INFOB 20/99
Rýchly informátor Slovenského zväzu orientačného behu

Adresa redakcie: Slovenský zväz OB, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel.07-49249207, fax 07-49249536, e-mail: szob@isternet.sk

DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES
Rosťo NAVRÁTIL (iný kontakt), tel. 00420 659 352832
Miroslav LAGO, e-mail: miroslav.lago@aston.sk
Paulína MÁJOVÁ, e-mail: majova@casms.sk
Ján MIŽÚR, e-mail: mizur@casms.sk

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
vek dospelosti - 12. 12. Andrej Kašša SPE
štvrťstoročnica života - 4. 12. Vladimír Divko FBA
30. výročie - 21. 12. Vladimír Dermek VZA
40. výročie - 7. 12. Miroslav Rudý CNR, 21. 12. Milan Beleš SPE
Všetkým prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orientačných športov.

POZDRAV Z KENE
Pozdrav všetkým orienťákom na Slovensku z Afriky, Kene, Nairobi poslal na pohľadnici s obrázkom domorodca Rado Jonáš.

INFOB 2000
Mnohí sa ma pýtali, koľko bude stáť Infob v roku 2000. Odpovedal som neviem. Sadol som si a začal počítať:
- V tomto roku bude vydaných asi 20 čísel s priemerným obsahom 8 strán. Kopírovanie 1 obojstrannej A4 stojí asi 3 Sk, čiže jedno číslo asi 6 Sk. Poštovné 1 zásielky je 5 Sk. Jedno číslo stojí približne 11 (režijných) Sk.
- Na rok 1999 záujemci o tlačený plátok platili 100 Sk. Odberatelia e-mailovej verzie vo formáte PDF a zástupcovia klubov 0 Sk.
- Predpokladám v r. 2000 rozsah rovnaký ako v r. 1999. Dohromady je to 220 Sk. Niektoré výtlačky rozdám na pretekoch, myslím, že to bude 200 Sk.
Prosím záujemcov o odber spravodaja INFOB v roku 2000, aby do konca roka 1999 svoj záujem oznámili na sekretariát SZOŠ.
Oznam môže byť uskutočnený:
- poštou, faxom, telefonicky, mailom, osobne.
V ozname uveďte meno, priezvisko, formu odberu (papierový spravodaj alebo elektronický), adresu na ktorú Infob zasielať.
Puco

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ZIMNOM TRIATLONE (6. 2. 2000, DONOVALY)
Medzi orientačnými športovcami nášho zväzu je viac takých, ktorí majú šance uspieť v pretekoch majstrovstiev Európy v zimnom triatlone (napr. minulý rok bol Š. Šurgan v kat. juniorov druhý), najmä dámy a pretekári juniori a veteráni. Ak by potencionálni kandidáti na štart na tomto podujatí chceli získať medailu - či už z Európskeho alebo národného šampionátu, finančnú odmenu, resp. miesto medzi šestkou oficiálne štartujúcich (ostatní môžu súťažiť iba v kat. open), musia byť registrovaní v Slovenskej triatlonovej únii. Najjednoduchšie je to cez ŠK Cart print Nitra, tento klub je aj členom STÚ a ŠK Trian B. Bystrica. Rozpis je kdispozícii na sekretariáte SZOŠ. Stručne aspoň dĺžky tratí a kategórie:
beh na asi 9 km (3 okruhy po 2,7 km)
horská cyklistika na asi 15 km (3 okruhy po 4,7 km)
beh na lyžiach voľne na asi 12 km (5 okruhov po 2,2 km) môže dôsť k úprave každej trate

juniori/juniorky 1983 - 1980 muži/ženy 1961 - 1979
veteráni 1/veteránky 1 1956 - 1960 veteráni 1/veteránky 1 starší ako 1955
Puco

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
18. 12. - Lyžiarsky triatlon (beh na lyžiach, LOB, OB) - Bedřichov, ČR
18., 24., 25. 12. - Otzma Cup - posledné IOF preteky milénia (to si vymysleli ale Izraelci) - Jeruzalem, Arad, ISR
27. - 28. 12. - Karpaty Cup 2000 v LOB (klas. + KT) - Vorochta, UKR
2. - 7. 1. 2000 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Manawatu, Nový Zéland
31. 1. - 6. 2. 2000 - Juniorské majstrovstvá sveta v LOB 2000, SP v LOB - Donovaly, Slovensko
28. 2. - 5. 3. 2000 - Majstrovstvá sveta v LOB - Krasnojarsk, Rusko
4. - 7. 3. 2000 - Portugal „O“ meeting 2000, IOF ranking (KT, 2x klasika, skrátená) - Mira, Portugalsko
12. - 18. 4. 2000 - Medzinárodné preteky dorasteneckých školských družstiev v OB (klasika + KT + štafety) - Ashdod, Izrael
21. - 23. 4. 2000 - Veteran Cup Tur 2000 - Turnov, ČR
22. - 26. 6. 2000 - Majstrovstvá Európy dorastu v OB (parkový, klasika, štafety) - Svetlogorsk, Rusko
28. 6. - 4. 7. 2000 - (III.) Majstrovstvá Európy v OB (štafety, klasika, KT) - Truskavec, Ukrajina
8. - 14. 7. 2000 - Vysočina cup (5-dňové OB preteky, doprovodná akcia JMS v OB 2000) - Svratouch, ČR
9. - 15. 7. 2000 - Juniorské majstrovstvá sveta v OB 2000 - Milovy, ČR
11. - 15. 7. 2000 - 5 Jours de France 2000 - Metz, FRA
21. - 23. 7. 2000 - 24. ročník Veľkej ceny Slovenska v OB - GPS 2000 - Gombasek, TU Košice
23. - 28. 7. 2000 - O-Ringen 2000 (5 dní OB) - Hallsberg, SWE
18. - 20. 8. 2000 - Oltenia Trophy (3 dni OB) - Vâlcea, ROM
6. - 11. 10. 2002 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Bendigo, Austrália

Pozn. V tomto prehľade sa nenachádzajú podujatia, hoci ich termín je všeobecne známy, ktorých rozpis sa na sekretariáte SZOŠ nenachádza!!!

