrej  RBB                    43.56 59.93     103.49
   9 Stasz     Michal  PBA                       100.0     100.00
   10 Korenčiak   Peter   SPE                       75.18 18.80*  93.98
   11 Pilát     Miroslav RBB                    84.31        84.31
   12 Horniak    Juraj   PBA                       73.10     73.10
       
-------- Kategória : M19-  ------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------
   1 Šabo      Mikuláš  OBA  100.0 100.0 100.0*100.0*99.30 98.55 100.0    100.0  500.00
   2 Šurgan     Štefan  CNR  92.54 97.77       93.16 94.99 96.60    Disk.  475.06
   3 Zámečník    David   OBA  85.20 90.21 91.63*91.63*100.0 52.44 91.11    Disk.  464.58
   4 Kazík     Marian  CNR  75.27 76.34 89.95 100.0 92.73*83.22 93.83    87.12  463.63
   5 Mlynárik    Peter   OBA  78.94 90.00 86.98*86.98*98.24 80.74 Disk.    68.97  442.94
   6 Szegény    Vladimír CNR  Disk. 81.58 90.57 87.83    79.74 97.93    Disk.  437.65
   7 Poštulka    Karel   TPA  91.30 75.38 85.43 75.03 89.55 85.42*85.42*       437.12
   8 Richter    Peter   ZMA  91.50 82.42 100.0 68.19 45.88 70.75 91.72    Disk.  436.39
   9 Ďurčo     Peter   TPA  85.00 73.56 90.30 78.91 82.97 84.30*84.30*       426.87
   10 Richter    Martin  ZMA  87.40 63.52 Disk. 74.12 81.36 89.11 92.70    Disk.  424.69
   11 Šmelík     Juraj   OBA  82.45 73.88 82.07*82.07*74.70 86.33 84.78    Disk.  417.70
   12 Magna     Ján    ZMA        14.49 77.77 87.87 94.66 87.64    65.05  412.99
   13 Kundrata    Ivan   RBB  80.18*80.18*79.38 76.42 82.46 63.19 82.44        404.64
   14 Mihalik    Miroslav TPA  71.92 86.64 77.42 70.11 75.39 77.84*77.84*       395.13
   15 Navrátil    Tomáš   OBA  71.68 85.42 74.62*      85.13 56.24        373.09
   16 Navrátil    Rostislav OBA  25.77 66.92 71.52*71.52*75.72 68.93 74.50        362.19
   17 Pekárek    Pavel   VBP  93.02 86.53          81.07 97.41        358.03
   18 Jurčík     Peter   VZA                 91.88 94.67    83.25  269.80
   19 Fraňo     Peter   SPE  84.72 90.58                43.83*43.83* 262.96
   20 Haničák    Tomáš   EBB                 77.79 91.04    90.27  259.10
   21 Janota     Vladislav FBA  21.94 48.40 61.08 35.75    23.49 53.22    54.71  253.16
   22 Kundrata    Michal  RBB  50.24*64.88 42.03 39.31 54.72 24.28           251.18
   23 Autrata    Vlastimil RBA  25.21 37.61 50.20 22.82 69.19 20.05           205.03
   24 Sikora     Tomáš   VZA              Disk. 100.0 69.72    Disk.  169.72
   25 Kováč     Milan   OBA        27.48*27.48*   58.66 51.25        164.87
   26 Veselovský   Rastislav RBB  26.70*26.70*         56.84 49.96        160.20
   27 Palát     Petr   OBA        22.49*22.49*89.97              134.95
   28 Zuzčák     Igor   BBA                 55.30 69.44    Disk.  124.74
   29 Adámek     Libor   OBA        20.48*20.48*81.92              122.88
   30 Pecha     Peter   BBA                 66.36 43.34    Disk.  109.70
   31 Novota     Mikuláš  TKE                 35.87 63.39        99.26
   32 Viskup     Peter   VZA                          85.95  85.95
   33 Bednárik    Martin  PBA           38.65                 38.65
   34 Parák     Peter   RBB  27.20                          27.20
   35 Pompura    Laco   RBB  24.13                          24.13
   36 Ďurčo     Boris   TKE        23.64 0.00                 23.64
   37 Furucz     Ján    FBA        0.67                Disk.   0.67

