AutorAutor
Čulen Peter << >> Dermek Vladimír
Dénes Zoltán
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 10 máp
BANKOV, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Fabiánka, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Fabiánka 2, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Silička, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Soroška, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
SOROŠKA, 1:15000, 5m, 2012 , (O)
Soroška, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Kreslil(a,i): 10 máp
BANKOV, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Fabiánka, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Fabiánka 2, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Silička, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Soroška, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
SOROŠKA, 1:15000, 5m, 2012 , (O)
Soroška, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)