INFOB 19/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

ZMENA VÝŠKY SADZIEB NÁHRADY STRAVNÉHO
Od 11. októbra 1999 Ministrestvo práce, soc. vecí a rodiny SR upravilo hodnoty náhrad stravného: z 60 Sk na 62 Sk, z 94 Sk na 97 Sk, zo 144 Sk na 149 Sk.

NAŠLA SA BUZOLA
Na nočných M SR sa v priestoroch vestibulu školy na Majerníkovej ulici našla palcová buzola (asi Silva). Ten, kto ju stratil, nech sa hlási na sekretariáte SZOŠ.
Jano Mižúr, FBA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti - 7. 11. Martina Čorbová PBA
štvrťstoročnica života - 15. 11. Vladimír Szegény CNR
Obom prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
18. 12. - Lyžiarsky triatlon (beh na lyžiach, LOB, OB) - Bedřichov, ČR
18., 24., 25. 12. - Otzma Cup - posledné IOF preteky milénia (to si vymysleli ale Izraelci) - Jeruzalem, Arad, ISR
2. - 7. 1. 2000 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Manawatu, Nový Zéland
31. 1. - 6. 2. - Juniorské majstrovstvá sveta v LOB 2000, SP v LOB - Donovaly, Slovensko
4. - 7. 3. 2000 - Portugal „O“ meeting 2000, IOF ranking (KT, 2x klasika, skrátená) - Mira, Portugalsko
12. - 18. 4. 2000 - Medzinárodné preteky dorasteneckých školských družstiev v OB (klasika + KT + štafety) - Ashdod, Izrael
21. - 23. 4. 2000 - Veteran Cup Tur 2000 - Turnov, ČR
22. - 26. 6. 2000 - Majstrovstvá Európy dorastu v OB (parkový, klasika, štafety) - Svetlogorsk, Rusko
28. 6. - 4. 7. 2000 - (III.) Majstrovstvá Európy v OB (štafety, klasika, KT) - Truskavec, Ukrajina
8. - 14. 7. 2000 - Vysočina cup (5-dňové OB preteky, doprovodná akcia JMS v OB 2000) - Svratouch, ČR
9. - 15. 7. 2000 - Juniorské majstrovstvá sveta v OB 2000 - Milovy, ČR
11. - 15. 7. - 5 Jours de France 2000 - Metz, FRA
21. - 23. 7. 2000 - 24. ročník Veľkej ceny Slovenska v OB - GPS 2000 - Gombasek, TU Košice
23. - 28. 7. 2000 - O-Ringen 2000 (5 dní OB) - Hallsberg, SWE
18. - 20. 8. 2000 - Oltenia Trophy (3 dni OB) - Vâlcea, ROM
6. - 11. 10. 2002 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Bendigo, Austrália

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

MAJSTROVSTVÁ Kanady v orientačnom behu
Mailom prišla prosba z Kanady, aby sme členom nášho zväzu posunuli informáciu o kanadskom šampionáte v OB.
Preteky sú situované do východnej časti Kanady v provincii New Brunswick v r. 2000. Program:
August 19-20, Eastern Canadian Orienteering Championship (ECOC), Hillsborough
August 20-24, Junior Training Camp, Hillsborough
August 22, National Team Fundraiser, Rockwood Park, Saint John
August 23, Canadian Short Distance Orienteering Championships, Rockwood Park, Saint John
August 25, Model Event, Fundy National Park
August 26-27, Canadian Orienteering Championship, Fundy National Park
August 26, Social Event, Alma Community Centre

Bližšie informácie hľadajte na: www.fan.nb.ca/fan/info/ip_info/onb/coc2000/index.html.

Orienteering New Brunswick, c/o Stig Skarborn
163 Carriage Hill Drive
Fredericton, New Brunswick, E3E 1A4, Canada

PRESTUPY SCHVÁLENÉ ŠTK SZOB
V prestupovom termíne 15. 10. - 15. 11. 1999 boli schválené tieto prestupy:
Miroslav PILÁT z KBB do EBB 8502
Miroslav HRÍBIK z KBB do EBB 8503
Andrej ŽIVČÁK z KBB do EBB 8504
Hubert INGR z KBB do EBB 8505
Michal BARTÁK z PEZ do SPE 7801
Michaela BEŇOVÁ z EBB do CNR 8151
Michal KUNDRATA z EBB do BBB 7101
Juraj KUNDRATA z EBB do BBB 7102
Ivan KUNDRATA z EBB do BBB 6601
Pozn. Nakoľko z dôvodu „momentálnej nezvestnosti“ členského preukazu M. Bartáka nebude tento predložený ŠTK do 10. 12. 1999, uvedený pretekár po tomto termíne predloží nový preukaz (s fotografiou a pečiatkou nového klubu) na zaregistrovanie prestupu.

Spartacus kupa ´99
Každoročne záverom sezóny orientačných bežcov v Maďarsku sú dvojpreteky v prvú novembrovú sobotu a nedeľu. Tentokrát sa uskutočnili v dňoch 6. - 7. 11. 1999 aj za širokej účasti škandinávskych bežcov, čo bolo dobré hlavne pre porovnanie sa so svetovou špičkou našich najlepších pretekárov, ktorých na tomto podujatí zastupovali kluby Kobra a Farmaceut Bratislava. Celkove sa pretekov zúčastnila asi tisícka bežcov z desiatich krajín. Ako obyčajne, preteky mali vysokú profesionálnu úroveň a aj napriek možno chladnému počasiu, ale bez dažďa, sme sa tu cítili perfektne. Vértešské vrchy dali zabrať po fyzickej aj technickej stránke a víťazné časy sa pohybovali na hrane pravidiel IOF. Nevyskytli sa však žiadne technické problémy a už teraz sa môžeme tešiť na budúcoročnú Hungáriu, ktorá bude v týchto terénoch s centrom pretekov v mestečku Csákvár. Z našich pretekárov sa darilo našim mladým, Paľovi Bukovácovi medzi osemnásťročnými a Janke Miklušovej medzi juniorkami, keď obaja skončili na druhom mieste. Pred samotným vyhlásením výsledkov boli pamätnými medailami sponzora Maďarského zväzu OB „ÚTINFORM“ ocenení Juhani Salmenkila z Fínska a moja osobnosť za organizáciu, spoluprácu, zabezpečovanie a pravidelnú účasť fínskych a slovenských orientačných bežcov na tomto podujatí. Ocenenia odovzdal za organizátorov známy bývalý vynikajúci reprezentant Maďarska v OB Bozán Gyorgy.
Jano Mižúr, FBA

Seminár kartografov, 22. - 24. október 1999
V dňoch 22. - 24. októbra 1999 sa uskutočnil v Bratislave, Devínskej Novej Vsi, seminár kartografov. Zúčastnilo sa ho 19 skúsených, menej skúsených i neskúsených záujemcov o tvorbu máp pre orientačný beh. Pri tvorbe programu tohto seminára sme sa pokúsili nadviazať na podobné podujatie uskutočnené minulý rok vo Veľkom Krtíši a zároveň zohľadniť pripomienky jeho účastníkov. Preto bol program zameraný len na jeden cieľ - ukážka a výuka tvorby mapy pre OB bez podkladovej mapy od terénnych prác až po výstup v OCAD-e. Z tohto dôvodu bol program nasledovný:
- Piatok 22.10. bol venovaný príprave podkladov a stručnému oboznámeniu sa s programom.
- Sobota 23.10. bola venovaná prácam v teréne, skenovaniu originálov z terénu a debate na rôzne odborné témy (ISOM 2000, využitie GPS, výškomeru, diaľkomeru pri terénnych prácach)
- Nedeľa 24.10. bola venovaná kancelárskym prácam - t.j. kresleniu pomocou programu OCAD 7

Na začiatku seminára všetci účastníci obdržali fóliu, farebné tuhy do pentelky, gumu a príručku pre mapovanie. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín. Jedna skupina pod vedením M. Bednárika mapovala otvorený terén (v blízkosti Sandbergu), druhá pod vedením R. Jonáša sa venovala mapovaniu v lese (Devínska Kobyla). M. Petrinec pracoval samostatne.
Počas terénnych prác bol cez obednú prestávku vykonaný test priebežnosti porastov. Organizátori vopred vybrali niekoľko ukážok hustejších porastov a testovacími prebehmi na základe času určili priebežnosť podľa normy IOF pre mapy pre OB. Na základe výsledkov hodnotenia priebežnosti účastníkmi sa dá všeobecne konštatovať, že existuje skôr tendencia preceňovania hustoty porastov (mapy sa robia zelenšie, ako by mali podľa normy byť) ako ich podceňovanie. V poobedňajších hodinách si účastníci mohli vyskúšať tiež prácu s digitálnymi výškomermi Cateye AT110 a Cateye AT100.
Na záver semináru účastníci vyplnili anketu hodnotiacu seminár a dávajúcu priestor ich predstavám o podobnom budúcom podujatí. Z výsledkov ankety vyplynulo, že sme sa vydali správnym smerom. I z tohto dôvodu sa MK SZOŠ pokúsi usporiadať podobný seminár v jarných mesiacoch na budúci rok vo Veľkom Krtíši so zameraním na už konkrétny výsledok - mapu pre OB. Týmto zároveň predbežne pozývame všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto seminára a samozrejme i ostatných záujemcov na túto akciu, aby si otestovali svoje schopnosti, nové prístroje a metódy a zároveň pomohli pri tvorbe školskej mapy pre OB.
Za MK SZOŠ Rado Jonáš

