AutorAutor
Čech Dušan << >> Čepigová Elena
Čech Ivan
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 30 máp
Baba, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Baba, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Barvínek, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Bez názvu, 1:20000, 4m, 1974 , (O)
Bez názvu, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Bez názvu, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Československá univerziáda, 1:20000, 5m , (O)
Československá univerziáda Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Československá univerziáda Trnava 1977, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
II. AMS 74, 1:20000, 4m, 1974 , (O)
Juh, 1:3000, 1988 , (V)
Konikles II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Majstrovstvá ČSSR v ROB Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Malá, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Park ODPM Pezinok, 1:2000, 1974 , (V)
Rochus, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Rybníček, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Sever, 1:3000, 1988 , (V)
Stratenka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Široké, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Topoľ, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Vinárka, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Vinárka, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Vinko, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Vítek, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Vŕšky, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Zlaté hrozno, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Zľavy, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Kreslil(a,i): 26 máp
Baba, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Baba, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Barvínek, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Československá univerziáda, 1:20000, 5m , (O)
Československá univerziáda Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Československá univerziáda Trnava 1977, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Juh, 1:3000, 1988 , (V)
Konikles II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Kukla, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Majstrovstvá ČSSR v ROB Pezinok 1989, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Malá, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Malá, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Park ODPM Pezinok, 1:2000, 1974 , (V)
Rochus, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Rybníček, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Sever, 1:3000, 1988 , (V)
Strap, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Stratenka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Široké, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Tandy, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Topoľ, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Vinárka, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Vinko, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Zlaté hrozno, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Zľavy, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)