MapaMapa

Sásovský háj

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 7500 V - Mapa veľkej mierky (školská, parková, …) 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1996 2.87521 km2 - Banská Bystrica

Majiteľ
ŠK Meol Banská Bystrica, (MBB)

Mapoval(a,i)
Dermek Vladimír, Kundrata Ivan

Kreslil(a,i)
Dermek Vladimír, Kundrata Ivan


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Bučičie, Bučičie II, Čisto bežecký zážitok, Čisto bežecký zážitok, Diel, Drienok 2, Fončorda, Hlboká, Hrabec 1, Hrby, Jelenská, Kačica, Kačica 2, Kadlub, Klopačka, Laskomer, Laskomer, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., LASKY - training, Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Pamätník, Park, Plošiny, Pod pamätníkom SNP, Podlavické výmole v mierke 1:5000, RĽM, Sásová, Sitnianska, Spevavý les II., Spievavý les, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Šachtičky, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
177
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)