KlubKlub
ZMA - VTJ Žižka Malacky <<
ZMT - Klub OB ZŤS Martin
Kontaktná osoba:  Václavík Martin Telefón:  +421 43 4282588
Adresa:  Charkovská 7/26, 036 08 Martin e-mail:  vaclavik@sevbro.sk
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 36 máp
3. kolo LŠD v OB 2010 šprint - 10.9.2010 MOŠOVCE, 1:7500, 5m, 2010 , (V)
Barónov hrob, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
BARÓNOV HROB, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Bez názvu, 1:2000, 2000 , (V)
Blatnica, 1:15000, 5m, 2002 , (O)
BORINY, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
DRIENOK, 1:15000, 5m, 2009 , (O)
DRIENOK, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
DRIENOK 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Hradište, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
HURBANKA, 1:4000, 2m, 2020 , (V)
Jahôdka, 1:15000, 4m, 1987 , (O)
Jedloviny, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Jedľoviny 2, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
JEDĽOVINY 2015, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Jedľoviny 3, 1:15000, 5m, 2004 , (O)
Jedľoviny 4, 1:15000, 5m, 2004 , (O)
Jedľoviny severovýchod, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Jedľoviny severozápad, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Kurací vŕštek, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Mošovce, 9.10.2009, 1:7500, 5m, 2009 , (V)
NEDOZORSKA DOLINA I, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
NEDOZORSKÁ DOLINA II, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Oplôtky, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Pod Záhorím, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Priekopa, 1:4000, 2019 , (V)
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
RAKŠA, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
RAKŠA 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
Rovná hora, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Skanzen, 1:6000, 2m, 2011 , (V)
SKANZEN 2012, 1:4000, 2.5m, 2012 , (V)
SKANZEN 2018, 1:6000, 2.5m, 2018 , (O)
Turčianske Teplice, 1:5000, 2.5m, 2019 , (V)
Vädžer, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
ZŠ A. Bernoláka, 1:1000, 1m, 2014 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)