MapaMapa

Hrebienok

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1998 4.43766 km2 - Poprad

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Erdélyi Tibor, Urbán Imre, Zentai László

Kreslil(a,i)
Erdélyi Tibor, Varga Z.


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 34 SNP, Bez názvu, Hrebienok, Christlová, Jamy, Kravské ležoviská, Medvedia lúka, MVMR tobogan, Smokovce, Studený potok, Štiavnik, Tatranská Lomnica, Tréningová mapa, Vepe, XXII. Mvmr, Za Lomnicou

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
2
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)