MapaMapa

Skanzen

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 6000 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 2 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2011 1.41605 km2 SZOŠ 11.31.V Martin

Majiteľ
Klub OB ZŤS Martin, (ZMT)
Kontakt
Václavík Martin, Charkovská 7/26, 036 08 Martin, Tel.: +421 43 4282588, e-mail: vaclavik@sevbro.sk

Mapoval(a,i)
Kocymjuk Volodymyr, Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Kocymjuk Volodymyr, Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bez názvu, HURBANKA, Jahôdka, SKANZEN 2012, SKANZEN 2018, ZŠ A. Bernoláka

Detailná mapa
Mapa

1049
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)