Kalendár pretekov v orientačnom behu v roku 2000: - skoro oficiálny
29. 4. - M SR DT (nebudú, iba ak by sa niekto ešte prihlásil, tak v tomto termíne)
27. 5. - M SR na KT - Kobra Bratislava, svetové rankingové preteky, Vysoké Tatry
28. 5. - M SR štafiet - Kobra Bratislava, zároveň jedno kolo SRŠ, Vysoké Tatry
2. 6. - M SR v OB v rámci školských šp. súťaží (žiaci i študenti) - Spišská Nová Ves
3. - 4. 6. - Dvojkolo SPE a SRJ - Pohár Slovenského raja - Spišská Nová Ves
10.(11.) 6. - M SR v NOB - Prírodovedec Bratislava (naisto sa rozhodnú do konca novembra)
20. - 24. 6. - Kalokagatia - medzinárodné preteky žiakov v OB - Trnava
24. - 25. 6. - Dvojkolo SPE a SRJ - Rapid Bratislava
21. - 23. 7. - GPS, dvojkolo SPE a SRJ - TU Košice, Silická planina
9. 9. - jedno kolo SPE a SRJ - Orientklub Bratislava
10. 9. - jedno kolo SRŠ - Farmaceut Bratislava
16. - 17. 9. - jedno kolo SPE a SRJ, jedno kolo SRŠ - Sokol Pezinok
23. 9. - MSR na klasických tratiach - TU Košice, Silická planina
24. 9. - jedno kolo SPE a SRJ - TU Košice, Silická planina
7.(8.) 10. - M SR v parkovom OB - projekt Teplice - Kobra Bratislava, Turčianske Teplice

Zo zverejneného vyplýva, že termíny M SR v NOB a parkovom OB sa ešte upresnia a M SR na DT budú iba v tom prípade, že sa niektorý z klubov podujme na zorganizovanie tohto podujatia a oficiálne písomne potvrdí svoj záujem do konca roka 1999.


PRETEKY LOB V ROKU 2000
8. - 9. 1. - M SR v LOB na klasických tratiach a štafetách - Kysak
12. - 16. 1. - Svetový pohár v LOB - Vuokatti, FIN
26. - 30. 1. - Svetový pohár v LOB -Ulrichsberg, Böhmerwald, AUT
1. - 6. 2. - Juniorské majstrovstvá sveta v LOB, Svetový pohár v LOB - B. Bystrica, SVK
11. - 12. 2. - 2 kolá SRJ - Nové Město na Moravě
19. - 20. 2. - M SR v LOB na krátkych tratiach + jedno kolo SRJ - B. Bystrica
21. - 27. 2. - Majstrovstvá sveta veteránov v LOB - Velingrad, BUL
1. - 6. 3. - Majstrovstvá sveta v LOB, Svetový pohár v LOB - Krasnojarsk, RUS

KALENDÁRE PRETEKOV LOB A OB V ČECHÁCH V R. 2000 - neoficiálne
LOB:
15.1.2000 So    Český pohár LOB - krátká trať 		JIL   
16.1.2000 Ne    Český pohár LOB - klasická trať 		JIL   
29.1.2000 So    Český pohár LOB - klasická trať 		SSP   
30.1.2000 Ne    Český pohár LOB - zkrácená trať 		SSP   
11.2.2000 Pá    Mistrovství ČR v LOB na krátké trati 	OSN   
12.2.2000 So    Mistrovství ČR v LOB na klasické trati 	OSN   
13.2.2000 Ne    Mistrovství ČR v LOB štafet 		OSN   

OB:
15.4.2000 So    M ČR v nočním OB, Silva Cup 		PBM   
29.4.2000 So    M ČR na dlouhé trati, Silva Cup 		TBM   
20.5.2000 So    KOZEL CUP, ŽA, ŽBm - krátká trať 		LOL   
20.5.2000 So    ŽBč - klrátk trať 				LPU   
21.5.2000 Ne    KOZEL CUP, ŽA, ŽBm - klasika 		UOL   
21.5.2000 Ne    ŽBč - klasická trať 			NPA   
27.5.2000 So    ŽBm - klasická trať 			VOV+KYL   
28.5.2000 Ne    ŽBm - krátká trať 				VOV+KYL   
 3.6.2000 So    KOZEL CUP, ŽA, ŽBč - zkrácená trať 		VSP   
 4.6.2000 Ne    KOZEL CUP, ŽA, ŽBč - klasická trať 		VSP   
10.6.2000 So    Česká liga klubů, Český pohár štafet 	SHK   
11.6.2000 Ne    Česká liga klubů, Český pohár štafet 	PHK   
17.6.2000 So    ŽBč - zkrácená trať 			PGP   
17.6.2000 So    KOZEL CUP, ŽA, ŽBm - zkrácená trať 		SSU   
18.6.2000 Ne    ŽBč - klasická trať 			FSP   
18.6.2000 Ne    KOZEL CUP, ŽA, ŽBm - klasická trať 		SSU   
 9.9.2000 So    Česká liga klubů, Český pohár štafet 	OSN   
10.9.2000 Ne    Česká liga klubů, Český pohár štafet 	OSN   
16.9.2000 So    ŽBm - klasická trať 			ADA   
16.9.2000 So    KOZEL CUP, ŽA, ŽBč - krátká trať 		JEN   
17.9.2000 Ne    ŽBm - zkrácená trať 			SKM   
17.9.2000 Ne    KOZEL CUP, ŽA, ŽBč - klasická trať 		TUR   
23.9.2000 So    M ČR na krátké trati, Silva Cup 		BOR   
24.9.2000 Ne    M ČR družstev 				BOR   
30.9.2000 So    M ČR na klasické trati, Silva Cup 		TZL   
1.10.2000 Ne    M ČR štafet 				TZL   
7.10.2000 So    M ČR v parkovém OB 				SJI 

Medzinárodné:
21.4.2000 - 23.4.2000 	Pá - Ne	Pražské velikonoce (Kokořínsko) 		DKP   
21.4.2000 - 23.4.2000 	Pá - Ne Veteran Cup (Turnov) 				TUV   
22.4.2000 - 23.4.2000 	So - Ne Cena jarního Brněnska (Brno) 			VBM   
29.4.2000 - 1.5.2000 	So - Po Saxbo (Petrovice, Lückendorf) 			CHA   
6.5.2000 - 8.5.2000 	So - Po Jarní trojúhelník (Mariánské Lázně) 		MLA   
30.6.2000 - 2.7.2000 	Pá - Ne Cena střední Moravy (Protivanov) 		KON+JPV   
4.7.2000 - 6.7.2000 	Út - Čt Štít města Sokolov (Šindelová) 			BSO   
8.7.2000 - 12.7.2000 	So - St	Botas Cup Open (Svratouch) 			CHT   
21.7.2000 - 23.7.2000 	Pá - Ne Grand Prix Polart (Potštejn) 			VAM   
28.7.2000 - 30.7.2000 	Pá - Ne Pivrnec cup (Smržovka) 				SMR+LJN   
2.8.2000 - 6.8.2000 	St - Ne Bohemia (Jičín) 				SJC   
26.8.2000 - 27.8.2000 	So - Ne Pěkné prázdniny v Českém ráji (Branžež)		TUR   
1.9.2000 - 3.9.2000 	Pá - Ne	Cena východních Čech 99 (Kostelec n. Orl.) 	LPU   
1.9.2000 - 3.9.2000 	Pá - Ne West Cup (Ostrov nad Ohří) 			ONO 

Nominačné kritéria na medzinárodné súťaže v LOB 1999/2000
1. Predbežný kalendár
a/ Majstrovstvá sveta dospelých Krasnojarsk (1. - 6. 3. 2000)
b/ Majstrovstvá sveta juniorov Banská Bystrica (1. - 6. 2. 2000)
c/ Svetové poháre:
Fínsko, 10. - 16. 1. 2000
Rakúsko, 24. - 30. 1. 2000
Banská Bystrica, 1. - 6. 2. 2000
d/ Alpen cup - termíny ešte neurčené
e/ iné zahraničné akcie (sústredenie Skie, 20.-28.11.1999)

