MapaMapa

Vločka

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1979 24.5643 km2 - Bardejov

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Šťastný Mojmír, Šťastný Mojmír, Žilinčík Slavko

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol, Šťastný Mojmír, Šťastný Mojmír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
403
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)