-------- Kategória : M40-  ------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------
   1 Ďurín     Ján    CNR  85.82 100.0 88.98 100.0 100.0 89.63 100.0 100.0 100.0  500.00
   2 Grauzel    Vladimír FBA  100.0 81.07 100.0 70.67 79.82 100.0 96.33 83.98 71.51  480.31
   3 Šmelík     Ľudovít  OBA        80.70 73.47*72.87       76.44 63.87  367.35
   4 Kurča     Štefan  CNR                 Disk. 80.53 70.20 61.30  212.03
   5 Král      Blažej  OBA        75.93 18.98*                 94.91
   6 Murárik    Štefan  BBA                       69.47     69.47
       
-------- Kategória : W   ------------------------------------ VOS-TPK ---------------------------
   1 Ďurčová    Alena   CNR  100.0 100.0 100.0 100.0    100.0 100.0 100.0 92.10  500.00
   2 Paráková    Mária   CNR  53.98 98.90 87.47 55.37 100.0       25.07 100.0  441.74
   3 Marhevková   Katarína OBA  0.00 95.39 78.28 78.32 86.17 42.72 73.42 Disk. 82.07  420.23
   4 Beňová     Michaela CNR        0.00 84.34 94.11 91.39 70.70 18.34 70.58  411.12
   5 Nováková    Viktória RBB        37.75 59.94 76.88 83.01 73.11 80.06     373.00
   6 Poštulková   Zuzana  TPA  80.22 86.15       70.29 59.17*59.17*       355.00
   7 Šmelíková   Barbora  OBA        44.64 59.92*75.22 77.45 19.41 42.37     299.60
   8 Časnochová   Táňa   RBB  51.92 66.03       65.59 60.29    41.77     285.60
   9 Szöllesyová  Jozefína CNR  0.00 54.68 19.86 0.12 67.88 42.03 Disk. 0.00 50.37  234.82
   10 Králová    Eva    OBA  19.11 0.00 0.00 29.36    73.91 21.15 24.99 27.53  176.94
   11 Bratková    Viera   CNR        Disk. 0.00 8.88 29.23 62.19 0.00 62.55  162.85
   12 Muráriková   Barbora  BBA                       58.79     58.79
   13 Grauzelová   Ľudmila  FBA  0.00 Disk. 10.50 14.05 22.08 Disk. Disk.        46.63
   14 Valovičová   Zuzana  FBA                       3.32 Disk.   3.32

JUNIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA V LYŽIARSKOM ORIENTAČNOM BEHU 2000 - DONOVALY, SLOVENSKO
V termíne 1. - 6. 2. 2000 sa na Donovaloch uskutočnia Juniorské majstrovstvá sveta a Svetový pohár v lyžiarskom orientačnom behu. SZOŠ hľadá dobrovoľníkov, ktorí sú schopní a ochotní spoľahlivo pracovať v mraze a snehu možno len za jedlo, bývanie a úhradu dopravných nákladov. Tí, ktorí sú ochotní pomôcť, dajte o sebe vedieť do 30. 11. 1999 na sekretariát SZOŠ (prípadne môžete oznámiť, na ktorom úseku by ste chceli pôsobiť).

