MapaMapa

Bučičie II

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2001 3.11367 km2 SZOŠ 01.08.O Banská Bystrica

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Bilobžickyj Anatolij, Dermek Vladimír, Nemec Juraj, Patráš Andrej

Kreslil(a,i)
Dermek Vladimír, Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Barbakan, Bučičie, Čisto bežecký zážitok, Čisto bežecký zážitok, Diel, Drienok 2, Fončorda, Hlboká, Hrabec 1, Hrby, Jelenská, Kačica, Kačica 2, Kadlub, Klopačka, Laskomer, Laskomer, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., LASKY - training, Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Pamätník, Park, Plošiny, Pod pamätníkom SNP, Podlavické výmole v mierke 1:5000, RĽM, Sásová, Sásovský háj, Sitnianska, Spevavý les II., Spievavý les, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Šachtičky, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Úplná rovina, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, Za Hronom, Za Hronom, Za Hronom, ZŠ Uhlisko

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
683
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)