Kalendár slovenských pretekov v orientačnej cyklistike pre rok 2000
15. 4. 1. kolo SP v OC (KT) 		- TJ Sokol Pezinok
16. 4. 2. kolo SP v OC (klasika) 	- TJ Sokol Pezinok
20. 5. 3. kolo SP v OC (klasika)	- Nitra, Pucov ŠK Bratislava + Klub OB Topoľčianky
21. 5. 4. kolo SP v OC (scorelauf)	- Nitra, Pucov ŠK Bratislava + Klub OB Topoľčianky
	(alternatívny termín: 1. - 3. 9. v spojení s 10. roč. Verejných cyklistických
	orientačných pretekov)
12. 8. 5. kolo SP v OC (klasika)	- ŠK Cart print Nitra
13. 8. 6. kolo SP v OC (scorelauf)	- ŠK Cart print Nitra
14. 10. Medzinárodné majstrovstvá SR v OC na klasických tratiach (tiež 7. kolo SP)
					- HSC Košice + TU Košice
15. 10. Medzinárodné majstrovstvá SR v OC štafiet 
					- HSC Košice + TU Košice
21. 10. Majstrovstvá SR v OC na krátkych tratiach (tiež 8. kolo SP a 6. kolo Svet. pohára)
					- ŠK Biko Banská Bystrica
22. 10. Majstrovstvá SR v OC na dlhých tratiach (tiež 9. kolo SP a 7. kolo Svet. pohára) 
					- ŠK Biko Banská Bystrica

Správa o rozdeľovaní finančného príspevku na mapy pre OB v roku 1999
Na rok 1999 bol odsúhlasený finančný príspevok na mapy pre OB vo výške 100 000 Sk. Táto suma bola rozdelená jednotlivým klubom v zmysle Spôsobu rozdeľovania príspevku SZOŠ alebo ŠFTK na tvorbu máp pre OB (ďalej len „Spôsob“), schváleného Predsedníctvom SZOŠ. Hodnotenie máp v zmysle Spôsobu zabezpečila Mapová komisia SZOŠ (ďalej len „MK“). Hodnotené boli nasledovné mapy:
1. Gašparova baba (PEZ)	4. Kocúrka 1 (SSN)	7. Ružiná I. (EBB)
2. Kráľova hora (FBA)	5. Džury (SSN)		8. Ružiná II. (EBB)
3. Bankov (TKE)		6. Traja jazdci (SPE)	9. Teplička (BBA)
Celková suma bola rozdelená na dve časti: preddavok (25 000 Sk) a doplatok (75 000 Sk) v pomere 1:3. Preddavok na jednu mapu je v zmysle Spôsobu paušálny a nevratný - 2777 Sk. Doplatok bol vypočítaný v zmysle Spôsobu, vstupné i výstupné hodnoty sú uvedené v tabuľke 1 a 2. V porovnaní so Spôsobom sa vyskytli nasledovné špecifiká, ktoré na svojich zasadnutiach vyriešila MK:

1. Mapy Ružiná I a Ružiná II.
Mapy sa prekrývajú na značnej ploche (9,5 km2). Táto plocha bola použitá po oba dni, kedy MK vykonala medzi pretekármi anketu o kvalite mapy, každý deň však jej bol pridelený iný koeficient, ktorý pri výpočte príspevku reprezentuje kvalitu mapy. Z tohto dôvodu bol pre túto plochu zvolený aritmetický priemer oboch koeficientov.

2. Mapy Ružiná I., Ružiná II. a Teplička
Na mapách sa nenachádza nápis „Vydanie tejto mapy bolo podporené Štátnym fondom telesnej kultúry“. Uvedenie tohto textu je jednou z podmienok uvedených v Spôsobe. Po zohľadnení stanovísk členov MK bolo navrhnuté riešenie: vynásobiť koeficientom 0,75 doplatok na tieto mapy.

Tabuľka 1: Prehľad finančných príspevkov na jednotlivé mapy:
Mapa		Klub/		Preddavok(Sk)/Doplatok po 1. výpočte/Doplatok po zrážkach/Spolu (Sk)
		/(preddavok + doplatok po zrážkach)/Príspevok na 1 km2
Gašparova baba 	PEZ	 2777	 2365	 2365			 5142	 620
Kráľova hora 	FBA	 2777	10902	10902			13679	2104
Bankov		TKE	 2777	 9896	 9896			12673	2148
Kocúrka 1 	SSN	 2777	 4696	 4696			 7473	1168
Džury 		SSN	 2777	10743	 6823 a)		 9600	3000
Traja jazdci 	SPE	 2777	21007	21007			23784	1699
Ružiná I. 	EBB	 2777	 3271	3271*0,75=2453 b)	 5230	2012
Spoločná plocha Ružinej I. a II.	
		EBB	   -	 8963	8963*0,75=6722 b)	 6722	 708
Ružiná II. 	EBB	 2777	 1824	703 *0,75= 527 a)b)	 3304	1139
Teplička 	BBA	 2777	 1342	0*0,75=0a)b)		 2777	6943
Spolu		-	 24993	75000	65391			90384	1606
Priemer		-	 2777	  -	  -			  -	1514
Z uvažovaných 100 000 Sk bude vyplatených 90 384 Sk z dôvodu krátenia príspevkov. Rozdiel bude použitý na ďalší rok.
a) doplatok krátený z dôvodu v Spôsobe stanoveného maximálneho príspevku 3000 Sk/km2
b) doplatok krátený z dôvodu neuvedenia textu v zmysle Spôsobu koeficientom 0,75

Vzorec pre výpočet príspevku:
Dj = D×[(ĺ(Plochaij×kij)×Kj×Ej×DMj)] / [ĺ((ĺ Plochaij×kij)×Kj×Ej×DMj)]

Tabuľka 2: Prehľad vstupných údajov (koeficientov a plôch) do výpočtu príspevku:
Mapa/Klub/Plocha (km2)/Plocha pre ki=1/Plocha pre ki=0,5/Plocha pre ki=0/Kj/Ej/DMj
Gašparova baba 			PEZ	8,3	0	4,7	3,6	1	0,75	0,4
Kráľova hora 			FBA	6,5	0	6,5	0	1	1	1
Bankov				TKE	5,9	0	5,9	0	1	1	1
Kocúrka 1 			SSN	6,4	1,4	0	5	1	1	1
Džury 				SSN	3,2	3,2	0	0	1	1	1
Traja jazci 			SPE	14	2,7	11,3	0	0,75	1	1
Ružiná I. 			EBB	2,6	2,6	0	0	0,5	0,75	1
Spol. plocha Ružinej I. a II.	EBB	9,5	9,5	0	0	0,375	0,75	1
Ružiná II. 			EBB	2,9	2,9	0	0	0,25	0,75	1
Teplička			BBA	0,4	0,4	0	0	1	1	1
Spolu				-	59,7	22,7	28,4	8,6	-	-	-
Poznámky MK k jednotlivým mapám:

1. Gašparova baba
Vzhľadom na existenciu a využitie predchádzajúcich máp pre OB boli príslušným častiam pridelené koeficienty ki=0,5 a 0. Pretekári vyjadrili v ankete spokojnosť s kvalitou mapy pre LOB. MK hodnotí mapu ako postačujúcu na LOB, avšak v prípade pretekov celoštátnej úrovne odporúča väčšiu detailnosť.

2. Kráľova hora
Vzhľadom na existenciu a využitie predchádzajúcich máp pre OB bol celej ploche mapy pridelený koeficient ki=0,5. Pretekári vyjadrili v ankete spokojnosť s kvalitou mapy. V ich hodnotení sa však objavili nasledujúce poznámky:
· Výškové nepresnosti pri niektorých kontrolách
· Nezodpovedajúce hodnotenie priebežnosti porastov
· Slabo viditeľné severníky
· Predetailizovanosť
MK hodnotí mapu ako dobrú, odporúča väčšiu generalizáciu a primeranejšie hodnotenie priebežnosti porastov.