SVETOVÝ POHÁR V CYKLOORIENTÁCII ´99
Na poslednú sériu do Barcelony v Španielsku odcestovali aj niekoľkí slovenskí pretekári, ktorí majú šancu svoju bilanciu v SP ešte prikrášliť. Po 3. kolách je poradie takéto:
muži	
1.	Mougin 	Sylvain 	FRA 	200.0 ( 1)	174.0 ( 7)	200.0 ( 1)			574.00
2.	Prochazka Jiri 		CZE 	174.0 ( 7)	200.0 ( 1)	190.0 ( 3)			564.00
3.	Rygl 	Jaroslav 	CZE 	195.0 ( 2)	190.0 ( 3)	174.0 ( 7)			559.00
4.	Zurynek Jan 		CZE 	185.0 ( 4)	195.0 ( 2)	168.0 ( 9)			548.00
5.	Mach 	Radovan 	CZE 	168.0 ( 9)	185.0 ( 4)	177.0 ( 6)			530.00
6.	Perrin 	Gilles 		FRA 	148.0 ( 16)	177.0 ( 6)	185.0 ( 4)			510.00
7.	Folprecht Eda 		CZE 	171.0 ( 8)	168.0 ( 9)	153.0 ( 14)			492.00
8.	Houlihan John 		GBR 	165.0 ( 10)	134.0 ( 23)	142.0 ( 19)			441.00
9.	Sabo 	Mikulas 	SVK 	162.0 ( 11)	132.0 ( 24)	134.0 ( 23)			428.00
10.	Dosek 	Agoston 	HUN 	150.0 ( 15)	126.0 ( 27)	148.0 ( 16)			424.00
11.	Midena 	Benjamin 	FRA 	136.0 ( 22)	116.0 ( 32)	171.0 ( 8)			423.00
12.	Jurcik 	Peter 		SVK 	159.0 ( 12)	146.0 ( 17)	104.0 ( 38)			409.00
20.	Szegeny Vladimir 	SVK 	98.00 ( 42)	140.0 ( 20)	100.0 ( 40)			338.00
22.	Kazik 	Marian 		SVK 	106.0 ( 37)	110.0 ( 35)	108.0 ( 36)			324.00
24.	Richter Martin 		SVK 	144.0 ( 18)	97.00 ( 43)	78.00 ( 62)			319.00
34.	Mlynarik Peter 		SVK 	116.0 ( 32)	91.00 ( 49)	89.00 ( 51)			296.00
39.	Richter Peter 		SVK 	112.0 ( 34)	93.00 ( 47)	77.00 ( 63)			282.00
47.	Surgan 	Stefan 		SVK 			122.0 ( 29)	97.00 ( 43)			219.00
57.	Janota 	Vladislav 	SVK 			86.00 ( 54)	81.00 ( 59)			167.00
69.	Viskup 	Peter 		SVK 			106.0 ( 37)	Disk. 				106.00

ženy
1.	Hrdinova Maria 		CZE 	195.0 ( 2)	190.0 ( 3)	195.0 ( 2)			580.00
2.	Bornhak Antje 		GER 	200.0 ( 1)	174.0 ( 7)	200.0 ( 1)			574.00
3.	Folprechtova Jaroslava 	CZE 	180.0 ( 5)	200.0 ( 1)	180.0 ( 5)			560.00
4.	Podrabska Anna 		CZE 	190.0 ( 3)	165.0 ( 10)	190.0 ( 3)			545.00
5.	Ryglova Hana 		CZE 	185.0 ( 4)	171.0 ( 8)	185.0 ( 4)			541.00
6.	Koskova Silvia 		CZE 	177.0 ( 6)	177.0 ( 6)	177.0 ( 6)			531.00
7.	Chmelikova Jana 	CZE 	159.0 ( 12)	180.0 ( 5)	165.0 ( 10)			504.00
8.	Jakoubova Marketa 	CZE 	168.0 ( 9)	156.0 ( 13)	168.0 ( 9)			492.00
9.	Fuzy 	Anna 		HUN 	171.0 ( 8)	168.0 ( 9)	150.0 ( 15)			489.00
10.	Mege 	Francoise 	FRA 	162.0 ( 11)	142.0 ( 19)	162.0 ( 11)			466.00
11.	Lacigova Michaela 	CZE 	156.0 ( 13)	162.0 ( 11)	130.0 ( 25)			448.00
12.	Parakova Maria 		SVK 	174.0 ( 7)	132.0 ( 24)	136.0 ( 22)			442.00
18.	Marhevkova Katarina 	SVK 	142.0 ( 19)	128.0 ( 26)	102.0 ( 39)			372.00
21.	Durcova Alena 		SVK 			195.0 ( 2)	153.0 ( 14)			348.00
28.	Benova 	Michaela 	SVK 			126.0 ( 27)	128.0 ( 26)			254.00

Tieto informácie boli skompletované 25. 10. 1999