MapaMapa

Striedok

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 10 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1990 11.5633 km2 90 10 08 E Poprad

Majiteľ
Rádioklub Tatry, (Rádioklub Tatry)

Mapoval(a,i)
Václavík Martin, Veselovský Rastislav, Žilinčík Slavko

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
268
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)