AutorAutor
Urbán Imre << >> Urban Matej
Urban Marek
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 4 mapy
Beňov háj, 1:5000, 1m, 2019 , (V)
Cremnychbana, 1:4000, 5m, 2017 , (V)
Farná, 1:4000, 1m, 2019 , (V)
Kremnica, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Kreslil(a,i): 4 mapy
Beňov háj, 1:5000, 1m, 2019 , (V)
Cremnychbana, 1:4000, 5m, 2017 , (V)
Farná, 1:4000, 1m, 2019 , (V)
Kremnica, 1:4000, 5m, 2015 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)