MapaMapa

Milanova Jama

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2023 3.52104 km2 SZOŠ 23.19.O Banská Bystrica

Majiteľ
H2O Banská Bystrica, (HBB)
Kontakt
Igor Patráš, Gorkého 35, 974 04 Banská Bystrica, Tel.: +421 905 522144, e-mail: igorjr@twd.sk

Mapoval(a,i)
Chromý Adam, Lenhart Zdeněk, Potštejnský Jan

Kreslil(a,i)
Chromý Adam, Lenhart Zdeněk, Potštejnský Jan


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Hlboká, Hrabec 1, Hrabec 2, Hrochoť, Hrochoť 2009, Hrochotský stožok, Chochuľka, Kozlinec 2, Milanova diera, Milanova diera, Milanova Jama, Peťovský les, Sedlo, Spevavý les II., Spievavý les

Detailná mapa
Mapa

1891
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)