2. Návrh kritérií a zdôvodnenie:
a/ Majstrovstvá sveta dospelých Krasnojarsk (1. - 6. 3. 2000)
Predpokladané náklady jedna osoba 50 000 Sk. Nominačné kritériá:
- vedúci na náklady zväzu alebo IOF: Nemec
- juniori do 6. miesta v individuálnej súťaži MSJ na náklady zväzu
- dospelí do 15. miesta v individuálnej súťaži v niektorom kole SP na náklady zväzu
- členovia "A" družstva pri nesplnení kritérií na vlastné náklady s možnou refundáciou podľa kritérií zväzu
- jeden pretekár na vlastné náklady na doplnenie štafety (určí vedúci realizačného teamu)

b/ Majstrovstvá sveta juniorov Banská Bystrica (1. - 6. 2. 2000)
Náklady na ťarchu usporiadateľa MSJ. Nominačné kritériá - max. 6+6:
- vedúci: ?
- priama nominácia: Patráš, Parák, Ondrejková,
ďalej Procházková, Lacko, Malák po zvážení vedúcim realizačného teamu
- nominačné preteky: M SR v LOB klasické trate - víťazi M,W 18 a M,W 20 priama nominácia
- prípadných ďalších pretekárov doplní vedúci realizačného tímu podľa výkonov na M SR a v zahraničí

c/ Svetové poháre:
1. Fínsko, 10. - 16. 1. 2000 - účasť sa neplánuje
2. Rakúsko, 24. - 30. 1. 2000. Predpokladané náklady nepoznáme, odhad 10 000 Sk.
- vedúci na náklady zväzu: ?
- priama nominácia na náklady zväzu: Ondrejková, členovia reprezentačného "A" družstva
- na vlastné náklady do počtu 6+6 (nie je predpoklad naplnenia) ostatní reprezentanti
3. Banská Bystrica, 1. - 6. 2. 2000. Náklady na ťarchu usporiadateľa min. 3+3.
- vedúci: ?
- nominačné preteky: M SR v LOB klasické trate - prví traja v M,W 21.
- členovia reprezenačného družstva "A" na základe rozhodnutia vedúceho realizačného tímu (najmä v prípade, že sa objektívne nemohli nominovať)

d/ Alpen cup - termíny ešte neurčené
- dospelí: členovia reprezentačného družstva "A" na náklady zväzu
- juniori na náklady zväzu
- ostatní na vlastné náklady bez schvaľovania nominácie zväzom a nároku na refundáciu

e/ iné zahraničné akcie
1. sústredenie Skie, Nórsko, 20. - 28. 11. 1999. Predpokladané náklady na osobu 10 000 Sk.
- vedúci Nemec na náklady zväzu alebo IOF
- Patráš, Parák, Ondrejková na náklady zväzu

Ďalšie prípadné akcie, sa budú riešiť podľa možností zväzu.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ SZOŠ ZA ROK 1999 V ORIENTAČNOM BEHU
Súťažiam SZOŠ v roku 1999 predchádzali tak, ako po viaceré roky diskusie a presviedčanie usporiadateľov na zabezpečenie všetkých súťaží v plnom rozsahu. Nakoniec sa to podarilo zabezpečiť, ale nie vo všetkých prípadoch na primeranej úrovni. Rok čo rok sú problémy so zabezpečením súťaží SZOŠ, stráca sa konkurencia a rivalita medzi jednotlivými klubmi a oddielmi OB a potom na úkor kvality vznikajú aj rozhodnutia, ktoré by pri väčšej konkurenciaschopnosti klubov možno ani nevznikli. Jednoducho povedané, nie je z čoho vyberať.
Môžeme konštatovať, že súťaže SZOŠ sa v roku 1999 sa zabezpečili v plnom rozsahu tak, ako ich navrhla ŠTK a spresnila svojimi vykonávacími pokynmi na začiatku roka.

Zástupcovia ŠTK boli prítomní na všetkých podujatiach, zaradených do súťaží SZOB, a hodnotenie jednotlivých pretekov podľa časovej postupnosti vyzerá nasledovne:

17. 4. 1999 - Majstrovstvá Slovenska na dlhých tratiach - Kobra Bratislava
Preteky mali patričnú úroveň, boli dobre technicky pripravené, nevyskytli sa žiadne problémy. Sťaženú úlohu mali len organizátori, nakoľko za neustáleho dažďa a chladného počasia museli zabezpečovať všetky dôležité činnosti okolo pretekov. Počasie poznačilo svojim spôsobom aj účasť pretekárov. Trate boli technicky aj fyzicky náročné, ale všetko v rámci našich pravidiel a predpisov. Zavedenie systému "one man relay" v hlavných kategóriách sa ukázalo ako dobré, nakoľko typ terénu to umožňoval. Stali sa tým preteky rýchlejšie a zaujímavejšie, aj z hľadiska propagácie tohoto športového odvetvia. V niektorých kategóriách boli rozdielne dĺžky okruhov. Vyhlásenie výsledkov a ocenenia pretekárov od sponzorov podujatia na úrovni, o dychovej hudbe nehovoriac.

8. 5. 1999 - Majstrovstvá Slovenska na krátkych tratiach - Farmaceut Bratislava
Centrum pretekov ako počas Behu Devínskou kobylou na známej lúke, s ozvučením i občerstvením. K pretekom pripravená nová mapa Kráľova hora 1:15 000. Mapa na veľmi dobrej úrovni, hoci v teréne notoricky známom bratislavským orientačným bežcom niekoľkokrát už premapovaného priestoru, však v danom období poskytla usporiadateľom možnosť pripraviť v ňom kvalifikáciu aj finálové preteky. Škoda že usporiadateľ ani vo finálových pretekoch kvôli bujnej vegetácii nezaviedol pretekárov do pasáží bohatých na terénne detaily a finále tak bolo vo väčšine kategórií jednoduchšie ako kvalifikácia. Ináč preteky v príjemnom jarnom počasí vyzneli veľmi dobre, vysoká informovanosť pretekárov, ceremoniál vyhlasovania výsledkov primerane dôstojný. Po prvý raz usporiadatelia z vlastnej iniciatívy pripravili i finále B. Z neznámych príčin bol posunutý štart finále o 15 minút. Protesty podané neboli. Nízka účasť pretekárov v kategóriách M -18 a W -16 (všetci zúčastnení postupovali do finále), oproti kvalifikácii vlastne vo finále sa iba upravilo poradie vo výsledkovej listine.

9. 5. 1999 - Slovenský rebríček štafiet - 1. kolo - Pucov ŠK Bratislava
Preteky sa uskutočnili v typicky malokarpatskom teréne, na mape AMS z roku 1998 a boli vhodným spestrením po krátkych tratiach. Trate boli hlavne fyzicky náročné, čo samozrejme neznižuje kvalitu tohoto podujatia. Účasť pretekárov bola aj v tomto prípade primeraná. V hlavných kategóriách trate príliš dlhé. Zhromaždisko bolo volené v dostupnej blízkosti ubytovania pretekárov. Preteky prebehli takmer bez závad, jedna pretekárka mala v pretekárskej mape zle zakreslenú jednu kontrolu, za čo sa jej organizátor verejne ospravedlnil. Preteky prebehli podľa časového rozpisu a zanechali dobrý dojem.

15. - 16. 5. 1999, 1. a 2. kolo SPE, SPJ, SRŽ - Košice (Bankov) - TU Košice
1. kolo (krátka trať) bolo zároveň aj svetovými rankingovými pretekmi, čo sa podpísalo pod veľmi slušnou úrovňou pretekov. Centrum pretekov bolo situované na peknej vykosenej lúke, kde bolo zabezpečené aj občerstvenie. A aj keď im trochu neprialo počasie (občas pršalo), boli na to pripravení dvoma vojenskými stanmi, čo nebýva až také obvyklé na iných slovenských pretekoch. Behalo sa na novej mape Bankov 1:15000 (1:10000). Terén bol dobre priebežný, aj keď miestami s nepríjemnou žihľavou. Úroveň tratí bola dobrá, aj keď mohli byť trochu kratšie (na základe dosiahnutých časov). Vyhlasovanie výsledkov (v sobotu len rankingové kategórie) malo slušnú úroveň. Jediným drobným nedostatkom bolo pomalé vyvesovanie výsledkov.
2. kolo (klasická trať) už neboli svetové rankingové preteky. Centrum pretekov bolo na veľmi slušnej úrovni na tom istom mieste ako bola krátka trať. Behalo sa na tej istej mape Bankov. V nedeľu sa však objavili dva veľké nedostatky, ktoré ovplyvnili celkový dojem z pretekov. Prvým bola zle postavená kontrola, na základe ktorej hlavný rozhodca zrušil 5 kategórií (M 21- E, W 21- E, M 21- B, M -18 a M -20), smolou bolo, že to bola kontrola, cez ktorú prechádzala väčšina hlavných kategórií. Druhým problémom bolo zlyhanie výpočtovej techniky, na základe ktorého došlo k tomu, že výsledné štítky niektorých pretekárov sa vôbec neobjavili. Pokračovaním tohto problému bolo to, že vyhlasovanie konečných výsledkov sa robilo na základe vyvesených štítkov, ktoré boli neúplné. Takže nakoniec vznikol chaos, keď sa vyhlasovalo, prerátavalo, znova vyhlasovalo. Boli to inak veľmi pekné preteky, ktoré boli takto zbytočne znehodnotené.