3. Bankov
Vzhľadom na existenciu a využitie predchádzajúcich máp pre OB bol na celej ploche mapy zvolený koeficient ki=0,5. Pretekári vyjadrili v ankete spokojnosť s kvalitou mapy. V ich hodnotení sa však objavila na druhý deň nespokojnosť s časťami mapy za vysokonapäťovým elektrickým vedením.
MK hodnotí mapu ako na dobrej úrovni, upozorňuje však na jej nevyrovnanú kvalitu. Ďalej upozorňuje na nedostatky, ktoré sa vyskytli pri kresbe mapy:
· Prekryv plošných značiek (hustníky, rúbaniská) so značkou pre asfaltovú cestu
· Prerušovanie vrstevníc pri zelených krížikoch (vývrat)
· Na mape (1:10 000) nie je uvedený vo vysvetlivkách modrý krížik, ktorý bol použitý, na mape (1:15 000), nie je uvedené vysvetlenie použitých zvláštnych symbolov
· Použitie rôznej veľkosti symbolov (zemný zráz) (u jedného autora)
· Bažinky nie sú orientované na sever. Upozorňujeme, že nejde o bodovú značku (napriek tomu, že je tak v OCADe definovaná), ale o plošnú značku. Neexistuje dôvod jej inej orientácie.
· Rôzne veľkosti tých istých symbolov na častiach mapy od rôznych autorov.

4. Kocúrka 1
Vzhľadom na existenciu a využitie predchádzajúcich máp pre OB bol väčšine plochy mapy pridelený koeficient ki=0. Novej časti bol pridelený koeficient ki=1. Pretekári vyjadrili v ankete spokojnosť s kvalitou mapy.
MK hodnotí mapu ako dobrú. Dôrazne upozorňuje na používanie značiek, ktoré nie sú definované v norme IOF pre tvorbu máp pre OB (Mapový kľúč IOF) a nebol dôvod na ich použitie. Toto upozornenie je zdôraznené, najmä preto, že na tento nedostatok bol autor upozornený ešte pred tlačou mapy v čase, keď sa dal napraviť. Konkrétne ide o symbol hlbokej ryhy, ktorý bol stenčený a na mape pripomína skôr vrstevnicu. Ďalším použitým novým symbolom je „plytká mokrá priehlbeň“ (modré u), ktorý nie je v norme definovaný a nie je opodstatnené jeho použitie. Do budúcnosti odporúča používať modré (čierne severníky), ak je na mape viac čiernej (modrej) farby. U tejto mapy to je naopak.

5. Džury
Vzhľadom na existenciu a využitie predchádzajúcich máp pre OB bol celej ploche mapy pridelený koeficient ki=1. Pretekári vyjadrili v ankete spokojnosť s kvalitou mapy, upozornili však na niektoré chýbajúce detaily v mape, miestnu výškovú nepresnosť a hodnotenie priebežnosti porastov. U tejto mapy bolo nutné použiť korekciu vypočítaného doplatku smerom nadol z dôvodu prekročenia hranice maximálneho príspevku (3000 Sk/ km2). Výška príspevku je rovná maximálnej výške príspevku.
MK hodnotí mapu ako dobrú, upozorňuje však na nesprávne použitie symbolu „plytká mokrá priehlbeň“ (modré u), ktorý nie je v norme definovaný a jeho použitie nie je opodstatnené.

6. Traja jazdci
Vzhľadom na existenciu a využitie predchádzajúcich máp pre OB bol väčšine plochy mapy pridelený koeficient ki=0,5. Novej časti bol pridelený koeficient ki=1. Na základe vyjadrenia pretekárov bol mape pridelený koeficient Kj=0,75. Pretekári upozorňovali najmä na miestnu (nie celkovú) výškovú a smerovú nepresnosť.
MK hodnotí mapu ako dobrú, zo svojho hľadiska nemá k mape žiadne negatívne pripomienky.

7. Ružiná I. a Ružiná II.
Vzhľadom na existenciu a využitie predchádzajúcich máp pre OB bol celej ploche oboch máp pridelený koeficient ki=1. Na základe vyjadrenia pretekárov bol tej ploche mapy Ružiná I., ktorá nie je súčasťou mapy Ružiná II., pridelený koeficient Kj=0,5, tej ploche mapy Ružiná II., ktorá nie je súčasťou mapy Ružiná I, koeficient Kj=0,25 a spoločnej ploche oboch máp koeficient Kj=0,375, t.j. aritmetický priemer oboch získaných koeficientov. Tento postup bol zvolený z toho dôvodu, že spoločná plocha oboch máp, použitá po oba hodnotené dni, dostala každý deň iné hodnotenie od pretekárov.
Časť pretekárov upozorňovala na to, že mapy obsahujú množstvo nedostatkov.
MK hodnotí obe mapy spoločne ako nevyhovujúce na úroveň pretekov, na ktoré boli použité, vytýka nasledovné nedostatky:
· Severníky s rozostupom po 750 m (správne je 500 m pre mierku 1:15 000)
· Niektoré ryhy kreslené symbolom pre tenkú vrstevnicu
· Niektoré pramene kreslené symbolom pre potok (v OCADe je pre prameň definovaný symbol)
· Niektoré výrazné stromy kreslené symbolom, ktorý je určený pre umelý objekt (čierny krúžok)
· Pre rúbanisko bol vytvorený symbol, ktorý sa nepoužíva, resp. sa používal pri ručnom kreslení máp. V norme IOF pre mapy pre OB i v OCADe je pre rúbanisko definovaný symbol, nie je preto potreba vytvárať nový.
· Nedôslednosť v prerušovaní resp. neprerušovaní vrstevníc cez ryhy (plytké i hlboké)
· Prerušenie vrstevnice kvôli inej vrstevnici (priehlbeň kreslená vrstevnicou)
· Neprerušené vrstevnice cez jamu a priehlbeň kreslené bodovým symbolom
· Prekrývajúci sa žltý raster a zelené plochy pre hustníky
· V tiráži mapy nie sú uvedené všetky údaje, ktoré sú podľa Mapového poriadku SZOŠ povinné
· Na mape nie sú uvedené vysvetlenia zvláštnych značiek
· Na mape nie je uvedený nápis „Vydanie tejto mapy bolo podporené Štátnym fondom telesnej kultúry“ v zmysle „Spôsobu“.
Nesplnenie jednej z podmienok (neuvedenie nápisu) poskytnutia príspevku navrhla MK vyriešiť vynásobením doplatku na tieto mapy koeficientom 0,75. U časti mapy Ružiná II. (ktorá nebola použitá na mape Ružiná I.), bolo nutné použiť korekciu vypočítaného doplatku smerom nadol z dôvodu prekročenia maximálneho príspevku (3000 Sk/ km2).

