MapaMapa

Šenkvický háj

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 2.5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2018 2.56811 km2 SZOŠ 18.17.O Pezinok

Majiteľ
TJ Sokol Pezinok, (SPE)
Kontakt
Poláček Pavol, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, Tel.: +421 33 6402100, e-mail: p.polacek@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Piják Ondrej, Piják Vladislav

Kreslil(a,i)
Piják Ondrej, Piják Vladislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
AMFIK, Bazin, Bozin, Cajloch, DUBOVÝ VŔŠOK, HASIČSKÁ LÚKA, Juh, MAJOLIKA, Muškát, NARNIA, Nový Muškát, Park, Park ODPM Pezinok, PEKNÁ ŠKÔLKA, Pezinok - juh, Pezinok - park, Pezinok - park, Pezinok - sever, Pezinok centrum, Pezinok sever, Pri jazere, Pútnikov sen, Pútnikov sen, Rizlinčok, Rizling, SAHARA, Saulacké školy, Sever, Sever, Sever, SLNEČNÁ, Sokolíček, Sokolovňa, STARÝ DVOR, Šenkvická Perla, Šenkvická Perla, Šenkvická Perla, Šenkvická Perlička, Šenkvický háj II, U Bohuša, U Hrnčíra, U Kuba Doma, U Soni, VIMPERGY, Viničné, ZA HRADBAMI, ZŠ Fándlyho

Detailná mapa
Mapa

1623
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)