12. - 13. 6. 1999 - Pohár Slovenského raja - dvojkolo SPE, SRJ - TJ Čingov Sp. Nová Ves
Tak ako v minulom roku, aj tentokrát sa preteky vydarili a zanechali dobrý dojem aj pre zahraničných účastníkov hlavne z Česka, Maďarska a Poľska. Bola spracovaná nová mapa, na ktorej sa postavili technicky aj fyzicky náročné trate, čo zodpovedalo súčasnému trendu a požiadavkám jednotlivých reprezentačných celkov. Zhromaždisko bolo volené vhodne, s patričným zabezpečením. Použila sa aj mapa z minulého roku, čo ale neubralo kvalite tohoto podujatia.

24. - 25. 7. 1999 - Majstrovstvá Slovenska - jednotlivci a štafety - Sokol Pezinok
Preteky boli v neďalekej blízkosti Zochovej chaty v Malých Karpatoch. Bola pripravená úplne nová mapa z dôvodu kvality celého podujatia, ale miestami išla až do takých detailov, ktoré neboli potrebné pre orientáciu väčšiny pretekárov. Nie všetky trate boli postavené na požadovanej úrovni, dali zabrať hlavne fyzicky, všetko v rámci pravidiel. V pretekoch štafiet jednoduché trate. Vhodným doplnením programu bol mestský parkový OB práve pred vyhlásením výsledkov, ktoré malo osobitnú atmosféru a bolo na vysokej úrovni, čo si takéto podujatie aj vyžaduje. Preteky prebehli bez technických závad, počasie bolo dobré, možno termín nebol úplne vhodný, nakoľko sa súťaže uskutočnili tesne pred MS a boli poznačené dovolenkovým obdobím.

27. - 29. 8. 1999 - Grand Prix Slovakia - Ekonóm Banská Bystrica
Preteky sa konali prakticky na jednej mape, zhromaždisko pretekov, centrum pretekov, camping boli vybrané vhodne. Veľmi slabá účasť pretekárov. Trate sa mohli postaviť trošku citlivejšie, hlavne čo sa týka veteránskych a najmenších detí. Preteky prebehli podľa časového programu, ale nad samotnou kvalitou takéhoto vrcholového podujatia na Slovensku sa však musíme pozastaviť a urobiť riadnu analýzu, aby sa v budúcnosti tieto preteky naozaj stali pri tak vysokej účasti zahraničných pretekárov prehliadkou kvality nášho hnutia.

18. 9. 1999 - Majstrovstvá Slovenska v parkovom OB (Trenč. Teplice) - Kobra Bratislava
Boli to prvé majstrovstvá Slovenska na parkových tratiach. Centrum pretekov bolo situované v miestnom parku vo veľmi príjemnom prostredí. O zábavu sa staral miestny folklórny súbor. Celé preteky sprevádzal dojem, že sú dobre finančne zabezpečené. Štartovné sa neplatilo (na Slovensku vôbec nie bežná záležitosť), pokyny v tlačenej forme dostal každý účastník pretekov. Pre mnohých bola prekvapením príjemná správa, že sa behá s elektronickým raziacim zariadením firmy Sport Ident vo všetkých kategóriách (vrátane verejných). Jediným väčším nedostatkom bola absencia štátnej hymny pred vyhlásením výsledkov. Drobnejším nedostatkom boli nesprávne uvedené dĺžky tratí v pokynoch, keď sa nakoniec ukázalo, že viac kategórií malo spoločnú trať. Celé preteky hodnotíme ako veľmi vydarené. Boli to typické parkové preteky (trate bez veľkého prevýšenia, trate aj v centre mesta, atraktívny prebeh cez potok, ...). Pozitívom bol aj fakt, že si mohli vo verejnej kategórií zabehať aj náhodní okoloidúci, čo určite prospieva k rozvoju tohto športu u nás.

18. 9. 1999 - Majstrovstvá Slovenska v nočnom OB - Farmaceut Bratislava
Celková organizácia celkom dobrá - zhromaždisko vo vestibule ZŠ, stolík s občerstvením - usporiadatelia by mohli vedieť, že pred pretekmi chce veľa ľudí kávu, chleba s masťou však vraj chutil, umývanie v umývadle na WC, sprchy asi boli zamknuté. Ako každoročne bola slabá účasť. Mapovo aj fyzicky náročné, pekný terén - v pohode by to mohli byť denné. V mužskej kategórii bolo vyššie prevýšenie ako udávali pokyny a z toho vyplyvajúce dlhšie časy. Preteky boli ukončené dôstojným vyhlásením výsledkov - hymna, stupne víťazov, diplomy, medaily a aj ceny.

ŠTK OB SZOŠ
Poznámka - Výsledkové listiny (na internete do 2 dní po pretekoch):
V súlade s pravidlami (vydané a rozposlané do 7 dní po skončení pretekov):
FBA (M SR KT), CBA (1. SRŠ), FBA (M SR v NOB)
Neskoro:
BBA (M SR DT) TKE (1. a 2. SPE)
SSN (3. a 4. SPE) SPE (M SR klasika + M SR štafety)
EBB (GPS) BBA (M SR park)

MEDZINÁRODNÉ PRETEKY V PARKOVOM OB - 4. 11. 1999, MAĎARSKO
Muži
 1.	DOMONYIK, Gabor		HUN	18.16
 2.	DAVIDIK, Marian		SVK	18.53				
 3.	WALLNER, Jozef		SVK	19.29			
 6.	LIBANT, Frantisek	SVK	20.29	
 8.	KANISKI, Tomislav	CRO	20.45				
10.	ALLWINGER, Herwig	SLO	21.04			
16.	OCVIRIK, Edi		CRO	22.51	

Ženy				
 1.	BOKROS, Andrea		MEA	19.18				
 2.	MIKLUSOVA, Jana		SVK	19.50				
 3.	BALOGH, Piroska		HUN	20.14				
	WENGRIN, Ăgnes		HUN	20.14				
 5.	JESOVNIK, Ana		CRO	21.33				
 6.	OCVIRIK, Eva		CRO	22.30	
 8.	HRIBAR, Anica		SLO	23.15	
	KATLOVSKA, Zora		SVK	Dq.	

AKO KTO NAPLNIL PODMIENKY O ZVEREJŇOVANÍ REKLAMNÝCH PARTNEROV SZOŠ V R. 1999
							rozpis (pokyny)  transparenty 	 výsledky	fotky
M SR v OB na DT			BBA	17. 4. 99   	    +		+	   +       -
M SR v OB na KT			FBA	8. 5. 99   	    +		+	   +       +
1. kolo SP štafiet v OB		CBA	15. 5. 99   	    +		+	   +       +
1. a 2. kolo SPE v OB		TKE   15./16. 5. 99      +		+	   +       -
3. a 4. kolo SPE v OB		SSN   12./13. 6. 99      +		+	   +       +
M SR v OB na klas. + štaf.	SPE   24./25. 7. 99      +		+	   +       +
5. a 6. kolo SPE v OB		EBB   27./28. 8. 99      +		+	   +       +
M SR v parkovom OB		BBA	18. 9. 99   	    +		+	   +       -
M SR v nočnom OB		FBA	18. 9. 99   	    +		+	   -       -

Zápis č. 12/99 zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 4. 11. 1999 v Bratislave
Prítomní:
Štefan Máj, Jozef Gajdošík, Juraj Nemec, Ján Ďurín, Juraj Nagy - členovia P SZOŠ,
Marian Kazík - gen. sekretár, Radoslav Jonáš - predseda Mapovej komisie SZOŠ