8. Teplička
Vzhľadom na neexistenciu predchádzajúcich máp pre OB bol na celej ploche oboch máp zvolený koeficient ki=1. Pretekári vyjadrili v ankete spokojnosť s kvalitou mapy.
MK hodnotí mapu ako dobrú. U tejto mapy bolo nutné použiť korekciu vypočítaného doplatku smerom nadol (až na 0 Sk) z dôvodu prekročenia maximálneho príspevku (3000 Sk/ km2). MK však upozorňuje na nesplnenie jednej z podmienok poskytnutia príspevku - na mape nie je uvedený nápis „Vydanie tejto mapy bolo podporené Štátnym fondom telesnej kultúry“ v zmysle „Spôsobu“. MK navrhla vyriešiť tento nedostatok vynásobením doplatku na túto mapu koeficientom 0,75.
Za MK SZOŠ R. Jonáš

Ešteže je koniec...
Pri snahe o zhodnotenie tejto sezóny som sa dobre zabával pri výpočte svojich úspechov (nemyslím výsledkových - úspechom boli pre mňa každé preteky, ktoré som dokončil a nemusel som ísť pešo cez celý les až do cieľa).
Začal by som pretekmi na Slovensku. Hneď v prvých pretekoch mi po kilometri praskol ráf zadného kolesa, ktorý sa mi zasekol do brzdy a už som si zblízka prezeral matičku zem. Druhý deň som išiel na požičanom kolese, ale do štartu sa mi nepodarilo zladiť prehadzovačku (aj keď som vymenil ozubenie) a celú trať som prešiel na troch prevodoch. Po prvých pretekoch som mal skóre 1:1.
Druhé dve kolá my vylepšili pomer aj náladu obidva dni som úspešne dokončil. Skóre sa upravilo na 3:1 pre úspešné dojazdy. Potom prišli majstrovstvá Slovenska, kde som prvé preteky neabsolvoval kvôli príjemným starostiam, ktorými boli pre mňa promócie. Na druhý deň som plný elánu prišiel na štafety zavŕšiť úspešný víkend. Našej štafete so Šurgim však nebolo súdené prísť do cieľa. Šurgi, ktorý rozbiehal štafetu, sa 12 minút po vyštartovaní vrátil do cieľa s roztrhnutou reťazou. Dal som mu svoj bicykel a v nádeji, že sme stratili iba 5-10 minút sa vrátil do lesa. Po jeho dojazde do cieľa prvého úseku som absolvoval svoj úsek bez problémov a preteky ešte nevyzerali beznádejne. Ale Šurgi sa po pár minútach tretieho úseku vrátil s rozbitým prehadzovačom. Preteky boli tým pádom pre nás skončené. Keďže som si chcel aspoň trochu zatrénovať, tak som bicykel opravil a vybral sa mimo súťaž znovu do lesa. Prešiel som možno 500 metrov a roztrhol som reťaz aj na mojom bicykli. Už som sa ani nerozčuľoval a v podstate so smiechom som sa vrátil z lesa, ktorý nás nejako nemal veľmi rád. A skóre sa mi znovu vyrovnalo 3:3.
Prišli dve kolá na Skalke. Obidva preteky som dokončil, aj keď neviem či by som prvé kolo nemal zarátať medzi neúspešné dojazdy, tí čo tam boli vedia o čo ide. Skóre znovu narástlo na 5:3. Posledným dvojkolom boli Mastrovstvá Slovenska v Pezinku. Prvý deň som síce dokončil, ale kvôli ukradnutej kontrole som ostal verný tradícii a znovu som nebodoval. Na posledných pretekoch som vytrhol dva špice a koleso sa tak dokrývalo, že nevošlo do čeľustí. To boli posledné preteky, ktorými som ukončil „výbornú sezónu“ na Slovensku so skóre 5:5.
Zas aby to nevyznelo tak, že len na Slovensku sa mi rozpadal bicykel, v ničom nezaostávali ani Čechy. Po prvých dvoch kolách som mal skóre bezproblémové 2:0. Tretie a štvrté kolo som kvôli štátniciam neobsolvoval, takže ho nezarátavam. Ale už na piatom kole to začalo. V poslednej štvrtine, kedy som už začal finišovať k cieľu sa mi roztrhla reťaz a ja som si znovu „zalietal“, keďže pristátia nemám veľmi prepracované, spadol tak nešťastne, že som až praskol prilbu. Aj keby sa mi podarilo reťaz opraviť nebol som v psychickom stave znovu sadnúť na bicykel. Druhý deň bol znovu kľudný a prišiel som úspešne do cieľa so skóre 3:1. Na Majstrovstvách Čiech som znovu v prvý deň verný svojej tradícii roztrhol reťaz. Bolo to na kilometrovom úseku kde už opravovali svoje bicykle aj Tom aj Miki (škodoradosť sa nevypláca). Po polhodinovom márnom pokuse opraviť reťaz som sa musel nedobrovoľne vzdať, lebo hrozilo, že ma v tej zime „zafúka sneh“. Druhý deň som si znovu upravil skóre na 4:2. Do tejto časti ešte zarátam aj preteky o Pohár Janáčka, kde som v druhej etape dostal defekt a keďže do ciela zostávalo iba niečo okolo dvoch kilometrov, tak som to odjazdil na prázdnom kolese. Keďže to boli trojetapové preteky, do skóre sa to prejavilo nasledovne: 6:3.
Smola sa mi lepila na kolesá aj na Svetovom pohári. Hneď na prvom kole som roztrhol reťaz a domorodému prislušníkovi rakúskej armády som ukázal ako sa opravuje reťaz na holej lúke holými rukami. V ďalších dvoch kolách som zajazdil bez poruchy. A skóre som si vo Svetovom pohári vylepšil na 2:1. Ale v posledných mojich pretekoch, pretekoch štafiet som našiel v lese ležať českého pretekára so zlomenou kľúčnou kosťou, a odniesol som ho k cieľu, kde ho vzal jeden z divákov. Keď som sa vrátil do lesa, už som mal stratu 40 minút a bolo po pretekoch. Tým sa mi skóre zo Svetového pohára upravilo na 2:2.
Keď som sčítal všetky preteky, dospel som k záverečnému skóre 13:10. Čo dáva celkovú úspešnosť bezproblémovej jazdy 56,5 %. Čo je môj a obávam sa že aj slovenský rekord. Jednoducho povedané - ešteže je koniec.

