AutorAutor
Sláma Martin << >> Sláma st. Peter
Sláma ml. Peter
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 49 máp
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Bez názvu, 1:3000, 5m, 2011 , (V)
Bez názvu, 1:3000, 5m, 2009 , (V)
Brázda 2000, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Bukovec, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Centrum, 1:3000, 5m, 1988 , (V)
Centrum Kufrovanie s dominom, 1:3000, 5m, 1989 , (V)
DEDINKY, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Dominika, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
Furča Fábryho, 1:5000, 5m, 1997 , (V)
GRAND SLAM 2008, 1:5000, 5m, 2008 , (V)
GRAND SLAM 2009 (Rozlúčka so Saharou), 1:5000, 5m, 2009 , (V)
GRAND SLAM 2009 (Rozlúčka so Saharou), 1:5000, 5m, 2009 , (V)
GRAND SLAM 2010, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
GRAND SLAM 2011, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
GRAND SLAM 2012, 1:3000, 5m, 2012 , (V)
GRAND SLAM 2012, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
GRAND SLAM 2013, 1:4000, 5m, 2013 , (V)
GRAND SLAM 2013, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
GRAND SLAM 2014, 1:4000, 2m, 2014 , (V)
GRAND SLAM 2015, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
GRAND SLAM 2016, 1:4000, 4m, 2016 , (V)
Krosniačik, 1:7500, 5m, 2001 , (V)
Kútiky, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Lesopark sídliska Ťahanovce, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
MAUREROVA, 1:2500, 2m, 2022 , (V)
Mestský park, 1:2000, 1994 , (V)
Mlyny, 1:5000, 5m, 1985 , (V)
PREŠOV-SZŠ DSA Mukačevská, 1:4000, 2m, 2018 , (V)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
SEKČOV - ELBA, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
SEKČOV - ELBA II, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Sídlisko Ťahanovce - Sahara, 1:4000, 5m, 2021 , (V)
Staré mesto, 1:5000, 2002 , (V)
Ťahanček, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
ŤAHANOVCE, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
Technika, 1:2500, 1997 , (V)
Technika, 1:4000, 2008 , (V)
Univerzita, 1:4000, 2m, 2021 , (V)
Univerzita 2, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
Záruby, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Zelený dvor, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
ZOO, 1:4000, 2.5m, 2022 , (V)
ZŠ Hroncova, 1:2500, 1996 , (V)
ZŠ Ľ. FULLU, 1:2000, 1m, 2022 , (V)
ZŠ Novomeského, 1:2500, 5m, 1997 , (V)
ZŠ Ťahanovce, 1:2500, 1996 , (V)
Kreslil(a,i): 45 máp
Bankov, 1:10000, 5m, 1999 , (O)
Bankov, 1:15000, 5m, 1999 , (O)
BANKOV T., 1:10000, 5m, 2006 , (O)
Bez názvu, 1:3000, 5m, 2011 , (V)
Bez názvu, 1:3000, 5m, 2009 , (V)
Brázda 2000, 1:15000, 5m, 2000 , (O)
Bukovec, 1:15000, 5m, 2001 , (O)
Centrum Kufrovanie s dominom, 1:3000, 5m, 1989 , (V)
DEDINKY, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Dominika, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
Furča Fábryho, 1:5000, 5m, 1997 , (V)
GRAND SLAM 2008, 1:5000, 5m, 2008 , (V)
GRAND SLAM 2009 (Rozlúčka so Saharou), 1:5000, 5m, 2009 , (V)
GRAND SLAM 2009 (Rozlúčka so Saharou), 1:5000, 5m, 2009 , (V)
GRAND SLAM 2010, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
GRAND SLAM 2011, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
GRAND SLAM 2012, 1:3000, 5m, 2012 , (V)
GRAND SLAM 2012, 1:5000, 5m, 2012 , (V)
GRAND SLAM 2013, 1:4000, 5m, 2013 , (V)
GRAND SLAM 2013, 1:5000, 5m, 2013 , (V)
GRAND SLAM 2014, 1:4000, 2m, 2014 , (V)
GRAND SLAM 2015, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
GRAND SLAM 2016, 1:4000, 4m, 2016 , (V)
Krosniačik, 1:7500, 5m, 2001 , (V)
Lesopark sídliska Ťahanovce, 1:10000, 5m, 1996 , (O)
MAUREROVA, 1:2500, 2m, 2022 , (V)
Mestský park, 1:2000, 1994 , (V)
PREŠOV-SZŠ DSA Mukačevská, 1:4000, 2m, 2018 , (V)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
SEKČOV - ELBA, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
SEKČOV - ELBA II, 1:4000, 2m, 2017 , (V)
Sídlisko Ťahanovce - Sahara, 1:4000, 5m, 2021 , (V)
Staré mesto, 1:5000, 2002 , (V)
Ťahanček, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
ŤAHANOVCE, 1:4000, 2m, 2015 , (V)
Technika, 1:2500, 1997 , (V)
Technika, 1:4000, 2008 , (V)
Univerzita, 1:4000, 2m, 2021 , (V)
Univerzita 2, 1:4000, 2m, 2022 , (V)
Zelený dvor, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
ZOO, 1:4000, 2.5m, 2022 , (V)
ZŠ Hroncova, 1:2500, 1996 , (V)
ZŠ Ľ. FULLU, 1:2000, 1m, 2022 , (V)
ZŠ Novomeského, 1:2500, 5m, 1997 , (V)
ZŠ Ťahanovce, 1:2500, 1996 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)