MapaMapa

Vŕšky

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1990 9.65527 km2 90 10 09 E Liptovský Mikuláš

Majiteľ
Rádioklub Tatry, (Rádioklub Tatry)

Mapoval(a,i)
Čech Ivan, Noga Štefan, Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Barták Peter


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
MVMR´73, Pálenica, ZŠ Východná

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
269
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)