PS: Tento článoček je mojím desiatym v tomto roku. Tým som splnil záväzok ktorý som dal sám sebe pred touto sezónou. Skúste si dať aj vy taký záväzok, aby v tom INFOBe bolo aj niečo iné ako prehľady pretekov, výsledky, zápisnice a pod. Áno, aj to je dôležité ale veď „orienťák“ je aj o niečom inom a keď nás bude viac možno výjde aj Orientácia.
VLADO z TPK, 0901 732 669

Spomienka na posledné oficiálne cykloorientačné preteky na Slovensku AKO SOM V PRIEBEHU 36 HODÍN 4x „OBJAVIL AMERIKU“...
Poslednými oficiálnymi cykloorientačnými pretekmi na Slovensku v tomto roku boli Medzinárodné majstrovstvá SR na KT a DT v Pezinku. Na preteky som sa veľmi tešil najmenej z dvoch dôvodov. Prvý sa týkal súťažného terénu, ktorý je podľa mapy bohatý na cestnú sieť, trate budú určite hodnotné, a druhým bolo víkendové tradičné vinobranie - burčiak, lokše, burčiak, cigánska a burčiak, burčiak, burčiak, ... bez toho by sa mi rok nerátal, veľmi som sa tešil na gurmánske lahôdky.
V sobotu ráno som si zbalil ruksak a vyrazil na bicykli do Pezinka. Prvý raz som objavil Ameriku, keď som zistil, že mapník na bicykli sa dá počas dlhej plynulej jazdy využiť na čítanie novín. Ľahko som sa rozbicykloval a bez problémov prekľučkoval jarmočne vyzdobeným mestom. Oko potešila i orienťácka „putika“ pod názvom STANICA OBČERSTVOVACEJ POMOCI. Do štartu bolo ešte ďaleko, tak som si tam dal kávičku a prísediacich pijákov chvíľu presviedčal, že naozaj idem pretekať a na hroznovú šťavu prídem až po pretekoch...
Preteky za veľa nestáli - na mužskej trati chýbalo prvé KS, po čase kontrolu zavesili (no aj to sa im nepodarilo úplne správne), potom boli dve zbytočné kontroly, potom kopec ako sviňa, potom znovu zle osadená kontrola, potom tretine štartového poľa aplikovali sršne vpichy do zadku (Poštulka ich mal 5) a bol cieľ. Na trati som urobil 3 veľké chyby a tak som skončil v poli porazených. Porazení však boli všetci muži, titul a medaily sa neudeľovali, najlepší boli odmenení iba ako víťazi verejných pretekov. Zato vyhlásenie výsledkov pred dobrou tisíckou divákov na hlavnom pezinskom námestí bolo dobrou príležitosťou dať o sebe vedieť a počas zdĺhavého predierania sa davom stihnúť zahnať vyčerpávajúci smäd lahodnými regeneračnými nápojmi. Tú istú ťažko priechodnú trasu však bolo potrebné zdolať i po vyhlásení výsledkov.
Najbližším cieľom bolo občerstvovacie stanovište pod centrifúgou ozdobené poltuctom orienťáckych lampiónov. Dobre si pamätám, ako niekto ukázal na kolotoč a riekol: „Tak, na tomto ešte dnes pocestujeme...“ Nemám rád kolotoče, no aj ja som cestoval... Bolo to už za tmy, keď sa niektorí nevedeli rozhodnúť, či sa ešte oplatí ísť sa odstrojiť z pretekárskeho oblečenia, alebo už to nechať tak a byť pripravený na zajtrajšiu dlhú trať... Podaktorí ani prilbu z hlavu nezložili - to kvôli bezpečnosti. Utkvel mi v pamäti pohyb žalúdka hore - dolu - hore - dolu (dobrý stroj tá centrifúga, pod spodný a nad horný „doraz“ nejde), svetielkujúci burčiak (deti mali svietiace fosforeskujúce paličky chvíľu v ruke, chvíľu v džbáne), praskajúce balóny a rumázganie detí.
Pôvodne som mal v pláne odísť domov dobre sa pred dlhou traťou vyspať a ráno docestovať autom. Rodinka ma však presvedčila, že načo pôjdem domov, nech tu ostanem a ráno nemusím skoro vstávať. Ovplyvnený regeneračnými nápojmi som nedokázal bystro zhodnotiť situáciu, kolektív sadol do auta a ja som ostal napospas osudu. Našťastie som vyhrabal nejaký spacák a prebudil sa až ráno, nezobudili ma oneskorenci „poblúdivší“ v Pezinku a ani oneskorenci, ktorým sa páči pred spaním (ráno o štvrtej) hrať basketbal.
Ráno som však objavil Ameriku druhý raz - ja som vedel prečo musím ísť domov, veď ja nemám nič na jedenie a dnes je dlhá trať naozaj dlhá a kopcovitá! (35,5 km s prevýšením 1200 m). Z vrecka som vyhrabal rozmrvený keksík, pani Králová mi ochotne uvarila kávu a tesne pred štartom som našiel v tráve banán, čo stratil niekto štartujúci skôr. Sacharidov bolo zo včera v organizme ešte určite dosť, tak som až taký strach z pretekového trápenia sa nemal. Na počudovanie sa mi ťahalo i s bicyklom na pleci bežalo celkom dobre, až na jednu totál krízu, keď som nedokázal mierny kopec na dobrej ceste zdolať ani na ľahkom prevode. Potom sa ale rozbehol ako vietor a objavil Ameriku tretí raz - postup, na ktorom sa nedalo nič vymyslieť, ja som vyšpekuloval úžasný variant. Nedal sa však realizovať a trval dvakrát dlhšie ako pohodlné kačičkovanie hrubou asfaltkou. Mrzí ma však, že spoluobjaviteľom bol ešte jeden bádateľ ako ja. Dokonca sa mu ten postup podarilo nerealizovať ešte skôr ako mne, lebo prv štartoval. Posledné štyri kontroly som však bicykloval už len s pomyslením dôjsť do cieľa, lebo pred očami sa mi tvorili tmavé kruhy od hladu. S Mlynkom som sa dohodol, že zaženiem hlad i smäd a pôjdeme sa „vybicyklovať“ kľudnou jazdou do Bratislavy...
Kde inde by sme sa však išli občerstviť, ak nie do zariadenia priamo k občerstveniu určenému. V známom „O-hostinci“ som si hneď do cyklofľaše na domov burčiak načapoval (že úplne zbytočne, to som zistil až v utorok) a konečne sa najedol. No v O-hostinci sme neboli s Mlynkom sami, sedeli tam aj ďalší dlhou traťou unavení športovci, s ktorými sme detailne rozanalyzovali dnešné preteky a ocenili ich ako oveľa hodnotnejšie ako tie včerajšie. Ako na potvoru som ešte aj defekt dostal a kým som ho vymenil, v krčme sa vystriedalo niekoľko ďalších športovcov a niekoľko ďalších fliaš s chutným regeneračným nápojom. Po štyroch hodinách asi na 12 pokus o odchod sa nám podarilo opustiť (úplne dobrovoľne) zdroj pohody. Dohodli sme sa, že nebudeme kľučkovať medzi davom, ale počkáme sa v susednej ulici pri garážach. Čakám 5 minút, 10, 15, to už sa mi zdalo aj dosť na to aby som sadol na bicykel a domov ťahal sám.
Celkom dobre to išlo (hoci som mal ťažký batoh a premávka bola dosť hustá), až kým som za Grinavou nedostal defekt. Oprava mi trvala síce trochu dlhšie ako obvykle, po 20 minútach som však pokračoval ďalej. Za Svätým Jurom som však dostal ďalší defekt (pre posmeškárov, sled defektov - zadná, zadná, predná), ktorý ma aj k zemi prikoval. Opäť som sa presvedčil, aké je dôležité mať prilbu a mať ju na hlave! Zlomil sa mi slnečný štít, ktorý mi v hornej časti nosa zanechal krásne rovnú ranu. Smola však bola, že som už nemal čo vymeniť za deravú dušu a nemal som ani mobilný telefón pri sebe. Chvíľu som dumal čo ďalej a objavil som Ameriku štvrtý raz. Veď v Jure je verejný automat! Hurá! No kde, na to som si spomenúť nedokázal.
Prezieravo, veď už sa stmievalo, som na bicykel umiestnil blikačku. Ako napriek doľahol na mňa „prebytok“ cukru v organizme a ja som kufril ulicami Svätého Jura ako bludný holanďan. Keď už sa aj mne zdalo, že je to akosi dlho, nerád, no musel som sa spýtať nejakého domorodca, kde sa telefónny automat nachádza. Úmysel bol dobrý, no realizoval sa veľmi ťažko. Lámanou slovenčinou s uruguajským prízvukom som vysvetlil dotyčnému problém a on mi porozumel a ukázal správny smer. Pred poštou som vybral kartu, vytočil číslo a opäť lámanou uruguajskou slovenčinou sa pokúsil manželke vysvetliť, že potrebujem kvôli technickej (i morálnej) poruche odvoz domov. Že počkám pred poštou. Ako som dotelefonoval, spustil sa riadny lejak. Utekal som ku krčme, pred ktorou je podchod. Takticky som oprel blikajúci bicykel smerom k ceste a utiahol sa do tmy a sucha krytého schodišťa. Podarilo sa mi ohroziť niekoľko pohárov miestnych fajnšmekrov, ale tí iba zmenili tému rozhovoru na cyklistiku. Neviem ako dlho som tam čakal, mne sa to zdala iba chvíľka a pomoc dorazila.
Po technickej stránke bol tohtoročný cykloorientačný šampionát na prd (najmä ten krátkotraťový), po spoločenskej však vynikajúci. Celkový dojem z pretekov zmiešaný, no subjektívne hodnotenie veľmi pozitívne. Stručne: KT - nič moc, DT - celkom dobré, vinobranie - vynikajúce... Už sa teším na ďalšie kvalitné podujatie počas vinobrania, škoda že v roku 2000 robia pezinčania dvojkolo v orientačnej cyklistike už v apríli.
Puco

