AutorAutor
Piják Ondrej << >> Pilát Miroslav
Piják Vladislav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 15 máp
Cajloch, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
Hastikov pusták, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
Hastikov pusták II, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
Hastikov pusták II, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
KAŠTIEĽ, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
Kravské ležoviská, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Patria, 1:20000, 10m , (L)
Pod stenami, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Pod stenami, 1:10000, 5m, 1973 , (O)
Rizling, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
Staré hory, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Stavná, 1:15000, 10m , (O)
Šenkvický háj, 1:10000, 2.5m, 2018 , (O)
Šenkvický háj II, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
Viničné, 1:1000, 2019 , (V)
Kreslil(a,i): 8 máp
Cajloch, 1:5000, 2m, 2012 , (V)
Hastikov pusták, 1:5000, 5m, 2014 , (V)
Hastikov pusták II, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
Hastikov pusták II, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
KAŠTIEĽ, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
Šenkvický háj, 1:10000, 2.5m, 2018 , (O)
Šenkvický háj II, 1:10000, 2.5m, 2019 , (O)
Viničné, 1:1000, 2019 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)