MapaMapa

Kozlinec 2

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 C - Mapa pre orientačnú cyklistiku 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2005 25.1247 km2 SZOŠ 05.12.C Banská Bystrica

Majiteľ
ŠK Biko Banská Bystrica, (BBB)
Kontakt
Kundrata Michal, Novomeského 21, 058 01 Poprad, Tel.: +421 52 7748887, e-mail: kundrata@g-f.sk

Mapoval(a,i)
Horniak Juraj, Jonáš Radoslav, Kundrata Ivan, Stasz Michal

Kreslil(a,i)
Horniak Juraj, Jonáš Radoslav, Kundrata Ivan, Stasz Michal


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Barbakan, Bučičie, Bučičie II, Bukovinka, Bukovinka, Bystrický výhľad, Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Fončorda, Hlboká, Hrabec 1, Hrabec 2, Hrby, Chochuľka, Kačica, Kačica 2, Kadlub, Kozlinec, Kremnička, Kremnička, Laskomer, Laskomer, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., LASKY - training, Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Milanova diera, Milanova diera, Milanova Jama, Milanova Jama, Pamätník, Park, Peťovský háj, Peťovský les, Peťovský les II, Plošiny, Pod pamätníkom SNP, Podlavické výmole v mierke 1:5000, RĽM, Sásová, Sásovský háj, Sedlo, Sitnianska, Spevavý les II., Spievavý les, Suchý, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Úplná rovina, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, Za Hronom, Za Hronom, Za Hronom, ZŠ Uhlisko, Ždiarec

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
779
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)