Vykonávacie pokyny k súťažiam SZOŠ v LOB 2000
Súťažná komisia LOB V-SZOŠ (ďalej len SK) vydáva, v zmysle kap.4 Pravidiel pretekov v lyžiarskom orientačnom behu (ďalej len Pravidiel) a čl.1.5 Súťažného poriadku LOB (ďalej len SP), tieto vykonávacie pokyny k súťažiam SZOŠ LOB pre rok 2000.

A. Majstrovské súťaže
1. Majstrovstvá SR na klasických tratiach
- termín: 8. 1. 2000 - usporiadateľ: SKI OB Kysak
SK si vyhradzuje právo operatívne zmeniť termín pretekov podľa snehových podmienok, o čom budú všetci členovia SZOŠ včas upovedomení.

2. Majstrovstvá SR na krátkych tratiach
- termín: 19. 2. 2000 - usporiadateľ: TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica

3. Majstrovstvá SR štafiet
- termín: 9. 1. 2000 - usporiadateľ: SKI OB Kysak
V kategóriách WM 19- štartujú trojčlenné oddielové štafety, v kategóriách WM-18 dvojčlenné oddielové štafety.
Doporučené časy pre víťazné štafety:
M 19- 90 min W 19- 60 min.
M -18 50 W -18 40

B. Rebríčkové súťaže

1. Slovenský pohár jednotlivcov (SPj) v LOB (kat. M 21 a W 19-)
Preteky zaradené do SPj:
1. 8. 1. M SR klasické trate KYS .
2. 11. 2. M ČR krátke trate Nové Město na Moravě
3. 12. 2. M ČR klasické trate Nové Město na Moravě
4. 19. 2. M SR krátke trate EBB
5. 20. 2. 5. kolo SPj skrátená trať EBB

- Do hodnotenia SPj budú zaradené 3 najlepšie výsledky. Usporiadatelia dostanú max. 1 priemer.
- V pretekoch sa budú body počítať od priemeru časov troch najlepších pretekárov v absolútnom poradí kategórie, v pretekoch 2 a 3 sa počítajú body od priemeru časov najlepších 3 pretekárov registrovaných v SZOŠ. Do hodnotenia SPj budú zaradení len registrovaní členovia SZOŠ.

2. Slovenský rebríček jednotlivcov (SRj) v LOB
Preteky zaradené do SRj:
1. 8. 1. M SR klasické trate KYS
2. 4. 2. Alpen cup krátke trate EBB
3. 11. 2. M ČR krátke trate Nové Město na Moravě
4. 12. 2. M ČR klasické trate Nové Město na Moravě
5. 19. 2. M SR krátke trate EBB
6. 20. 2. 6. kolo SRj skrátená trať EBB

- Do hodnotenia SRj budú zaradené 3 najlepšie výsledky. Usporiadatelia dostanú max. 1 priemer.
- V pretekoch sa budú body počítať od priemeru časov troch najlepších pretekárov v kategórii.
- Kat. M-20, M 35- v pretekoch č.5 sa štartujú v spoločnej kategórii M 19-, body sa počítajú zvlášť.
- Do SRj budú zaradení len registrovaní členovia SZOŠ.
- Kat MW 35- body vo všetkých pretekoch sa prideľujú tak ako v SRj-veteránov v OB, všetkým pretekárom registrovaným v SZOŠ (tj. 1. 25bodov, 2. 24b. atď.).

3. Slovenský rebríček štafiet (SRŠ) v LOB:
Preteky zaradené do SRš:
1. 9. 1. M SR štafety KYS
2. 5. 2. Alpen cup štafety EBB
3. 13. 2. M ČR štafety Nové Město na Moravě

- Do hodnotenia SRŠ budú zaradené 2 najlepšie výsledky. Usporiadatelia dostanú max. 1 priemer.

4. Slovenská liga družstiev (SLD) v LOB:
Preteky zaradené do SLD:
1. 8. 1. M SR klasické trate KYS
2. 9. 1. M SR štafety KYS
3. 19. 2. M SR krátke trate EBB
4. 20. 2. SLD skrátené trate EBB

- Do hodnotenia SLD budú zaradené 3 najlepšie výsledky. Usporiadatelia dostanú max. 1 priemer.
- Kategórie podľa Súťažného poriadku v LOB čl.4.4.2.

