MapaMapa

Voda?

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 4 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1985 3.18912 km2 85 08 05 M Nitra

Majiteľ
VŠP Nitra, (VNR)

Mapoval(a,i)
Sudovský Milan

Kreslil(a,i)
Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Janka

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
471
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)