MapaMapa

Farná

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 4000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 1 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2019 0.505758 km2 SZOŠ 19.09.V Bratislava

Majiteľ
ŠK Sandberg Bratislava, (SKS)
Kontakt
Jonáš Radoslav, J. Smreka 10, 841 08 Bratislava, Tel.: +421 902 488202, e-mail: radoslav.jonas@gmail.com

Mapoval(a,i)
Dokupil Rastislav, Jonáš Martin, Jonáš Radoslav, Kubina Filip, Kukurugya Emil, Trnovec Matúš, Urban Marek, Urban Matej, Vorlíček Peter, Vorlíčková  Barbora

Kreslil(a,i)
Dokupil Rastislav, Jonáš Martin, Jonáš Radoslav, Kubina Filip, Kukurugya Emil, Trnovec Matúš, Urban Marek, Urban Matej, Vorlíček Peter, Vorlíčková  Barbora


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Beňov háj, Bez názvu, Ivanka, Ivánka pri Dunaji, Ivanka pri Dunaji, Jarky, Medzi Jarky, Medzi Jarky, Mikulášske piesky, park Ybreharth, POBALTIE, Snežienky a Machri, Snežienky a Machri, Škola Bieloruská, Štrkovka, Vazkársky Mikuláš 2019, Vrakunský les, Zlaté piesky, Zlaté piesky, Zlaté piesky IX, Zlaté piesky XVI

Detailná mapa
Mapa

1640
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)