Všeobecné pokyny:
- Do rebríčkových súťaží sa dopredu neprihlasuje a ani sa neplatia poplatky.
- Súťažná komisia LOB si vyhradzuje právo zmeniť termíny a skladbu pretekov.
- Všetky oddiely (kluby) sú povinné písomne nahlásiť pretekárov (aj s registračným číslom), ktorí u nich hosťujú v súťažiach LOB 2000, na adresu predsedu Súťažnej komisie LOB a sekretariát SZOŠ najneskôr 24 hod pred prvým štartom v súťaži.
- Pre preteky štafiet je povolené hosťovanie max. 1 člena z iného oddielu, ktoré treba nahlásiť Súťažnej komisii najneskôr 24 hod. pred prvým štartom pretekov štafiet.
- Žiadosti o výnimky pre udelenie licencie zasielajte do 31. 12. 1999 na adresu predsedu Súťažnej komisie LOB, spolu s uvedeným dôvodom a prípadným dokladom.
- Usporiadatelia pretekov sú povinní zaslať výsledky na adresy:
- sekretariát SZOŠ
- predseda SK LOB
- zúčastnené kluby

Predseda Súťažnej komisie LOB SZOŠ: Rostislav Navrátil
Slávičie údolie 12, 811 02 Bratislava
07 6280 1895 (D), 00420 659 352832 (DD), 0905 356 115

Pohár TEKMAR ´99 - Slovenský pohár v cykloorientácii/orientačnej cyklistike hodnotenie jednotlivých pretekov Komisiou OC SZOŠ
1. a 2. kolo (24. - 25. 4.) - Horná Mičiná
usporiadateľ: ŠK PRV B. Bystrica
Mapa: 1. kolo Peťovský les 1:20 000, 2. kolo Peťovský les 1:15 000.
Zhromaždisko obvyklé - nadivoko. Prezentácia - pretekári boli na mieste pretekov skôr ako usporiadatelia.
1. kolo krátka trať, počasie dobré, pod mrakom, veľa blata. Trate nemali možnosť výberu postupov. 2 KS v M 19- nevhodné pre danú situáciu.
2. kolo klasická trať. Lepšie postavená trať ako v sobotu, prvá štvrtina však skoro totožná s KT.
Plusy:
- umývanie bicyklov tlakovou vodou, no veľmi ďaleko od pretekového priestoru,
- výsledky už o 3 dni došli poštou,
- na možnosti BB bol priestor pre preteky OC celkom vhodne vybraný, postupy sťažila
orientácia na lúkach,
- tradične vysoká ochota usporiadateľov pomôcť (napr. požičaním mapníka, kolesa, ...),
- najväčší počet štartujúcich v kat. M, W -14 v histórii!
Mínusy:
- drahé ubytovanie veľmi nízkej kvality a napotvoru netiekla ani voda (ani studená), to ale nebola chyba usporiadateľov,
- technická kontrola na štarte je nevhodná,
- v 1. deň nebolo vyžrebovanie štartového poradia v súlade s Vyk. predpismi.

3. a 4. kolo (19. - 20. 6.) - Chtelnica
usporiadateľ: OrientKlub Bratislava
Mapa: 1. kolo Vítek 1:15 000, 2. kolo Rochus 1:15 000.
3. kolo krátka trať, počasie dobré, pod mrakom. Na cestách, ktorých kvalita sa po oba dni nedala z mapy vyčítať a boli poznačené ťažbou, sa nachádzalo veľa blata. Trate síce mali akú-takú možnosť výberu postupov, no na daný charakter terénu nesplnili očakávané.
4. kolo klasická trať. Veľmi dobre postavená trať s možnosťou slušného výberu variantov, trať však príliš krátka.
Plusy:
- zhromaždisko dobre zvolené, ubytovanie priamo v centre,
- umývanie bicyklov tlakovou vodou,
- slušné vyhlásenie víťazov s cenami.
Mínusy:
- obe mapy značne poznačené vekom,
- ultrakrátke trate v nedeľu,
- na mapách bola vyprašivená čierna farba znázorňujúca cesty, čím sa veľmi zle na nej
orientovalo,
- vyhlásenie víťazov súčtom za oba dni.

5. kolo (3. 7.), Medzinárodné majstrovstvá Slovenska na klasických tratiach - Šaštín
(4. 7.), Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v štafetách - Šaštín
usporiadateľ: Pucov ŠK Bratislava
Mapa: 3. 7. - Červený rybník 1:15 000, 4. 7. - Siatiny/Kobyliarka 1:15 000.
Preteky v horúcom letnom počasí na cestách plných piesku za sprievodu nepríjemných komárov so solídnou zahraničnou účasťou (HUN, AUT, CZE, SVK). Trate dobre postavené, štafety systémom motala so 4 rôznymi úsekmi. Usporiadatelia použili na značenie povinných úsekov modré stužky bez doplnkovej bielej farby, takže značenie sa stalo málo viditeľným.
Plusy:
- zhromaždisko dobre zvolené, pre štafety však bolo vhodnejšie vybrať priestornejšie miesto,
- kategória OPEN v štafetách,
- krátky TV šot v športovom spravodajstve STV,
- včas rozoslané výsledky.
Mínusy:
- obe mapy značne poznačené vekom, prieseky veľmi nevýrazné, zarastené trávou,
- nezreteľné a nevýrazné značenie na úseku štart - mapový štart,
- nešťastne umiestnené 5 KS na trati M19-.

6. a 7. kolo (11. - 12. 9.) - Skalka
usporiadateľ: ŠK Panda Topoľčianky
Mapa: po oba dni Skalka 1:15 000.
6. kolo krátka trať, teplo, slnečno. Rozhodujúci postup na 1. KS s najjasnejším (najzreteľnejším) variantom sa nedal realizovať, cesta (ak ju niekto vôbec našiel) bola nezjazdná. V danom priestore na danej mape mal staviteľ tratí venovať viac času stavbe tratí a ustrážiť dokreslenie všetkých zistených zmien v teréne.
7. kolo klasická trať, počasie ako v sobotu. Trať o dosť lepšia ako v sobotu, fyzicky veľmi náročná, v závere technicky náročná pasáž na lyžiarskych tratiach.
Plusy:
- dobré zhromaždisko,
- doplnkové preteky v šprinte boli osviežujúcim spestrením,
- slušné vyhlásenie víťazov s cenami.
Mínusy:
- v niektorých častiach sa pretekár nemohol na informácie vyčítané z mapy po oba dni vôbec spoľahnúť,
- ubytovanie pre niektorých účastníkov veľmi ďaleko od centra, hoci by s ním neboli problémy,
- hoci priestor na zhromaždisko dobrý, priestor na preteky OC menej vyhovujúci, čo poznačilo úroveň pretekov i kvalitu tratí,
- vyhlásenie víťazov súčtom za oba dni.
- oficiálna výsledková listina s protokolom ani 3 mesiace po podujatí neuvidela svetlo sveta, hoci kompletné výsledky hneď po skončení pretekov neboli pre usporiadateľov problémom.