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh kalendára súťaží na rok 1999 (OB, LOB, CO)
3. Informácia o poskytnutí príspevkov zo SZOŠ na mapy, záležitosti Mapovej komisie
4. Kontrola revízie dôležitých a dlhodobých ustanovení SZOB/SZOŠ
5. Správa o účasti reprezentantov SR na JMS v OB 99 v Bulharsku a MS v OB 99 v Škótsku
6. Návrh na rozdeľovanie financií v SZOŠ
7. Informácia o prípravách JMS v LOB 2000
8. Nominačné kritériá na svetové podujatia v LOB v r. 2000
9. Kritériá na rozdelenie prostriedkov pre činnosť CTM a odmeňovanie trénerov mládeže CTM pre r. 2000
10. Informácia o hospodárení SZOŠ
11. Pracovné pomery s trénermi na r. 2000
12. Rôzne
a) list dekanovi Prešovskej univerzity
b) kritériá pre vyhodnotenie najlepšieho orientačného športovca a trénera SZOŠ
c) rokovanie s veliteľom Dukly Trenčín
d) podpora rozbehnutia aktivity v oblastiach
e) žiacke súťaže v OB v r. 2000
f) nový ŠK BIKO B. Bystrica
g) medzinárodné preteky v parkovom OB
h) iné

1.
Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 11. 6. 1999:
- uznesenie 8/6/99 - Vypracovať kritériá naodmeňovanie zaslúžilých funkcionárov zväzu - čiastočne splnené, jeden z návrhov je samostatným bodom
- uznesenie 4/7/99 - Nominačné kritériá na svetové podujatia v LOB v r. 2000 - splnené, je to samostatným bodom
- uznesenie 8/7/99 - Informovať o prípravách JMS v LOB 2000 - splnené, je to samostatným bodom
- uznesenie 7/8/99 - Kritériá na rozdelenie prostriedkov pre CTM - splnené, je to samostatným bodom
- uznesenie 13/8/99 - Inventerizácia dôležitých a dlhodobých ustanovení SZOB/SZOŠ - splnené, je to samostatným bodom
- uznesenie 6/9/99 - Upraviť metodické pokyny pre zriaďovanie CTM v r. 1999, informáciu o stave v jednotlivých CTM predložiť v termíne do 30. 11. 1999 - splnené, je to samostatným bodom
- uznesenie 7/9/99 - Pripraviť zmluvy medzi SZOŠ a klubmi, ktoré sú zriaďovateľmi CTM - splnené, návrh je samostatným bodom
- uznesenie 11/9/99 - Vypracovať zásady hodnotenia najlepších športovcov SZOŠ - splnené, návrh je samostatným bodom
- uznesenie 1/11/99 - Dopracovať kalendáre OB, LOB a CO - splnené, návrh je samostatným bodom
- uznesenie 2/11/99 - Napísať list zástupcom veľkých klubov ohľadom potreby zabezpečiť vznik oblastných súťaží - splnené
- uznesenie 4/11/99 - Pripraviť a zabezpečiť školenie rozhodcov 3 tr. a pripraviť ešte v r. 1999 školenie inštruktrov a trénerov 3. tr. - informáciu podal J. Nagy - v 1. Q 2000 sa uskutoční školenie trénerov 3.tr. a hneď naň nadviaže školenie trénerov 2. tr.
Uznesenie 1/12/99 Napísať list o pripravovanom školení na kluby, ktorých zástupcovia sa na školenia prihlásili. T: 15. 12. 1999 zodp.: Nagy
- uznesenie 5/11/99 - Pripraviť odpoveď pre akreditačnú komisiu MŠ SR - splnené
- uznesenie 6/11/99 - Uskutočniť stretnutie trénerov dorastu a osobných trénerov dorasteneckých pretekárov - splnené
- uznesenie 7/11/99 - Pripraviť v spolupráci so zástupcami realizačného tímu reprezentácie SR v OB hodnotenie účasti juniorov a dospelých na svetových šampionátoch v r. 99 - čiastočne splnené, je to samostatným bodom
- uznesenie 8/11/99 - Vypracovať návrh na ustanovenie funkcie kontrolóra SZOŠ na zabezpečenie vrcholových podujatí SZOŠ - v plnení
- uznesenie 10/11/99 - Predložiť vyhodnotenie realizácie podmienok propagácie reklamných partnerov SZOŠ zo strany usporiadateľských klubov - predĺžené do 30. 11. 99
- uznesenie 11/11/99 - Spracovať návrh na rozdelenie 180 000 Sk od reklamných partnerov SZOŠ - splnené, je to samostatným bodom
- uznesenie 12/11/99 - Prehodnotiť v zmysle schválenej koncepcie vzdelávania funkcionárskeho aktívu SZOŠ rozdelenie kartografov podľa kvalifikácie - v plnení
- uznesenie 13/11/99 - Prerokovať s Mapovou komisiou záležitosti ohľadom vydania CD nosiča - splnené
- uznesenie 17/11/99 - Odovzdať 2000 ks máp Račišdorf predsedovi Bratislavsko-Trnavskej oblasti - čiastočne splnené, mapy zatiaľ neodovzdané, predlžuje sa do 30. 11. 99
- uznesenie 18/11/99 - Uskutočniť výberové testy v CTM EBB - splnené
- uznesenie 19/11/99 - Poslať odpoveď SSN vo veci ich žiadosti o podporu ŠT v Smižanoch - splnené
- uznesenie 20/11/99 - Zaradiť do programu najbližšieho P SZOŠ návrh na rozdeľovanie financií - splnené
- uznesenie 21/11/99 - Inicializovať rokovanie s predsedom ROB - v plnení

2.
Kalendár súťaží bol predložený ŠTK OB členom P SZOŠ v neúplnej podobe s niekoľkými alternatívami riešenia. Tesne pred rokovaním a počas zasadnutia boli zapracované ešte tieto doplnky:
- M SR na klasických tratiach - 23. 9. 2000, TKE
24. 9. 2000 jedno kolo SPE, SRJ na KT (M SR štafiet budú 28. 5. vo V. Tatrách - BBA)
- M SR na DT nebudú, ak však niekto so slovenských klubov prejaví ešte záujem o zorganizovanie tohto podujatia, tak v termíne 29. 4. 2000
- M SR v NOB, ak sa PBA vyjadrí kladne, tak sa uskutočnia v termíne 10./11. 6. 2000, ak stanovisko PBA bude záporné, M SR v NOB nebudú
- M SR v parkovom OB zorganizuje BBA v Turčianskych Tepliciach v termíne 7./8. 10. 2000

Kalendár súťaží LOB:
8. - 9. 1. 2000 - M SR na klasických tratiach a štafetách, KYS
12. - 13. 2. 2000 - dve kolá SRJ v Novom Měste na Moravě
19. - 20. 2. 2000 - M SR na KT + jedno kolo SRJ

Kalendár súťaží CO bude predložený na schválenie členom P SZOŠ do 2 týždňov, aby bol zostavený tak, že nebude kolidovať so slovenskými OB súťažami.

Uznesenie 2/12/99: P SZOŠ schvaľuje s pripomienkami kalendáre OB a LOB a ukladá ich zverejniť v INFOBe. T: 30. 11. 1999 zodp.: Kazík

3.
Mapová komisia predložila na rokovanie Predsedníctva SZOŠ materiál vyhodnocujúci tvorbu máp pre vrcholové súťaže v orientačných športoch v r, 1999 aj s tabuľkou finančných príspevkov. R. Jonáš vysvetlil spôsob dosiahnutia výšky príspevkov na mapy a informoval o faktoch v súvislosti s úplným nesplnením všetkých podmienok u niektorých klubov. Hodnotenie bude uverejnené v Infobe.
Uznesenie 3/12/99: P SZOŠ schvaľuje návrh MK SZOŠ na rozdelenie príspevkov na mapy a ukladá príspevky finančne vysporiadať na základe pokynov MK. T: 30. 11. 1999 zodp.: Jonáš, Kazík
Uznesenie 4/12/99: P SZOŠ ukladá MK SZOŠ pripraviť návrh na udeľovanie kvalifikačných tried kartografom. T: 15. 12. 1999 zodp.: Jonáš

