MapaMapa

Šenkvický háj

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 2.5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 2.56811 km2 SZOŠ 18.17.O Pezinok

Majiteľ
TJ Sokol Pezinok, (SPE)
Kontakt
Poláček Pavol, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, Tel.: +421 33 6402100, e-mail: p.polacek@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Piják Ondrej, Piják Vladislav

Kreslil(a,i)
Piják Ondrej, Piják Vladislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
AMFIK, Bazin, Bozin, Cajloch, HASIČSKÁ LÚKA, Juh, MAJOLIKA, Muškát, Nový Muškát, Park, Park ODPM Pezinok, Pezinok - juh, Pezinok - park, Pezinok - park, Pezinok - sever, Pezinok centrum, Pezinok sever, Pri jazere, Pútnikov sen, Pútnikov sen, Rizlinčok, Rizling, Saulacké školy, Sever, Sever, Sokolíček, Sokolovňa, Šenkvická Perla, Šenkvická Perla, Šenkvická Perlička, Šenkvický háj II, U Bohuša, U Hrnčíra, U Kuba Doma, U Soni, Viničné, ZŠ Fándlyho

Detailná mapa
Mapa

1623
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)