8. a 9. kolo (25. - 26. 9.), Medzinárodné majstrovstvá SR na krátkych a dlhých tratiach - Pezinok
usporiadateľ: TJ Sokol Pezinok
Mapa: po oba dni Suchý vrch 1:15 000.
25. 9. - Celoročné očakávanie kvalitného cykloorientačného podujatia v teréne Malých Karpát schladilo oznámenie prvých štartujúcich navrátivších sa s informáciou o chýbajúcom 1. KS na trati M 19-, ktoré malo byť ešte vo viniciach. Trať mužov bola z dôvodu chýbajúceho KS zrušená, vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo pre túto kategóriu len ako verejné preteky. Bola však nesprávne osadené ešte aj KS č. 7. na tej istej mužskej trati... Mnohí pretekári boli postihnutí aj útokom sršňov do zadkov a chrbtov. Bolestivé opuchy mnohým neumožnili nastúpiť na štart v nedeľňajších pretekoch na DT. Počasie veľmi pekné, jesenné, teplo.
26. 9. - Dlhá trať ponúkala oproti KT oveľa väčšiu variabilitu voľby postupov, nedalo sa z mapy vyčítať, či je kvalita cesty zodpovedajúca klasifikácii podľa mapy. Počasie oproti sobote oveľa chladnejšie. KS s výmenou mapy bolo mimo komunikácie.
Plusy:
- výborná atmosféra pretekov, vyhlásenie výsledkov KT pred veľkou diváckou kulisou (vinobranie) v centre mesta,
- vhodné ubytovanie i zhromaždisko,
- DT bola ťažká, a taká má byť (nie odvar),
- dôstojné vyhlásenie výsledkov (dokonca s množstvom cien).
Mínusy:
- zrušenie majstrovských pretekov v kat. M 19-,
- usporiadateľ stavbou tratí donútil pretekárov viackrát neúmyselne porušiť pravidlá,
- nečitateľne nakopírované výsledky.

Celkovo keď hodnotíme všetky preteky Pohára TEKMAR ´99, neboli krokom vpred oproti roku 1998, najmä nie po technickej stránke, stavba tratí sa dokonca zhoršila. Vyhlasovať iba výsledky súčtom za dva dni je netolerovateľné. Každé podujatie sú jednotlivé preteky, usporiadateľ by mal demonštrovať ostatným, kto sú tí najlepší. Ak sa však urobí ešte aj vyhodnotenie podľa nejakých iných kritérií, je to vítaný chvályhodný počin organizátorov.
Napriek nedostatkom, všetkým usporiadateľom Pohára TEKMAR ´99 patrí poďakovanie, lebo len upozornením na nedostatky budeme vedieť, že ich robíme a budeme sa snažiť vyvarovať sa ich.

Na hodnotenie sme použili škálu bodovania v rozpätí 10 - super až 0 - nestálo to za nič:

kolo 	  usporiadateľ 	  spoločenská kvalita		technická úroveň tratí 
1. 		RBB 				4 			 5
2. 		RBB 				7 			 6
3. 		OBA 				7 			 6
4. 		OBA 				8 			 7
5. 		CBA				9 			 8
M SR Š		CBA 				9 			 9
6. 		TPA 				9 			 4
7. 		TPA				8 			 6
8. 		SPE				9 			 4
9. 		SPE				9 			 8

Za komisiu OC Ján Ďurín a Marian Kazík

VEREJNÉ CYKLISTICKÉ ORIENTAČNÉ PRETEKY - 9. ročník
V sobotu 13. novembra 1999 Klub OB Topoľčianky v spolupráci s ŠK VOS-TPK Topoľčianky a Pucov ŠK Bratislava usporiadali už 9. ročník Verejných cyklistických orientačných pretekov. Tentoraz to boli otvorené preteky 2-členných hliadok s neurčeným poradím KS systémom scorelaufu na určený čas. Použitá bola farebná kópia turistickej mapy 1:50 000 (A3, e=20 m). V kopcovitom teréne, s dobre zjazdnými komunikáciami, na ktorých po trvalom daždi bolo niekde množstvo blata, no v príjemnom koncojesennom počasí si zajazdilo 17 dvojíc z Čiech a Slovenska. Prekvapujúco sa z víťazstva tešila dámska hliadka. Niektorí pretekári doplatili na podcenenie informácií z pokynov a tak finančné odmeny (1400, 1000 a 700 Sk) sa mnohým favoritom neušli. V open pretekoch nastúpil iba jeden súťažiaci, no i ten absolvoval plnohodnotné preteky na plný čas. Náročné podujatie bolo ukončené relaxačnou nespoločenskou akciou, z ktorej sa väčšina zúčastnených rozchádzala až na druhý deň.
Puco
Výsledky:
 1. CNR 	19	Ďurčová Alena 	
  CNR		49	Beňová 	Michala 	340 b	3:59,55 h (0 b)	1,4 koef.	476 b.
 2. CZE 	3	Pekárek Pavel 	
  CZE 	33	Zámečník David 		460 b	4:53,06 h (+ 6 b)		466 b.	
 3. RBB 	8	Kundrata Ivan 	
  RBB 	38	Magna 	Ján 		435 b	4:50,42 h (+ 9 b)		444 b.
 4. VZA 	15	Jurčík 	Peter 	
  VZA 	45	Sikora 	Tom 		505 b	5:32,34 h (-100 b)		405 b.
 5. CNR 	16	Szegény Vladimír 	
  TPA 	46	Mihalik Miroslav 	385 b	4:47,51 h (+ 12 b)		397 b.
 6. FBA 	12	Janota 	Vladislav 	
  FBA 	42	Grauzel Vladimír 	440 b	5:22,27 h (- 44 b)		396 b.	
 7. SPE 	11	Fraňo 	Michal 	
  SPE 	41	Fraňo 	Peter 		370 b	4:59,27 h (0 b)			370 b.
 8. ZMA 	2	Richter Peter 	
  ZMA 	32	Richter Martin 		425 b 	5:28,46 h (- 56 b)		369 b.
 9. CNR 	7	Ďurín 	Ján 	
  CNR 	37	Ďurín 	Ľuboš 		340 b	4:49,40 h (+ 10 b)		350 b.
10. VAZ 	13	Opršal 	Juraj 
  VAZ 	43	Matušík Ján 		320 b	4:53,36 h (+ 6 b)		326 b.
11. OBA 	1	Šabo 	Mikuláš
  OBA 	31	Mlynárik Peter 		355 b 	5:16,43 h (- 32 b) 		323 b.
12. SPE 	9	Korenčiak Peter 	
  SPE 	39	Pilka 	Matej 		320 b	5:00,35 h ( 0 b)		320 b.
13. TPA 	17	Poštulka Karel 	
  TPA 	47	Poštulková Zuzana 	215 b	2:04,33 h (+ 29 b) 1,2 koef.	292.8 b.
14. FBA 	18	Furucz 	Ján 	
  FBA 	48	Valovičová Zuzana 	215 b	3:48,32 h (+29 b) 1,2 koef.	292,8 b.
15. TPK 	14	Bielik 	Roman 	
  TPK 	44	Klinec 	Martin		235 b	4:26,51 h (+ 29 b)		264 b.
16. RBB 	20	Nováková Vika 	
  VAZ 	40	Králová Eva 		90 b	4:03,05 h (-6 b) 1,4 koef.	117,6 b.
17. CNR 	6	Ďurín 	Peter 
  CNR 	36	Braun 	Marek 		135 b	5:11,39 h (- 22 b)		113 b.
	
OPEN:
 1. RBA 	82	Autrata Vlasto 		215 b 	4:09,51 h (+ 29 b)		244 b. 

Tieto informácie boli skompletované 9. 12. 1999