MapaMapa

Drienok 2

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1990 2.07263 km2 90 09 04 E Banská Bystrica

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Nosáľ Stanislav, Nosáľ Štefan

Kreslil(a,i)
Václavík Martin


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Bučičie, Bučičie II, Drienok 1, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Hlboká, Hrabec 1, Hrabec 2, Hrby, Kozlinec, Kozlinec 2, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Milanova diera, Milanova diera, Milanova Jama, Milanova Jama, Peťovský les, Plošiny, Sásová, Sásovský háj, Sedlo, Sitnianska, Spevavý les II., Spievavý les, Uhlisko, Uhlisko, Úplná rovina, Vartovka, Za Hronom, Za Hronom

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
64
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)