MapaMapa

Peťovský les

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1986 15.2287 km2 86 09 03 E Banská Bystrica

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Novota Mikuláš

Kreslil(a,i)
Ďurín Ján


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Bukovinka, Bukovinka, Bystrický výhľad, Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Fončorda, Hrabec 1, Hrabec 2, Kačica, Kačica 2, Kadlub, Kozlinec, Kozlinec 2, Kremnička, Kremnička, Laskomer, Laskomer, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., LASKY - training, Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Milanova Jama, Pamätník, Park, Peťovský háj, Peťovský les II, Pod pamätníkom SNP, Podlavické výmole v mierke 1:5000, RĽM, Sedlo, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko, Ždiarec

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
312
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)