4.
Materiál o revízii dôležitých a dlhodobých ustanovení SZOB/SZOŠ z rokov 1990 - 1997 vyhotovil M. Kazík a bol predložený členom Predsedníctva SZOŠ. Tí k jednotlivým uzneseniam zaujali takéto stanovisko:
1990
1. dôvody zrušenia pretekov - prehodnotiť na úrovni ŠTK do 15. 12. 99
2. znak SZOB (uznesenie Konf. z 17. 11. 90) - upozorniť hnutie na jediné platné logo zväzu
3. kvalifikačné triedy kartografov - vyjadrí sa MK do 15. 12. 99
1991
1. cena kartografických prác je záležitosťou dodávateľa a odberateľa (U/12/91) - ruší sa
2. dohoda oddielov a klubov o mapovom diele (uznesenie Konferencie z 20. 4. 91) - vyjadrí sa MK do 15. 12. 99
3. pri zistení zásadných problémov v príprave pretekov riadených zväzom (neschválený rozpis, zlá mapa, ...) zastaviť na pokyn ŠTK prípravu takéhoto podujatia P SZOB - vyjadrí sa ŠTK do 15. 12. 99
4. riešiť stimuláciu pre usporiadateľov (aspoň M SR) - vyjadrí sa ŠTK do 15. 12. 99
5. vyhlasovať od r. 1992 Pohár SNP v OB ako 1. etapu GPS (U/19/91) - vyjadrí sa ŠTK do 15. 12. 99 (P SZOŠ navrhuje uznesenie zrušiť)
6. smernice pre hospodárenie - pripraviť návrh do 15. 12. 99 (Máj, Kazík)
7. práva a povinnosti reprezentanta (návrh zmluvy pre reprezentanta) - pripraviť návrh do 15. 12. 99 (Gajdošík)
1992
1. odvod zo štartovného na GPS do príjmov zväzu vo výške 10 % (U/3/92) - prehodnotiť na úrovni ŠTK do 15. 12. 99
2. náhrady cestovného autom na zasadnutia V SZOB (zápis č. 6/92) - bude obsahom smerníc pre hospodárenie
3. nominačný list do Výberu SR - súvislosť so 7/91 aplikovaná na mládež (Gajdošík)
1993
1. výška pokút za priestupky súvisiace s pretekmi - vyjadrí sa ŠTK do 15. 12. 99
1994
1. hlavné úlohy zväzu: (oživiť a zvýšiť členskú základňu, skvalitniť telovýchovný proces, využiť MSJ 96 na zvýšenie úrovne) - odpočet vykonaný Konferenciou SZOŠ
2. tréner reprezentácie musí byť minimálne tréner II. triedy OB (U/8/94) - stále platí, výnimka sa predložuje iba do prvej príležitosti uvedenú kvalifikáciu riadne získať
3. uvádzať v rozpisoch rozhodcovské triedy a dbať na obsadzovanie hlavných funkcionárov pretekov (U/13/94) - vyjadrí sa ŠTK do 15. 12. 99
4. provízia pre sprostredkovateľa sponzorstva vo výške 20 % - stále platné
5. na Svetovom pohári a oficiálnych reprezentačných akciách môžu štartovať len V SZOB schválení pretekári (U/14/94) - stále platné
6. po skončení reprezentačnej akcie tréner reprezentačného družstva predloží komplexnú analýzu o účinkovaní reprezentantov, poverený vedúci akcie predloží správu (U/15/94) - do 30 dní P SZOŠ
7. doporučuje sa sledovať významné jubileá a navrhnúť spôsob odmeňovania - vyjadrí sa T-MK do 15. 12. 99
8. 1. zo všetkých uzavretých zmlúv (so sponzormi, reklamnými partnermi, ...) má ísť 10 % na položku rozvoj OB - ruší sa
1995
-
1996
1. pitný režim v praxi - prehodnotiť na úrovni ŠTK do 15. 12. 99
2. jediná priorita SZOB - ROZVOJ OB NA SLOVENSKU (uznesenie Konf. z 16. 3.1996) - P SZOŠ pripraví aktualizovaný návrh na hlavné úlohy hnutia v r. 2000
3. výnimka trénerskej triedy II. pre J. Polláka, riadne ju musí získať do 31. 12. 1997 (U/16/96) - termín predĺžený podľa textu v bode 2/94
4. úlohy a ciele SZOB na r. 1996 - 97 - ako v 1/94 a 2/96
1997
1. návrh dohody o športovej reprezentácii - súvislosť so 7/91
2. delenie štátnych prostriedkov na reprezentáciu v pomere 60 % OB, 40 % - P SZOŠ pripraví aktualizovaný návrh do 15. 12. 99

5.
Na základe hodnotení MS J. Polláka a P. Májovej referoval J. Gajdošík. O JMS referoval na základe materiálu Májovej. Formu účasti na MS a JMS v OB pripomienkoval J. Nagy.

Uznesenie 5/12/99: P SZOŠ berie správy o MS a JMS v OB na vedomie, vyslovuje uspokojenie s výsledkami dosiahnutými na MS v Škótsku a osobitne vyzdvihuje výkon Mariána Dávidíka na klasickej trati. Výsledky juniorov na JMS v Bulharsku hodnotí ako neuspokojivé. Ukladá zodpovedným predložiť komplexnú analýzu oboch podujatí spolu s návrhom opatrení a plánom práce RT SR v OB na r. 2000. Materiály predložiť na najbližšie rokovanie P SZOŠ. T.: 30. 11. 1999 zodp.: Gajdošík

6.
Návrh na rozdeľovanie financií v SZOŠ sa pripraví spolu s hospodárskymi smernicami.
Uznesenie 6/12/99: Pripraviť návrh na rozdeľovanie financií v SZOŠ a hospodárske smernice SZOŠ. T.: 15. 12. 1999 zodp.: Máj, Kazík

7.
Informácie o prípravách JMS a SP v LOB 2000 na Donovaloch podal J. Nemec. Pripomenul niektoré závery z rokovania OV JMS, ktoré sa uskutočnilo 22. 10. 1999.
Uznesenie 7/12/99: P SZOŠ berie informácie o prípravách JMS a SP v LOB na vedomie a žiada znovu informovať na najbližšom zasadnutí P SZOŠ.
Uznesenie 8/12/99: Poslať okamžite žiadosť na ŠFTK o poskytnutie zálohy na JMS v LOB. T.: 9. 11. 1999 zodp.: Kazík

8.
Nominačné kritériá na svetové podujatia v LOB v r. 2000 predložil J. Nemec. Doplnil na základe pripomienok nejasné formulácie a zloženie reprezentačných tímov v LOB pre sezónu 99/2000:
dospelí - Andrej Patráš + tí, ktorí do 15. 1. 2000 vybehnú 1. VT v klasickom lyžovaní
juniori - Peter Parák, Lenka Ondrejková
Uznesenie 9/12/99: P SZOŠ schvaľuje nominačné kritériá na svetové podujatia v LOB v r. 2000 a zloženie reprezentačných družstiev v LOB pre sezónu 1999/2000. P SZOŠ súhlasí so štartom Ondrejkovej, Patráša a Paráka na medzinárodných pretekoch v LOB na pretekoch v Nórsku v novembri 99.
Uznesenie 10/12/99: Ukladá RT SR v LOB stanoviť výkonnostné ciele na vrcholových podujatiach v r. 2000 a zverejniť ich spolu s nominačnými kritériámi v Infobe. T.: 30. 11. 1999 zodp.: Nemec, Kazík

9.
Kritériá na rozdelenie prostriedkov pre činnosť CTM spracoval J. Nagy.
Uznesenie 11/12/99: P SZOŠ schvaľuje po zapracovaní pripomienok kritériá na rozdelenie príspevkov na činnosť CTM a ukladá zverejniť ich v Infobe. T.: 30. 11. 1999 zodp.: Nagy, Kazík
Uznesenie 12/12/99: P SZOŠ ukladá T-MK SZOŠ vypracovať charakteristiku ÚTM v podmienkach SZOŠ (CTM, ŠT, ŠŠS) a vyplniť dotazník MŠ SR ohľadom CTM v r. 99. Charakteristiku ÚTM zverejniť v Infobe. T.: 20. 11. 1999 zodp.: Nagy, Kazík
Odmeňovanie trénerov mládeže CTM pre r. 2000 - návrh predložil J. Nagy.
Uznesenie 13/12/99: Návrh bude predložený na najbližšom zasadnutí P SZOŠ.
Uznesenie 14/12/99: P SZOŠ schvaľuje uzavretie pracovného pomeru s P. Slámom st. ako trénerom CTM.
Dohodu o zriadení CTM vypracoval J. Nagy.
Uznesenie 15/12/99: P SZOŠ schvaľuje formulár dohody o zriadení CTM, ktorá bude uzatvorená medzi SZOŠ a jednotlivými zriaďovateľmi CTM a ukladá zaslať dohody na jednotlivé kluby pri ktorých CTM fungujú na ich okamžité uzatvorenie.

