MapaMapa

Kravské ležoviská

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1975 8.48121 km2 - Poprad

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - sever, (SZOŠ - sever)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Breza , Dobšovič B., Krišpinský Pavol, Piják Vladislav, Thurzová E., Závodská Dana

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 34 SNP, Hrebienok, Hrebienok, Christlová, Jamy, Medvedia lúka, MVMR tobogan, Studený potok, Tatranská Lomnica, Tréningová mapa, Vepe, VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, Za Lomnicou

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
343
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)