MapaMapa

Rakaťa

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2002 8.75055 km2 SZOŠ 02.12.O Rožňava

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Dénes Zoltán, Erdélyi Tibor, Horký Roman, Krišpinský Pavol, Miček Róbert, Pollák Jozef, Rákay ml. Štefan, Rákay st. Štefan, Roháč Zdenko, Sláma ml. Peter, Uher Petr

Kreslil(a,i)
Dénes Zoltán, Erdélyi Tibor, Horký Roman, Krišpinský Pavol, Miček Róbert, Pollák Jozef, Rákay ml. Štefan, Rákay st. Štefan, Roháč Zdenko, Sláma ml. Peter, Uher Petr


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Brázda, BRÁZDA, Brázda 2, Brázda 2000, Brázda 3, Brázda 3, Brázda 3, Brázda 4, Brázda 5, Brázda 6, BRÁZDA E4, DIEVČENSKÁ SKALA, Dievčenská skala, Dievčenská skala tréning, Dolný vrch (Alsó-hegy), Fabiánka, Fabiánka 2, Jašteričie jazero, JAŠTERIČIE JAZERO, JAŠTERIČIE JAZERO, Jašteričie jazero, Jašteričie Jazero 2, Kras, Kras - tréning, Krásnohorská Dlhá Lúka, ľadnica, Ľadnica, ĽADNICA tréning, Ľaliovková priepasť, MALÁ BRÁZDA 1, MALÁ BRÁZDA 2, Mapa pre orientačné preteky:, Mapa pre orientačný beh, Múriková jaskyňa, Muška, Pavlova skala, Rakaťa, Rakaťa tréning, Rakyta, Rožňava, Rožňava, Rožňava centrum, Silica (Brázda), Silica (Klaplová j.), Silica (Rakaťa), Silička, Soroška, Soroška, SOROŠKA, Soroška, Soroška 2, SOROŠKA tréning, SOROŠKA-relay, Warm-up Relay, Zajačia brána, ZAJKOVO KAPURKA, ZVONIVÁ PRIEPASŤ 2

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
709
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)