10.
Informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 30. 9. 1999 podal M. Kazík. P SZOŠ okrem iného prejednalo i iné záležitosti súvisiace s hospodárením.
Uznesenie 16/12/99: P SZOŠ súhlasí s vyplatením odmeny pre p. Vlčeka za preklad pre účely T-MK.
Uznesenie 17/12/99: P SZOŠ schvaľuje mimoriadnu dotáciu 57 000 Sk na účet CNR.
Uznesenie 18/12/99: P SZOŠ schvaľuje zaslanie 15 000 Sk zo Športky na účet organizátora GPS 99 - EBB.
Uznesenie 19/12/99: P SZOŠ súhlasí s vyplatením nákladov spojených s rokovaním komisie LOB IOF na Slovensku z podúčtu sekcie LOB SZOŠ.
Uznesenie 20/12/99: P SZOŠ ruší uznesenie V SZOB zo zápisu č. 6/92 a schvaľuje dočasnú výšku náhrady za cestu autom na zasadnutia P SZOŠ vo výške 2 Sk/1 km s účinnosťou dňom schválenia.

11.
Pracovné pomery s trénermi na r. 2000
Uznesenie 21/12/99: Návrh bude prerokovaný na najbližšom zasadnutí P SZOŠ.

12.
A) List dekanovi Prešovskej univerzity.
Uznesenie 22/12/99: V súvislosti s vyjasnením postupu pri príprave trénerov OB napísať list dekanovi Prešovskej univerzity. T.: 20. 11. 1999 zodp.: Máj
B) Kritériá pre vyhodnotenie najlepšieho orientačného športovca a trénera SZOŠ. Návrh predložil J. Nagy.
Uznesenie 23/12/99: P SZOŠ schvaľuje kritériá na vyhodnotenie najlepšieho orientačného športovca a trénera. Spracovaním výsledkov za r. 99 je poverený J. Nagy. T.: 31. 1. 2000 zodp.: Nagy
C) Predseda SZOŠ informoval o rokovaní s veliteľom Dukly Trenčín vo veci nástupu vrcholových orientačných športovcov do AŠK. V súlade so závermi rokovania bude adeptov na nástup ZVS do Dukly Trenčín potvrdzovať P SZOŠ.
D) Návrh projektu na podporu rozbehnutia aktivity v oblastiach SZOŠ.
Uznesenie 24/12/99: Pripraviť návrh na najbližšie zasadnutie P SZOŠ. T.: 5. 12. 1999 zodp.: Máj, Kazík
E) Žiacke súťaže v OB v r. 2000. Systém žiackych súťaží ostáva, M SR pre ZŠ i SŠ sa uskutočnia 2. 6. 2000 v Spišskej Novej Vsi, Kalokagatia bude opäť aj so súťažami v OB 20. - 24. 6. poňatá ako medzinárodné preteky žiakov ZŠ. Forma bude určená dodatočne.
Uznesenie 25/12/99: Pripraviť vykonávacie predpisy pre škol. športové súťaže v OB v r. 2000. T.: 30. 11. 1999 zodp.: Máj, Gajdošík
F) ŠK BIKO Banská Bystrica požiadal o registráciu v SZOŠ. Zástupcovia klubu predložili všetky potrebné doklady v súlade so stanovami a s registračným poriadkom SZOŠ a navrhujú používať reg. skratku BBB.
Uznesenie 26/12/99: P SZOŠ prijíma ŠK BIKO ako dočasného člena SZOŠ.
G) Uznesenie 27/12/99: P SZOŠ schvaľuje účasť na medzinárodných pretekoch v parkovom OB v Maďarsku a návrh RT na nomináciu: M. Dávidíka, J. Wallnera, F. Libanta, J. Miklušovej, Z. Kátlovskej a vedúceho A. Mája.
H) Jozef Pollák oznámil ukončenie aktívnej činnosti reprezentanta v OB.
Uznesenie 28/12/99: Poslať J. Pollákovi ďakovný list - odmenenie za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu bude riešené na Konferencii.
Uznesenie 29/12/99: Poslať pozvánky bývalým predsedom zväzu na JMS v LOB s programom podujatia a dôrazom na účasť aspoň na posledné dva dni šampionátu.
Uznesenie 30/12/99: Publikácia Trénink fyzické kondice v OB bude distribuovaná podľa rozdeľovníka predloženého predsedom T-MK. T.: 30. 11. 1999 zodp.: Nagy

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude 9. 12. 1999 o 15,00 v Bratislave v zasadačke 407.

Zapísal: Marian Kazík

SVETOVÝ POHÁR V CYKLOORIENTÁCII ´99
SP mal v tomto roku celkom 7. kôl, z toho 5 pretekov jednotlivcov a 2 štafiet. Celý program SP stihli bikeri absolvovať ani nie v priebehu mesiaca:
1. kolo 12. október - jednotlivci na klasických tratiach - Rakúsko, Mieming
2. kolo 15. október - jednotlivci na krátkych tratiach - Česká republika, Brno
3. kolo 16. október - jednotlivci na klasických tratiach - Česká republika, Brno
4. kolo 17. október - štafety - Česká republika, Brno
5. kolo 30. október - jednotlivci, scorelauf - Španielsko, Barcelona
6. kolo 31. október - jednotlivci na klasických tratiach - Španielsko, Barcelona
7. kolo 1. november - štafety - Španielsko, Barcelona

Slovenskí zástupcovia si medzi 200 súťažiacimi (140 mužov a 60 žien) z 11. krajín nepočínali až tak zle:
jednotlivci

muži	
 1.	Mougin 	Sylvain 	FRA 	200.0 ( 1)	174.0 ( 7)	200.0 ( 1)	190.0 ( 3)	190.0 ( 3) 	780.00
 2.	Prochazka Jiri 		CZE 	174.0 ( 7)	200.0 ( 1)	190.0 ( 3)	200.0 ( 1)	174.0 ( 7) 	764.00
 3.	Perrin 	Gilles 		FRA 	148.0 ( 16)	177.0 ( 6)	185.0 ( 4)	195.0 ( 2)	195.0 ( 2) 	752.00
 4.	Vodrazka Jakub 		CZE 			180.0 ( 5)	195.0 ( 2)	174.0 ( 7)	200.0 ( 1) 	749.00
 5.	Zurynek Jan 		CZE 	185.0 ( 4)	195.0 ( 2)	168.0 ( 9)	134.0 ( 23)	185.0 ( 4) 	733.00
 6.	Rygl 	Jaroslav 	CZE 	195.0 ( 2)	190.0 ( 3)	174.0 ( 7)	124.0 ( 28)	171.0 ( 8) 	730.00
 7.	Folprecht Eda 		CZE 	171.0 ( 8)	168.0 ( 9)	153.0 ( 14)	180.0 ( 5)	180.0 ( 5) 	699.00
 8.	Mach 	Radovan 	CZE 	168.0 ( 9)	185.0 ( 4)	177.0 ( 6)	162.0 ( 11)	165.0 ( 10) 	695.00
 9.	Podrabsky Ctibor 	CZE 	177.0 ( 6)	Disk. 		180.0 ( 5)	185.0 ( 4)	142.0 ( 19) 	684.00
10.	Midena 	Benjamin 	FRA 	136.0 ( 22)	116.0 ( 32)	171.0 ( 8)	177.0 ( 6)	148.0 ( 16) 	632.00
11.	Sabo 	Mikulas 	SVK 	162.0 ( 11)	132.0 ( 24)	134.0 ( 23)	168.0 ( 9)	159.0 ( 12) 	623.00
20.	Jurcik 	Peter 		SVK 	159.0 ( 12)	146.0 ( 17)	104.0 ( 38)	110.0 ( 35)	72.00 ( 68) 	519.00
21.	Hanak 	Petr 		CZE 	138.0 ( 21)	112.0 ( 34)	124.0 ( 28)	140.0 ( 20)	108.0 ( 36) 	514.00
22.	Kazik 	Marian 		SVK 	106.0 ( 37)	110.0 ( 35)	108.0 ( 36)	150.0 ( 15)	122.0 ( 29) 	490.00
29.	Mlynarik Peter 		SVK 	116.0 ( 32)	91.00 ( 49)	89.00 ( 51)	102.0 ( 39)	98.00 ( 42) 	407.00
31.	Richter Peter 		SVK 	112.0 ( 34)	93.00 ( 47)	77.00 ( 63)	106.0 ( 37)	77.00 ( 63) 	388.00
34.	Szegeny Vladimir 	SVK 	98.00 ( 42)	140.0 ( 20)	100.0 ( 40)					338.00
37.	Richter Martin 		SVK 	144.0 ( 18)	97.00 ( 43)	78.00 ( 62)					319.00
64.	Surgan 	Stefan 		SVK 			122.0 ( 29)	97.00 ( 43)					219.00
82.	Janota 	Vladislav 	SVK 			86.00 ( 54)	81.00 ( 59)					167.00
108.	Viskup 	Peter 		SVK 			106.0 ( 37)	Disk. 						106.00

