MapaMapa

Tatranská Lomnica

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 7500 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1998 2.02349 km2 - Poprad

Majiteľ
KOBRA Bratislava, (BBA)
Kontakt
Máj Štefan, Pod Rovnicami 41, 841 02 Bratislava, Tel.: +421 2 65425927, e-mail: maj.stefan@slsp.sk

Mapoval(a,i)
Jonáš Radoslav, Lenhart Zdeněk

Kreslil(a,i)
Jonáš Radoslav, Lenhart Zdeněk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 34 SNP, Hrebienok, Hrebienok, Christlová, Jamy, Kravské ležoviská, Medvedia lúka, MVMR tobogan, Smokovce, Studený potok, Štiavnik, Tréningová mapa, Vepe, VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, XXII. Mvmr, Za Lomnicou

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
5
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)