MapaMapa

Šenkvická Perla

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 3000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2015 0.217578 km2 SZOŠ 15.04.V Pezinok

Majiteľ
TJ Sokol Pezinok, (SPE)
Kontakt
Poláček Pavol, Kupeckého 47, 902 01 Pezinok, Tel.: +421 33 6402100, e-mail: p.polacek@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Tomašovič Michal

Kreslil(a,i)
Tomašovič Michal


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bajúzik, Blatné, MAJOLIKA, MODRA, MODRA 2016, Šenkvická Perla, Šenkvická Perla, Šenkvická Perlička, Šenkvický háj, Šenkvický háj II, Viničné

Detailná mapa
Mapa

1384
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)