AutorAutor
Urban Michal << >> Vagač M.
Václavík Martin
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 31 máp
3. kolo LŠD v OB 2010 šprint - 10.9.2010 MOŠOVCE, 1:7500, 5m, 2010 , (V)
99 Čertíc, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Agačina, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Benát, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Bez názvu, 1:2000, 2000 , (V)
DRIENOK, 1:15000, 5m, 2009 , (O)
Drienok 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
DRIENOK 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Hrabec 2, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Chabzda 53, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Jahôdka, 1:15000, 4m, 1987 , (O)
Jedľoviny 2, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Kartograf, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Lúčka I., 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Pečenický val, 1:10000, 5m, 1995 , (O)
Priekopa, 1:4000, 2019 , (V)
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
RAKŠA 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Skalka, 1:15000, 10m, 1996 , (L)
Skanzen, 1:6000, 2m, 2011 , (V)
SKANZEN 2018, 1:6000, 2.5m, 2018 , (O)
Slaná voda, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Striedok, 1:15000, 10m, 1990 , (O)
Šach, 1:10000, 4m, 1979 , (O)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Teplica, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Voňavá marinka, 1:15000, 4m, 1981 , (O)
Vŕšky, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
ZŠ A. Bernoláka, 1:1000, 1m, 2014 , (V)
Kreslil(a,i): 24 máp
3. kolo LŠD v OB 2010 šprint - 10.9.2010 MOŠOVCE, 1:7500, 5m, 2010 , (V)
Agačina, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Bez názvu, 1:2000, 2000 , (V)
Čapica, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
DRIENOK, 1:15000, 5m, 2009 , (O)
Drienok 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Drienok 2, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
DRIENOK 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Chabzda 53, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Jahôdka, 1:15000, 4m, 1987 , (O)
Jedľoviny 2, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Koterce, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Kuzmínovo, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Priekopa, 1:4000, 2019 , (V)
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
RAKŠA 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Skanzen, 1:6000, 2m, 2011 , (V)
SKANZEN 2018, 1:6000, 2.5m, 2018 , (O)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Voda?, 1:20000, 4m, 1985 , (O)
Voňavá marinka, 1:15000, 4m, 1981 , (O)
ZŠ A. Bernoláka, 1:1000, 1m, 2014 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)