AutorAutor
Englman Marián << >> Fajtová Stanislava
Erdélyi Tibor
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 7 máp
Hrebienok, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Hrebienok, 1:10000, 5m, 1998 , (O)
Jamy, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Studený potok, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Kreslil(a,i): 7 máp
Hrebienok, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Hrebienok, 1:10000, 5m, 1998 , (O)
Jamy, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Studený potok, 1:15000, 5m, 2003 , (O)
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)