AutorAutor
Tóth Juraj << >> Trojčák Daniel
Trnovec Matúš
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 17 máp
Beňov háj, 1:5000, 1m, 2019 , (V)
DEVÍN, 1:3000, 5m, 2014 , (V)
DEVÍN MMXV, 1:3000, 2m, 2015 , (V)
Dúbravská Glavica, 1:15000, 5m, 2008 , (C)
Dúbravská Glavica 2014, 1:15000, 5m, 2014 , (C)
Dúbravská Glavica 2014, 1:15000, 5m, 2014 , (C)
Einsteinova mapka, 1:1000, 1m, 2017 , (V)
Farná, 1:4000, 1m, 2019 , (V)
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
HRAD DEVÍN, 1:2000, 5m, 2014 , (V)
Ivanka, 1:2000, 2m, 2017 , (V)
Ivánka pri Dunaji, 1:2000, 5m, 2015 , (V)
Mierová kolónia, 1:2000, 5m, 2016 , (V)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
VAZKA, 1:1000, 1m, 2016 , (V)
Kreslil(a,i): 15 máp
Beňov háj, 1:5000, 1m, 2019 , (V)
DEVÍN, 1:3000, 5m, 2014 , (V)
DEVÍN MMXV, 1:3000, 2m, 2015 , (V)
Dúbravská Glavica 2014, 1:15000, 5m, 2014 , (C)
Einsteinova mapka, 1:1000, 1m, 2017 , (V)
Farná, 1:4000, 1m, 2019 , (V)
Gašparské, 1:10000, 5m, 2015 , (C)
Gašparské, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
HRAD DEVÍN, 1:2000, 5m, 2014 , (V)
Ivanka, 1:2000, 2m, 2017 , (V)
Ivánka pri Dunaji, 1:2000, 5m, 2015 , (V)
Mierová kolónia, 1:2000, 5m, 2016 , (V)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
Sakra kopec, 1:15000, 5m, 2015 , (C)
VAZKA, 1:1000, 1m, 2016 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)