ženy
 1.	Hrdinova Maria 		CZE 	195.0 ( 2)	190.0 ( 3)	195.0 ( 2)	200.0 ( 1)	195.0 ( 2) 	785.00
 2.	Bornhak Antje 		GER 	200.0 ( 1)	174.0 ( 7)	200.0 ( 1)	165.0 ( 10)	200.0 ( 1) 	774.00
 3.	Podrabska Anna 		CZE 	190.0 ( 3)	165.0 ( 10)	190.0 ( 3)	185.0 ( 4)	190.0 ( 3) 	755.00
 4.	Folprechtova Jaroslava 	CZE 	180.0 ( 5)	200.0 ( 1)	180.0 ( 5)	146.0 ( 17)	174.0 ( 7) 	734.00
 5.	Ryglova Hana 		CZE 	185.0 ( 4)	171.0 ( 8)	185.0 ( 4)	162.0 ( 11)	180.0 ( 5) 	721.00
 6.	Durcova Alena 		SVK 			195.0 ( 2)	153.0 ( 14)	190.0 ( 3)	171.0 ( 8) 	709.00
 7.	Koskova Silvia 		CZE 	177.0 ( 6)	177.0 ( 6)	177.0 ( 6)	150.0 ( 15)	177.0 ( 6) 	708.00
 8.	Jakoubova Marketa 	CZE 	168.0 ( 9)	156.0 ( 13)	168.0 ( 9)	156.0 ( 13)	185.0 ( 4) 	677.00
 9.	Chmelikova Jana 	CZE 	159.0 ( 12)	180.0 ( 5)	165.0 ( 10)	171.0 ( 8)	136.0 ( 22) 	675.00
10.	Fuzy 	Anna 		HUN 	171.0 ( 8)	168.0 ( 9)	150.0 ( 15)	142.0 ( 19)	165.0 ( 10) 	654.00
	Mege 	Francoise 	FRA 	162.0 ( 11)	142.0 ( 19)	162.0 ( 11)	174.0 ( 7)	156.0 ( 13) 	654.00
12.	Parakova Maria 		SVK 	174.0 ( 7)	132.0 ( 24)	136.0 ( 22)	177.0 ( 6)	159.0 ( 12) 	646.00
15.	Marhevkova Katarina 	SVK 	142.0 ( 19)	128.0 ( 26)	102.0 ( 39)	138.0 ( 21)	144.0 ( 18) 	552.00
18.	Benova 	Michaela 	SVK 			126.0 ( 27)	128.0 ( 26)	144.0 ( 18)	140.0 ( 20) 	538.00

štafety
muži				1. kolo		2. kolo		celkom
	 1.	CZE		38		43		81
	 2.	FRA 		43		34		77
	 3.	SVK		6		28		34
	 4.	ESP 		8		22		30
	 5.	HUN		20		0		20
		GBR		0		20		20
							
ženy
	 1.	CZE 		43		43		86
	 2.	SVK 		31		31		62
	 3.	ESP 		16		34		50
	 4.	HUN		25		0		25

krajiny

				hlavné body	pomocné body
	 1.	CZE		120		5845
	 2.	SVK		112		4401
	 3.	ESP		105		3955		
	 4.	HUN		104		3239		
	 5.	FRA		102		3507.5		
	 6.	GBR		 81		1158.5		
	 7.	AUT		 72		1801		
	 8.	GER		 66		1625		
	 9.	ITA		 45		1482.5		
	10.	BEL		 24		 633		
	11.	DEN		 20		 348

Kritériá NA ROZDELENIE PROSTRIEDKOV NA ČINNOSŤ CTM
Celková suma príspevku sa bude deliť nasledovným kľúčom:
	30 %	rovnomerne na všetky 3 CTM
	10 %	podľa počtu členov CTM
	60 %	podľa výkonnostnej úrovne členov CTM

Kritériá výkonnostnej úrovne CTM
  1.	Účasť člena daného CTM na juniorských majstrovstvách sveta			20
	umiestnenie sa na nich do 15. miesta						30
  2. 	Účasť člena daného CTM na dorasteneckých majstrovstvách Európy			15
	umiestnenie sa na nich do 15. miesta						25
  3.	Majster SR v orientačnom behu na DT, KT, klasickú trať, NOB, parkovom OB	20
	Majster SR v lyžiarskom orientačnom behu na KT, klasickú trať			20
	Majster SR v orientačnej cyklistike na DT, KT, klasickú trať			20
	2. miesto na M SR v OB, LOB, OC v tých istých disciplínach			15
	3. miesto na M SR v OB, LOB, OC v tých istých disciplínach			10
  4.	Slovenský rebríček jednotlivcov v OB v kat. M, W -14, -16, -18, -20
					 v LOB v kat. M, W -16, -18, -20	
					 v OC v kat W-, M -18, M 19-
						1. miesto				30
						2. miesto				25
						3. miesto				20
						4. miesto				15
						5. miesto				10
						6. miesto				5

KONKURZ NA USPORIADANIE VRCHOLOVÝCH PODUJATÍ IOF V ORIENTAČNÝCH ŠPORTOCH
Podmienky uchádzania sa federácií o organizáciu podujatia IOF sú upravené v čl. 4. Súťažných pravidiel pre podujatia IOF. Prihlášky federácií musí obdržať sekretariát IOF nie neskôr ako 31. januára:
- päť rokov pred rokom konania majstrovstiev sveta,
- štyri roky pred rokom konania svetového pohára, JMS, resp. WMOC,
- tri roky pred rokom konania rankingových pretekov IOF.

V súvislosti so schválenou stratégiou SZOŠ na usporiadanie vrcholových podujatí IOF na území SR, ŠTK vyhlasuje konkurz na tech. zabezpečenie niektorého z týchto podujatí:
- WOC (majstrovstiev sveta) v OB v roku 2005
- Svetového pohára v OB v roku 2004
- JWOC (juniorských majstrovstiev sveta) v OB v roku 2004
- WMOC (veteránskych majstrovstiev sveta) v OB roku 2004

Prihláška musí obsahovať:
predpokladaný termín, miesto konania, charakter súťaže (napr. kombinácia klasika + KT) charakteristiku terénu, meno riaditeľa pretekov, meno kontrolóra IOF s licenciou, meno kontaktnej osoby ovládajúcej angličtinu, adresu kontaktnej osoby aj s tel. č. a faxovým číslom, e-mailovú adresu osoby úzko spätej s organizovaním plánovaného podujatia (v prípade že ju nemá už spomínaná kont. osoba), vzdialenosť do centra pretekov z najbližšieho letiska a z najbližšieho medzinár. letiska, vzdialenosti z centra pretekov do priestorov súťaží, predpoklad zdrojov na vykrytie organizačného zabezpečenia a predpokladanú výšku nákladov.
POZOR! Za právo usporiadať niektoré z podujatí IOF sa platia poplatky! Kvôli prehľadu niekoľko čísel vo FIM (prvé je plné reklamné práva, druhé čiastočné rekl. práva):
	WOC			 350 000		 200 000
	JWOC			 55 000		 35 000
	WMOC/SKI-O WMOC		 40 FIM/účastník
	SP v LOB		 45 000		 25 000
	SKI-O JWOC		 45 000		 25 000
Prihlášky zašlite na sekretariát SZOŠ do 31. 12. 1999!

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NAJLEPŠIEHO ORIENTAČNÉHO ŠPORTOVCA SZOŠ
				MS/ME	JMS   ME (dorast)	
a) účasť na šampionáte		 20	15	10	
b) účasť vo finále klas. trate	 27	20	15
c) účasť vo finále KT		 27	20	15
d) umiestnenie sa do 15. m.	 50	40	20
e) umiestnenie sa na 2./3. m.	 80	60	40
f) umiestnenie sa na 1. m.	 100	80	60

g) rezortné MS/ME do 10. m. - 20 2./3. - 30 1. - 40

h) svetový pohár OB, LOB, OC - celkové poradie
	1. m. 		- 100		2. m. 		- 80		3. m 		- 70
	do 10. m.	- 60		do 20. m.	- 50		do 30. m.	- 40
	do 40. m.	- 30		do 50. m.	- 20		do 60. m.	- 10

i) najvyššia národná rebríčková súťaž v SR (SPE v OB, SRJ v LOB, SP v CO)
	1. m. 	- 50			2. m. 	- 40			3. m 	- 30
j) M SR v kat. M a W (OB, LOB, CO) - DT, KT, klas., NOB, park
	1. m. 	- 40			2. m. 	- 30			3. m 	- 20	

JUNIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA, SVETOVÝ POHÁR, ALPSKÝ POHÁR V LYŽIARSKOM ORIENTAČNOM BEHU
www.alfa.sk/ob/jwc2000-ski
Tieto informácie boli skompletované 24. 11. 1999